لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.3.31 1. استعلام واگذاري انجام امور چاپ و تکثير مرکز بهداشت قم به مدت يکسال طبق شرايط استعلام بهاء پيوست / استعلام واگذاري انجام امور چاپ و تکثير مرکز بهداشت قم به مدت يکسال طبق شرايط استعلام بهاء پيوست

 2. استعلام استعلام بهاء چاپ وتکثيراوراق بيمارستان،پيوست ملاحظه و پر شود بومي شهرستان ميناب،داراي پروانه کسب معتبر تاريخ بازگشايي پاکت 99/04/03 ساعت 10صبح / استعلام استعلام بهاء چاپ وتکثيراوراق بيمارستان،پيوست ملاحظه و پر شود بومي شهرستان ميناب،داراي پروانه کسب معتبر تاريخ بازگشايي پاکت 99/04/03 ساعت 10صبح

 3. استعلام انجام خدمات بهداشتي و سم پاشي ادارات و راهدارخانه هاي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان سيستان و بلوچستان / استعلام انجام خدمات بهداشتي و سم پاشي ادارات و راهدارخانه هاي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان سيستان و بلوچستان

 4. استعلام حفاظت ونگهباني (پارکبان ), سامانه ستاد / استعلام حفاظت ونگهباني (پارکبان ), سامانه ستاد

 5. تجديد مناقصه خدمات چاپ تکثير و فتوکپي. نوبت دوم / تجديد مناقصه عمومي ، تجديد مناقصه خدمات چاپ تکثير و فتوکپي.نوبت دوم

 6. استعلام نظافت کليه ساختمانهاي اداره کل ثبت اسنادواملاک استان قم ( شامل 7 ساختمان و محوطه ) در سال 1399 / استعلام نظافت کليه ساختمانهاي اداره کل ثبت اسنادواملاک استان قم ( شامل 7 ساختمان و محوطه ) در سال 1399

 7. مناقصه, تنظيفات ساختمانهاي اداري، عملياتي و محاوط و احيا و نگهداري فضاي سبز / تنظيفات ساختمانهاي اداري، عملياتي و محاوط و احيا و نگهداري فضاي سبز

 8. مناقصه انجام خدمات نظافت و فضاي سبز / فراخوان مناقصه عمومي, مناقصه انجام خدمات نظافت و فضاي سبز

 9. استعلام انجام امور حفاظت فيزيکي شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان قم از طريق استعلام بها به صورت حجمي / استعلام انجام امور حفاظت فيزيکي شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان قم از طريق استعلام بها به صورت حجمي

 10. مناقصه عمومي تامين نيروي انساني . نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه عمومي تامين نيروي انساني . نوبت دوم

 11. مناقصه خدمات مراقبت دستگاههاي پالايش و تنظيفات و آبدارخانه ها. نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومي , مناقصه خدمات مراقبت دستگاههاي پالايش و تنظيفات و آبدارخانه ها. نوبت د وم

 12. استعلام طعمه گذاري و جمع اوري موشهاي سطح روستا غني اباد / استعلام طعمه گذاري و جمع اوري موشهاي سطح روستا غني اباد

 13. استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد. / استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد.

 14. استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد. / استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد.

 15. استعلام هرس درختان ميوه / استعلام هرس درختان ميوه

 16. استعلام سرويس دهي اياب ذهاب پرسنل اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مرکزي درون شهري و برون شهري مطابق تعرفه اتحاديه صنف آژانسها با نازلترين قيمت / استعلام سرويس دهي اياب ذهاب پرسنل اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مرکزي درون شهري و برون شهري مطابق تعرفه اتحاديه صنف آژانسها با نازلترين قيمت

 17. تجديد فراخوان مناقصه تنظيفات ساختمانهاي اداري، عملياتي و محاوط و احيا و فضاي سبز- نوبت دوم / تجديد فراخوان مناقصه , تجديد فراخوان مناقصه تنظيفات ساختمانهاي اداري، عملياتي و محاوط و احيا و فضاي سبز

 18. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري خدمات حجمي مديريت امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري خدمات حجمي مديريت امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان

 19. استعلام حسابدارخانم باسابقه کارو کارشناس ارشد حسابداري تاسيسات آقا با سابقه کار و داراي يک فرزند ازتاريخ1399/01/01 لغايت 1399/12/29 / استعلام حسابدارخانم باسابقه کارو کارشناس ارشد حسابداري تاسيسات آقا با سابقه کار و داراي يک فرزند ازتاريخ1399/01/01 لغايت 1399/12/29

 20. استعلام بهسازي فاز دوم جاده عشايري گردنه آبگرم - رستمي بخش مزايجان بوانات فارس / استعلام بهسازي فاز دوم جاده عشايري گردنه آبگرم - رستمي بخش مزايجان بوانات فارس

 21. استعلام انجام امور مربوط به واحد خدمات شهري و خدمات فضاي سبز / استعلام انجام امور مربوط به واحد خدمات شهري و خدمات فضاي سبز

 22. فراخوان ارزيابي کيفي انجام خدمات پنچرگيري، تعميرات لاستيک، تعويض روغن، سرويس و شستشوي انواع خودروها .- نوبت دوم / فراخوان ارزيابي کيفي، فراخوان ارزيابي کيفي انجام خدمات پنچرگيري، تعميرات لاستيک، تعويض روغن، سرويس و شستشوي انواع خودروها . - نوبت دوم

 23. مناقصه نظافت داخلي واگن قطارهاي مسافري / مناقصه ، مناقصه نظافت داخلي واگن قطارهاي مسافري

 24. مناقصه عمليات تنظيف، اصلاح، نگهداري و ايجاد فضاي سبز - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه عمليات تنظيف، اصلاح، نگهداري و ايجاد فضاي سبز - نوبت دوم

 25. مناقصه قسمتي از امور خدمات شهري(تنظيف و جمع آوري طباله و فضاي سبز و.)مرحله دوم - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه قسمتي از امور خدمات شهري(تنظيف و جمع آوري طباله و فضاي سبز و.)مرحله دوم - نوبت دوم

 26. مناقصه تامين و ارائه خدمات انتظامي جهت ساماندهي ميدان / مناقصه تامين و ارائه خدمات انتظامي جهت ساماندهي ميدان

 27. استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد. / استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد.

 28. استعلام شستشوي نماي آجري / استعلام شستشوي نماي آجري

 29. استعلام انتخاب پيمانکار جهت حفاظت و حراست فيزيکي شهرک زاويه / استعلام انتخاب پيمانکار جهت حفاظت و حراست فيزيکي شهرک زاويه

 30. استعلام شرايط استعلام بهاء چاپ وتکثير / استعلام شرايط استعلام بهاء چاپ وتکثير

 31. استعلام خدمات شهري شامل لايروبي،نخاله برداري وتسطيح نخاله هانيازمند ماشين آلات دراختياربه مدت 4 ماه.کليه کسورات قانوني برعهده تامين کننده مي باشد / استعلام خدمات شهري شامل لايروبي،نخاله برداري وتسطيح نخاله هانيازمند ماشين آلات دراختياربه مدت 4 ماه.کليه کسورات قانوني برعهده تامين کننده مي باشد

 32. استعلام بکارگيري يک نفر نيروي حفاظت فيزيکي جهت بيمارستان حضرت وليعصر / استعلام بکارگيري يک نفر نيروي حفاظت فيزيکي جهت بيمارستان حضرت وليعصر

 33. مناقصه واگذاري امور نگهباني / آگهي مناقصه , مناقصه واگذاري امور نگهباني

 34. مناقصه انجام امور حفاظت و صيانت از اراضي تجديد / مناقصه عمومي ، مناقصه انجام امور حفاظت و صيانت از اراضي

 35. استعلام قرائت کنتور و وصول مطالبات مشترکين شهرستان کوهرنگ / استعلام قرائت کنتور و وصول مطالبات مشترکين شهرستان کوهرنگ

 36. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي نظيفات و فضاي سبز / مناقصه عمومي يک مرحله اي نظيفات و فضاي سبز

 37. مناقصه نيروهاي حفاظتي و قرقبان و ايست و بازرسي / آگهي مناقصه عمومي ، مناقصه نيروهاي حفاظتي و قرقبان و ايست و بازرسي

 38. استعلام پيمان خدمات فني منطقه خوزستان تاريخ شروع بکار 99/4/1 مي باشد پيمانکاران مي بايست بومي باشند / استعلام پيمان خدمات فني منطقه خوزستان تاريخ شروع بکار 99/4/1 مي باشد پيمانکاران مي بايست بومي باشند

 39. استعلام واگذاري امور خدماتي و پشتيباني(نظافت،ابدارخانه و اداري) / استعلام واگذاري امور خدماتي و پشتيباني(نظافت،ابدارخانه و اداري)

 40. مناقصه قرائت کنتور آب، توزيع قبوض، وصول مطالبات بدهي / مناقصه، مناقصه قرائت کنتور آب، توزيع قبوض، وصول مطالبات بدهي

 41. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهداري ،بهسازي و مغارسه فضاي سبز / مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهداري ،بهسازي و مغارسه فضاي سبز

 42. مناقصه نظافت و رفت و روب معابر - نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه نظافت و رفت و روب معابر - نوبت دوم

 43. تجديد مناقصه واگذاري بخش واحدهاي عمران، موتوري، تاسيسات، تخلفات / تجديد آگهي مناقصه عمومي , تجديد مناقصه واگذاري بخش واحدهاي عمران، موتوري، تاسيسات، تخلفات

 44. مناقصه تامين نيرو. / مناقصه ,مناقصه تامين نيرو.

 45. استعلام واگذاري واحد تلفن خانه بيمارستان به مدت يک سال 09171904025تلفن هماهنگي رجبي / استعلام واگذاري واحد تلفن خانه بيمارستان به مدت يک سال 09171904025تلفن هماهنگي رجبي

 46. استعلام بکارگيري نيروهاي شرکتي در اداره کل حفاظت محيط زيست استان بوشهر به شرح خدمات پيوست / استعلام بکارگيري نيروهاي شرکتي در اداره کل حفاظت محيط زيست استان بوشهر به شرح خدمات پيوست

 47. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي سرويس تعمير نگهداري و راهبري کليه تاسيسات مکانيکي الکتريکي پرديس نازلوي دانشگاه اروميه / مناقصه عمومي يک مرحله اي سرويس تعمير نگهداري و راهبري کليه تاسيسات مکانيکي الکتريکي پرديس نازلوي دانشگاه اروميه

 48. استعلام استعلام بهاي واگذاري امور مربوط به تفکيک جمع اوري انتقال وبي خطر سازي زباله عفوني دانشکده دندانپزشکي کرمانشاه / استعلام استعلام بهاي واگذاري امور مربوط به تفکيک جمع اوري انتقال وبي خطر سازي زباله عفوني دانشکده دندانپزشکي کرمانشاه

 49. تجديد فراخوان عمليات نگهداري و ترميم فضاي سبز ايستگاه هاي اداره / تجديد آگهي دعوت به ارزيابي کيفي فراخوان , تجديد فراخوان عمليات نگهداري و ترميم فضاي سبز ايستگاه هاي اداره

 50. مناقصه انجام خدمات حفاظت فيزيکي / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات حفاظت فيزيکي

 51. اصلاحيه مناقصه مربوط به تجديد پيمان اپراتوري دستگاههاي بالا برنده / اصلاحيه فراخوان، مناقصه مربوط به تجديد پيمان اپراتوري دستگاههاي بالا برنده

 52. استعلام کد خدمت مشابه مي باشد و بر اساس شرح پيوست تامين کننده گرامي قيمت گذاري نماييد / استعلام کد خدمت مشابه مي باشد و بر اساس شرح پيوست تامين کننده گرامي قيمت گذاري نماييد

 53. استعلام جمعيت هلال احمر در نظر دارد دو نفر نيروي کار خود را با شرح کار و مشخصات تا پايان سال 99 پيوست به بخش خصوصي واگذار نمايد . / استعلام جمعيت هلال احمر در نظر دارد دو نفر نيروي کار خود را با شرح کار و مشخصات تا پايان سال 99 پيوست به بخش خصوصي واگذار نمايد .

 54. استعلام جدا نمودن پسماندهاي غيرعفئني و بسته بندي و امحاي زباله هاي عفوني / استعلام جدا نمودن پسماندهاي غيرعفئني و بسته بندي و امحاي زباله هاي عفوني

 55. استعلام استعلام بهاء سرويسهاي درون شهري و برون شهري شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان قم * لازم بذکر است يکي از خودروها حتما پژو پارس باشد / استعلام استعلام بهاء سرويسهاي درون شهري و برون شهري شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان قم * لازم بذکر است يکي از خودروها حتما پژو پارس باشد

 56. مناقصه واگذاري خدمات مالي، اداري و فني به صورت حجمي براي آزمايشگاه تجديد نوبت دوم / تجديد مناقصه، مناقصه واگذاري خدمات مالي، اداري و فني به صورت حجمي براي آزمايشگاه تجديد نوبت دوم

 57. استعلام استعلام بهاء فضاي سبز مجتمع بيمارستاني امام رضا(ع) بار سوم طبق برگ پيوست / استعلام استعلام بهاء فضاي سبز مجتمع بيمارستاني امام رضا(ع) بار سوم طبق برگ پيوست

 58. استعلام خريد پمپ شارژي گنايي20ليتري-ايران کد مشابه استفاده شده- / استعلام خريد پمپ شارژي گنايي20ليتري-ايران کد مشابه استفاده شده-

 59. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور نگهباني شبکه بهداشت و درمان شهرستان زرند (تجديد) / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور نگهباني شبکه بهداشت و درمان شهرستان زرند (تجديد)

 60. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي نظافت شهري (تنظيف) / مناقصه عمومي يک مرحله اي نظافت شهري (تنظيف)

 61. مناقصه واگذاري امور خدمات شهري - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه واگذاري امور خدمات شهري - نوبت دوم

 62. مناقصه عمليات اجرا و واگذاري خدمات شهري -تجديد / تجديد مناقصه , مناقصه عمليات اجرا و واگذاري خدمات شهري تجديد

 63. مناقصه جمع آوري سد معبر سطح شهر-تجديد / تجديد مناقصه, تجديد مناقصه جمع آوري سد معبر سطح شهر

 64. استعلام نگهداري ابياري فضاي سبز هرس کاري چمن زني نظافت علف چيني سرزني به مدت يکسال حضور دو نفر کارگر ثابت هر رزو هفته و روزهاي تعطيل از 8 تا 16 / استعلام نگهداري ابياري فضاي سبز هرس کاري چمن زني نظافت علف چيني سرزني به مدت يکسال حضور دو نفر کارگر ثابت هر رزو هفته و روزهاي تعطيل از 8 تا 16

 65. استعلام سم پاشي 7 ساختمان مطابق توضيحات مندرج در مدارک پيوست / استعلام سم پاشي 7 ساختمان مطابق توضيحات مندرج در مدارک پيوست

 66. استعلام تجديد استعلام نيروي انساني نگهباني و سرايداري ساختمان مرکز خدمات فناوري کسب وکار / استعلام تجديد استعلام نيروي انساني نگهباني و سرايداري ساختمان مرکز خدمات فناوري کسب وکار

 67. استعلام بکارگيري نيروهاي شرکتي در اداره کل حفاظت محيط زيست استان بوشهر به شرح پيوست / استعلام بکارگيري نيروهاي شرکتي در اداره کل حفاظت محيط زيست استان بوشهر به شرح پيوست

 68. استعلام استعلام بهاء خدمات مشاوره حسابرسي عملياتي / استعلام استعلام بهاء خدمات مشاوره حسابرسي عملياتي

 69. تجديد مناقصه برون سپاري انجام امور فني و اداري، خدمات نظافت تاسيسات و ساختمان ها / تجديد مناقصه برون سپاري انجام امور فني و اداري، خدمات نظافت تاسيسات و ساختمان ها

 70. تجديد مناقصه آرشيو فيزيکي و الکترونيکي اسناد مشترکين / تجديد مناقصه , تجديد مناقصه آرشيو فيزيکي و الکترونيکي اسناد مشترکين

 71. مناقصه حفظ و نگهداري تاسيسات، ساخت قبور و غيره / فراخوان مناقصه, مناقصه حفظ و نگهداري تاسيسات، ساخت قبور و غيره

 72. مناقصه نگهداري فضاي سبز ناحيه دو / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه نگهداري فضاي سبز ناحيه دو

 73. مناقصه خدمات عمومي ، نگهداري فضاي سبز و امور خدماتي / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه خدمات عمومي ، نگهداري فضاي سبز و امور خدماتي

 74. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات عمومي, سامانه تدارکات الکترونيکي دولت / مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات عمومي, سامانه تدارکات الکترونيکي دولت

 75. تجديد فراخوان مناقصه تاسيسات و برق سيستم سرمايش و گرمايش - نوبت دوم / تجديد فراخوان مناقصه , تجديد فراخوان مناقصه تاسيسات و برق سيستم سرمايش و گرمايش - نوبت دوم

 76. مناقصه عمليات جمع آوري زباله، لايروبي و رفت و روب. مرحله سوم نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عمليات جمع آوري زباله، لايروبي و رفت و روب. مرحله سوم نوبت دوم

 77. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهداري و راهبري، تعميرات تاسيساتي حرارتي و برودتي برقي، مکانيکي و ساختماني / مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهداري و راهبري، تعميرات تاسيساتي حرارتي و برودتي برقي، مکانيکي و ساختماني

 78. مناقصه واگذاري بخشي از خدمات مورد نياز انستيتو نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه واگذاري بخشي از خدمات مورد نياز انستيتو نوبت دوم

 79. مناقصه, م ک99/0001خدمات مراقب دستگاه مخازن مراقب آب برق وبخار مکانيک تعميرات دستگاه ها کارگر ساده وآبدارخانه / م ک99/0001خدمات مراقب دستگاه مخازن مراقب آب برق وبخار مکانيک تعميرات دستگاه ها کارگر ساده وآبدارخانه

 80. مناقصه تامين نيروي انساني امور خدمات و نظافت / مناقصه، مناقصه تامين نيروي انساني امور خدمات و نظافت

 81. مناقصه, 99/03 خدمات قرائت کنتور و توزيع آني صورتحساب در سطح استان کهگيلويه و بويراحمد / 99/03 خدمات قرائت کنتور و توزيع آني صورتحساب در سطح استان کهگيلويه و بويراحمد

 82. استعلام نگهداري،پشتيباني،جمع آوري و ارسال اطلاعات برخط دستگاههاي تردد شماري (به همراه گزارش گيري) / استعلام نگهداري،پشتيباني،جمع آوري و ارسال اطلاعات برخط دستگاههاي تردد شماري (به همراه گزارش گيري)

 83. مناقصه خريد خدمات بصورت حجمي - نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه خريد خدمات بصورت حجمي- نوبت دوم

 84. ارزيابي کيفي و مناقصه عمليات تنظيفات و فاضلاب منازل، ادارات و اماکن - نوبت دوم / ارزيابي کيفي و مناقصه عمومي ,ارزيابي کيفي و مناقصه عمليات تنظيفات و فاضلاب منازل، ادارات و اماکن - نوبت دوم

 85. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امورات خدمات شهري و فضاي سبز شهر ميراباد / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امورات خدمات شهري و فضاي سبز شهر ميراباد

 86. مناقصه ارائه خدمات راهبري پايامه مسافري / مناقصه عمومي ، مناقصه ارائه خدمات راهبري پايامه مسافري

 87. مناقصه واگذاري بخشي از خدمات مورد نياز انستيتو نوبت اول / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه واگذاري بخشي از خدمات مورد نياز انستيتو نوبت اول

 88. مناقصه حفظ و نگهداري و راهبري مرکز نگهداري سگ هاي بلاصاحب و . / مناقصه، مناقصه حفظ و نگهداري و راهبري مرکز نگهداري سگ هاي بلاصاحب و .

 89. استعلام حمل ونقل مرسولات پستي ازمروست به برزگر وبالعکس به اضافه مسيرهاي مبادله / استعلام حمل ونقل مرسولات پستي ازمروست به برزگر وبالعکس به اضافه مسيرهاي مبادله

 90. استعلام سم پاشي منزل رياست اداره امور / استعلام سم پاشي منزل رياست اداره امور

 91. استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد. / استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد.

 92. مناقصه تامين نيروي انساني امور حفاظت فيزيکي / مناقصه، مناقصه تامين نيروي انساني امور حفاظت فيزيکي

 93. استعلام نگهداري فضاي سبز / استعلام نگهداري فضاي سبز

 94. تجديد مناقصه پروژه رفت و روب و حفظ و نگهداري فضاي سبز / تجديد مناقصه، مناقصه پروژه رفت و روب و حفظ و نگهداري فضاي سبز

 95. مناقصه انجام امور مربوط به حفاظت و نگهداري از اراضي . نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومي , مناقصه انجام امور مربوط به حفاظت و نگهداري از اراضي . نوبت دوم

 96. مناقصه خدمات عمومي (شامل تنظيف، جمع آوري زباله . / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه خدمات عمومي (شامل تنظيف، جمع آوري زباله .

 97. تمديد مناقصه ارائه خدمات مربوط به پيشتيباني و پاسخگويي / تمديد مناقصه، تمديد مناقصه ارائه خدمات مربوط به پيشتيباني و پاسخگويي

 98. استعلام انجام کليه امور طراحي و گلکاري فضاي سبز مطابق ليست پيوست / استعلام انجام کليه امور طراحي و گلکاري فضاي سبز مطابق ليست پيوست

 99. استعلام تهيه /نصب علايم ايمني راه ها (اخطاري،انتظامي و مسيرنما) / استعلام تهيه /نصب علايم ايمني راه ها (اخطاري،انتظامي و مسيرنما)

 100. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام امور حفاظت و صيانت از اراضي در سطح استان اصفهان / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام امور حفاظت و صيانت از اراضي در سطح استان اصفهان

 101. مناقصه واگذاري امور نگهباني بيمارستان / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري امور نگهباني بيمارستان

 102. استعلام تخليه لجن و شستشوي و نظافت مخازن 302 c . پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد / استعلام تخليه لجن و شستشوي و نظافت مخازن 302 c . پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد

 103. مناقصه عمليات مربوط به بخشي از نيروي انساني - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه عمليات مربوط به بخشي از نيروي انساني - نوبت دوم

 104. مناقصه, نگهداري راهبردي ? تعميرات تاسيسات حرارتي و برودتي و برقي / نگهداري راهبردي ? تعميرات تاسيسات حرارتي و برودتي و برقي

 105. مناقصه قرائت کنتور برق ناحيه / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه قرائت کنتور برق ناحيه

 106. استعلام طبق در خواستي / استعلام طبق در خواستي

 107. استعلام انجام امور خشکشويي طبق ليست , سامانه ستاد / استعلام انجام امور خشکشويي طبق ليست , سامانه ستاد

 108. مناقصه انجام امور حراست و نگهباني از اموال و تاسيسات / آگهي مناقصه عمومي ، مناقصه انجام امور حراست و نگهباني از اموال و تاسيسات

 109. مناقصه, تامين خدمات ايمني ?بهداشت ? محيط زيست و راهبري آتش نشاني / تامين خدمات ايمني ?بهداشت ? محيط زيست و راهبري آتش نشاني

 110. مناقصه تامين نيروي انساني راننده به همراه خودرو سبک / مناقصه عمومي , مناقصه تامين نيروي انساني راننده به همراه خودرو سبک

 111. فراخوان پيمانکاران نگهداري و تعميرات / فراخوان , فراخوان پيمانکاران نگهداري و تعميرات

 112. مناقصه نگهداري فضاي سبز / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه نگهداري فضاي سبز

 113. استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد. / استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد.

 114. استعلام قرارداد نگهداشت فضاي سبز ونظافت محوطه بيمارستان / استعلام قرارداد نگهداشت فضاي سبز ونظافت محوطه بيمارستان

 115. فراخوان مناقصه نگهداري و تعميرات تاسيسات و شبکه و انشعابات و . تجديد / تجديد مناقصه عمومي, فراخوان مناقصه نگهداري و تعميرات تاسيسات و شبکه و انشعابات و . تجديد

 116. تجديد مناقصه بارگيري ، حمل و تخليه پسماند نوبت دوم / تجديد آگهي مناقصه عمومي ، تجديد مناقصه بارگيري ، حمل و تخليه پسماند نوبت دوم

 117. مناقصه اجراي عمليات احداث و تکميل پياده روسازي . / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه اجراي عمليات احداث و تکميل پياده روسازي .

 118. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي پروژه امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان ملکان / فراخوان ارزيابي کيفي پروژه امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان ملکان

 119. مناقصه نگهداري فضاي سبز ناحيه سه / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه نگهداري فضاي سبز ناحيه سه

 120. فراخوان مناقصه پروژه حفاظت از اراضي ملي / فراخوان مناقصه عمومي ، فراخوان مناقصه پروژه حفاظت از اراضي ملي

 121. مناقصه پروژه رسيدگي و نگهداري فضاهاي سبز سطح روستانوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومي , مناقصه پروژه رسيدگي و نگهداري فضاهاي سبز سطح روستا

 122. مناقصه واگذاري امور حفاظت فيزيکي و حراست و نگهباني از اراضي دولتي نوبت دوم / آگهي مناقصه , مناقصه واگذاري امور حفاظت فيزيکي و حراست و نگهباني از اراضي دولتي نوبت دوم

 123. مناقصه حفاظت و نگهداري از اراضي دولتي تحت تملک / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه حفاظت و نگهداري از اراضي دولتي تحت تملک

 124. مناقصه واگذاري امور اياب و ذهاب کارکنان و / مناقصه، مناقصه واگذاري امور اياب و ذهاب کارکنان و

 125. مناقصه واگذاري خدمات شهري حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر نوبت دوم / مناقصه، مناقصه واگذاري خدمات شهري حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر

 126. مناقصه انجام خدمات راهبري واحدهاي بهره برداري. نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه انجام خدمات راهبري واحدهاي بهره برداري. نوبت دوم

 127. فراخوان انجام کليه امورات خدمات شهري و فضاي سبز سطح شهر و.نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان انجام کليه امورات خدمات شهري و فضاي سبز سطح شهر و.نوبت دوم

 128. تجديد فراخوان مناقصه سرويس و نگهداري سيستم تهويه مطبوع ?نوبت دوم / تجديد آگهي فراخوان مناقصه ,تجديد فراخوان مناقصه سرويس و نگهداري سيستم تهويه مطبوع ?نوبت دوم

 129. مناقصه دفن زباله و اجراي امور نظافت و پاکيزه سازي- نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه دفن زباله و اجراي امور نظافت و پاکيزه سازي- نوبت دوم

 130. مناقصه خدمات عمومي (شامل تنظيف، جمع آوري زباله . / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه خدمات عمومي (شامل تنظيف، جمع آوري زباله .

 131. مناقصه تامين نيروهاي خدماتي - نوبت دوم / مناقصه تامين نيروهاي خدماتي

 132. فراخوان واگذاري امور مربوط به خدمات عمومي / فراخوان ارزيابي کيفي عمومي , فراخوان واگذاري امور مربوط به خدمات عمومي

 133. استعلام استعلام قيمت و عقد قرارداد جهت سرويس دهي به همکاران بيمارستان شهداي طارم طبق ليست پيوستي / استعلام استعلام قيمت و عقد قرارداد جهت سرويس دهي به همکاران بيمارستان شهداي طارم طبق ليست پيوستي

 134. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي عمليات نگهداري وترميم فضاي سبز ايستگاههاي اداره کل راه آهن اصفهان / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي عمليات نگهداري وترميم فضاي سبز ايستگاههاي اداره کل راه آهن اصفهان

 135. فراخوان مناقصه تعمير، سرويس و نگهداري خودروهاي اداري، کاميون هاي آتش نشاني / آگهي فراخوان ارزيابي کيفي , فراخوان مناقصه تعمير، سرويس و نگهداري خودروهاي اداري، کاميون هاي آتش نشاني

 136. مناقصه, نگهداري? بهسازي و مغارسه فضاي سبز / نگهداري? بهسازي و مغارسه فضاي سبز

 137. مناقصه برونسپاري خدمات مربوط به تعمير و نگهداري ابنيه. / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه برونسپاري خدمات مربوط به تعمير و نگهداري ابنيه.

 138. فراخوان مناقصه واگذاري امور تصدي گري / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه واگذاري امور تصدي گري

 139. استعلام انجام کليه امور مربوط به خدمات نظافت به صورت حجمي در 7 شهرستان به متراژ 4585 متر مربع به شرح استعلام پيوست / استعلام انجام کليه امور مربوط به خدمات نظافت به صورت حجمي در 7 شهرستان به متراژ 4585 متر مربع به شرح استعلام پيوست

 140. استعلام قرارداد يک ساله تعمير نگهداري تاسيسات ساختماني درمانگاه گلپايگان / استعلام قرارداد يک ساله تعمير نگهداري تاسيسات ساختماني درمانگاه گلپايگان

 141. استعلام موضوع قرارداد توزيع مرسولات پستي امانت وبسته ودر اوزان مختلف در سطح شهر بانه وحومه باخودرو مسقف وانت پيکان مدل 90 به بالامورد تاييداداره پست بانه باشد / استعلام موضوع قرارداد توزيع مرسولات پستي امانت وبسته ودر اوزان مختلف در سطح شهر بانه وحومه باخودرو مسقف وانت پيکان مدل 90 به بالامورد تاييداداره پست بانه باشد

 142. استعلام دعوت به همکاري تحت عنوان مشاور تعاون،کار و آموزش فني و حرف اي / استعلام دعوت به همکاري تحت عنوان مشاور تعاون،کار و آموزش فني و حرف اي

 143. استعلام انجام خدمات راهبري ، تعمير و نگهداري . / استعلام انجام خدمات راهبري ، تعمير و نگهداري .

 144. تجديد مناقصه بخشي از امور خدمات بهداشت و درمان - نوبت دوم / تجديد مناقصه , تجديد مناقصه بخشي از امور خدمات بهداشت و درمان - نوبت دوم

 145. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي م م/98/0299 مربوط به انجام خدمات نگهداري از تاسيسات و سيستم هاي تهويه ساختمانهاي مرکزي درکوي فدائيان اسلام / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي م م/98/0299 مربوط به انجام خدمات نگهداري از تاسيسات و سيستم هاي تهويه ساختمانهاي مرکزي درکوي فدائيان اسلام

 146. تجديد مناقصه انجام خدمات حجمي تعميرات روزمره و پيشگيرانه منازل، ادارات، مهمانسراها و اماکن عمومي / تجديد مناقصه،تجديد مناقصه انجام خدمات حجمي تعميرات روزمره و پيشگيرانه منازل، ادارات، مهمانسراها و اماکن عمومي

 147. مناقصه نگهداري فضاي سبز ناحيه چهار / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه نگهداري فضاي سبز ناحيه چهار

 148. مناقصه تجديد واگذاري ساماندهي و جمع آوري سدمعبر شهر / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه تجديد واگذاري ساماندهي و جمع آوري سدمعبر شهر

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,استعلام ,خدمات ,عمومي ,نگهداري ,امور ,مناقصه عمومي ,نوبت دوم ,فضاي سبز ,عمومي مناقصه ,و نگهداري ,مناقصه عمومي مناقصه ,آگهي مناقصه عمومي ,پيوست مراجعه فرماييد ,فايل پيوست مراجعه

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله کمک دیجیتال فرود شمخالی شباهنگ مطالب اینترنتی خرید و دانلود کتاب hamid21 جزيره اسرار آميز دانش funiland Instagram fallow: teacher_fars در قرعه کشی ماهانه شرکت فرمایید مطالب اینترنتی دل نویس های من