لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.4.02
 1. استعلام تامين حجمي نيروي خدماتي از طريق جذب شرکت خدماتي / استعلام تامين حجمي نيروي خدماتي از طريق جذب شرکت خدماتي

 2. استعلام خريد خدمات عمومي از شرکتهاي داراي گواهينامه تاييد صلاحيت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي مطابق با استعلام پيوست / استعلام خريد خدمات عمومي از شرکتهاي داراي گواهينامه تاييد صلاحيت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي مطابق با استعلام پيوست

 3. استعلام اجرت و جدا کردن و تعمير محل هاي اسيب ديده و تعويض فيبر و باز و بسته کردن لوله و تعويض و حمل قفسه ها و جابجاي و / استعلام اجرت و جدا کردن و تعمير محل هاي اسيب ديده و تعويض فيبر و باز و بسته کردن لوله و تعويض و حمل قفسه ها و جابجاي و

 4. مناقصه, واگذاري امور حفاظت فيزيکي و حراست و نگهباني از اراضي دولتي در سطح حوزه استحفاظي اداره کل راه و شهرس / واگذاري امور حفاظت فيزيکي و حراست و نگهباني از اراضي دولتي در سطح حوزه استحفاظي اداره کل راه و شهرس

 5. استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا داران به فريدونشهر و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا داران به فريدونشهر و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 6. استعلام تعرفه درج و انتشار آگهي در رومه در تمام سال1399-از ايران کد مشابه استفاده شده است-برابر برگه پيوست / استعلام تعرفه درج و انتشار آگهي در رومه در تمام سال1399-از ايران کد مشابه استفاده شده است-برابر برگه پيوست

 7. مناقصه عمليات ايجاد و توسعه فضاي سبز شهري / مناقصه عمليات ايجاد و توسعه فضاي سبز شهري

 8. فراخوان تعمير و نگهداري سيستم هاي برودتي / فراخوان تعمير و نگهداري سيستم هاي برودتي

 9. مناقصه واگذاري فروش، شارژ و توزيع کارت بليت .نوبت دوم / آگهي مناقصه , مناقصه واگذاري فروش، شارژ و توزيع کارت بليت .نوبت دوم

 10. مناقصه واگذاري کارگزاري فروش ميوه مرکبات باغات / مناقصه , مناقصه واگذاري کارگزاري فروش ميوه مرکبات باغات

 11. مناقصه واگذاري تامين نيروي انساني - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري تامين نيروي انساني- نوبت دوم

 12. استعلام دهياري محمودآبا در نظر دارد خدمات به شرح فايل پيوست را اجرا نمايد جهت بررسي به فايل پيوست مراجعه نماييد / استعلام دهياري محمودآبا در نظر دارد خدمات به شرح فايل پيوست را اجرا نمايد جهت بررسي به فايل پيوست مراجعه نماييد

 13. استعلام اعلام قيمت جهت تامين نيروي حفاظتي مسلح شعبه بانک صنعت و معدن کرمان به مدت 365 روز مطابق شرايط فايل پيوست / استعلام اعلام قيمت جهت تامين نيروي حفاظتي مسلح شعبه بانک صنعت و معدن کرمان به مدت 365 روز مطابق شرايط فايل پيوست

 14. استعلام دريافت خدمات انتظامي جهت واحد خزانه داري پست بانک کهگيلويه و بويراحمد/ ارسال قيمت پيشنهادي تا 1399/04/04 / استعلام دريافت خدمات انتظامي جهت واحد خزانه داري پست بانک کهگيلويه و بويراحمد/ ارسال قيمت پيشنهادي تا 1399/04/04

 15. استعلام خريد خدمت راننده پايه2 به مقدار 82368 ساعت با خودروهاي گشت اراضي طبق دعوتنامه پيوست همراه با ضمانت نامه بانکي به مبلغ چهارصد ميليون تومان / استعلام خريد خدمت راننده پايه2 به مقدار 82368 ساعت با خودروهاي گشت اراضي طبق دعوتنامه پيوست همراه با ضمانت نامه بانکي به مبلغ چهارصد ميليون تومان

 16. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) دو مرحله اي انجام خدمات عمومي و پشتيباني دانشگاه صنعتي قم / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) دو مرحله اي انجام خدمات عمومي و پشتيباني دانشگاه صنعتي قم

 17. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري نگهباني ايستگاه‌هاي انتقال / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري نگهباني ايستگاه‌هاي انتقال

 18. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات امور پشتيباني / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات امور پشتيباني

 19. استعلام توزيع نمايندگي روستايي شهر نوکنده و بر اساس توزيع نامه و بسته ثبتي با وسيله موتورسيکلت شرايط تامين کننده بومي بودن ميباشد طبق پيوست / استعلام توزيع نمايندگي روستايي شهر نوکنده و بر اساس توزيع نامه و بسته ثبتي با وسيله موتورسيکلت شرايط تامين کننده بومي بودن ميباشد طبق پيوست

 20. استعلام اجرت کنده کاري و جمع اوري کنال و کاشي کاري و جمع اوري و حما نخاله و نظافت و حمل تخت و جابجايي و رنگ اميزي و فرچ زني و غيره / استعلام اجرت کنده کاري و جمع اوري کنال و کاشي کاري و جمع اوري و حما نخاله و نظافت و حمل تخت و جابجايي و رنگ اميزي و فرچ زني و غيره

 21. استعلام واگذاري خدمات مشاوره اداره کميته امداد امام خميني شهرستان خداآفرين / استعلام واگذاري خدمات مشاوره اداره کميته امداد امام خميني شهرستان خداآفرين

 22. استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا نائين به خور و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا نائين به خور و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 23. استعلام باز شماري و پرونده خواني / استعلام باز شماري و پرونده خواني

 24. مناقصه بکارگيري و تامين 50 نفر راننده سنگين راهسازي و ويژه / مناقصه ، مناقصه بکارگيري و تامين 50 نفر راننده سنگين راهسازي و ويژه

 25. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام خدمات عمومي ، نظافت و فضاي سبز فرودگاه اراک / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام خدمات عمومي ، نظافت و فضاي سبز فرودگاه اراک

 26. مناقصه, عمليات پيمانکاري در حوزه مشترکين و درآمد آب و فاضلاب تربت حيدريه / عمليات پيمانکاري در حوزه مشترکين و درآمد آب و فاضلاب تربت حيدريه

 27. مناقصه واگذاري امور خدماتي تنظيف فضاي سبز سد معبر / مناقصه عمومي ، مناقصه واگذاري امور خدماتي تنظيف فضاي سبز سد معبر

 28. مناقصه, 991010122 واگذاري خدمات ابداري و نظافت امورهاي شمال و جنوب بابل و سيمرغ و اميرکلاه و سوادکوه کوه شما / 991010122 واگذاري خدمات ابداري و نظافت امورهاي شمال و جنوب بابل و سيمرغ و اميرکلاه و سوادکوه کوه شما

 29. استعلام 1480- به ليست پيوست مراجعه گردد. مبلغ کلي در سامانه بارگزاري گردد. / استعلام 1480- به ليست پيوست مراجعه گردد. مبلغ کلي در سامانه بارگزاري گردد.

 30. استعلام استعلام تخليه از کشتيهاي واصله به بندر بوشهر و بارگيري و بارشماري برنج وارذاتي کيسه اي بمقدار 10000تن / استعلام استعلام تخليه از کشتيهاي واصله به بندر بوشهر و بارگيري و بارشماري برنج وارذاتي کيسه اي بمقدار 10000تن

 31. استعلام اسناداستعلام قراردادسرويس،نگهداري،پشتيباني،جابجايي وتعميرادوات وتجهيزات منصوبه درمرکز مديريت راهها،دوربينهاي نظارت تصويري جاده اي و3دستگاهyour speed / استعلام اسناداستعلام قراردادسرويس،نگهداري،پشتيباني،جابجايي وتعميرادوات وتجهيزات منصوبه درمرکز مديريت راهها،دوربينهاي نظارت تصويري جاده اي و3دستگاهyour speed

 32. مناقصه اجراي عمليات امور راهداري جاري و عادي. / مناقصه، مناقصه اجراي عمليات امور راهداري جاري و عادي.

 33. مناقصه انجام خدمات نظافت و فضاي سبز نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومي , مناقصه انجام خدمات نظافت و فضاي سبز نوبت دوم

 34. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي ابلاغات اوراق مجتمع هاي در سطح حومه شهردادگستري / مناقصه عمومي يک مرحله اي ابلاغات اوراق مجتمع هاي در سطح حومه شهردادگستري

 35. استعلام خدمات آژانس و حمل و نقل اداره- مدارک پيوستي ور به مهر آژانس در مدارک پيوستي ارسال گردد. / استعلام خدمات آژانس و حمل و نقل اداره- مدارک پيوستي ور به مهر آژانس در مدارک پيوستي ارسال گردد.

 36. فراخوان شناسايي شرکتهاي داراي مجوز خدمات حفاظتي و مراقبتي / فراخوان ، فراخوان شناسايي شرکتهاي داراي مجوز خدمات حفاظتي و مراقبتي

 37. مناقصه عمليات رفت و روب و جمع آوري مکانيزه پسماند . / مناقصه،مناقصه عمليات رفت و روب و جمع آوري مکانيزه پسماند .

 38. استعلام سپرده ويژه (پشت و رو ) a4 تعداد 10000برگ واريزي و برداشت شماره دار دو چاپ رنگي 100000شماره بگ / استعلام سپرده ويژه (پشت و رو ) a4 تعداد 10000برگ واريزي و برداشت شماره دار دو چاپ رنگي 100000شماره بگ

 39. استعلام توضيح باتوجه به پيوست حتما مطالعه شود / استعلام توضيح باتوجه به پيوست حتما مطالعه شود

 40. استعلام دو دستگاه خودروي سواري سمند يا پژو مدل 93 به بالا.فقط آژانس هاي تاکسيراني درخواست دهند. / استعلام دو دستگاه خودروي سواري سمند يا پژو مدل 93 به بالا.فقط آژانس هاي تاکسيراني درخواست دهند.

 41. استعلام چاپ وتکثير بيمارستان 5 آذر.فايل ضميمه پيوست مي باشد. / استعلام چاپ وتکثير بيمارستان 5 آذر.فايل ضميمه پيوست مي باشد.

 42. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي سرويس و نگهداري و پول گذاري دستگاه هاي atm / فراخوان ارزيابي کيفي سرويس و نگهداري و پول گذاري دستگاه هاي atm

 43. استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا نجف آبادبه جلال آباد و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا نجف آبادبه جلال آباد و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 44. مناقصه واگذاري انجام امور خدمات شهري شهرداري- مرحله دوم / مناقصه , مناقصه احداث کانالمناقصه واگذاري انجام امور خدمات شهري شهرداري- مرحله دوم

 45. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات اداري و امور پشتيباني طرح هاي عمراني شرکت آب منطقه اي تهران / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات اداري و امور پشتيباني طرح هاي عمراني شرکت آب منطقه اي تهران

 46. مناقصه, برون سپاري انجام امور فني و اداري، خدمات نظافت تاسيسات و ساختمان ها، نگهداري فضاي سبز و انجام خدمات / برون سپاري انجام امور فني و اداري، خدمات نظافت تاسيسات و ساختمان ها، نگهداري فضاي سبز و انجام خدمات

 47. استعلام اجاره خودرو جهت تامين اجتماعي شعبه2 کرمانشاه به طور ميانگين 400 الي 900 ساعت در ماه با مدل بالاي 1390 و حداکثر فاصله تا شعبه 3 کيلومتر / استعلام اجاره خودرو جهت تامين اجتماعي شعبه2 کرمانشاه به طور ميانگين 400 الي 900 ساعت در ماه با مدل بالاي 1390 و حداکثر فاصله تا شعبه 3 کيلومتر

 48. فراخوان بررسي حوادث ناشي از کار به منظور کاهش سطح مخاطرات جسمي پاکبانان / فراخوان بررسي حوادث ناشي از کار به منظور کاهش سطح مخاطرات جسمي پاکبانان

 49. فراخوان مناقصه انجام خدمات اداري و امور پشتيباني حوزه ستادي / فراخوان مناقصه انجام خدمات اداري و امور پشتيباني حوزه ستادي

 50. فراخوان مناقصه انجام خدمات اداري و امور پشتيباني طرح هاي عمراني / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه انجام خدمات اداري و امور پشتيباني طرح هاي عمراني

 51. استعلام حمل و نقل و مبادله پستي از مبدا گلپايگان به روستاهاي تابعه و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام حمل و نقل و مبادله پستي از مبدا گلپايگان به روستاهاي تابعه و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 52. استعلام جمع آوري و تخليه دفتر پستي شرکت فولادمبارکه به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام جمع آوري و تخليه دفتر پستي شرکت فولادمبارکه به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 53. استعلام درخواست راننده با خودرو جهت خدمات دهي به درمانگاه فرهنگيان جهرم / استعلام درخواست راننده با خودرو جهت خدمات دهي به درمانگاه فرهنگيان جهرم

 54. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي واگذاري امور مربوط به خدمات عمومي / فراخوان ارزيابي کيفي واگذاري امور مربوط به خدمات عمومي

 55. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري امور اجرايي جايگاه قصرشيرين / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري امور اجرايي جايگاه قصرشيرين

 56. مناقصه انجام خدمات کارگري مورد نياز اداره نگهداري. - نوبت دوم / مناقصه عمومي,مناقصه انجام خدمات کارگري مورد نياز اداره نگهداري. - نوبت دوم

 57. مناقصه نگهداري فضاي سبز / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه نگهداري فضاي سبز

 58. مناقصه مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه نوبت دوم

 59. مناقصه نگهداري مرکز آموزش و مشاوره گل و گياه و / مناقصه، مناقصه نگهداري مرکز آموزش و مشاوره گل و گياه و

 60. تجديد مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز

 61. اصلاحيه مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام امور خدمات پشتيباني / اصلاحيه مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام امور خدمات پشتيباني

 62. فراخوان مناقصه انجام خدمات نظافت و نگهداري فضاي سبز تجديد / فراخوان تجديد مناقصه عمومي , فراخوان مناقصه انجام خدمات نظافت و نگهداري فضاي سبز تجديد

 63. استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد. / استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد.

 64. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور حفاظت فيزيکي و حراست و نگهباني از اراضي دولتي (نوبت دوم) / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور حفاظت فيزيکي و حراست و نگهباني از اراضي دولتي (نوبت دوم)

 65. مناقصه امور نگهداري و راهبري سيستم تاسيسات برقي و مکانيکي - نوبت سوم / مناقصه عمومي، مناقصه امور نگهداري و راهبري سيستم تاسيسات برقي و مکانيکي - نوبت سوم

 66. استعلام زيباسازي فضاي سبز پرديس شهيد باهنر / استعلام زيباسازي فضاي سبز پرديس شهيد باهنر

 67. مناقصه قرائت کنتور آب، توزيع قبوض، وصول مطالبات بدهي - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه قرائت کنتور آب، توزيع قبوض، وصول مطالبات بدهي - نوبت دوم

 68. مناقصه ارائه خدمات راهبري پايانه مسافري / آگهي مناقصه عمومي ، مناقصه ارائه خدمات راهبري پايانه مسافري

 69. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري و گسترش فضاي سبز، امور خدمات شهر و . / مناقصه، مناقصه عمليات حفظ و نگهداري و گسترش فضاي سبز، امور خدمات شهر و .

 70. مناقصه تامين نيروي انساني- نوبت دوم / مناقصه تامين نيروي انساني- نوبت دوم

 71. مناقصه, امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان ملکان / امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان ملکان

 72. مناقصه انجام خدمات مربوط به قبرکني / مناقصه، مناقصه انجام خدمات مربوط به قبرکني

 73. استعلام ثبت نسخ کلينيکهاي تخصصي و فوق تخصصي دانشگاه / استعلام ثبت نسخ کلينيکهاي تخصصي و فوق تخصصي دانشگاه

 74. مناقصه پروژه کاشت، داشت، ترميم حفظ و نگهداري فضاي سبز مرحله دوم نوبت اول / مناقصه، مناقصه پروژه کاشت، داشت، ترميم حفظ و نگهداري فضاي سبز مرحله دوم نوبت اول

 75. استعلام استعلام تخليه و بارشماري برنج وارداتي کيسه اي در انبار بمقدار 10000 تن / استعلام استعلام تخليه و بارشماري برنج وارداتي کيسه اي در انبار بمقدار 10000 تن

 76. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات اداري و امور پشتيباني حوزه ستادي و امورات آب شرکت / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات اداري و امور پشتيباني حوزه ستادي و امورات آب شرکت

 77. مناقصه انجام امور حراست و نگهباني از اموال و تاسيسات - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي ، مناقصه انجام امور حراست و نگهباني از اموال و تاسيسات - نوبت دوم

 78. مناقصه ساماندهي مسيل عبوري و . - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ساماندهي مسيل عبوري و . - نوبت دوم

 79. فراخوان مناقصه پروژه حفاظت از اراضي ملي - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومي ، فراخوان مناقصه پروژه حفاظت از اراضي ملي - نوبت دوم

 80. استعلام علف زني طبق مدارک پيوستي / استعلام علف زني طبق مدارک پيوستي

 81. استعلام تعداد 6 دستگاه خودرو سواري با راننده جهت کار در اداره کل امور مالياتي استان(ياسوج-گچساران-دهدشت)-ايران کد مشابه است / استعلام تعداد 6 دستگاه خودرو سواري با راننده جهت کار در اداره کل امور مالياتي استان(ياسوج-گچساران-دهدشت)-ايران کد مشابه است

 82. مناقصه واگذاري حجمي امور خدمات شهري و فضاي سبز - مرحله دوم نوبت اول / مناقصه ، مناقصه واگذاري حجمي امور خدمات شهري و فضاي سبز - مرحله دوم نوبت اول

 83. استعلام نگهداري تاسيسات ساختمان مرکز کسب و کار شهرک صنعتي سمنان طبق شرح خدمات پيوست / استعلام نگهداري تاسيسات ساختمان مرکز کسب و کار شهرک صنعتي سمنان طبق شرح خدمات پيوست

 84. استعلام اجراي ساختمان نگهباني شهرداري ازسمت ورودي خيابان شهدا{با مصالح به صورت مقطوع}به شرح فايل پيوست-مدت زمان اجراي پروژه 30روزمي باشد- / استعلام اجراي ساختمان نگهباني شهرداري ازسمت ورودي خيابان شهدا{با مصالح به صورت مقطوع}به شرح فايل پيوست-مدت زمان اجراي پروژه 30روزمي باشد-

 85. فراخوان واگذاري امور مربوط به خدمات عمومي - نوبت دوم / فراخوان ارزيابي کيفي عمومي , فراخوان واگذاري امور مربوط به خدمات عمومي - نوبت دوم

 86. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي انجام خدمات حجمي تعميرات روزمره و پيشگيرانه منازل ، ادارات ، مهمانسراها و اماکن عمومي وخدمات گاز رساني و آبرساني و . / فراخوان ارزيابي کيفي انجام خدمات حجمي تعميرات روزمره و پيشگيرانه منازل ، ادارات ، مهمانسراها و اماکن عمومي وخدمات گاز رساني و آبرساني و .

 87. مناقصه حفظ و نگهداري و ترميم فضاي سبز / مناقصه عمومي، مناقصه حفظ و نگهداري و ترميم فضاي سبز

 88. استعلام تهيه آسفالت توپکا واجراء قير پاشي ولکه گيري آسقالت به همراه جاروکشي ونظافت / استعلام تهيه آسفالت توپکا واجراء قير پاشي ولکه گيري آسقالت به همراه جاروکشي ونظافت

 89. مناقصه واگذاري امور جاري ستاد شرکت . / مناقصه، مناقصه واگذاري امور جاري ستاد شرکت .

 90. تجديد مناقصه انجام امور خدمات پشتيباني شامل ارائه خدمات آزمايشگاهي، مزرعه اي و . / تجديد مناقصه عمومي, تجديد مناقصه انجام امور خدمات پشتيباني شامل ارائه خدمات آزمايشگاهي، مزرعه اي و .

 91. استعلام 3 دستگاه خودرو مطابق استعلام و قرارداد پيوستي / استعلام 3 دستگاه خودرو مطابق استعلام و قرارداد پيوستي

 92. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات تنظيف فرودگاه بين المللي اروميه / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات تنظيف فرودگاه بين المللي اروميه

 93. مناقصه انتخاب پيمانکار بهداشت جايگاه دام - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انتخاب پيمانکار بهداشت جايگاه دام

 94. فراخوان مناقصه امور خدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور خدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان - نوبت دوم

 95. تجديد فراخوان مناقصه تامين نيروي انساني / تجديد آگهي فراخوان مناقصه هاي عمومي ، تجديد فراخوان مناقصه تامين نيروي انساني

 96. مناقصه, م م/99/0033 مربوط به خدمات مورد نياز واحد بايگاني سيستم جامع مالي و کنترل امور مالي مديريت ستاد شرکت / م م/99/0033 مربوط به خدمات مورد نياز واحد بايگاني سيستم جامع مالي و کنترل امور مالي مديريت ستاد شرکت

 97. اصلاحيه مناقصه خدمات قرائت کنتور و توزيع آني صورتحساب / اصلاحيه مناقصه عمومي , مناقصه خدمات قرائت کنتور و توزيع آني صورتحساب

 98. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات تنظيف ، پذيرايي ، پشتيباني، حفاظت فيزيکي و نگهداري کليه ساختمانهاي اداري / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات تنظيف ، پذيرايي ، پشتيباني، حفاظت فيزيکي و نگهداري کليه ساختمانهاي اداري

 99. استعلام قرارداد انجام خدمات نگهداري فضاي سبز اماکن و محوطه هاي پيوست / استعلام قرارداد انجام خدمات نگهداري فضاي سبز اماکن و محوطه هاي پيوست

 100. استعلام قرارداد خدمات نگهداري فضاي سبز محوطه هاي منطقه ويژه اقتصادي بندر نوشهر / استعلام قرارداد خدمات نگهداري فضاي سبز محوطه هاي منطقه ويژه اقتصادي بندر نوشهر

 101. فراخوان واگذاري امور حفاظت فيزيکي (نيروي انتظامي) بيمارستان / فراخوان واگذاري امور حفاظت فيزيکي (نيروي انتظامي) بيمارستان

 102. تمديد مناقصه ارائه خدمات مربوط به پشتيباني. / تمديد مناقصه ارائه خدمات مربوط به پشتيباني.

 103. مناقصه جمع آوري زباله و رفت و روب شهر / مناقصه, مناقصه جمع آوري زباله و رفت و روب شهر

 104. استعلام قرار داد يکساله انتظامات بيمارستان شهدا آسيابک و امام رضا (ع) / استعلام قرار داد يکساله انتظامات بيمارستان شهدا آسيابک و امام رضا (ع)

 105. استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا نجف آباد به يزدانشهر و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا نجف آباد به يزدانشهر و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 106. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي امور نگهداري و راهبري سيستم تأسيسات برقي و مکانيکي دانشگاه ملاير در سال1399 (مرحله سوم) / مناقصه عمومي يک مرحله اي امور نگهداري و راهبري سيستم تأسيسات برقي و مکانيکي دانشگاه ملاير در سال1399 (مرحله سوم)

 107. مناقصه واگذاري انجام امور خدمات فضاي سبز- مرحله دوم / مناقصه , مناقصه واگذاري انجام امور خدمات فضاي سبز- نوبت دوم

 108. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي خدمات عمومي (اداري و دفتري،انبارداري انبارها و خدمات طرح ها) / فراخوان ارزيابي کيفي خدمات عمومي (اداري و دفتري،انبارداري انبارها و خدمات طرح ها)

 109. مناقصه عمليات بارگيري، حمل و تخليه مقدار 6000 تن انواع نهاده هاي کشاورزي نوبت دوم / آگهي مناقصه يک مرحله اي, مناقصه عمليات بارگيري، حمل و تخليه مقدار 6000 تن انواع نهاده هاي کشاورزي نوبت دوم

 110. مناقصه عمليات بارگيري، حمل و تخليه مقدار 1000 تن انواع نهاده هاي کشاورزي / آگهي مناقصه يک مرحله اي,مناقصه عمليات بارگيري، حمل و تخليه مقدار 1000 تن انواع نهاده هاي کشاورزي

 111. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي آرشيو بايگاني راکد دادگستري کل استان خراسان / مناقصه عمومي يک مرحله اي آرشيو بايگاني راکد دادگستري کل استان خراسان

 112. تجديد فراخوان انجام امور ماشين نويسي قضايي / تجديد مناقصه، فراخوان انجام امور ماشين نويسي قضايي

 113. مناقصه واگذاري امورات خدمات شهري ، تامين رانندگان ، فضاي سبز ، و فعاليت پشتيباني و / آگهي مناقصه , مناقصه واگذاري امورات خدمات شهري ، تامين رانندگان ، فضاي سبز ، و فعاليت پشتيباني و

 114. مناقصه جهت جمع آوري زباله و رفت و روب / آگهي مناقصه , مناقصه جهت جمع آوري زباله و رفت و روب

 115. مناقصه امور انتظامات و حفاظت فيزيکي / مناقصه ، مناقصه امور انتظامات و حفاظت فيزيکي

 116. مناقصه انجام خدمات حراست و آتش نشاني / مناقصه عمومي, مناقصه انجام خدمات حراست و آتش نشاني

 117. استعلام تعداد7نفر مورد نياز کارگر نياز کارگر طبق شرايط پيوست / استعلام تعداد7نفر مورد نياز کارگر نياز کارگر طبق شرايط پيوست

 118. استعلام جمع آوري و تخليه دفاتر وباجه هاي پستي سطح مبارکه به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام جمع آوري و تخليه دفاتر وباجه هاي پستي سطح مبارکه به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 119. مناقصه, تجديدعمليات نگهداري وترميم فضاي سبز ايستگاههاي اداره کل راه آهن اصفهان / تجديدعمليات نگهداري وترميم فضاي سبز ايستگاههاي اداره کل راه آهن اصفهان

 120. استعلام از محل بازديد بعمل آيد . نشاني رباط کريم - شهرک آبشناسان - جنب مسکن مهر ابشناسان - مجتمع شهيد مدرس با برنده به مدت يکسال قرارداد منعقد مي گردد. / استعلام از محل بازديد بعمل آيد . نشاني رباط کريم - شهرک آبشناسان - جنب مسکن مهر ابشناسان - مجتمع شهيد مدرس با برنده به مدت يکسال قرارداد منعقد مي گردد.

 121. استعلام نياز به خدمت پزشک عمومي در اورژانس بيمارستان ابوحامد کوهبناني / استعلام نياز به خدمت پزشک عمومي در اورژانس بيمارستان ابوحامد کوهبناني

 122. مناقصه نگهداري فضاي سبز ناحيه . / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه نگهداري فضاي سبز ناحيه .

 123. مناقصه تامين بخشي از خدمات تخصصي - نوبت دوم / مناقصه تامين بخشي از خدمات تخصصي - نوبت دوم

 124. مناقصه تعمير و نگهداري از ناوگان اتوبوسراني / مناقصه تعمير و نگهداري از ناوگان اتوبوسراني

 125. تجديد فراخوان اسکن اسناد و تغذيه اطلاعات اسناد بايگاني / تجديد فراخوان اسکن اسناد و تغذيه اطلاعات اسناد بايگاني

 126. استعلام واگذاري تامين نيروي انساني طرح سنجش سلامت جسماني و آمادگي تحصيلي نو آموزان بدو ورود به دبستان و دانش آموزان با نياز هاي ويژه / استعلام واگذاري تامين نيروي انساني طرح سنجش سلامت جسماني و آمادگي تحصيلي نو آموزان بدو ورود به دبستان و دانش آموزان با نياز هاي ويژه

 127. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمات حجمي عمومي / مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمات حجمي عمومي

 128. مناقصه انجام خدمات عمومي - نوبت دوم / مناقصه انجام خدمات عمومي - نوبت دوم

 129. تجديد فراخوان عمليات نگهداري و ترميم فضاي سبز ايستگاه - نوبت دوم / تجديد آگهي دعوت به ارزيابي کيفي فراخوان , تجديد فراخوان عمليات نگهداري و ترميم فضاي سبز - نوبت دوم

 130. تجديد مناقصه واگذاري امور اجرايي جايگاه / تجديد آگهي مناقصه عمومي ، تجديد مناقصه واگذاري امور اجرايي جايگاه

 131. استعلام تامين 3 نفر نيروي انساني جهت مراقبت و حفاظت و نگهباني 24 ساعته از املاک تمليکي مديريت شعب بانک کشاورزي استان کرمانشاه / استعلام تامين 3 نفر نيروي انساني جهت مراقبت و حفاظت و نگهباني 24 ساعته از املاک تمليکي مديريت شعب بانک کشاورزي استان کرمانشاه

 132. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي ماشين نويسي قضايي مشهد و دادگاههاي تجديد نظر دادگستري کل استان خراسان رضوي / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي ماشين نويسي قضايي مشهد و دادگاههاي تجديد نظر دادگستري کل استان خراسان رضوي

 133. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي خدمات عمومي(نگهداشت،راهبري خودروهاي سبک،تاسيسات و آتش نشاني) / فراخوان ارزيابي کيفي خدمات عمومي(نگهداشت،راهبري خودروهاي سبک،تاسيسات و آتش نشاني)

 134. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام خدمات نظافت و نگهداري فضاي سبز حوزه ستادي و امورات تابعه شرکت / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام خدمات نظافت و نگهداري فضاي سبز حوزه ستادي و امورات تابعه شرکت

 135. مناقصه, تأمين و نگهداشت فضاي سبز منطقه سدين (کارون-2) / تأمين و نگهداشت فضاي سبز منطقه سدين (کارون-2)

 136. مناقصه انجام خدمات نگهباني / مناقصه انجام خدمات نگهباني

 137. مناقصه انجام امور خدمات عمومي به صورت حجمي / مناقصه، مناقصه انجام امور خدمات عمومي به صورت حجمي

 138. مناقصه جهت تامين نيروي نگهبان / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه جهت تامين نيروي نگهبان

 139. استعلام جمع آوري و تخليه دفاتر وباجه هاي پستي سطح خميني شهر به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام جمع آوري و تخليه دفاتر وباجه هاي پستي سطح خميني شهر به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 140. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي بارگيري حمل وتخليه مقدار 6000 تن انواع نهاده هاي کشاورزي از انبارهاي سازماني قراخيل و قائمشهر / مناقصه عمومي يک مرحله اي بارگيري حمل وتخليه مقدار 6000 تن انواع نهاده هاي کشاورزي از انبارهاي سازماني قراخيل و قائمشهر

 141. مناقصه خدمات حفاظت و حراست از پروژه / مناقصه خدمات حفاظت و حراست از پروژه

 142. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي سرويس و نگهداري و پول گذاري دستگاه هاي atm / مناقصه عمومي يک مرحله اي سرويس و نگهداري و پول گذاري دستگاه هاي atm

 143. مناقصه عمومي آرشيو بايگاني راکد / مناقصه , مناقصه عمومي آرشيو بايگاني راکد

 144. مناقصه عمومي ابلاغات اوراق مجتمع هاي قضايي / فراخوان مناقصه عمومي , مناقصه عمومي ابلاغات اوراق مجتمع هاي قضايي

 145. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي راهبري و تعمير و نگهداري سيستمهاي تاسيسات (سرمايش و گرمايش و برق) / مناقصه عمومي يک مرحله اي راهبري و تعمير و نگهداري سيستمهاي تاسيسات (سرمايش و گرمايش و برق)

 146. تجديد مناقصه نگهداري ، بهسازي و مغارسه فضاي سبز (باغباني) / تجديد مناقصه عمومي ، تجديد مناقصه نگهداري ، بهسازي و مغارسه فضاي سبز (باغباني)

 147. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي تنظيفات و جاروکشي معابر ،حمل و دفع زباله ، نخاله و نظافت ساختمانها و سرويس هاي بهداشتي / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي تنظيفات و جاروکشي معابر ،حمل و دفع زباله ، نخاله و نظافت ساختمانها و سرويس هاي بهداشتي

 148. تجديد مناقصه تنظيفات و جاروکشي معابر، حمل و دفع زباله. / تجديد مناقصه ، تجديد مناقصه تنظيفات و جاروکشي معابر، حمل و دفع زباله.

 149. فراخوان انجام خدمات عمومي- نوبت دوم / فراخوان انجام خدمات عمومي- نوبت دوم

 150. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسيسات شرکت گاز استان هرمزگان / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسيسات شرکت گاز استان هرمزگان

 151. تمديد مناقصه آذين بندي و نورپردازي موقت ميادين و معابر سطح منطقه . / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه آذين بندي و نورپردازي موقت ميادين و معابر سطح منطقه .

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,خدمات ,عمومي ,استعلام ,امور ,اي ,مناقصه عمومي ,مرحله اي ,يک مرحله ,فضاي سبز ,نوبت دوم ,مبلغ کرايه ماهيانه ,مناقصه انجام خدمات ,مناقصه عمومي همزمان ,مناقصه عمومي مناقصه

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله شورای دانش آموزی مدرسه ی ما narvanqtree وبلاگ هنری مهران|تندیس چت|آدرس اصلی اوج شهرسازی حقیقت گرا subsceene ostadd دیپلم اسان کاتارسیس رازهای نگفته