لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.3.12


 


 
سايت مناقصات
مناقصه, انجام امور حفاظت فيزيکي (نگهباني) شرکت به صورت حجمي در سال 1399 / انجام امور حفاظت فيزيکي (نگهباني) شرکت به صورت حجمي در سال 1399


استعلام استعلام بها خريد خدمت خودرو - توجه : ايران کد مشابه است . / استعلام استعلام بها خريد خدمت خودرو - توجه : ايران کد مشابه است .


استعلام توضيحات در فايل پيوست .حتما بارگذاري موارد درخواستي انجام گردد / استعلام توضيحات در فايل پيوست .حتما بارگذاري موارد درخواستي انجام گردد


استعلام فراخوان احراز شرايط شرکتهاب بازرسيمتقاضيبراي انجام امور بازرسي و پيگيري مراحل ارائه گواهي نامه به شرکتهاي دانش بنيان / استعلام فراخوان احراز شرايط شرکتهاب بازرسيمتقاضيبراي انجام امور بازرسي و پيگيري مراحل ارائه گواهي نامه به شرکتهاي دانش بنيان


استعلام بشرح پيوست / استعلام بشرح پيوست


فراخوان ارزيابي کيفي نگهداري و ترميم فضاي سبز - نوبت دوم / فراخوان ارزيابي ,فراخوان ارزيابي کيفي نگهداري و ترميم فضاي سبز - نوبت دوم


مناقصه انجام امور خدماتي ساختمان هاي مرکز آموزشي رفاهي / مناقصه ، مناقصه انجام امور خدماتي ساختمان هاي مرکز آموزشي رفاهي


مناقصه واگذاري حجمي راهبري خدمات پشتيباني / مناقصه واگذاري حجمي راهبري خدمات پشتيباني


مناقصه انجام خدمات عمومي و پشتيباني، خدمات اداري و مالي و. / مناقصه عمومي، مناقصه انجام خدمات عمومي و پشتيباني، خدمات اداري و مالي و.


مناقصه نگهداري فضاي سبز شهر صنعتي / مناقصه نگهداري فضاي سبز شهر صنعتي


استعلام استعلام چهار ماهه ترميم و نگهداري فضاي سبز ايستگاههاي طول محور اداره کل راه آهن فارس / استعلام استعلام چهار ماهه ترميم و نگهداري فضاي سبز ايستگاههاي طول محور اداره کل راه آهن فارس


مناقصه, انجام خدمات نگهداري و راهبري تاسيسات مکانيکي و برقي پرديس جديد و قديم دانشگاه زابل / انجام خدمات نگهداري و راهبري تاسيسات مکانيکي و برقي پرديس جديد و قديم دانشگاه زابل


استعلام اداره مهد کودک / استعلام اداره مهد کودک


مناقصه, تعمير?نگهداري و راهبري تأسيسات / تعمير?نگهداري و راهبري تأسيسات


مناقصه بارگيري و باراندازي محصولات / آگهي مناقصه , مناقصه بارگيري و باراندازي محصولات


استعلام انعقاد قرارداد کنترل ،نگهداري ، سرويس و تعمير کليه تأسيسات ساختمان امور مالياتي شهرستان ابهر طبق قرارداد فايل پيوست / استعلام انعقاد قرارداد کنترل ،نگهداري ، سرويس و تعمير کليه تأسيسات ساختمان امور مالياتي شهرستان ابهر طبق قرارداد فايل پيوست


استعلام زنده گيري و جمع اوري سگ هاي واگرد در سطح شهر سيرجان (محدوده خدمات شهري منطقه يک شهرداري ) / استعلام زنده گيري و جمع اوري سگ هاي واگرد در سطح شهر سيرجان (محدوده خدمات شهري منطقه يک شهرداري )


استعلام قرارداد تدوين سند نيروي انساني سازمان غذا و دارو با مشخصات پيوست در فايل مدارک پيوستي / استعلام قرارداد تدوين سند نيروي انساني سازمان غذا و دارو با مشخصات پيوست در فايل مدارک پيوستي


استعلام استفاده از امکانات ملکي جهت خريد وذخيره سازي و تحويل دانه روغني (کا) درشهرستان آبيک ( بخش حصار خروان )استان قزوين طبق استعلام و قرارداد پيوستي / استعلام استفاده از امکانات ملکي جهت خريد وذخيره سازي و تحويل دانه روغني (کا) درشهرستان آبيک ( بخش حصار خروان )استان قزوين طبق استعلام و قرارداد پيوستي


مناقصه انجام کليه خدمات تخليه و بارگيري / مناقصه , مناقصه انجام کليه خدمات تخليه و بارگيري


مناقصه پيمايش، واحدشماري و وصول مطالبات / مناقصه پيمايش، واحدشماري و وصول مطالبات


اصلاحيه مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز محوطه / اصلاحيه مناقصه عمومي , اصلاحيه مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز محوطه


استعلام تعداد 6خودرو طرح دار هر کدام 6ساعت در اختيار در ساعات اداري از شنبه تا چهر شنبه / استعلام تعداد 6خودرو طرح دار هر کدام 6ساعت در اختيار در ساعات اداري از شنبه تا چهر شنبه

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

استعلام ,مناقصه ,انجام ,نگهداري ,خدمات ,فضاي ,فضاي سبز ,انجام امور ,نگهداري و ,نگهداري فضاي ,در فايل ,قرارداد کنترل ،نگهداري ,کليه تأسيسات ساختمان ,انعقاد قرارداد کنترل ,راهبري تاسيسات مکانيکي

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله وبلاگ اتـــم خودرو و مکانیزمهای آن shaghayegh sorkh ali is typing... وبلاگ سایت دانلود آهنگ جدید 8 سانگ (ایت سانگ) *.:。 *゚‘゚・شهر خیالی من*.:。 *゚‘゚・ آقای چاه پتانسیل سئو ؛ بهینه سازی و طراحی سایت کلاس مداحی I G I