لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.3.29
 1. استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد. / استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد.

 2. استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد. / استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد.

 3. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تعمير نگهداري و راهبري تاسيسات شبکه چناران / مناقصه عمومي يک مرحله اي تعمير نگهداري و راهبري تاسيسات شبکه چناران

 4. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي امورات حجمي شهرداري (مرحله سوم) / مناقصه عمومي يک مرحله اي امورات حجمي شهرداري (مرحله سوم)

 5. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري خدمات عمومي نوبت دوم بيمارستان علامه جعفري ورزقان / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري خدمات عمومي نوبت دوم بيمارستان علامه جعفري ورزقان

 6. استعلام نگهداري، راهبري وتعميرات تاسيسات مکانيکي الکترونيکي ، ابنيه بيمارستان وتمامي مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت ودانشکده پرستاري سنقر / استعلام نگهداري، راهبري وتعميرات تاسيسات مکانيکي الکترونيکي ، ابنيه بيمارستان وتمامي مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت ودانشکده پرستاري سنقر

 7. استعلام کيسه گيري وصفافي ورديف چيني بمقدار1300تن کود فله اوره درانبارهاي سمنان. / استعلام کيسه گيري وصفافي ورديف چيني بمقدار1300تن کود فله اوره درانبارهاي سمنان.

 8. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات راهبري و نگهداري مستغلات / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات راهبري و نگهداري مستغلات

 9. استعلام توزيع امانت مسير 2 مرودشت / استعلام توزيع امانت مسير 2 مرودشت

 10. استعلام حمل مرسولات پستي از کرمان به رفسنجان،انار،يزد و بالعکس.همه روزه با کاميونت 8تن مسقف .زمان حرکت 19شب تا7صبح.داشتن شرايط قانوني اامي است.پيوست. / استعلام حمل مرسولات پستي از کرمان به رفسنجان،انار،يزد و بالعکس.همه روزه با کاميونت 8تن مسقف .زمان حرکت 19شب تا7صبح.داشتن شرايط قانوني اامي است.پيوست.

 11. استعلام اجراي کمربند حفاظتي / استعلام اجراي کمربند حفاظتي

 12. استعلام مبادله ني ريز بنه کلاغي / استعلام مبادله ني ريز بنه کلاغي

 13. استعلام خدمات اياب و ذهاب اعزام سربازان وظيفه به ميدان تير: / استعلام خدمات اياب و ذهاب اعزام سربازان وظيفه به ميدان تير:

 14. استعلام نگهداري فضاي سبز / استعلام نگهداري فضاي سبز

 15. استعلام جايگاه بي خطرسازي زباله هاي مرکز / استعلام جايگاه بي خطرسازي زباله هاي مرکز

 16. مناقصه واگذاري امور خدمات شهري - مرحله اول نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاري امور خدمات شهري - مرحله اول نوبت دوم

 17. مناقصه واگذاري خدمات عمومي و تنظيف / آگهي مناقصه عمومي ،مناقصه واگذاري خدمات عمومي و تنظيف

 18. استعلام نگهداشت ( تعمير ، سرويس و نگهداري ) تلفنخانه سانترال بيمارستان. / استعلام نگهداشت ( تعمير ، سرويس و نگهداري ) تلفنخانه سانترال بيمارستان.

 19. استعلام استع?م تعمير و نگهداري تأسيسات برقي و مكانيكي و تعمير دستگاه هاي اداري حوزه ستادي و مراكز تابعه دانشگاه علوم پزشكي / استعلام استع?م تعمير و نگهداري تأسيسات برقي و مكانيكي و تعمير دستگاه هاي اداري حوزه ستادي و مراكز تابعه دانشگاه علوم پزشكي

 20. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي خدمات عمومي،پشتيباني و نقليه مديريت منطقه پارس دو (کنگان) / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي خدمات عمومي،پشتيباني و نقليه مديريت منطقه پارس دو (کنگان)

 21. استعلام توزيع امانات ثبتي شهري اداره پست شهرستان بندرگز و نوکنده و حوزه شهري با وسيله نقليه موتورسيکلت طبق پيوست / استعلام توزيع امانات ثبتي شهري اداره پست شهرستان بندرگز و نوکنده و حوزه شهري با وسيله نقليه موتورسيکلت طبق پيوست

 22. استعلام حق احمه 7 نفر نيروهاي خدماتي برآورد (شرح خدمات) يکماهه ، و پيشنهاد قيمت مي بايست يکساله باشد / استعلام حق احمه 7 نفر نيروهاي خدماتي برآورد (شرح خدمات) يکماهه ، و پيشنهاد قيمت مي بايست يکساله باشد

 23. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي خدمات عمومي / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي خدمات عمومي

 24. مناقصه انجام خدمات عمومي / مناقصه انجام خدمات عمومي

 25. تجديد مناقصه واگذاري امور خدمات عمومي و تنظيف / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه واگذاري امور خدمات عمومي و تنظيف

 26. استعلام خدمات عمومي.قرارداد فيزيکي بهمراه ضمانتنامه بانکي معتبر منعقد مي گردد. / استعلام خدمات عمومي.قرارداد فيزيکي بهمراه ضمانتنامه بانکي معتبر منعقد مي گردد.

 27. استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا مکانيزه به علويجه و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا مکانيزه به علويجه و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 28. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري خدمات نگهباني و سرايدار نگهباني دانشگاه و واحدهاي تابعه و پشتيباني دوربين هاي مداربسته دانشگاه / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري خدمات نگهباني و سرايدار نگهباني دانشگاه و واحدهاي تابعه و پشتيباني دوربين هاي مداربسته دانشگاه

 29. استعلام تامين نيروي انساني جهت انجام خدمات سرايداري در مجتمع اداري و آزمايشگاهي پژوهشکده خرما و ميوه هاي گرمسيري / استعلام تامين نيروي انساني جهت انجام خدمات سرايداري در مجتمع اداري و آزمايشگاهي پژوهشکده خرما و ميوه هاي گرمسيري

 30. مناقصه, اداره امور انبار اکبر اباد استان فارس / اداره امور انبار اکبر اباد استان فارس

 31. اصلاحيه مناقصه عمومي تامين 123 نفر نيروي انساني / اصلاحيه مناقصه عمومي تامين 123 نفر نيروي انساني

 32. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمات عمومي(حجمي) بيمارستان هاي خاتم الانبياء و برکت امام خميني(ره) ميانه / مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمات عمومي(حجمي) بيمارستان هاي خاتم الانبياء و برکت امام خميني(ره) ميانه

 33. استعلام انتخاب مجري ذيصلاح وتوانا به منظور اجراي طرح تئجيهي (امکانسنجي)فني و اقتصادي / استعلام انتخاب مجري ذيصلاح وتوانا به منظور اجراي طرح تئجيهي (امکانسنجي)فني و اقتصادي

 34. استعلام تامين نيروي انساني براي درمانگاه فرهنگيان خوي / استعلام تامين نيروي انساني براي درمانگاه فرهنگيان خوي

 35. استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد. / استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد.

 36. مناقصه قرائت کنتور ، توزيع قبض و وصول مطالبات مشترکين روستايي سطح استان نوبت دوم / آگهي مناقصات عمومي , مناقصه قرائت کنتور ، توزيع قبض و وصول مطالبات مشترکين روستايي سطح استان نوبت دوم

 37. استعلام اجاره وانت با راننده به منظورحمل و نقل و مبادله محمولات درشهراصفهان به صورت روزانه واعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام اجاره وانت با راننده به منظورحمل و نقل و مبادله محمولات درشهراصفهان به صورت روزانه واعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 38. استعلام ره وانت با راننده به منظورحمل و نقل و مبادله محمولات درشهراصفهان به صورت روزانه واعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام ره وانت با راننده به منظورحمل و نقل و مبادله محمولات درشهراصفهان به صورت روزانه واعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 39. فراخوان انجام خدمات عمومي / فراخوان انجام خدمات عمومي

 40. مناقصه, واگذاري امور خدماتي و فضاي سبز شرکت شهرکهاي صنعتي خراسان شمالي در سالهاي 99 و 1400 / واگذاري امور خدماتي و فضاي سبز شرکت شهرکهاي صنعتي خراسان شمالي در سالهاي 99 و 1400

 41. مناقصه, حفظ و نگهداري از فضاهاي سبز فرودگاههاي استان فارس / حفظ و نگهداري از فضاهاي سبز فرودگاههاي استان فارس

 42. استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد. / استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد.

 43. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي امور پشتيباني و خدماتي دانشگاه جامع علمي -کاربردي ( ستاد مرکزي، 32 واحد استاني و مرکز وابسته) / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي امور پشتيباني و خدماتي دانشگاه جامع علمي -کاربردي ( ستاد مرکزي، 32 واحد استاني و مرکز وابسته)

 44. مناقصه واگذاري وظايف مربوط به خدمات شهري تنظيف و رفت و روب / مناقصه واگذاري وظايف مربوط به خدمات شهري تنظيف و رفت و روب

 45. مناقصه واگذاري بخش خدمات شهر شامل نظافت، شستشوي جداول. / مناقصه , مناقصه واگذاري بخش خدمات شهر شامل نظافت، شستشوي جداول

 46. استعلام در نظر است حمل و نقل و ارسال مرسولات شهرستانهاي قرچک ،ورامين ،پيشواو پاکدشت به مرکزملي پردازش و بالعکس در تمام روزهاي ماه، به بخش خصوصي واگذارگردد / استعلام در نظر است حمل و نقل و ارسال مرسولات شهرستانهاي قرچک ،ورامين ،پيشواو پاکدشت به مرکزملي پردازش و بالعکس در تمام روزهاي ماه، به بخش خصوصي واگذارگردد

 47. استعلام انجام امورخدماتي،نظافتي،نگهداري فضاي سبز،آبداخانه وتلفن خانه ساختمانهاي اداري،فضاي بازومهمانسراهاومديريت هاي جهادکشاورزي يزدبه مساحت39،000مترمربع / استعلام انجام امورخدماتي،نظافتي،نگهداري فضاي سبز،آبداخانه وتلفن خانه ساختمانهاي اداري،فضاي بازومهمانسراهاومديريت هاي جهادکشاورزي يزدبه مساحت39،000مترمربع

 48. استعلام توزيع امانت مسير 1 مرودشت / استعلام توزيع امانت مسير 1 مرودشت

 49. استعلام پشتيباني و نگهداري از گيت هاي کنترل تردد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات / استعلام پشتيباني و نگهداري از گيت هاي کنترل تردد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

 50. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي ارائه خدمات انتظام بخشي / مناقصه عمومي يک مرحله اي ارائه خدمات انتظام بخشي

 51. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمات حجمي بيمارستان باقرالعلوم اهر / مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمات حجمي بيمارستان باقرالعلوم اهر

 52. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدماتي / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدماتي

 53. استعلام تامين نيروي انساني براي درمانگاه فرهنگيان خوي براساس شرايط موچود در مناقصه / استعلام تامين نيروي انساني براي درمانگاه فرهنگيان خوي براساس شرايط موچود در مناقصه

 54. فراخوان بخشي از خدمات تصدي گري حوزه پيشگيري / فراخوان, فراخوان بخشي از خدمات تصدي گري حوزه پيشگيري

 55. تجديد فراخوان مناقصه امور تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي- نوبت دوم / تجديد فراخوان مناقصه , مناقصه امور تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي

 56. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي اجرايي تنظيف و جمع آوري حمل زباله هاي شهري خدمات شهري ناحيه 2 / مناقصه عمومي يک مرحله اي اجرايي تنظيف و جمع آوري حمل زباله هاي شهري خدمات شهري ناحيه 2

 57. مناقصه خريد خدمات از بخش غير دولتي / مناقصه ، مناقصه خريد خدمات از بخش غير دولتي

 58. مناقصه, تجديد مناقصه خدمات نگهباني شرکت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز) / تجديد مناقصه خدمات نگهباني شرکت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز)

 59. مناقصه عمليات انجام خدمات اداري، فني، بهره برداري و تنظيفات نوبت دوم / مناقصه، مناقصه عمليات انجام خدمات اداري، فني، بهره برداري و تنظيفات نوبت دوم

 60. استعلام برون سپاري خدمات شهري / استعلام برون سپاري خدمات شهري

 61. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات نگهباني از تاسيسات و اماکن حوزه شهري(شرکت گاز استان تهران) / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات نگهباني از تاسيسات و اماکن حوزه شهري(شرکت گاز استان تهران)

 62. استعلام حمل مرسولات پستي از کرمان به راين،جيرفت،کهنوج و بالعکس.همه روزه با کاميونت 6تن و غيرقابل نفوذ آب وباران.داشتن شرايط قانوني اامي است(پيوست) / استعلام حمل مرسولات پستي از کرمان به راين،جيرفت،کهنوج و بالعکس.همه روزه با کاميونت 6تن و غيرقابل نفوذ آب وباران.داشتن شرايط قانوني اامي است(پيوست)

 63. استعلام تعمير و نگهداري تاسيسات مطابق ليست پيوست / استعلام تعمير و نگهداري تاسيسات مطابق ليست پيوست

 64. استعلام حمل و نقل و مبادله پستي خط روستائي کوهپايه و روستاهاي تابعه و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام حمل و نقل و مبادله پستي خط روستائي کوهپايه و روستاهاي تابعه و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 65. استعلام تجديد استعلام تامين نيروي انساني نگهباني و سرايداري ساختمان مرکز خدمات فناوري و کسب وکار کرمانشاه / استعلام تجديد استعلام تامين نيروي انساني نگهباني و سرايداري ساختمان مرکز خدمات فناوري و کسب وکار کرمانشاه

 66. استعلام درخواست شرايط انجام امور تايپ نامه هاي بيمارستان به مدت يک سال از تاريخ 99/4/1الي 1400/4/1به پيوست ميباشد / استعلام درخواست شرايط انجام امور تايپ نامه هاي بيمارستان به مدت يک سال از تاريخ 99/4/1الي 1400/4/1به پيوست ميباشد

 67. مناقصه تامين امنيت با نيروي انتظامي / مناقصه تامين امنيت با نيروي انتظامي

 68. مناقصه عمليات انجام خدمات حراست نوبت دوم / مناقصه، مناقصه عمليات انجام خدمات حراست نوبت دوم

 69. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري انجام خدمات: نظافت، نگهباتي و تاسيساتي واحد چادگان بصور حجمي تا تاريخ 1399/06/31 از طريق شرکت واجد شرايط / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري انجام خدمات: نظافت، نگهباتي و تاسيساتي واحد چادگان بصور حجمي تا تاريخ 1399/06/31 از طريق شرکت واجد شرايط

 70. استعلام اجاره دو دستگاه خودرو طبق ليست پيوست / استعلام اجاره دو دستگاه خودرو طبق ليست پيوست

 71. استعلام حمل و نقل و مبادله پستي خط روستائي برا آن شمالي و روستاهاي تابعه و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام حمل و نقل و مبادله پستي خط روستائي برا آن شمالي و روستاهاي تابعه و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 72. مناقصه, نظافت ترمينالها و اماکن جنبي فرودگاههاي استان فارس / نظافت ترمينالها و اماکن جنبي فرودگاههاي استان فارس

 73. تجديد مناقصه واگذاري امور خدمات نگهباني و سرايدار نگهباني واحدهاي تابعه و پشتيباني / تجديد آگهي مناقصه عمومي , تجديد مناقصه واگذاري امور خدمات نگهباني و سرايدار نگهباني واحدهاي تابعه و پشتيباني

 74. استعلام پيمانکار در خصوص انجام امور تاسيساتي ساختمان و همچنين نگهداري و سرويس موتورخانه / استعلام پيمانکار در خصوص انجام امور تاسيساتي ساختمان و همچنين نگهداري و سرويس موتورخانه

 75. مناقصه واگذاري عمليات آبياري فضاي سبز و نظافت معابر و کارهاي خدماتي / مناقصه ، مناقصه واگذاري عمليات آبياري فضاي سبز و نظافت معابر و کارهاي خدماتي

 76. استعلام انتخاب مجري ذيصلاح و توانا به منظور برگزاري 4 دوره آموزشي بسته حمايتي بيمه ايران / استعلام انتخاب مجري ذيصلاح و توانا به منظور برگزاري 4 دوره آموزشي بسته حمايتي بيمه ايران

 77. استعلام ( تايپ و تکثير ، کپي و اسکن در ساختمان مرکزي استان يزد ) / استعلام ( تايپ و تکثير ، کپي و اسکن در ساختمان مرکزي استان يزد )

 78. استعلام ديده بان حريق به تعداد 4 نفر در سطح شهرستان هاي طارم و زنجان استان زنجان / استعلام ديده بان حريق به تعداد 4 نفر در سطح شهرستان هاي طارم و زنجان استان زنجان

 79. استعلام توزيع دانه شمار موتورسوار حاجي اباد / استعلام توزيع دانه شمار موتورسوار حاجي اباد

 80. مناقصه, مناقصه عمومي يک مرحله اي بارگيري،حمل و تخليه مقدار 9 هزار تن انواع نهاده هاي کشاورزي / مناقصه عمومي يک مرحله اي بارگيري،حمل و تخليه مقدار 9 هزار تن انواع نهاده هاي کشاورزي

 81. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي نظافت معابر، نگهداري فضاي سبز، نگهداري از تاسيسات در شهرکهاي صنعتي شهاب و ثامن الائمه و نگهداري از فضاي سبز شهرک صنعتي الغدير / مناقصه عمومي يک مرحله اي نظافت معابر، نگهداري فضاي سبز، نگهداري از تاسيسات در شهرکهاي صنعتي شهاب و ثامن الائمه و نگهداري از فضاي سبز شهرک صنعتي الغدير

 82. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه ترميم و نگهداري فضاي سبز ايستگاههاي راه آهن ميرجاوه / فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه ترميم و نگهداري فضاي سبز ايستگاههاي راه آهن ميرجاوه

 83. استعلام اجاره خودرو بشرح پيوست / استعلام اجاره خودرو بشرح پيوست

 84. مناقصه انجام امور مربوط به حفاظت و نگهداري از اراضي / فراخوان مناقصه عمومي , مناقصه انجام امور مربوط به حفاظت و نگهداري از اراضي .

 85. استعلام رنگ آميزي قسمتهاي مختلف بخش هاي بستري. / استعلام رنگ آميزي قسمتهاي مختلف بخش هاي بستري.

 86. استعلام نظارت فاز 3 ندامتگاه رودان به متراژ 5500 مترمربع و به شرکتهاي داراي صلاحيت و ابنيه و ترجيحا بومي (وداشتن سابقه 5سال مهندس عمران و 7 سال مهندس تاسيسات) / استعلام نظارت فاز 3 ندامتگاه رودان به متراژ 5500 مترمربع و به شرکتهاي داراي صلاحيت و ابنيه و ترجيحا بومي (وداشتن سابقه 5سال مهندس عمران و 7 سال مهندس تاسيسات)

 87. استعلام نياز به راننده با ماشين 6تن ايسوزو مسقف شروع کار 6/30پايان کار 19زير نظر مسئول نقليه / استعلام نياز به راننده با ماشين 6تن ايسوزو مسقف شروع کار 6/30پايان کار 19زير نظر مسئول نقليه

 88. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني دانگاه جهرم / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني دانگاه جهرم

 89. استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا مکانيزه به گلپايگان و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا مکانيزه به گلپايگان و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 90. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز تجديد نوبت دوم / مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز تجديد- نوبت دوم

 91. استعلام اجاره انبار جهت ذخيره سازي کالاي اساسي از قبيل برنج، شکر و غيره / استعلام اجاره انبار جهت ذخيره سازي کالاي اساسي از قبيل برنج، شکر و غيره

 92. فراخوان مناقصه امور خدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور خدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان

 93. استعلام در نظر است حمل و نقل و ارسال مرسولات شهرستانهاي اسلامشهر،بهارستان و رباط کريم از مرکزملي پردازش و بالعکس در تمام روزهاي ماه، به بخش خصوصي واگذارگردد / استعلام در نظر است حمل و نقل و ارسال مرسولات شهرستانهاي اسلامشهر،بهارستان و رباط کريم از مرکزملي پردازش و بالعکس در تمام روزهاي ماه، به بخش خصوصي واگذارگردد

 94. استعلام سم پاشي و طعمه گذاري / استعلام سم پاشي و طعمه گذاري

 95. استعلام انجام امور حمل و نقل مربوط به پايش آلاينده و ايستگاههاي سنجش آلودگي در سطح استان طبق فايل پيوست / استعلام انجام امور حمل و نقل مربوط به پايش آلاينده و ايستگاههاي سنجش آلودگي در سطح استان طبق فايل پيوست

 96. استعلام واگذاري يکساله نگهداشت فضاي سبز و نظافت محوطه بيمارستان / استعلام واگذاري يکساله نگهداشت فضاي سبز و نظافت محوطه بيمارستان

 97. استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد. / استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد.

 98. استعلام حمل ونقل درون شهري وبرون شهري وحمل خون.نوع خودرو {سمندوپژو405مدل 95 به بالا}6دستگاه ويک دستگاه نيسان ميزان ساعت کار به شرح پيوست / استعلام حمل ونقل درون شهري وبرون شهري وحمل خون.نوع خودرو {سمندوپژو405مدل 95 به بالا}6دستگاه ويک دستگاه نيسان ميزان ساعت کار به شرح پيوست

 99. استعلام استعلام بهاء جهت محافظت املاک تمليکي در اختيار مديريت استان تهران / استعلام استعلام بهاء جهت محافظت املاک تمليکي در اختيار مديريت استان تهران

 100. فراخوان عمومي برون سپاري خدمات آرامستان چاپ دوم / فراخوان عمومي، فراخوان عمومي برون سپاري خدمات آرامستان- نوبت دوم

 101. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات نگهباني از تاسيسات و اماکن حوزه شهرستانهاي(شرکت گاز استان تهران) / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات نگهباني از تاسيسات و اماکن حوزه شهرستانهاي(شرکت گاز استان تهران)

 102. استعلام سرويس ازساعت 6:30دقيقه ازقائم شهربه اين مرکزواعزام به مراجع قضايي وبرگشت ازساعت 14:30دقيقه به قائم شهر / استعلام سرويس ازساعت 6:30دقيقه ازقائم شهربه اين مرکزواعزام به مراجع قضايي وبرگشت ازساعت 14:30دقيقه به قائم شهر

 103. استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد. / استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد.

 104. فراخوان مناقصه واگذاري امور نگهداري و تعميرات راهبردي تأسيسات مکانيکي و برقي / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه واگذاري امور نگهداري و تعميرات راهبردي تأسيسات مکانيکي و برقي

 105. مناقصه انجام امور خدماتي شهر و شهرداري - نوبت دوم / آگهي مناقصه ,مناقصه انجام امور خدماتي شهر و شهرداري - نوبت دوم

 106. ارزيابي کيفي و مناقصه عمليات تنظيفات و فاضلاب منازل، ادارات و اماکن / ارزيابي کيفي و مناقصه عمومي ,ارزيابي کيفي و مناقصه عمليات تنظيفات و فاضلاب منازل، ادارات و اماکن

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,استعلام ,خدمات ,عمومي ,مرحله ,يک ,مناقصه عمومي ,مرحله اي ,يک مرحله ,عمومي يک ,و نگهداري ,فايل پيوست مراجعه ,مبلغ کرايه ماهيانه ,قيمت گذاري ندارد ,اعلام فرماييد ايران

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله mobileandtablets حافظ راعی کتابخانه عمومی شهدای خلیج فارس ابوموسی جگونه یک مدرسه شاد داشته باشیم ؟ uromed-forceps-mashhad آشیونه سیمرغ abyeasemani دانلود نگارش و هلپر داشتن یک مدرسه شاد با دانشجو یار برق20شو