لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.3.20 1. استعلام هزينه ساعتي کارکرد يکدستگاه لودر جهت جمع آوري علف هاي هرز و بوته در محوطه هاي بندر اميرآباد / استعلام هزينه ساعتي کارکرد يکدستگاه لودر جهت جمع آوري علف هاي هرز و بوته در محوطه هاي بندر اميرآباد

 2. استعلام پرداخت حقوق معوق 2 ماهه فروردين و ارديبهشت 99 / استعلام پرداخت حقوق معوق 2 ماهه فروردين و ارديبهشت 99

 3. استعلام ارائه خدمات علف چيني محوطه تاسيسات شرکت نفت ناحيه قوچان / استعلام ارائه خدمات علف چيني محوطه تاسيسات شرکت نفت ناحيه قوچان

 4. استعلام تخريب وحمل نخاله واجراي پروزه اتاقک استراحت پرسنل اجناس طبق نظر واحد فني و تاييد ونصب مي گردد درخواست در 2صفحه در پيوست موجود ميباشد / استعلام تخريب وحمل نخاله واجراي پروزه اتاقک استراحت پرسنل اجناس طبق نظر واحد فني و تاييد ونصب مي گردد درخواست در 2صفحه در پيوست موجود ميباشد

 5. تمديد مناقصه تامين نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر / مناقصه ، مناقصه تامين نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر

 6. استعلام تأمين پمپ کفکش مرکز باز سازي و حفاظت از ذخاير ژنتيکي آزاد ماهيان شهيد باهنر کلاردشت / استعلام تأمين پمپ کفکش مرکز باز سازي و حفاظت از ذخاير ژنتيکي آزاد ماهيان شهيد باهنر کلاردشت

 7. استعلام قرارداد نگهداري فضاي سبز و نظافت / استعلام قرارداد نگهداري فضاي سبز و نظافت

 8. مناقصه دفع زباله خانگي سطح شهر - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه دفع زباله خانگي سطح شهر

 9. استعلام واگذاري خدمات چاپ و تکثير به بخش خصوصي بيمارستان امام خميني (ره) بندرترکمن / استعلام واگذاري خدمات چاپ و تکثير به بخش خصوصي بيمارستان امام خميني (ره) بندرترکمن

 10. تجديد مناقصه تامين نيروي انساني - مرحله دوم / تجديد مناقصه،تجديد مناقصه تامين نيروي انساني - مرحله دوم

 11. فراخوان مناقصه انجام خدمات شهري و تنظيفات / آگهي فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات شهري و تنظيفات

 12. استعلام اسکن و داده امايي پرونده هاي ثبتي اداره نيکشهر مطابق استاندارد سازمان ثبت- / استعلام اسکن و داده امايي پرونده هاي ثبتي اداره نيکشهر مطابق استاندارد سازمان ثبت-

 13. مناقصه, فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام خدمات عمومي نگهداري فضاي سبز در مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب / فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام خدمات عمومي نگهداري فضاي سبز در مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب

 14. تجديد مناقصه واگذاري انجام امور خدماتي (توسط نيروي انساني)- نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي، مناقصه واگذاري انجام امور خدماتي (توسط نيروي انساني) - نوبت دوم

 15. استعلام ارائه خدمات علف چيني تاسيسات نفت شماره دو ,سوخت گيري وسنگ بست / استعلام ارائه خدمات علف چيني تاسيسات نفت شماره دو ,سوخت گيري وسنگ بست

 16. استعلام اجاره انبار و سوله جهت ذخيره سازي کالاهاي اساسي با شرايط پيوست شده / استعلام اجاره انبار و سوله جهت ذخيره سازي کالاهاي اساسي با شرايط پيوست شده

 17. استعلام فايل ضميمه پيوست مي باشد. / استعلام فايل ضميمه پيوست مي باشد.

 18. تجديد مناقصه تامين نيروي حجمي - نوبت دوم / تجديد مناقصه , تجديد مناقصه تامين نيروي حجمي - نوبت دوم

 19. مناقصه, انجام امور خدمات عمومي? فني و اداري در مجتمع معادن زغال سنگ طبس / انجام امور خدمات عمومي? فني و اداري در مجتمع معادن زغال سنگ طبس

 20. مناقصه تعمير و نگهداري ابنيه و تاسيسات و راهبري تاسيسات مکانيکي و برقي- نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه تعمير و نگهداري ابنيه و تاسيسات و راهبري تاسيسات مکانيکي و برقي- نوبت دئوم

 21. فراخوان شناسايي پيمانکاران به منظور واگذاري کارگزاري هاي خدمات مشترکين . / فراخوان ، فراخوان شناسايي پيمانکاران به منظور واگذاري کارگزاري هاي خدمات مشترکين .

 22. مناقصه عمليات راهبري و نگهداشت برق و تاسيسات و تجهيزات مکانيکي / مناقصه ، مناقصه عمليات راهبري و نگهداشت برق و تاسيسات و تجهيزات مکانيکي

 23. فراخوان اعطا مجوز جمع آوري هوشمند پسماند خشک / فراخوان اعطا مجوز جمع آوري هوشمند پسماند خشک

 24. استعلام رفع و دفع و کنترل همه ات و جوندگان در کليه قسمت هاي بيمارستان از اول خرداد ماه 99 تا اخر ارديبهشت 1400 / استعلام رفع و دفع و کنترل همه ات و جوندگان در کليه قسمت هاي بيمارستان از اول خرداد ماه 99 تا اخر ارديبهشت 1400

 25. مناقصه تامين بخشي از نيروي انساني - مرحله هشتم / مناقصه , مناقصه تامين بخشي از نيروي انساني - مرحله هشتم

 26. مناقصه خدمات ساماندهي بايگاني الکترونيکي اسناد / مناقصه , مناقصه خدمات ساماندهي بايگاني الکترونيکي اسناد

 27. مناقصه خدمات رستوران و پيمانکار نگهباني / مناقصه , مناقصه خدمات رستوران و پيمانکار نگهباني

 28. استعلام واگذاري رختشويخانه و شستشو،لکه گيري و اتوي البسه بيماران و کارکنان بيمارستان / استعلام واگذاري رختشويخانه و شستشو،لکه گيري و اتوي البسه بيماران و کارکنان بيمارستان

 29. مناقصه واگذاري امور تنظيف ، رفت و روب و جمع آوري پسماند نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاري امور تنظيف ، رفت و روب و جمع آوري پسماند نوبت دوم

 30. مناقصه سرويس و نگهداري و حفاظت و کنترل و تغييرات جزئي و . / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه سرويس و نگهداري و حفاظت و کنترل و تغييرات جزئي و .

 31. مناقصه تامين نيرو به تعداد تقريبي 12 نفر / مناقصه، مناقصه تامين نيرو به تعداد تقريبي 12 نفر

 32. استعلام نگهداري وتعمير وسا يل اداري (طبق درخواست پيوست) / استعلام نگهداري وتعمير وسا يل اداري (طبق درخواست پيوست)

 33. استعلام انجام عمليات سم پاشي انبار روباز گندم واقع در مجتمع بندري شهيد رجايي - اراضي پشتيباني به مقدار تقريبي /700 متر مربع / استعلام انجام عمليات سم پاشي انبار روباز گندم واقع در مجتمع بندري شهيد رجايي - اراضي پشتيباني به مقدار تقريبي /700 متر مربع

 34. استعلام واگذاري فعاليتهاي باغباني شامل سرشاخه کاري و اصلاح باغات درجه 2گردوبه متراژ15هکتار / استعلام واگذاري فعاليتهاي باغباني شامل سرشاخه کاري و اصلاح باغات درجه 2گردوبه متراژ15هکتار

 35. مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي باشگاه فرهنگيان / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي باشگاه فرهنگيان

 36. مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي مرکز زيارتي- اقامتي / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي مرکز زيارتي- اقامتي

 37. مناقصه پروژه انجام عمليات بهره برداري ، امداد و گازباني، مشترکين و کنتورخواني- نوبت دوم / مناقصه پروژه انجام عمليات بهره برداري ، امداد و گازباني، مشترکين و کنتورخواني- نوبت دوم

 38. استعلام به فايل پيوست ضميمه مي باشد. / استعلام به فايل پيوست ضميمه مي باشد.

 39. مناقصه برونسپاري خدمات عمومي شهرداري / مناقصه برونسپاري خدمات عمومي شهرداري

 40. مناقصه خدمات نگهداشت و راهبري استخر، تاسيسات و تجهيزات ورزشي / مناقصه خدمات نگهداشت و راهبري استخر، تاسيسات و تجهيزات ورزشي

 41. مناقصه واگذاري خدمات شهري نوبت دوم / آگهي مناقصه , مناقصه واگذاري خدمات شهري نوبت دوم

 42. مناقصه, قرائت و وصول مطالبات / قرائت و وصول مطالبات

 43. مناقصه حفاظت از اراضي دولتي در اختيار سازمان ملي زمين و مسکن- نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، مناقصه حفاظت از اراضي دولتي در اختيار سازمان ملي زمين و مسکن- نوبت دوم

 44. مناقصه انجام بخشي از خدمات بهداشت و درمان / مناقصه عمومي, مناقصه انجام بخشي از خدمات بهداشت و درمان

 45. استعلام بابت فعاليت ارائه خدمات کيفي و کمي و تامين نيرو در شيرخوارگاه / استعلام بابت فعاليت ارائه خدمات کيفي و کمي و تامين نيرو در شيرخوارگاه

 46. استعلام انجام امور تعمير و نگهداري تاسيسات اداره کل پزشکي قانوني استان بوشهر و و احدهاي تابعه در سال 1399 مطابق با فايل PDF پيوست / استعلام انجام امور تعمير و نگهداري تاسيسات اداره کل پزشکي قانوني استان بوشهر و و احدهاي تابعه در سال 1399 مطابق با فايل PDF پيوست

 47. استعلام تخريب وحمل نخاله و تهيه کليه لوازم بهمراه در خواست پيوست شده در 7صفحه و واجناس قبل از نصب بايد مورد تاييد واحد فني قرار گيرد / استعلام تخريب وحمل نخاله و تهيه کليه لوازم بهمراه در خواست پيوست شده در 7صفحه و واجناس قبل از نصب بايد مورد تاييد واحد فني قرار گيرد

 48. مناقصه, تامين نيروهاي کارشناسي در زمينه کشاورزي 05-99 / تامين نيروهاي کارشناسي در زمينه کشاورزي 05-99

 49. استعلام قايقران / استعلام قايقران

 50. استعلام انجام خدمات کوچک پرستاري (تزريسقات وپانسمان )مرکز شبانه روزي کوشکک / استعلام انجام خدمات کوچک پرستاري (تزريسقات وپانسمان )مرکز شبانه روزي کوشکک

 51. مناقصه تهيه مصالح و احداث ساختمان بهره برداري، نگهداري. تجديد / تجديد مناقصه عمومي ، مناقصه تهيه مصالح و احداث ساختمان بهره برداري، نگهداري. تجديد

 52. مناقصه واگذاري مديريت و مسئوليت حفظ و نگهداري از عرصه فضاي سبز شهر نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاري مديريت و مسئوليت حفظ و نگهداري از عرصه فضاي سبز شهر

 53. مناقصه امور حفظ و نظافت و نگهداري پايانه هاي مسافربري / مناقصه ، مناقصه امور حفظ و نظافت و نگهداري پايانه هاي مسافربري

 54. مناقصه انجام کليه امور خدمات عمومي، نظافتي، پيشخدمتي و پشتيباني / مناقصه عمومي , تجديد مناقصه انجام کليه امور خدمات عمومي، نظافتي، پيشخدمتي و پشتيباني

 55. مناقصه انجام خدمات پشتيباني و اداري / مناقصه عمومي,مناقصه انجام خدمات پشتيباني و اداري

 56. مناقصه خدمات ، تنظيف و حمل و دفع زباله هاي شهري / مناقصه خدمات ، تنظيف و حمل و دفع زباله هاي شهري

 57. تجديد فراخوان مناقصه واگذاري مديريت / تجديد فراخوان مناقصه واگذاري مديريت

 58. استعلام رائه خدمات مراقبتي شامل نظافت،تعويض،تغذيه و ساير مراقبت ها از کودکان 3-0 سال از فرزندان شير خوار گاه / استعلام رائه خدمات مراقبتي شامل نظافت،تعويض،تغذيه و ساير مراقبت ها از کودکان 3-0 سال از فرزندان شير خوار گاه

 59. استعلام از کدخدمت مشابه استفاده شده و مطابق با پيوست است -اولويت با بومي است - مبلغ اعتبار58/000/000ريال به صورت اسناد خزانه به سررسيد 1401/02/11است / استعلام از کدخدمت مشابه استفاده شده و مطابق با پيوست است -اولويت با بومي است - مبلغ اعتبار58/000/000ريال به صورت اسناد خزانه به سررسيد 1401/02/11است

 60. استعلام عمليات کيسه گيري ،توزين، سردوزي، صفافي وپارت چيني در داخل انبار وبارگيري بروي کاميون به مقدار 3000 تن کود شيميايي فله و بارگذاري اساسنامه و فرمت / استعلام عمليات کيسه گيري ،توزين، سردوزي، صفافي وپارت چيني در داخل انبار وبارگيري بروي کاميون به مقدار 3000 تن کود شيميايي فله و بارگذاري اساسنامه و فرمت

 61. استعلام به پيوست تمام ذکر شده است قبل اجراي کار بايد با دفتر فني دانشگاه هماهنگ شده باشند آخر کار تاييد دفتر فني اامي ميباشد / استعلام به پيوست تمام ذکر شده است قبل اجراي کار بايد با دفتر فني دانشگاه هماهنگ شده باشند آخر کار تاييد دفتر فني اامي ميباشد

 62. استعلام عمليات کيسه گيري,توزين,سردوزي,صفافي و پارت چيني مقدار3000تن کود اوره فله در محل انبارهاي سازماني استان / استعلام عمليات کيسه گيري,توزين,سردوزي,صفافي و پارت چيني مقدار3000تن کود اوره فله در محل انبارهاي سازماني استان

 63. فراخوان مناقصه واگذاري کارهاي حجمي- نوبت دوم / آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي,فراخوان واگذاري کارهاي حجمي- نوبت دوم

 64. مناقصه بخشي از فعاليتهاي مورد نياز خود از جمله اداري، دفتري، عمومي، حفاظت و نگهداري . - نوبت دوم / مناقصه عمومي ,مناقصه بخشي از فعاليتهاي مورد نياز خود از جمله اداري، دفتري، عمومي، حفاظت و نگهداري . - نوبت دوم

 65. مناقصه, انجام خدمات نظافت عمومي ساختمان ها، وسايل و تجهيزات اداري، جابجايي اسباب و اثاثه اداري، جمع آوري زبا / انجام خدمات نظافت عمومي ساختمان ها، وسايل و تجهيزات اداري، جابجايي اسباب و اثاثه اداري، جمع آوري زبا

 66. مناقصه حفاظت فيزيکي از مزارع ، باغات و کمپ هاي اجرايي و اداري - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه حفاظت فيزيکي از مزارع ، باغات و کمپ هاي اجرايي و اداري

 67. استعلام تخليه لجن و نظافت کف و ديواره .مايعات نفتي sgpc / استعلام تخليه لجن و نظافت کف و ديواره .مايعات نفتي sgpc

 68. استعلام واگذاري رختشويخانه و شستشو،لکه گيري و اتوي البسه بيماران و کارکنان بيمارستان / استعلام واگذاري رختشويخانه و شستشو،لکه گيري و اتوي البسه بيماران و کارکنان بيمارستان

 69. استعلام خريد خدمات آموشي به مدت 2 ماه / استعلام خريد خدمات آموشي به مدت 2 ماه

 70. استعلام پشتيبان فضاي سبز / استعلام پشتيبان فضاي سبز

 71. فراخوان مناقصه تامين نيروي انساني - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومي ، فراخوان مناقصه تامين نيروي انساني - نوبت دوم

 72. استعلام آژانس / استعلام آژانس

 73. استعلام شستشو ولکه گيري واطو البسه بيماران وکارکنان بيمارستان آل جليل / استعلام شستشو ولکه گيري واطو البسه بيماران وکارکنان بيمارستان آل جليل

 74. استعلام واگذاري امور مربوط به نظافت، آبدارخانه و نگهداري فضاي سبز به شرح برگ استعلام و تصوير قرارداد پيوست با حجم کار مشخص در برگ استعلام / استعلام واگذاري امور مربوط به نظافت، آبدارخانه و نگهداري فضاي سبز به شرح برگ استعلام و تصوير قرارداد پيوست با حجم کار مشخص در برگ استعلام

 75. استعلام واگذاري مرکز تلفن به بخش خصوصي / استعلام واگذاري مرکز تلفن به بخش خصوصي

 76. مناقصه عمليات کودبرداري و بهداشت گاوداري - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه عمليات کودبرداري و بهداشت گاوداري - نوبت دوم

 77. مناقصه حفاظت فيزيکي و مراقبتي / مناقصه حفاظت فيزيکي و مراقبتي

 78. استعلام درخواست همکاري از کليه کپي کاران جهت امورات کپي وتکثير در محل کميته امداد از طريق استعلام و عقد قرار داد با اين نهاد 04143432375 / استعلام درخواست همکاري از کليه کپي کاران جهت امورات کپي وتکثير در محل کميته امداد از طريق استعلام و عقد قرار داد با اين نهاد 04143432375

 79. استعلام کنترل آفت ملخ کوهاندار / استعلام کنترل آفت ملخ کوهاندار

 80. مناقصه, تعمير و نگهداري تاسيسات برقي و مکانيکي ساختمانهاي تحت تملک سازمان / تعمير و نگهداري تاسيسات برقي و مکانيکي ساختمانهاي تحت تملک سازمان

 81. مناقصه, حفاظت از اراضي دولتي در اختيار سازمان ملي زمين و مسکن 1399 / حفاظت از اراضي دولتي در اختيار سازمان ملي زمين و مسکن 1399

 82. استعلام سمپاش فرغوني / استعلام سمپاش فرغوني

 83. استعلام تخليه و بارگيري کالاهاي اساسي (برنج - شکر و . ) / استعلام تخليه و بارگيري کالاهاي اساسي (برنج - شکر و . )

 84. مناقصه انجام امور خدماتي - پشتيباني / مناقصه، مناقصه انجام امور خدماتي - پشتيباني

 85. استعلام واگذاري خدمات چاپ و تکثير به بخش خصوصي بيمارستان امام خميني (ره) بندرترکمن / استعلام واگذاري خدمات چاپ و تکثير به بخش خصوصي بيمارستان امام خميني (ره) بندرترکمن

 86. مناقصه تامين و نگهداشت فضاي سبز / مناقصه , مناقصه تامين و نگهداشت فضاي سبز

 87. تجديد مناقصه خدمات شهري . / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه خدمات شهري .

 88. مناقصه تامين نيروي انساني بخش خدمات شهري و فضاي سبز - نوبت دوم / مناقصه تامين نيروي انساني بخش خدمات شهري و فضاي سبز

 89. مناقصه واگذاري امور خدمات شهري، جمع آوري زباله ها و نگهداري فضاي سبز / مناقصه واگذاري امور خدمات شهري، جمع آوري زباله ها و نگهداري فضاي سبز

 90. مناقصه واگذاري امور خدمات پشتيباني ، پذيرايي و نظافت تجديد نوبت دوم / تجديد آگهي فراخوان مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري امور خدمات پشتيباني ، پذيرايي و نظافت تجديد نوبت دوم

 91. استعلام انجام امور پشتيباني و خدماتي در اداره کل و واحدهاي تابعه ثبتي استان به صورت حجمي با متراژ تقريبي 3000 مترمربع / استعلام انجام امور پشتيباني و خدماتي در اداره کل و واحدهاي تابعه ثبتي استان به صورت حجمي با متراژ تقريبي 3000 مترمربع

 92. استعلام واگذاري مرکز تلفن به بخش خصوصي / استعلام واگذاري مرکز تلفن به بخش خصوصي

 93. مناقصه خدمات عمومي (نظافت عمومي ـ صنعتي ـ حفظ و نگهداري از فضاي سبز) / مناقصه , مناقصه خدمات عمومي (نظافت عمومي ـ صنعتي ـ حفظ و نگهداري از فضاي سبز)

 94. مناقصه امورات خدمات شهري نوبت دوم / آگهي مناقصه , مناقصه امورات خدمات شهري نوبت دوم

 95. مناقصه خدمات ايمني، بهداشت، محيط زيست و راهبري آتش نشاني / مناقصه، مناقصه خدمات ايمني، بهداشت، محيط زيست و راهبري آتش نشاني

 96. استعلام سم پاشي کانون ملخ کوهانداردر سطح 40 هکتار / استعلام سم پاشي کانون ملخ کوهانداردر سطح 40 هکتار

 97. استعلام انجام امور چاپي معاونت بهره برداري برق فارس طبق فايل پيوست / استعلام انجام امور چاپي معاونت بهره برداري برق فارس طبق فايل پيوست

 98. مناقصه واگذاري امور خدماتي و پشتيباني مراکز رفاهي / آگهي مناقصه ، مناقصه واگذاري امور خدماتي و پشتيباني مراکز رفاهي

 99. استعلام تأمين يک دستگاه سرور hp / استعلام تأمين يک دستگاه سرور hp

 100. مناقصه تامين نيروي انساني و تامين نيرو حراست.مرحله اول نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه تامين نيروي انساني و تامين نيرو حراست.مرحله اول نوبت دوم

 101. مناقصه برونسپاري بخشي از وظايف خدمات شهري / آگهي مناقصه , مناقصه برونسپاري بخشي از وظايف خدمات شهري

 102. مناقصه حفاظت فيزيکي و تنظيفات شبکه بهداشت / مناقصه ، مناقصه حفاظت فيزيکي و تنظيفات شبکه بهداشت

 103. مناقصه اجراي فعاليت هاي خدماتي و پشتيباني / مناقصه، مناقصه اجراي فعاليت هاي خدماتي و پشتيباني

 104. مناقصه عمليات رفت و روب و جمع آوري زباله و نخاله و حمل به مرکز دفن زباله .نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه عمليات رفت و روب و جمع آوري زباله و نخاله و حمل به مرکز دفن زباله.نوبت دوم

 105. استعلام سم پاشي ساختمانهاي عمليات (شامل خريد سم و انجام عمليات سم پاشي ) کارشناس بهداشت امور (056-32392146) تماس حاصل نماييد / استعلام سم پاشي ساختمانهاي عمليات (شامل خريد سم و انجام عمليات سم پاشي ) کارشناس بهداشت امور (056-32392146) تماس حاصل نماييد

 106. مناقصه انتخاب پيماکار حفاظت فيزيکي نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انتخاب پيماکار حفاظت فيزيکي نوبت دوم

 107. مناقصه خدمات حجمي سرويس دهي آبدارخانه ساختمانهاي شرکت / مناقصه عمومي, مناقصه خدمات حجمي سرويس دهي آبدارخانه ساختمانهاي شرکت

 108. اصلاحيه مناقصه پروژه فاز اول احداث فضاي سبز بين بلوکي مسکن مهر / اصلاحيه مناقصه پروژه فاز اول احداث فضاي سبز بين بلوکي مسکن مهر

 109. استعلام انجام عمليات دفع آفات نباتي و ضدعفوني کالاهاي کيسه اي انبارهاي 23 و 10 ترانزيت به مقدار تقريبي 21/000 تن / استعلام انجام عمليات دفع آفات نباتي و ضدعفوني کالاهاي کيسه اي انبارهاي 23 و 10 ترانزيت به مقدار تقريبي 21/000 تن

 110. استعلام ارائه خدمات علف چيني محوطه تاسيسات شرکت نفت ناحيه نيشابور / استعلام ارائه خدمات علف چيني محوطه تاسيسات شرکت نفت ناحيه نيشابور

 111. استعلام قراردادانجام امور نظافتي / استعلام قراردادانجام امور نظافتي

 112. استعلام اجراي قرارداد طعمه گذاري و سم پاشي (مطابق با مفاد فايل پيوست) / استعلام اجراي قرارداد طعمه گذاري و سم پاشي (مطابق با مفاد فايل پيوست)

 113. مناقصه واگذاري امور خدمات بصورت حجمي / مناقصه واگذاري امور خدمات بصورت حجمي

 114. مناقصه خدمات برون سپاري نيروي انساني تجديد / مناقصه ، مناقصه خدمات برون سپاري نيروي انساني تجديد

 115. مناقصه تامين 22 نفر نيروي خدماتي جهت نظافت و تنظيف فضاي اداره / مناقصه، مناقصه تامين 22 نفر نيروي خدماتي جهت نظافت و تنظيف فضاي اداره

 116. مناقصه نگهداري فضاي سبز / مناقصه , مناقصه نگهداري فضاي سبز

 117. استعلام اجرت کپي و اسکن پرونده هاي جاري در بيمارستان افشار يزد / استعلام اجرت کپي و اسکن پرونده هاي جاري در بيمارستان افشار يزد

 118. ارزيابي کيفي فراخوان مناقصه نگهداري و ترميم فضاي سبز / ارزيابي کيفي فراخوان مناقصه، ارزيابي کيفي فراخوان مناقصه نگهداري و ترميم فضاي سبز

 119. فراخوان مناقصه عمومي انجام امور خدماتي، نظافتي و پذيرايي (حجمي) کليه واحدهاي سطح پرديس- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومي، فراخوان مناقصه عمومي انجام امور خدماتي، نظافتي و پذيرايي (حجمي) کليه واحدهاي سطح پرديس- نوبت دوم

 120. استعلام واگذاري تلفن خانه بيمارستان / استعلام واگذاري تلفن خانه بيمارستان

 121. استعلام واگذاري خدمات رختشويخانه بيمارستان / استعلام واگذاري خدمات رختشويخانه بيمارستان

 122. مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي مرکز آموزشي- درماني (درمانگاه) / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي مرکز آموزشي- درماني (درمانگاه)

 123. مناقصه واگذاري امور حفاظت فيزيکي و نگهباني تجديد نوبت دوم / تجديد مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري امور حفاظت فيزيکي و نگهباني تجديد نوبت دوم

 124. تجديد مناقصه انجام خدمات پشتيباني، تنظيف و نگهداري ساختمان ها، حراست و نگهباني، چاپ و تکثير و تايپ و . / تجديد مناقصه خدمات پشتيباني، مناقصه انجام خدمات پشتيباني، تنظيف و نگهداري ساختمان ها، حراست و نگهباني، چاپ و تکثير و تايپ و .

 125. استعلام رصد و پايش لحظه اي توييتر، تلگرام و اينستاگرام / استعلام رصد و پايش لحظه اي توييتر، تلگرام و اينستاگرام

 126. مناقصه واکاري و نگهداري فضاي سبز و خدمات / مناقصه، مناقصه واکاري و نگهداري فضاي سبز و خدمات

 127. اصلاحيه مناقصه واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات عمومي / اصلاحيه مناقصه, اصلاحيه مناقصه واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات عمومي

 128. مناقصه واگذاري امور خدماتي (رفت و روب ، فضاي سبز .تجديد / تجديد مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري امور خدماتي (رفت و روب ، فضاي سبز .تجديد

 129. استعلام قرارداد نگهداري فضاي سبز و نظافت / استعلام قرارداد نگهداري فضاي سبز و نظافت

 130. مناقصه راهبري، تعميرات و نگهداري ايستگاه و شبکه ريلي و . / مناقصه، مناقصه راهبري، تعميرات و نگهداري ايستگاه و شبکه ريلي و .

 131. مناقصه حفظ و نگهداري و ترميم فضاي سبز، مبلمان، ابنيه و تاسيسات وابسته - نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه حفظ و نگهداري و ترميم فضاي سبز، مبلمان، ابنيه و تاسيسات وابسته - نوبت دوم

 132. مناقصه واگذاري کارگزاريهاي خدمات مشترکين / مناقصه واگذاري کارگزاريهاي خدمات مشترکين

 133. اصلاحيه فراخوان بهره برداري و نگهداري بلند مدت تاسيسات آبرساني / اصلاحيه فراخوان بهره برداري و نگهداري بلند مدت تاسيسات آبرساني

 134. اصلاحيه مناقصه نگهداري سالن توزيع کابل (MDF) / اصلاحيه مناقصه نگهداري سالن توزيع کابل (MDF)

 135. مناقصه, انجام عمليات بارگيري? حمل و تخليه نهاده هاي کشاورزي / انجام عمليات بارگيري? حمل و تخليه نهاده هاي کشاورزي

 136. استعلام خريد 4 دستگاه کيس و دو دستگاه اسکنر با مشخصات پيوستي( پرداخت با اسناد خزانه به سررسيد 31 تير 99 / استعلام خريد 4 دستگاه کيس و دو دستگاه اسکنر با مشخصات پيوستي( پرداخت با اسناد خزانه به سررسيد 31 تير 99

 137. مناقصه استعلام لندري / مناقصه عمومي،مناقصه استعلام لندري

 138. استعلام طبق در خواستي / استعلام طبق در خواستي

 139. مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي

 140. مناقصه انجام کليه فعاليتهاي خدماتي / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه انجام کليه فعاليتهاي خدماتي

 141. مناقصه نگهداري فضاي سبز و ايجاد فضاي سبز - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه نگهداري فضاي سبز و ايجاد فضاي سبز - نوبت دوم

 142. فراخوان مشارکت در مديريت، بهره برداري و نگهداري بلندمدت تاسيسات آبرساني- اصلاحيه / اصلاحيه فراخوان شناسايي و ارزيابي بهره برداران, فراخوان مشارکت در مديريت، بهره برداري و نگهداري بلندمدت تاسيسات آبرساني- اصلاحيه

 143. استعلام ارائه خدمات پشتيباني فني موزه اي - معبد هندوها از محل اعتبارات ملي و به صورت نقدي . / استعلام ارائه خدمات پشتيباني فني موزه اي - معبد هندوها از محل اعتبارات ملي و به صورت نقدي .

 144. استعلام بکارگيري يکدستگاه خودروي استيجاري / استعلام بکارگيري يکدستگاه خودروي استيجاري

 145. استعلام سم پاشي جهت مبارزه باات وجوندگان شامل ماروعقرب (درمانگاه جوادالائمه اهواز)طبق مشخصات فرم استعلام پيوستي. / استعلام سم پاشي جهت مبارزه باات وجوندگان شامل ماروعقرب (درمانگاه جوادالائمه اهواز)طبق مشخصات فرم استعلام پيوستي.

 146. تجديد مناقصه عمليات خدمات شهري و نگهداري فضاي سبز سطح شهر / تجديد مناقصه, مناقصه عمليات خدمات شهري و نگهداري فضاي سبز سطح شهر- تجديد

 147. مناقصه خدمات امداد رساني، خودروهاي امداد و مرکز پيام - نوبت دوم / مناقصه عمومي,مناقصه خدمات امداد رساني، خودروهاي امداد و مرکز پيام - نوبت دوم

 148. مناقصه انجام خدمات مربوط به حفاظت فيزيکي ساختمان نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه انجام خدمات مربوط به حفاظت فيزيکي ساختمان نوبت دوم

 149. تجديد مناقصه انجام امور نگهباني و حفاظت فيزيکي - نوبت دوم / تجديد مناقصه , تجديد مناقصه انجام امور نگهباني و حفاظت فيزيکي - نوبت دوم

 150. مناقصه انجام امور خدمات و پشتيباني ستاد پژوهشگاه و پژوهشگاه هاي تابعه / مناقصه، مناقصه انجام امور خدمات و پشتيباني ستاد پژوهشگاه و پژوهشگاه هاي تابعه

 151. مناقصه تامين نيرو و ارائه خدمات لازم . مرحله چهارم نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامين نيرو و ارائه خدمات لازم . مرحله چهارم نوبت دوم

 152. مناقصه تامين نيروي انساني - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه تامين نيروي انساني - نوبت دوم

 153. مناقصه عمليات تفکيک و خروج ضايعات في و غيرفي و / مناقصه مناقصه عمليات تفکيک و خروج ضايعات في و غيرفي و

 154. مناقصه خدمات عمومي شامل نظافت دستگاههاي خطوط توليد. / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه خدمات عمومي شامل نظافت دستگاههاي خطوط توليد.

 155. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات و نظافت مجتمع تجاري / مناقصه ، مناقصه انجام امور مربوط به خدمات و نظافت مجتمع تجاري

 156. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات نظافتي و مراقبتي / مناقصه ،مناقصه انجام امور مربوط به خدمات نظافتي و مراقبتي

 157. استعلام استعلام بها امور تفکيک و حمل زباله / استعلام استعلام بها امور تفکيک و حمل زباله

 158. استعلام فعاليت هاي خدماتي مراقبت و نگهداري فضاي سبز کلينيک فرهنگيان يزد / استعلام فعاليت هاي خدماتي مراقبت و نگهداري فضاي سبز کلينيک فرهنگيان يزد

 159. استعلام نگهداري و بهره برداري از تاسيسات آبرساني روستاهاي تحت پوشش زرنديه 1.392.559.415 ريال / استعلام نگهداري و بهره برداري از تاسيسات آبرساني روستاهاي تحت پوشش زرنديه 1.392.559.415 ريال

 160. استعلام معرفي يک نيرو با مدرک تحصيلي ليسانس ( کامپيوتر يا الکترونيک ) متخصص در زمينه امور رايانه اي بصورت تمام وقت ( ساعت اداري ) طبق ليست پيوست / استعلام معرفي يک نيرو با مدرک تحصيلي ليسانس ( کامپيوتر يا الکترونيک ) متخصص در زمينه امور رايانه اي بصورت تمام وقت ( ساعت اداري ) طبق ليست پيوست

 161. استعلام واگذاري خدمات چاپ وتکثير اداره کميته امدادامام خميني شهرستان سراب طبق استعلام پيوستي / استعلام واگذاري خدمات چاپ وتکثير اداره کميته امدادامام خميني شهرستان سراب طبق استعلام پيوستي

 162. مناقصه عمومي تامين نيروهاي کارشناسي در زمينه کشاورزي جهت جمع آوري و ورود اطلاعات - چاپ دوم / مناقصه عمومي تامين نيروهاي کارشناسي در زمينه کشاورزي جهت جمع آوري و ورود اطلاعات - چاپ دوم

 163. مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي باشگاه فرهنگيان شماره يک / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي باشگاه فرهنگيان شماره يک

 164. استعلام فايل ضميمه پيوست مي باشد. / استعلام فايل ضميمه پيوست مي باشد.

 165. اصلاحيه مناقصه تنظيف محدوده خدماتي شهر / اصلاحيه مناقصه تنظيف محدوده خدماتي شهر

 166. استعلام فايل ضميمه پيوست مي باشد. / استعلام فايل ضميمه پيوست مي باشد.

 167. مناقصه راهبري و نگهداري تاسيسات گرمايشي / مناقصه , مناقصه راهبري و نگهداري تاسيسات گرمايشي

 168. مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز

 169. تجديد مناقصه فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي -نوبت دوم / آگهي تجديد مناقصه,تجديد مناقصه فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي - نوبت دوم

 170. مناقصه تامين امورات حفاظتي مراقبتي / مناقصه تامين امورات حفاظتي مراقبتي

 171. استعلام قراردا اطلاع رساني و مستند سازي / استعلام قراردا اطلاع رساني و مستند سازي

 172. مناقصه واگذاري امور راهبري و نگهداري تاسيسات بيمارستان شهيد بقايي / مناقصه ، مناقصه واگذاري امور راهبري و نگهداري تاسيسات بيمارستان شهيد بقايي

 173. مناقصه انجام تامين نيرو خدمات اداري انبار داري. / مناقصه انجام تامين نيرو خدمات اداري انبار داري.

 174. مناقصه انجام کليه خدمات مرتبط با مشترکين آب و فاضلاب، پذيرش، فروش و خدمات پس از فروش انشعاب آب و فاضلاب / مناقصه ، مناقصه انجام کليه خدمات مرتبط با مشترکين آب و فاضلاب، پذيرش، فروش و خدمات پس از فروش انشعاب آب و فاضلاب

 175. مناقصه واگذاري تامين نيروي انساني اداره حوادث / مناقصه عمومي،مناقصه واگذاري تامين نيروي انساني اداره حوادث

 176. مناقصه خدمات مديريتي پرسنل تامين نيرو / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه خدمات مديريتي پرسنل تامين نيرو

 177. مناقصه واگذاري امور مربوط به خدمات شهري / مناقصه، مناقصه واگذاري امور مربوط به خدمات شهري

 178. فراخوان مناقصه تهيه نصب و راه اندازي اسکوربرد . / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهيه نصب و راه اندازي اسکوربرد .

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,استعلام ,خدمات ,واگذاري ,نگهداري ,عمومي ,نوبت دوم ,و نگهداري ,فضاي سبز ,مناقصه عمومي ,مناقصه واگذاري ,مناقصه عمومي مناقصه ,آگهي مناقصه عمومي ,تامين نيروي انساني ,مناقصه تامين نيروي

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله دهکده جهانی پاورپوینت دانشکده فنی مهندسی صومعه سرا kabk111 dive رها کلیپ بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. مکتب ژورنالیزم هجرت‌نوشته‌ها آموزش تنیس روی میزدرتهران سرمه خط چشم گیاهی دانلود فایل های کمیاب