لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 98.8.16 1. استعلام بازسازي تعمير و تجهيزات راهدارخانه هاي استان (تهيه و نصب دوربين نظارت ادارات شهرستان) / استعلام بازسازي تعمير و تجهيزات راهدارخانه هاي استان (تهيه و نصب دوربين نظارت ادارات شهرستان)

 2. استعلام خدمات مشترکين و درآمد شهرستان ابهر / استعلام خدمات مشترکين و درآمد شهرستان ابهر

 3. مناقصه واگذاري امور مربوط به جمع آوري زباله و تنظيف سطح شهر- نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه واگذاري امور مربوط به جمع آوري زباله و تنظيف سطح شهر- نوبت دوم

 4. استعلام حراست فيزيکي و نگهباني تاسيسات آب و فاضلاب پلدختر / استعلام حراست فيزيکي و نگهباني تاسيسات آب و فاضلاب پلدختر

 5. استعلام خدمات مشترکين درآمد شهرستان سلطانيه / استعلام خدمات مشترکين درآمد شهرستان سلطانيه

 6. تمديد مناقصه خدمات رفت و روب و نگهداري فضاي سبز و نگهباني و انتظامات / تمديد مناقصه, تمديد مناقصه خدمات رفت و روب و نگهداري فضاي سبز و نگهباني و انتظامات

 7. مناقصه عمومي نيروهاي حجمي و شرکتي. / مناقصه عمومي، مناقصه عمومي نيروهاي حجمي و شرکتي.

 8. مناقصه خريد خدمات منشي / مناقصه, مناقصه خريد خدمات منشي

 9. مناقصه, م ک98/0014نظارت برامورغذاي آشپزخانه ها؛خدمات تنظيفات؛آبدارخانه ها بازبي1ادارت تابعه / م ک98/0014نظارت برامورغذاي آشپزخانه ها؛خدمات تنظيفات؛آبدارخانه ها بازبي1ادارت تابعه

 10. استعلام حمل و بارگيري زباله شهري از ايستگاه موقت به ايستگاه دايمي قوم قشلاقي طبق برآور اوليه الحاقي / استعلام حمل و بارگيري زباله شهري از ايستگاه موقت به ايستگاه دايمي قوم قشلاقي طبق برآور اوليه الحاقي

 11. مناقصه خريد خدمات منشي / مناقصه, مناقصه خريد خدمات منشي

 12. مناقصه خدمات بخش لنژري / آگهي مناقصه,مناقصه خدمات بخش لنژري

 13. استعلام شناسايي و قطع انشعابات غير مجازروستاهاي تحت پوشش بخش کوهين ومرکزي امور آبفار شهرستان قزوين / استعلام شناسايي و قطع انشعابات غير مجازروستاهاي تحت پوشش بخش کوهين ومرکزي امور آبفار شهرستان قزوين

 14. مناقصه واگذاري خدمات غسالخانه، سردخانه، سالن اجتماعات و.نوبت اول چاپ دوم / آگهي مناقصه , مناقصه واگذاري خدمات غسالخانه، سردخانه، سالن اجتماعات و.نوبت اول چاپ دوم

 15. استعلام خدمات مشترکين و درآمد / استعلام خدمات مشترکين و درآمد

 16. استعلام انتقال پسماندعفوني و غير عفوني 3120ک/2190ک/900ک/انتقال پسماند شيمياي کانسر وبيمارستان امام و وليعصر 730کيلو/قبل از قيمت تماس گرفته شود / استعلام انتقال پسماندعفوني و غير عفوني 3120ک/2190ک/900ک/انتقال پسماند شيمياي کانسر وبيمارستان امام و وليعصر 730کيلو/قبل از قيمت تماس گرفته شود

 17. مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز و المانهاي پارکي و شهري . / مناقصه, مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز و المانهاي پارکي و شهري .

 18. تجديد مناقصه واگذاري امورات نگهداري، توسعه و گسترش فضاي سبز / تجديد مناقصه , تجديد مناقصه واگذاري امورات نگهداري، توسعه و گسترش فضاي سبز

 19. مناقصه انجام خدمات تنظيفات / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه انجام خدمات تنظيفات

 20. مناقصه عمليات نگهداري فضاي سبز و حراست / مناقصه عمليات نگهداري فضاي سبز و حراست

 21. مناقصه نهالکاري، آبياري و مراقبت منطقه بياباني / مناقصه، مناقصه نهالکاري، آبياري و مراقبت منطقه بياباني

 22. استعلام خريد خدمات روابط عمومي / استعلام خريد خدمات روابط عمومي

 23. استعلام تامين نيروي انساني يکماهه درمانگاه فرهنگيان- ايران کد درج شده صوري مي باشد- اداره کل در رد يا قبول پيشنهاد شما مختار مي باشد / استعلام تامين نيروي انساني يکماهه درمانگاه فرهنگيان- ايران کد درج شده صوري مي باشد- اداره کل در رد يا قبول پيشنهاد شما مختار مي باشد

 24. استعلام خريد خدمات فني - بابت انجام امور دبيرخانه اي - به پيوست مراجعه شود - از ايران کد مشابه استفاده شده است . / استعلام خريد خدمات فني - بابت انجام امور دبيرخانه اي - به پيوست مراجعه شود - از ايران کد مشابه استفاده شده است .

 25. استعلام نگهداري فضاي سبز ايستگاه زميني شهيد قندي اسدآباد همدان طبق مشخصات فني جدول پيوست و نظرات ناظر و کارفرما / استعلام نگهداري فضاي سبز ايستگاه زميني شهيد قندي اسدآباد همدان طبق مشخصات فني جدول پيوست و نظرات ناظر و کارفرما

 26. مناقصه نهالکاري، آبياري و مراقبت منطقه بياباني / مناقصه، مناقصه نهالکاري، آبياري و مراقبت منطقه بياباني

 27. استعلام تامين خدمات نيروي انتظامي (کادري)به منظور بر قراري نظم و امنيت در محدوده بيمارستان به صورت مستمر و 24ساعته به پيوست مراجعه گردد / استعلام تامين خدمات نيروي انتظامي (کادري)به منظور بر قراري نظم و امنيت در محدوده بيمارستان به صورت مستمر و 24ساعته به پيوست مراجعه گردد

 28. استعلام کارگر و بناي ماهر روز مزد و سرپرست کارگاه و کاشي کار - سنگ کار- گچ کار ماهر طبق ليست پيوست / استعلام کارگر و بناي ماهر روز مزد و سرپرست کارگاه و کاشي کار - سنگ کار- گچ کار ماهر طبق ليست پيوست

 29. استعلام خدمات مشترکين و درآمد شهرستان زنجان / استعلام خدمات مشترکين و درآمد شهرستان زنجان

 30. مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز و المانهاي پارکي و شهري . / مناقصه, مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز و المانهاي پارکي و شهري .

 31. استعلام طراحي و ساخت تابلو پارک خودرو در پارکينگ به همراه لوازم مربوطه(زنجير آويز و مومات) / استعلام طراحي و ساخت تابلو پارک خودرو در پارکينگ به همراه لوازم مربوطه(زنجير آويز و مومات)

 32. استعلام تکثير و تايپ / استعلام تکثير و تايپ

 33. مناقصه حفظ و نگهداري ،توسعه و حفاظت جنگل و فضاي سبز / مناقصه ، مناقصه حفظ و نگهداري ،توسعه و حفاظت جنگل و فضاي سبز

 34. مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز و المانهاي پارکي و شهري . / مناقصه, مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز و المانهاي پارکي و شهري .

 35. مناقصه انجام امور خدمات شهري (رفت و روب) / مناقصه عمومي , مناقصه انجام امور خدمات شهري (رفت و روب)

 36. استعلام خدمات مشترکين و درآمد شهرستان ايجرود / استعلام خدمات مشترکين و درآمد شهرستان ايجرود

 37. استعلام نگهداري فضاي سبز کاشت ، آبياري ونگهداري وباغباني محوطه مجتمع واقع درطبس به فضاي 3000 متر مربع بمدت 5 ماه از تاريخ 98/7/1وحيدي 09128694627 / استعلام نگهداري فضاي سبز کاشت ، آبياري ونگهداري وباغباني محوطه مجتمع واقع درطبس به فضاي 3000 متر مربع بمدت 5 ماه از تاريخ 98/7/1وحيدي 09128694627

 38. مناقصه واگذاري عمليات تنظيف و رفت و روب. / مناقصه واگذاري عمليات تنظيف و رفت و روب.

 39. مناقصه نهالکاري، آبياري و مراقبت منطقه بياباني / مناقصه، مناقصه نهالکاري، آبياري و مراقبت منطقه بياباني

 40. مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز و المانهاي پارکي و شهري . / مناقصه, مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز و المانهاي پارکي و شهري .

 41. استعلام آبياري و مراقبت عرصه هاي نهالکاري ما قبل سال 96 شهرستان ريگان پروژه RFLDL / استعلام آبياري و مراقبت عرصه هاي نهالکاري ما قبل سال 96 شهرستان ريگان پروژه RFLDL

 42. استعلام خدمات بهره برداري، تعمير و نگهداري از ايستگاه گاز نيروگاه بهبهان به شرح مندرج در اسناد استعلام بهاء / استعلام خدمات بهره برداري، تعمير و نگهداري از ايستگاه گاز نيروگاه بهبهان به شرح مندرج در اسناد استعلام بهاء

 43. مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز و المانهاي پارکي و شهري . / مناقصه, مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز و المانهاي پارکي و شهري .

 44. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومي، تاسيسات، تعمير و نگهداري، حمل و نقل. / مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومي، تاسيسات، تعمير و نگهداري، حمل و نقل.

 45. مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز و المانهاي پارکي و شهري . / مناقصه, مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز و المانهاي پارکي و شهري .

 46. مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز و المانهاي پارکي و شهري . / مناقصه, مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز و المانهاي پارکي و شهري .

 47. مناقصه انجام خدمات راهبري واحدهاي بهره برداري ، نمک زدايي / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه انجام خدمات راهبري واحدهاي بهره برداري ، نمک زدايي

 48. استعلام عمليات نگهداشت و تعميرات تأسيسات و تجهيزات مکانيکي و برقي محوطه سايت تهران (25 روزه) / استعلام عمليات نگهداشت و تعميرات تأسيسات و تجهيزات مکانيکي و برقي محوطه سايت تهران (25 روزه)

 49. فراخوان انجام خدمات راهبري، سرويس، تعمير و نگهداري موتورخانه و . / فراخوان عمومي, فراخوان انجام خدمات راهبري، سرويس، تعمير و نگهداري موتورخانه و .

 50. آگهي تجديد مناقصه تنظيف محدوده شهرکهاي صنعتي تجديد نوبت دوم / آگهي تجديد مناقصه تنظيف محدوده شهرکهاي صنعتي تجديد نوبت دوم

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,خدمات ,استعلام ,نگهداري ,فضاي ,شهري ,فضاي سبز ,و نگهداري ,نگهداري فضاي ,سبز و ,حفظ و ,استعلام خدمات مشترکين ,شهري مناقصه مناقصه ,مراقبت منطقه بياباني ,مناقصه انجام خدمات

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله
زندگی رویایی رمان اندروید بيمه پارسيان انديشه شهريار علي عيسوند کد 501190 روزنوشت های یک کوآلا غذا برای گرگ هیات منتظران حضرت مهدی(عج)شهراندیشه سرود عشق،وب لژیون همسفر شهلا پارس فیلم آوازهای خانم میم negareycbarf