لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.3.13
 1. استعلام آگهي استعلام برداشت گندم و جو (نوبت اول) / استعلام آگهي استعلام برداشت گندم و جو (نوبت اول)

 2. استعلام کفشوي سرنشين دار / استعلام کفشوي سرنشين دار

 3. مناقصه عمومي تامين نيروي انساني - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه عمومي تامين نيروي انساني - نوبت دوم

 4. تجديد مناقصه امور نگهباني و حفاظت فيزيکي - نوبت دوم / تجديد مناقصه , تجديد مناقصه امور نگهباني و حفاظت فيزيکي - نوبت دوم

 5. تجديد مناقصه سرويس، نگهداري و تعميرات موتورخانه هاي شرکت در سايت راه آهن / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه سرويس، نگهداري و تعميرات موتورخانه هاي شرکت در سايت راه آهن

 6. مناقصه انجام خدمات درآمدي و فروش و وصول مطالبات معوقه آب بهاء . / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه انجام خدمات درآمدي و فروش و وصول مطالبات معوقه آب بهاء .

 7. استعلام قرارداد خريدخدمات رختشويخانه شامل شستشو .اتوکشي و بسته بندي البسه و منسوجات بيمارستان / استعلام قرارداد خريدخدمات رختشويخانه شامل شستشو .اتوکشي و بسته بندي البسه و منسوجات بيمارستان

 8. مناقصه خريد برج هاي نوري 9 متري . نوبت دوم - چهارم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه خريد برج هاي نوري 9 متري . نوبت دوم - چهارم

 9. مناقصه اجراي پروژه نگهداري فضاي سبز / مناقصه، مناقصه اجراي پروژه نگهداري فضاي سبز

 10. استعلام ثبت نام، قبول مدارک و تحويل کارت ملي هوشمند با توجه به شرايط فايل پيوست / استعلام ثبت نام، قبول مدارک و تحويل کارت ملي هوشمند با توجه به شرايط فايل پيوست

 11. استعلام سرويس و نگهداري تأسيسات ساختمان دادگستري واقع در بلوار بعث.طبق ليست پيوست.تامين کنندگان بايد شرکت ها و داراي صلاحيت تعمير و نگهداري.محل شرکت در همدان / استعلام سرويس و نگهداري تأسيسات ساختمان دادگستري واقع در بلوار بعث.طبق ليست پيوست.تامين کنندگان بايد شرکت ها و داراي صلاحيت تعمير و نگهداري.محل شرکت در همدان

 12. استعلام پشتيباني و نگهداري دوربين هاي نظارت تصويري و شبکه ارتباطي راديويي / استعلام پشتيباني و نگهداري دوربين هاي نظارت تصويري و شبکه ارتباطي راديويي

 13. تجديد فراخوان مناقصه واگذاري پروژه مديريت پسماند و امور خدماتي نوبت دوم / آگهي تجديد فراخوان مناقصه عمومي ، فراخوان مناقصه واگذاري پروژه مديريت پسماند و امور خدماتي نوبت دوم

 14. مناقصه برون سپاري تامين نيروي انساني- مرحله دوم / مناقصه ، مناقصه برون سپاري تامين نيروي انساني- نوبت دوم

 15. استعلام حفاظت و نگهباني از شعب بانک توسعه تعاون / استعلام حفاظت و نگهباني از شعب بانک توسعه تعاون

 16. مناقصه واگذاري امور نگهباني / آگهي مناقصه , مناقصه واگذاري امور نگهباني

 17. مناقصه انجام خدمات درآمدي و فروش و وصول مطالبات معوقه آب بهاء . / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه انجام خدمات درآمدي و فروش و وصول مطالبات معوقه آب بهاء .

 18. مناقصه راهبري نگهداري و تعمير مجموعه تاسيسات الکتريکال. / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه راهبري نگهداري و تعمير مجموعه تاسيسات الکتريکال.

 19. فراخوان مناقصه انجام خدمات تعميرگاهي (86 نفر) / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات تعميرگاهي (86 نفر)

 20. مناقصه تامين خدمات درو، پرس، بارگيري و تخليه محصول يونجه کشت و صنعت سرخس / آگهي مناقصه , مناقصه تامين خدمات درو، پرس، بارگيري و تخليه محصول يونجه کشت و صنعت سرخس

 21. استعلام يک نفر نيروي انساني به همراه خودرو جهت انجام ابلاغ احکام مطالباتي طي سال 99 / استعلام يک نفر نيروي انساني به همراه خودرو جهت انجام ابلاغ احکام مطالباتي طي سال 99

 22. مناقصه, انجام امورنگهباني و حفاظت فيزيکي / انجام امورنگهباني و حفاظت فيزيکي

 23. مناقصه بارگيري سيمان پاکتي فله اي و روانکاري دستگاه ها و نظافت داخل ساختمان هاي بارگيرخانه / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه بارگيري سيمان پاکتي فله اي و روانکاري دستگاه ها و نظافت داخل ساختمان هاي بارگيرخانه

 24. استعلام عمليات بهره برداري از تأسيسات و تجهيزات گروه سدهاي انحرافي (طبق نمونه قرارداد پيوست) / استعلام عمليات بهره برداري از تأسيسات و تجهيزات گروه سدهاي انحرافي (طبق نمونه قرارداد پيوست)

 25. مناقصه واگذاري امور مربوط به گشت و بازرسي و رفع سد معبر - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه واگذاري امور مربوط به گشت و بازرسي و رفع سد معبر- نوبت دوم

 26. مناقصه زنده گيري سگهاي بدون صاحب در پهنه هاي اصلي سطح شهر تجديد / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه زنده گيري سگهاي بدون صاحب در پهنه هاي اصلي سطح شهر تجديد

 27. مناقصه واگذاري خدمات پشتيباني امداد گازباني و کنتورخواني منطقه 3 / مناقصه، مناقصه واگذاري خدمات پشتيباني امداد گازباني و کنتورخواني منطقه 3

 28. فراخوان مناقصه واگذاري کارهاي حجمي / آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي,فراخوان واگذاري کارهاي حجمي

 29. تجديد مناقصه کليه عمليات مربوط به خدمات شهر نوبت دوم / تجديد آگهي مناقصه , تجديد مناقصه کليه عمليات مربوط به خدمات شهر نوبت دوم

 30. مناقصه حفظ و نگهداري و ترميم فضاي سبز، مبلمان، ابنيه و تاسيسات وابسته / مناقصه عمومي, مناقصه حفظ و نگهداري و ترميم فضاي سبز، مبلمان، ابنيه و تاسيسات وابسته

 31. فراخوان مشارکت در مديريت، بهره برداري و نگهداري بلندمدت تاسيسات آبرساني / فراخوان شناسايي و ارزيابي بهره برداران, فراخوان مشارکت در مديريت، بهره برداري و نگهداري بلندمدت تاسيسات آبرساني

 32. استعلام نگهداري ساختمان ،پارکينگ و فضاي سبز اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان تهران / استعلام نگهداري ساختمان ،پارکينگ و فضاي سبز اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان تهران

 33. استعلام انجام خدمات چاپ و زيراکس در محل بيمارستان طبق فايل پيوست / استعلام انجام خدمات چاپ و زيراکس در محل بيمارستان طبق فايل پيوست

 34. مناقصه ?تامين نيروي انساني مورد نياز و نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم / مناقصه ?تامين نيروي انساني مورد نياز و نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم

 35. فراخوان مناقصه مربوط انجام خدمات انبارداري، طناب بندي، تخليه بارگيري، صفافي / فراخوان مناقصه مربوط انجام خدمات انبارداري، طناب بندي، تخليه بارگيري، صفافي

 36. استعلام نگهداري فضاي سبز موجود و گلدانهاي ساختمانهاي دادگستري استان در شهر اراک مطابق شرايط و مندرجات پيوست / استعلام نگهداري فضاي سبز موجود و گلدانهاي ساختمانهاي دادگستري استان در شهر اراک مطابق شرايط و مندرجات پيوست

 37. استعلام انجام کليه فعاليت هاي مربوط به نگهداري و زيباسازي محدوده فضاي سبز ساختمان مجتمع دانشگاهي الغدير مطابق شرح پيوست / استعلام انجام کليه فعاليت هاي مربوط به نگهداري و زيباسازي محدوده فضاي سبز ساختمان مجتمع دانشگاهي الغدير مطابق شرح پيوست

 38. استعلام انجام امورات سرويس و نگهداري ،تعميرات تاسيسات سيستمهاي مکانيکي و الکتريکي ساختمان به شرح پيوستي ، ضمنا قيمت به ريال و يکساله محاسبه گردد. / استعلام انجام امورات سرويس و نگهداري ،تعميرات تاسيسات سيستمهاي مکانيکي و الکتريکي ساختمان به شرح پيوستي ، ضمنا قيمت به ريال و يکساله محاسبه گردد.

 39. مناقصه انتخاب پيماکار حفاظت فيزيکي / مناقصه ، مناقصه انتخاب پيماکار حفاظت فيزيکي

 40. استعلام به شرح درخواست پيوستي/ارسال پيش فاکتور ريز اقلام و خدمت اامي ميباشد / استعلام به شرح درخواست پيوستي/ارسال پيش فاکتور ريز اقلام و خدمت اامي ميباشد

 41. استعلام استعلام سم پاشي بيمارستان طبق فايل پيوست / استعلام استعلام سم پاشي بيمارستان طبق فايل پيوست

 42. مناقصه خريد خدمات اجرايي فعاليت هاي بازاريابي / مناقصه، مناقصه خريد خدمات اجرايي فعاليت هاي بازاريابي

 43. مناقصه بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آبرساني شهرک ها / مناقصه بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آبرساني شهرک ها

 44. مناقصه واگذاري کليه امور مربوط به بخش خدمات شهري و حفظ و نگهداري و توسعه فضاي سبز- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاري کليه امور مربوط به بخش خدمات شهري و حفظ و نگهداري و توسعه فضاي سبز- نوبت دوم

 45. مناقصه انجام خدمات عمومي در منطقه گردشگري / مناقصه, مناقصه انجام خدمات عمومي در منطقه گردشگري

 46. مناقصه اجراي جمع آوري و حمل زباله از مبدا . - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي ، مناقصه اجراي جمع آوري و حمل زباله از مبدا .- نوبت دوم

 47. مناقصه واگذاري امور تنظيف ، رفت و روب و جمع آوري پسماند / مناقصه , مناقصه واگذاري امور تنظيف ، رفت و روب و جمع آوري پسماند

 48. استعلام فعاليت هاي خدماتي مراقبت ونگهداري فضاي سبز / استعلام فعاليت هاي خدماتي مراقبت ونگهداري فضاي سبز

 49. استعلام خريدخدمت کپي دراداره بهزيستي تبريز / استعلام خريدخدمت کپي دراداره بهزيستي تبريز

 50. مناقصه امور خدمات و پشتيباني / مناقصه، مناقصه امور خدمات و پشتيباني

 51. استعلام ازکدخدمت مشابه استفاده شده و مطابق با پيوست است -اولويت با بومي است -منبع اعتبار 50/000/000 ريال و به صورت اسناد خزانه به تاريخ سررسيد 1400/08/17 اس / استعلام ازکدخدمت مشابه استفاده شده و مطابق با پيوست است -اولويت با بومي است -منبع اعتبار 50/000/000 ريال و به صورت اسناد خزانه به تاريخ سررسيد 1400/08/17 اس

 52. مناقصه نگهباني و حفاظت فيزيکي - نوبت دوم / مناقصه نگهباني و حفاظت فيزيکي - نوبت دوم

 53. اصلاحيه مناقصه خدمات حفاظت اراضي و املاک / اصلاحيه مناقصه عمومي, اصلاحيه مناقصه خدمات حفاظت اراضي و املاک

 54. مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز. / مناقصه ,مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز.

 55. مناقصه انجام فعاليتهاي مربوط به بارگيرخانه / آگهي مناقصه ، مناقصه انجام فعاليتهاي مربوط به بارگيرخانه

 56. مناقصه مقاطعه کاري مربوط به سرويس، نگهداري و تعميرات مخابرات ساختمان مرکزي و. / مناقصه، مناقصه مقاطعه کاري مربوط به سرويس، نگهداري و تعميرات مخابرات ساختمان مرکزي و.

 57. مناقصه تامين نيرو و ارائه خدمات لازم . مرحله چهارم نوبت اول / مناقصه , مناقصه تامين نيرو و ارائه خدمات لازم . مرحله چهارم نوبت اول

 58. مناقصه, عمليات پيمانکاري در حوزه مشترکين و درآمد آب و فاضلاب تربت حيدريه / عمليات پيمانکاري در حوزه مشترکين و درآمد آب و فاضلاب تربت حيدريه

 59. استعلام مشاوره و راهنمائي شغلي براي جامعه ايثارگران مطابق با جدول پيوست / استعلام مشاوره و راهنمائي شغلي براي جامعه ايثارگران مطابق با جدول پيوست

 60. مناقصه قرارداد مديريت و اداره امور انبار .تجديد نوبت دوم / فراخوان تجديد مناقصه ، مناقصه قرارداد مديريت و اداره امور انبار .تجديد نوبت دوم

 61. استعلام معدوم نمودن حيوانات مزاحم در محوطه فرودگاه مهراباد / استعلام معدوم نمودن حيوانات مزاحم در محوطه فرودگاه مهراباد

 62. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه تامين نيروي انساني جهت واگذاري خدمات رفت و روب .

 63. استعلام آب براي ابياري فضاي سبز / استعلام آب براي ابياري فضاي سبز

 64. مناقصه امور بهره برداري، نگهداشت (نگهداري برنامه)، تعميرات و مشترکين - نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه امور بهره برداري، نگهداشت (نگهداري برنامه)، تعميرات و مشترکين - نوبت دوم

 65. مناقصه واگذاري امور خدماتي جمع آوري و حمل زباله و مرحله سوم / آگهي مناقصه , مناقصه واگذاري امور خدماتي جمع آوري و حمل زباله و مرحله سوم

 66. مناقصه تامين 17 نفر نيروي انساني / مناقصه تامين 17 نفر نيروي انساني

 67. استعلام حفاظت ونگهباني (پارکبان) / استعلام حفاظت ونگهباني (پارکبان)

 68. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه عمومي ،مناقصه تامين نيروي انساني

 69. تجديد ارزيابي کيفي انجام امور خدمات بهره برداري و نگهداري تاسيسات زيربنايي / تجديد ارزيابي کيفي , تجديد ارزيابي کيفي انجام امور خدمات بهره برداري و نگهداري تاسيسات زيربنايي

 70. مناقصه انجام امورات مربوط به خدمات شهري نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام امورات مربوط به خدمات شهري نوبت دوم

 71. فراخوان مناقصه خدمات نگهباني از اماکن، اموال و تاسيسات پالايشگاه هاي- نوبت دوم / آگهي تجديد فراخوان مناقصه عمومي , فراخوان تجديد مناقصه خدمات نگهباني از اماکن، اموال و تاسيسات پالايشگاه هاي- نوبت دوم

 72. تجديد مناقصه طرح احداث ايستگاه پمپاژ اصلي فاضلاب PSA شهر و.- نوبت دوم / تجديد مناقصه عمومي ،تجديد مناقصه طرح احداث ايستگاه پمپاژ اصلي فاضلاب PSA شهر و.- نوبت دوم

 73. استعلام انجام عمليات بارگيري و حمل و تخليه تجهيزات ( در قيمت پيشنهادي قيمت کل لحاظ گردد فاکتور به پيوست گذاشته شود ) / استعلام انجام عمليات بارگيري و حمل و تخليه تجهيزات ( در قيمت پيشنهادي قيمت کل لحاظ گردد فاکتور به پيوست گذاشته شود )

 74. استعلام انجام عمليات سمپاشي و طعمه گذاري ايستگاههاي محور اداره کل راه آهن شرق / استعلام انجام عمليات سمپاشي و طعمه گذاري ايستگاههاي محور اداره کل راه آهن شرق

 75. استعلام تعداد 7 دستگاه ميني بوس و 2 دستگاه سواري طبق شرايط استعلام پيوست / جهت هماهنگي و اطلاعات بيشتر با شماره 38438703 اقاي عابدي تماس حاصل فرماييد / استعلام تعداد 7 دستگاه ميني بوس و 2 دستگاه سواري طبق شرايط استعلام پيوست / جهت هماهنگي و اطلاعات بيشتر با شماره 38438703 اقاي عابدي تماس حاصل فرماييد

 76. مناقصه واگذاري محل و خدمات مربوط به رختشويخانه بيمارستان / مناقصه ، مناقصه واگذاري محل و خدمات مربوط به رختشويخانه بيمارستان

 77. استعلام انجام خدمات امور بيماربري در بيمارستان قائم (عج) / استعلام انجام خدمات امور بيماربري در بيمارستان قائم (عج)

 78. استعلام حمل وقل مرسولات پستي از يزد به بهاباد بامسيرمبادله وبالعکس توسط خودرو با راننده / استعلام حمل وقل مرسولات پستي از يزد به بهاباد بامسيرمبادله وبالعکس توسط خودرو با راننده

 79. فراخوان مناقصه تامين نيروي بازرسي فني.- نوبت دوم / آگهي فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامين نيروي بازرسي فني.- نوبت دوم

 80. استعلام خدمات پيمانکاري حمل ونقل / استعلام خدمات پيمانکاري حمل ونقل

 81. استعلام حمل نخاله و زباله سايت پارک علم و فناوري خراسان رضوي به خارج از پارک پرداخت از محل اسناد خزانه سر رسيد 1400/05/19 - تلفن تماس 35003413 / استعلام حمل نخاله و زباله سايت پارک علم و فناوري خراسان رضوي به خارج از پارک پرداخت از محل اسناد خزانه سر رسيد 1400/05/19 - تلفن تماس 35003413

 82. استعلام لوازم حفاظت فردي ولباس کار / استعلام لوازم حفاظت فردي ولباس کار

 83. استعلام استخدام راننده پايه يکم. انجام امورنقيله درسطح استان(راننده پايه يکم) / استعلام استخدام راننده پايه يکم. انجام امورنقيله درسطح استان(راننده پايه يکم)

 84. تجديد مناقصه ضدعفوني نمودن انبارهاي بندر - نوبت دوم / تجديد مناقصه عمومي، تجديد مناقصه ضدعفوني نمودن انبارهاي بندر - نوبت دوم

 85. استعلام عقد قرار داد براي اتومبيل هاي اداره / استعلام عقد قرار داد براي اتومبيل هاي اداره

 86. استعلام 44007425-09126364304امامي جهت هماهنگي وتوضيحات / استعلام 44007425-09126364304امامي جهت هماهنگي وتوضيحات

 87. مناقصه, مناقصه شماره 980607 (تعمير و نگهداري اماکن و تاسيسات مجتمع هاي مسي و آبرساني به مدت يکسال) با شما / مناقصه شماره 980607 (تعمير و نگهداري اماکن و تاسيسات مجتمع هاي مسي و آبرساني به مدت يکسال) با شما

 88. مناقصه تخليه و بارگيري کالاهاي اساسي- نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تخليه و بارگيري کالاهاي اساسي- نوبت دوم

 89. مناقصه واگذاري امور خدماتي و فضاي سبز شهرداري / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري امور خدماتي و فضاي سبز شهرداري

 90. فراخوان عمومي تنظيفات و جمع آوري زباله منطقه دو / فراخوان عمومي، فراخوان عمومي تنظيفات و جمع آوري زباله منطقه دو

 91. فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه خدمات واگذاري امور مربوط به قرارداد حجمي انبار نفت - نوبت دوم / فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه خدمات واگذاري امور مربوط به قرارداد حجمي انبار نفت - نوبت دوم

 92. مناقصه واگذاري مديريت و مسئوليت حفظ و نگهداري از عرصه فضاي سبز شهر / مناقصه , مناقصه واگذاري مديريت و مسئوليت حفظ و نگهداري از عرصه فضاي سبز شهر

 93. فراخوان مناقصه واگذاري بخشي از امور خدمات و پشتيباني و.- نوبت دوم / آگهي فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاري بخشي از امور خدمات و پشتيباني و.- نوبت دوم

 94. مناقصه تامين امنيت با نيروي انتظامي / مناقصه تامين امنيت با نيروي انتظامي

 95. مناقصه انجام امور نگهباني و انتظامات - نوبت دوم / مناقصه عمومي ، مناقصه انجام امور نگهباني و انتظامات - نوبت دوم

 96. مناقصه واگذاري حجمي / زماني اداره امور جايگاه - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري حجمي / زماني اداره امور جايگاه- نوبت دوم

 97. مناقصه تامين نيروي انساني بخش خدمات شهري و فضاي سبز / مناقصه تامين نيروي انساني بخش خدمات شهري و فضاي سبز

 98. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه , مناقصه تامين نيروي انساني

 99. اطلاعيه انجام کليه خدمات باربري و تخليه - نقل و انتقال. - نوبت دوم / اطلاعيه، اطلاعيه انجام کليه خدمات باربري و تخليه - نقل و انتقال. - نوبت دوم

 100. مناقصه خريد تابلو راهنماي مسيرها. / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه خريد تابلو راهنماي مسيرها.

 101. مناقصه عمليات رفت و روب و جمع آوري زباله و نخاله و حمل به مرکز دفن زباله . / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه عمليات رفت و روب و جمع آوري زباله و نخاله و حمل به مرکز دفن زباله.

 102. مناقصه پروژه کاشت، داشت، ترميم حفظ و نگهداري فضاي سبز مرحله اول نوبت دوم / مناقصه، مناقصه پروژه کاشت، داشت، ترميم حفظ و نگهداري فضاي سبز مرحله اول نوبت دوم

 103. فراخوان جمع آوري هوشمند پسماند خشک در شهر مشهد / فراخوان جمع آوري هوشمند پسماند خشک در شهر مشهد

 104. استعلام چاپ شناسنامه در ثبت احوال شهرستان شهريار .ورود اطلاعات اسکن وکنترل مدارک متقاضيان شناسنامه و همکاري در چاپ / استعلام چاپ شناسنامه در ثبت احوال شهرستان شهريار .ورود اطلاعات اسکن وکنترل مدارک متقاضيان شناسنامه و همکاري در چاپ

 105. مناقصه واگذاري امور خدمات شهري فضاي سيبز به صورت حجمي و. / مناقصه , مناقصه واگذاري امور خدمات شهري فضاي سيبز به صورت حجمي و.

 106. فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه تعمير و نگهداري تاسيسات / فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه ، فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه تعمير و نگهداري تاسيسات

 107. استعلام چاپ و تکثير / استعلام چاپ و تکثير

 108. مناقصه عمليات اجرايي خدمات شهري. نوبت دوم 99.03.13 / مناقصه عمومي, مناقصه عمليات اجرايي خدمات شهري. نوبت دوم

 109. تجديد فراخوان مناقصه ايجاد و توسعه فضاي سبز / تجدبد فراخوان مناقصه عمومي ، تجديد فراخوان مناقصه ايجاد و توسعه فضاي سبز

 110. استعلام خط شماره يک مبادله ict روستايي ايذه / استعلام خط شماره يک مبادله ict روستايي ايذه

 111. فراخوان بهره برداري و نگهداري بلند مدت تاسيسات آبرساني شه / فراخوان بهره برداري و نگهداري بلند مدت تاسيسات آبرساني شه

 112. مناقصه امورات خدمات شهري / آگهي مناقصه , مناقصه امورات خدمات شهري

 113. مناقصه, ت2/م م/09/98 مربوط به انجام خدمات انبارداري طناب بندي تخليه بارگيري صفافي تنظيفات و علف چيني در ان / ت2/م م/09/98 مربوط به انجام خدمات انبارداري طناب بندي تخليه بارگيري صفافي تنظيفات و علف چيني در ان

 114. استعلام واگذاري فعاليت خدماتي پژوهشگاه بيوتکنولوژي کشاورزي طبق قرارداد پيوست بازديد از پژوهشگاه در روزهاي شنبه و يکشنبه 17 و خرداد 1399 امکان پذير مي باشد / استعلام واگذاري فعاليت خدماتي پژوهشگاه بيوتکنولوژي کشاورزي طبق قرارداد پيوست بازديد از پژوهشگاه در روزهاي شنبه و يکشنبه 17 و خرداد 1399 امکان پذير مي باشد

 115. استعلام طبق درخواست پيوستي/ارسال پيش فاکتور ريز اقلام اامي مي باشد / استعلام طبق درخواست پيوستي/ارسال پيش فاکتور ريز اقلام اامي مي باشد

 116. مناقصه? حفظ و نگهداري فضاي سبز / مناقصه عمومي,مناقصه ?حفظ و نگهداري فضاي سبز- نوبت دوم

 117. استعلام انجام امور نگهداشت فضاي سبز بيمارستان قائم (عج) / استعلام انجام امور نگهداشت فضاي سبز بيمارستان قائم (عج)

 118. مناقصه ايجاد و توسعه فضاي سبز / مناقصه ، مناقصه ايجاد و توسعه فضاي سبز

 119. مناقصه جهت واگذاري امور خدمات شهري، برف روبي / آگهي مناقصه, مناقصه جهت واگذاري امور خدمات شهري، برف روبي

 120. مناقصه نگهداري فضاي سبز و ايجاد فضاي سبز / مناقصه ,مناقصه نگهداري فضاي سبز و ايجاد فضاي سبز

 121. استعلام خدمات پشتي باني خودرويي (مطابق با شرح نياز پيوست) / استعلام خدمات پشتي باني خودرويي (مطابق با شرح نياز پيوست)

 122. استعلام 5 دستگاه خودرو سواري ترجيحا پزو ، پارس و سمند مدل بالاي 1394 روزانه 12 ساعت کارکرد براي هر دستگاه خودرو / استعلام 5 دستگاه خودرو سواري ترجيحا پزو ، پارس و سمند مدل بالاي 1394 روزانه 12 ساعت کارکرد براي هر دستگاه خودرو

 123. استعلام سرويس،تعمير،راهبري و نگهداري تاسيسات ميکانيکي،برقي،آب و فاضلاب ساختمان سازمان مديريت و برنامه ريزي / استعلام سرويس،تعمير،راهبري و نگهداري تاسيسات ميکانيکي،برقي،آب و فاضلاب ساختمان سازمان مديريت و برنامه ريزي

 124. استعلام استعلام خريد خدمات کارشناس پژوهشي مراکز تحقيقاتي ستاد مرکزي / استعلام استعلام خريد خدمات کارشناس پژوهشي مراکز تحقيقاتي ستاد مرکزي

 125. استعلام انجام امور تعمير و نگهداري تاسيسات اداره کل پزشکي قانوني استان بوشهر و و احدهاي تابعه در سال 1398 مطابق با فايل PDF پيوست / استعلام انجام امور تعمير و نگهداري تاسيسات اداره کل پزشکي قانوني استان بوشهر و و احدهاي تابعه در سال 1398 مطابق با فايل PDF پيوست

 126. فراخوان مناقصه عمومي فعاليت هاي خدماتي مراکز آموزشي نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عمومي فعاليت هاي خدماتي مراکز آموزشي

 127. مناقصه خدمات تامين نيروي انساني / مناقصه، مناقصه خدمات تامين نيروي انساني

 128. استعلام فعاليتهاي پشتيباني و خدماتي ، شامل خدمات عمومي(نگهباني، پاسخگويي تلفني، تايپ، پرينت، کپي و ) / استعلام فعاليتهاي پشتيباني و خدماتي ، شامل خدمات عمومي(نگهباني، پاسخگويي تلفني، تايپ، پرينت، کپي و )

 129. تجديد مناقصه واگذاري انجام امور خدماتي (توسط نيروي انساني) / آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي، مناقصه واگذاري انجام امور خدماتي (توسط نيروي انساني)

 130. مناقصه اجراي کانال سرپوشيده آبهاي سطحي و . / مناقصه , مناقصه نگهداري فضاي سبز پيمان ب و .

 131. مناقصه جمع آوري حمل و دفن زباله و تنظيف شهر، نگهداري و توسعه فضاي سبز و رفع . / آگهي مناقصه عمومي ،مناقصه جمع آوري حمل و دفن زباله و تنظيف شهر، نگهداري و توسعه فضاي سبز و رفع .

 132. استعلام استخدام راننده (روزانه 9 ساعت ) به شرح ليست پيوست / استعلام استخدام راننده (روزانه 9 ساعت ) به شرح ليست پيوست

 133. تجديد فراخوان مناقصه امور خدمات و پشتيباني / تجديد فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي, تجديد فراخوان مناقصه امور خدمات و پشتيباني

 134. استعلام واگذاري امور مربوط به خدمات نظافت مطابق شرايط پيوست, سامانه ستاد / استعلام واگذاري امور مربوط به خدمات نظافت مطابق شرايط پيوست, سامانه ستاد

 135. مناقصه نگهداري و حفاظت از اراضي تحت تملک اداره . نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه نگهداري و حفاظت از اراضي تحت تملک اداره . نوبت دوم

 136. تجديد مناقصه تامين خودروهاي سبک ونوبت دوم / تجديد آگهي مناقصات عمومي , تجديد مناقصه تامين خودروهاي سبک ونوبت دوم

 137. استعلام طبق درخواست پيوستي / استعلام طبق درخواست پيوستي

 138. مناقصه واگذاري اداره امور سوختگيري هواپيمايي نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري اداره امور سوختگيري هواپيمايي نوبت دوم

 139. استعلام اجراي طرح قرائت و ارسال آني صورتحساب مشترکين جزء از طريق پيامک مطابق اسناد پيوست / استعلام اجراي طرح قرائت و ارسال آني صورتحساب مشترکين جزء از طريق پيامک مطابق اسناد پيوست

 140. مناقصه, اصلاحيه مناقصه شماره9-99 فعاليت هاي فروش انشعاب و خدمات پس ازفروش انشعاب و قرائت کنتور حوزه 3 / اصلاحيه مناقصه شماره9-99 فعاليت هاي فروش انشعاب و خدمات پس ازفروش انشعاب و قرائت کنتور حوزه 3

 141. تجديد مناقصه واگذاري امور مربوط به انضباط شهري / تجديد آگهي مناقصه عمومي ، تجديد مناقصه واگذاري امور مربوط به انضباط شهري

 142. استعلام بابت فعاليت ارائه خدمات کيفي و کمي و تامين نيرو در شيرخوارگاه / استعلام بابت فعاليت ارائه خدمات کيفي و کمي و تامين نيرو در شيرخوارگاه

 143. استعلام تامين نيروي انساني مرکز آموزشي رفاهي فرهنگيان / استعلام تامين نيروي انساني مرکز آموزشي رفاهي فرهنگيان

 144. استعلام امحا زباله هاي عفوني / استعلام امحا زباله هاي عفوني

 145. مناقصه واگذاري فعاليت هاي خدماتي و تنظيفي / مناقصه عمومي ,مناقصه واگذاري فعاليت هاي خدماتي و تنظيفي

 146. استعلام اجراي نانوشست وشوي پنجره ونماي بيرون ساختمان 09173417617مهندس جاني پور / استعلام اجراي نانوشست وشوي پنجره ونماي بيرون ساختمان 09173417617مهندس جاني پور

 147. مناقصه ارائه خدمات حفاظت، حراست و نگهباني از پستها. تجديد / آگهي تجديد مناقصات , مناقصه ارائه خدمات حفاظت، حراست و نگهباني از پستها. تجديد

 148. مناقصه واگذاري مديريتي و ارائه انجام حجم کليه امور نگهداري و تعمير و راهبري .- نوبت دوم / مناقصه، مناقصه واگذاري مديريتي و ارائه انجام حجم کليه امور نگهداري و تعمير و راهبري .- نوبت دوم

 149. مناقصه انجام امور خدماتي و نظافتي اماکن و ساختمانهاي سازمان / مناقصه, مناقصه انجام امور خدماتي و نظافتي اماکن و ساختمانهاي سازمان

 150. مناقصه واگذاري رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر نوبت دوم / مناقصه, مناقصه واگذاري رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر نوبت دوم

 151. مناقصه واگذاري پروژه نگهباني پارک هاي - نوبت دوم / منقاصه , مناقصه واگذاري پروژه نگهباني پارک هاي - نوبت دوم

 152. مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر تجديد / تجديد مناقصه عمومي ، مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر- تجديد

 153. مناقصه حفاظت و نگهداري مجتمع آسمان / مناقصه حفاظت و نگهداري مجتمع آسمان

 154. مناقصه, مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 05/99 حفظ و نگهداري فضاي سبز شرکت و شهرک مهاجران / مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 05/99 حفظ و نگهداري فضاي سبز شرکت و شهرک مهاجران

 155. مناقصه واگذاري کارهاي حجمي تعريف شده- نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري کارهاي حجمي تعريف شده- نوبت دوم

 156. استعلام جذب نيروي انساني / استعلام جذب نيروي انساني

 157. استعلام سرويس اياب و ذهاب کارکنان شعبه 11 تهران - ارائه ضمانتنامه بانکي به مبلغ 170/000/000 ريال ااميست. / استعلام سرويس اياب و ذهاب کارکنان شعبه 11 تهران - ارائه ضمانتنامه بانکي به مبلغ 170/000/000 ريال ااميست.

 158. استعلام استعلام بهاء فضاي سبز مجتمع بيمارستاني امام رضا(ع) , سامانه ستاد / استعلام استعلام بهاء فضاي سبز مجتمع بيمارستاني امام رضا(ع) , سامانه ستاد

 159. استعلام لطفا به فايل ضميمه مراجع شود / استعلام لطفا به فايل ضميمه مراجع شود

 160. مناقصه واگذاري امور خدماتي / مناقصه، مناقصه واگذاري امور خدماتي

 161. تجديد مناقصه واگذاري امور خدمات عملياتي . / آگهي تجديد مناقصه عمومي ، تجديد مناقصه واگذاري امور خدمات عملياتي .

 162. استعلام کارشناسي و ارزيابي املاک (طبق شرايط مندرج در فايل پيوست)قبل از پيشنهاد قيمت شرايط کارشناسي در قسمت مدارک پيوستي مطالعه شود. / استعلام کارشناسي و ارزيابي املاک (طبق شرايط مندرج در فايل پيوست)قبل از پيشنهاد قيمت شرايط کارشناسي در قسمت مدارک پيوستي مطالعه شود.

 163. فراخوان مناقصه واگذاري خدمات حفاظت و حراست نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومي , فراخوان مناقصه واگذاري خدمات حفاظت و حراست نوبت دوم

 164. استعلام اجراي تاسيسات الکتريکي ساختمان بايگاني راکد دادگستري کل اردبيل / استعلام اجراي تاسيسات الکتريکي ساختمان بايگاني راکد دادگستري کل اردبيل

 165. استعلام خيابان کاشاني اسناد خزانه به مبلغ 1107000000ريال به تاريخ 1401/02/ و مبلغ 571000000ريال سر رسيد 1400/09/23 و مدت تضمين سه سال / استعلام خيابان کاشاني اسناد خزانه به مبلغ 1107000000ريال به تاريخ 1401/02/ و مبلغ 571000000ريال سر رسيد 1400/09/23 و مدت تضمين سه سال

 166. تجديد مناقصه عمليات تعمير و نگهداري ساختمان نوبت دوم / آگهي تجديد مناقصه عمومي ,تجديد مناقصه عمليات تعمير و نگهداري ساختمان نوبت دوم

 167. مناقصه انجام خدمات حراست و نگهباني و همچنين خدمات اداري و آموزشي - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومي , مناقصه انجام خدمات حراست و نگهباني و همچنين خدمات اداري و آموزشي - نوبت دوم

 168. استعلام سم پاشي بانوع سم: سولفاک، فايکام زمان سمپاشي: از 99/3/24 تا 99/3/27 متراژ تقريبي: 7000 متر مربع شرح کل موارد در پيوست / استعلام سم پاشي بانوع سم: سولفاک، فايکام زمان سمپاشي: از 99/3/24 تا 99/3/27 متراژ تقريبي: 7000 متر مربع شرح کل موارد در پيوست

 169. استعلام استعلام نگهداري و تعمير ساختمان و تاسيسات ايستگاههاي تير تاش الي بنکوه ( تير ماه 99) / استعلام استعلام نگهداري و تعمير ساختمان و تاسيسات ايستگاههاي تير تاش الي بنکوه ( تير ماه 99)

 170. ارزيابي کيفي عمليات پيمانکاري در حوزه مشترکين - نوبت دوم / آگهي ارزيابي کيفي , ارزيابي کيفي عمليات پيمانکاري در حوزه مشترکين - نوبت دوم

 171. مناقصه عمومي انجام خدمات انتظامي / مناقصه عمومي ، مناقصه عمومي انجام خدمات انتظامي

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,استعلام ,خدمات ,نوبت ,نگهداري ,دوم ,نوبت دوم ,و نگهداري ,مناقصه عمومي ,فضاي سبز ,مناقصه واگذاري ,مناقصه عمومي مناقصه ,تامين نيروي انساني ,آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه انجام خدمات

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله اسرار کاوش دانشجویان فلسفه دانشگاه شهید بهشتی نشاط در مدرسه حقوقي معماری صفوی مطالب اینترنتی سایت تخصصی فیلم های مستند اطلاعات تخصصی تکنولوژی و رایانه داستان نویسی و خاطره نوروزی فتوتراپی دی کرمانشاه 09914076040