لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 98.8.27 1. مناقصه, نگهداري و ترميم فضاي سبز ايستگاههاي راه آهن هرمزگان / نگهداري و ترميم فضاي سبز ايستگاههاي راه آهن هرمزگان

 2. فراخوان مناقصه انجام خدمات هدايت خودرويي ماشين هاي آتش نشاني. / فراخوان مناقصه عمومي , فراخوان مناقصه انجام خدمات هدايت خودرويي ماشين هاي آتش نشاني.

 3. تجديد فراخوان خدمات مشترکين / فراخوان تجديد مناقصه عمومي, فراخوان خدمات مشترکين

 4. مزايده حمل نخاله هاي ساختماني به وسيله باکس گذاري در سطح شهر / مزايده، مزايده حمل نخاله هاي ساختماني به وسيله باکس گذاري در سطح شهر

 5. فراخوان مناقصه مربوط به انجام خدمات خودرويي (هدايت) 106 نفر راننده نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه مربوط به انجام خدمات خودرويي (هدايت) 106 نفر راننده نوبت دوم

 6. مناقصه, مناقصه شماره 98/0031 خدمات هدايت خودرويي ماشينهاي آتش نشاني? آتش نشان جهت اداره ايمني بهداشت / مناقصه شماره 98/0031 خدمات هدايت خودرويي ماشينهاي آتش نشاني? آتش نشان جهت اداره ايمني بهداشت

 7. مناقصه مناقصه شناسايي پيمانکار حراست و انتظامات / مناقصه ، مناقصه مناقصه شناسايي پيمانکار حراست و انتظامات

 8. فراخوان نگهداري و ترميم فضاي سبز / آگهي دعوت به ارزيابي کيفي , فراخوان نگهداري و ترميم فضاي سبز

 9. استعلام استعلام تخليه از کشتيهاي واصله به بندر بوشهر و بارگيري و بارشماري برنج وارداتي کيسه اي / استعلام استعلام تخليه از کشتيهاي واصله به بندر بوشهر و بارگيري و بارشماري برنج وارداتي کيسه اي

 10. مناقصه, : تأمين نيروي انساني غير تخصصي سيال حفاري مورد نياز دستگاههاي حفاري / : تأمين نيروي انساني غير تخصصي سيال حفاري مورد نياز دستگاههاي حفاري

 11. مناقصه تامين و مديريت نيروي انساني / آگهي مناقصه عمومي ، مناقصه تامين و مديريت نيروي انساني

 12. مناقصه, مناقصه نگهداري و انبارداري کنجاله سويا در سوله تا سقف ظرفيت حداقل يک ميليون تن در سطح کشور / مناقصه نگهداري و انبارداري کنجاله سويا در سوله تا سقف ظرفيت حداقل يک ميليون تن در سطح کشور

 13. تمديد مناقصه واگذاري امور خدمات شهري / تمديد مناقصه عمومي ، مناقصه واگذاري امور خدمات شهري

 14. مناقصه نگهداري و نظافت عمومي فضاي سبز و ورزشي و فضاي عمومي. / آگهي مناقصه , مناقصه نگهداري و نظافت عمومي فضاي سبز و ورزشي و فضاي عمومي.

 15. مناقصه, مناقصه شماره 384-98 خدمات نگهباني / مناقصه شماره 384-98 خدمات نگهباني

 16. تجديد مناقصه واگذاري خدمات شهري- نوبت دوم / مناقصه عمومي , تجديد مناقصه واگذاري خدمات شهري- نوبت دوم

 17. مناقصه واگذاري امور نظافت و پاکيزه سازي / مناقصه, مناقصه واگذاري امور نظافت و پاکيزه سازي

 18. مناقصه خدمات تنظيف معابر سطح شهر / مناقصه، مناقصه خدمات تنظيف معابر سطح شهر

 19. مناقصه کليه خدمات مرتبط با نگهداري و رفع انسداد شبکه فاضلاب / آگهي مناقصه , مناقصه کليه خدمات مرتبط با نگهداري و رفع انسداد شبکه فاضلاب

 20. مناقصه, تأمين نيروي انساني مورد نياز اداره لوازم و ابزارآلات حفاري / تأمين نيروي انساني مورد نياز اداره لوازم و ابزارآلات حفاري

 21. مناقصه واگذاري امورات خدمات شهري جمع آوري- نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه واگذاري امورات خدمات شهري جمع آوري- نوبت دوم

 22. استعلام اسکن و سپس امحاي پرونده هاي بيمارستان کد مشابه است / استعلام اسکن و سپس امحاي پرونده هاي بيمارستان کد مشابه است

 23. فراخوان واگذاري امورات خدمات شهري - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي, فراخوان واگذاري امورات خدمات شهري - نوبت دوم

 24. مناقصه انجام فعاليت جمع آوري پسماند خشک / مناقصه , مناقصه انجام فعاليت جمع آوري پسماند خشک

 25. استعلام برفروبي و پاکسازي جاده هاي اختصاصي ايستگاه هاي گرمک،قدس جديد و باربند در استان همدان طبق مشخصات فني جدول پيوست و نظرات ناظر و کارفرما / استعلام برفروبي و پاکسازي جاده هاي اختصاصي ايستگاه هاي گرمک،قدس جديد و باربند در استان همدان طبق مشخصات فني جدول پيوست و نظرات ناظر و کارفرما

 26. مناقصه واگذاري امور پشتيباني / مناقصه, مناقصه واگذاري امور پشتيباني

 27. مناقصه تامين خدمات عمومي و تخصصي مراکز بهره برداري خطوط / فراخوان مناقصه , فراخوان تامين خدمات عمومي و تخصصي مراکز بهره برداري خطوط

 28. مناقصه خريد خدمات امور عمومي ، نظافت ، پذيرايي ، سرايداري، فضاي سبز -تجديد / تجديد مناقصه، مناقصه خريد خدمات امور عمومي ، نظافت ، پذيرايي ، سرايداري، فضاي سبز - تجديد

 29. مناقصه شناسايي پيمانکار حراست و انتظامات / مناقصه, مناقصه شناسايي پيمانکار حراست و انتظامات

 30. مناقصه واگذاري عمليات خدمات عمومي نظافت ، پذيرايي . / آگهي مناقصه عمومي ، مناقصه واگذاري عمليات خدمات عمومي نظافت ، پذيرايي .

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,خدمات ,عمومي ,واگذاري ,فراخوان ,، ,نگهداري و ,مناقصه مناقصه ,خدمات شهري ,مناقصه واگذاري ,مناقصه عمومي ,واگذاري امورات خدمات ,شناسايي پيمانکار حراست ,تأمين نيروي انساني ,خدمات هدايت خودرويي

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله
عکس و مدل 2019-98 بلاگی برای سن فایل آموزش از راه دور مهرگان بشرویه وکیل مدافع محصولات آلومینیومی نگماریوم رَبُّنا الرّحمن المُستَعان فن فیک اکسو sima کتابخانه عمومی شهید سید مجتبی علمدار ساری پردیس فایل