لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.3.19 1. استعلام قرار داد حجمي جهت بکار گيري دو نفر نيرو جهت اجراي فعاليت هاي دفتر اتباع و مهاجرين خارجي در سال 99 مطابق ليست پيوست ارائه قيمت گردد. / استعلام قرار داد حجمي جهت بکار گيري دو نفر نيرو جهت اجراي فعاليت هاي دفتر اتباع و مهاجرين خارجي در سال 99 مطابق ليست پيوست ارائه قيمت گردد.

 2. مناقصه انتخاب موسسه حفاطتي، مراقبتي جهت حفظ و حراست فيزيکي .نوبت دوم / فراخوان عمومي، مناقصه انتخاب موسسه حفاطتي، مراقبتي جهت حفظ و حراست فيزيکي .نوبت دوم

 3. مناقصه, مناقصه شماره 990021 (انجام عمليات کيسه زني بنتونيت پالت زني ،انبارش، بارگيري و نظافت آبجکتها در محوط / مناقصه شماره 990021 (انجام عمليات کيسه زني بنتونيت پالت زني ،انبارش، بارگيري و نظافت آبجکتها در محوط

 4. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه عمومي ،مناقصه تامين نيروي انساني

 5. فراخوان واگذاري امور نگهباني و نگهداري فضاي سبز و . / مناقصه , فراخوان واگذاري امور نگهباني و نگهداري فضاي سبز و .

 6. مناقصه اجراي بدون محدوديت کليه عمليات مربوط به نگهداري و تعميرات / مناقصه, مناقصه مناقصه اجراي بدون محدوديت کليه عمليات مربوط به نگهداري و تعميرات

 7. مناقصه واگذاري خدمات عملياتي فني، توسعه و نگهداشت فضاي سبز - مرحله دوم / مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري خدمات عملياتي فني، توسعه و نگهداشت فضاي سبز - مرحله دوم

 8. مناقصه نظافت داخلي پايانه مسافربري / مناقصه ، مناقصه نظافت داخلي پايانه مسافربري

 9. مناقصه, م ک99/0001خدمات مراقب دستگاه مخازن مراقب آب برق وبخار مکانيک تعميرات دستگاه ها کارگر ساده وآبدارخانه / م ک99/0001خدمات مراقب دستگاه مخازن مراقب آب برق وبخار مکانيک تعميرات دستگاه ها کارگر ساده وآبدارخانه

 10. مناقصه واگذاري امور خدمات و تنظيفات تاسيسات و نگهباني / مناقصه، مناقصه واگذاري امور خدمات و تنظيفات تاسيسات و نگهباني

 11. مناقصه, تجديد مناقصه انجام حراست و حفاظت فيزيکي قسمت جنوبي پرديس دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال 1399 / تجديد مناقصه انجام حراست و حفاظت فيزيکي قسمت جنوبي پرديس دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال 1399

 12. فراخوان مناقصه امور تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه امور تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي- نوبت دوم

 13. استعلام گشت زني مستمر و حفظ حريم راهها رفع تصرفات غير مجاز راهداري / استعلام گشت زني مستمر و حفظ حريم راهها رفع تصرفات غير مجاز راهداري

 14. استعلام نگهداري تاسيسات ساختمان مرکز کسب و کار شهرک صنعتي سمنان طبق شرح خدمات پيوست / استعلام نگهداري تاسيسات ساختمان مرکز کسب و کار شهرک صنعتي سمنان طبق شرح خدمات پيوست

 15. مناقصه تامين نيروي انساني امور مربوط به خدمات گروه پرستاري / مناقصه عمومي ، مناقصه تامين نيروي انساني امور مربوط به خدمات گروه پرستاري

 16. مناقصه عمومي تامين نيروهاي کارشناسي در زمينه کشاورزي جهت جمع آوري و ورود اطلاعات / مناقصه عمومي تامين نيروهاي کارشناسي در زمينه کشاورزي جهت جمع آوري و ورود اطلاعات

 17. مناقصه امور خدمات و تنظيفات معاونت غذا و دارو / مناقصه امور خدمات و تنظيفات معاونت غذا و دارو

 18. مناقصه پيمانکاري امور حفاظتي و مراقبتي / مناقصه عمومي , مناقصه پيمانکاري امور حفاظتي و مراقبتي

 19. استعلام يک نفر نيرو به همراه خودروي جهت انجام ابلاغ احکام مطالباتي طي سال 99 / استعلام يک نفر نيرو به همراه خودروي جهت انجام ابلاغ احکام مطالباتي طي سال 99

 20. تجديد مناقصه واگذاري خدمات شهري به بخش خصوصي / تجديد مناقصه،مناقصه واگذاري خدمات شهري به بخش خصوصي

 21. استعلام خريد خدمت آموزشي بشرح پيوست (از محل اسناد خزانه اسلامي بند ب با سررسيد 1400/8/17 خدمت بشرح پيوست مي باشد / استعلام خريد خدمت آموزشي بشرح پيوست (از محل اسناد خزانه اسلامي بند ب با سررسيد 1400/8/17 خدمت بشرح پيوست مي باشد

 22. تجديد مناقصه انجام امور خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي - نوبت دوم / تجديد فراخوان مناقصه , تجديد مناقصه انجام امور خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي - نوبت دوم

 23. استعلام واگذاري خدمات نگهباني / استعلام واگذاري خدمات نگهباني

 24. مناقصه خريد خدمات واحد لندري / مناقصه ، مناقصه خريد خدمات واحد لندري

 25. استعلام قرارداد اجراي عمليات مبارزه وکنترل ات موذي و ات مدارک مورد نياز: / استعلام قرارداد اجراي عمليات مبارزه وکنترل ات موذي و ات مدارک مورد نياز:

 26. استعلام خدمات دبيرخانه وپذيرايي باحجم 1600 متر و43 نفر پذيرايي شونده از تاريخ 1399/03/01 لغايت تاريخ 1400/02/31 / استعلام خدمات دبيرخانه وپذيرايي باحجم 1600 متر و43 نفر پذيرايي شونده از تاريخ 1399/03/01 لغايت تاريخ 1400/02/31

 27. استعلام خدمات پذيرايي ودبيرخانه باحجم 1600 متر و43 نفر پذيرايي شونده.از تاريخ 1399/03/01 لغايت 1400/02/31 / استعلام خدمات پذيرايي ودبيرخانه باحجم 1600 متر و43 نفر پذيرايي شونده.از تاريخ 1399/03/01 لغايت 1400/02/31

 28. مناقصه, راهبري ، تعمير و نگهداري خطوط خوراک و محصول سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي / راهبري ، تعمير و نگهداري خطوط خوراک و محصول سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي

 29. مناقصه بخشي از فعاليتهاي مورد نياز خود از جمله اداري، دفتري، عمومي، حفاظت و نگهداري . / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه بخشي از فعاليتهاي مورد نياز خود از جمله اداري، دفتري، عمومي، حفاظت و نگهداري .

 30. استعلام مبارزه باات وجوندگان وجانوران موذي / استعلام مبارزه باات وجوندگان وجانوران موذي

 31. استعلام ايجاد تعداد5000 پرونده الکترونيک و بارگزاري در نرم افزار مربوطه طبق مدارک پيوست / استعلام ايجاد تعداد5000 پرونده الکترونيک و بارگزاري در نرم افزار مربوطه طبق مدارک پيوست

 32. تجديد مناقصه انجام امور نگهباني و حفاظت فيزيکي / تجديد مناقصه , تجديد مناقصه انجام امور نگهباني و حفاظت فيزيکي

 33. مناقصه بکارگيري پيمانکار احداث فضاي سبز / مناقصه بکارگيري پيمانکار احداث فضاي سبز

 34. مناقصه خدمات حفاظت فيزيکي تجديد / آگهي تجديد مناقصه , مناقصه خدمات حفاظت فيزيکي تجديد

 35. مناقصه, م م/98/0299 مربوط به انجام خدمات نگهداري از تاسيسات و سيستم هاي تهويه ساختمان هاي مرکزي در کوي فدائي / م م/98/0299 مربوط به انجام خدمات نگهداري از تاسيسات و سيستم هاي تهويه ساختمان هاي مرکزي در کوي فدائي

 36. استعلام منطقه جغرافيايي از عبدالخان تا بيدروبه (دزفول - انديمشک - شوش هفت تپه و عبدالخان ) پيمانکار در قالب شرکت باشد / استعلام منطقه جغرافيايي از عبدالخان تا بيدروبه (دزفول - انديمشک - شوش هفت تپه و عبدالخان ) پيمانکار در قالب شرکت باشد

 37. استعلام ه کار گيري نبروي انساني بهصورت حجمي درخواست حجمي (امنيتي و حفاظتي ) جهت محوطه و پانسيون پزشکان و کلينيک تخصصي 09173707013 / استعلام ه کار گيري نبروي انساني بهصورت حجمي درخواست حجمي (امنيتي و حفاظتي ) جهت محوطه و پانسيون پزشکان و کلينيک تخصصي 09173707013

 38. مناقصه, واگذاري بخشي از امور خدماتي و پشتيباني مديريت بانک کشاورزي استان سمنان / واگذاري بخشي از امور خدماتي و پشتيباني مديريت بانک کشاورزي استان سمنان

 39. مناقصه واگذاري امور خدمات عملياتي شهرداري / مناقصه واگذاري امور خدمات عملياتي شهرداري

 40. تمديد مناقصه تامين نيروي انساني فني در سطح استان / تمديد مناقصه عمومي , مناقصه تامين نيروي انساني فني در سطح استان

 41. مناقصه تامين 39 نفر نيروي انساني / مناقصه، مناقصه تامين 39 نفر نيروي انساني

 42. فراخوان دفع زباله و لايروبي ايگوها، رفت و روب معابر شهر و نگهداري فضاي سبز / فراخوان عمومي, فراخوان دفع زباله و لايروبي ايگوها، رفت و روب معابر شهر و نگهداري فضاي سبز

 43. مناقصه, ارزيابي کيفي مناقصه عمومي خدمات واگذاري امور مربوط به قرارداد حجمي انبار نفت شهيد محمد منتظري / ارزيابي کيفي مناقصه عمومي خدمات واگذاري امور مربوط به قرارداد حجمي انبار نفت شهيد محمد منتظري

 44. مناقصه پروژه انجام عمليات بهره برداري ، امداد و گازباني، مشترکين و کنتورخواني / مناقصه پروژه انجام عمليات بهره برداري ، امداد و گازباني، مشترکين و کنتورخواني

 45. مناقصه عمليات کيسه گيري پاکت از سه دستگاه روتاري / مناقصه ، مناقصه عمليات کيسه گيري پاکت از سه دستگاه روتاري

 46. مناقصه عمليات اجرا و واگذاري خدمات شهري تجديد نوبت دوم / مناقصه عمليات اجرا و واگذاري خدمات شهري تجديد نوبت دوم

 47. مناقصه انجام عمليات جمع آوري پسماندهاي خشک قابل بازيافت نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام عمليات جمع آوري پسماندهاي خشک قابل بازيافت نوبت دوم

 48. فراخوان امور خدمات و نظافت کليه خوابگاه هاي دانشجويي / فراخوان امور خدمات و نظافت کليه خوابگاه هاي دانشجويي

 49. مناقصه واگذاري کليه خدمات مربوط به نظافت و شستشوي اتوبوسها / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري کليه خدمات مربوط به نظافت و شستشوي اتوبوسها

 50. استعلام تامين نامه رسان جهت توزيع نامه هاي اداري (عادي و محرمانه)وارده و صادره در سطح شهر شيراز / استعلام تامين نامه رسان جهت توزيع نامه هاي اداري (عادي و محرمانه)وارده و صادره در سطح شهر شيراز

 51. استعلام تخريب ديوار25سانتي آجري باملات سيمان به طول حدود50متروارتفاع 3متروحمل نخاله هاي آن به بيرون وتخريب دوعدد مخزن گاوصندوف بتوني به ابعات حدود4*4 / استعلام تخريب ديوار25سانتي آجري باملات سيمان به طول حدود50متروارتفاع 3متروحمل نخاله هاي آن به بيرون وتخريب دوعدد مخزن گاوصندوف بتوني به ابعات حدود4*4

 52. استعلام نماشويي کامپوزيت 400 متر مربع / استعلام نماشويي کامپوزيت 400 متر مربع

 53. تجديد مناقصه واگذاري امورات نقليه و ماشين آلات، تأسيسات و . / تجديد فراخوان مناقصه عمومي , تجديد مناقصه واگذاري امورات نقليه و ماشين آلات، تأسيسات و .

 54. مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي باشگاه فرهنگيان شماره دو / مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي باشگاه

 55. فراخوان عمومي تنظيفات و جمع آوري زباله منطقه دو - مرحله اول نوبت دوم / فراخوان عمومي، فراخوان عمومي تنظيفات و جمع آوري زباله منطقه دو - مرحله اول نوبت دوم

 56. تجديد مناقصه عمومي واگذاري امور حفاظتي و امنيتي بيمارستان / مناقصه عمومي, تجديد مناقصه عمومي واگذاري امور حفاظتي و امنيتي بيمارستان

 57. استعلام -تعميرات روزمره، اضطراري يا پيش بيني نشده ساليانه در منازل سازماني و مرکز انتقال نفت گچساران و ايستگاه مخابراتي ليشتر / استعلام -تعميرات روزمره، اضطراري يا پيش بيني نشده ساليانه در منازل سازماني و مرکز انتقال نفت گچساران و ايستگاه مخابراتي ليشتر

 58. مناقصه واگذاري امور خدمات قسمتي از بيمارستان آموزشي / مناقصه, مناقصه واگذاري امور خدمات قسمتي از بيمارستان آموزشي

 59. فراخوان شناسايي مشاورين / فراخوان ، فراخوان شناسايي مشاورين

 60. فراخوان مناقصه واگذاري امور خدمات ( نظافت ) - بار دوم / فراخوان مناقصه عمومي, فراخوان مناقصه واگذاري امور خدمات ( نظافت ) - بار دوم

 61. مناقصه واگذاري امور عمومي و خدماتي / مناقصه واگذاري امور عمومي و خدماتي

 62. مناقصه خدمات بهره برداري و امداد، وصول مطالبات، گازباني، خدمات عمومي. - نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه خدمات بهره برداري و امداد، وصول مطالبات، گازباني، خدمات عمومي. - نوبت دوم

 63. استعلام فعاليت نگهداري معلولين ذهني متوسط و خفيف ( خانه هاي پناهگاهي) در سال99. / استعلام فعاليت نگهداري معلولين ذهني متوسط و خفيف ( خانه هاي پناهگاهي) در سال99.

 64. استعلام نگهداري تعمير وسرويس تاسيسات بيمارستان / استعلام نگهداري تعمير وسرويس تاسيسات بيمارستان

 65. مناقصه عمليات واگاري ايجاد و نگهداري فضاي سبز و عمليات خدمات شهري شهر / مناقصه عمومي, مناقصه عمليات واگاري ايجاد و نگهداري فضاي سبز و عمليات خدمات شهري شهر

 66. تجديد مناقصه تامين نيروي حجمي / تجديد مناقصه , تجديد مناقصه تامين نيروي حجمي

 67. مناقصه امورات مربوط به خدمات عمومي شهري - بار دوم / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه امورات مربوط به خدمات عمومي شهري. بار دوم

 68. استعلام انجام عمليات سم پاشي وطعمه گذاري دردومرحله توسط شرکت داراي مجوز ازوزارت بهداشت به فاصله شش ماه مطابق شرايط پيوست / استعلام انجام عمليات سم پاشي وطعمه گذاري دردومرحله توسط شرکت داراي مجوز ازوزارت بهداشت به فاصله شش ماه مطابق شرايط پيوست

 69. استعلام تنظيم فلاپي نسخ طبق ليست پيوستي / استعلام تنظيم فلاپي نسخ طبق ليست پيوستي

 70. مناقصه انجام امور خدمات نظافتي و سرويس دهي خدمات پذيرايي و تشريفات آبدارخانه / مناقصه انجام امور خدمات نظافتي و سرويس دهي خدمات پذيرايي و تشريفات آبدارخانه

 71. استعلام نگهداري ساختمان منيريه /کالج/فردوسي/(گزينش)/ساختمان 250 به مدت يکسال شمسي / استعلام نگهداري ساختمان منيريه /کالج/فردوسي/(گزينش)/ساختمان 250 به مدت يکسال شمسي

 72. مناقصه انتخاب پيمانکار بارگيرخانه سيمان پاکتي / مناقصه ، مناقصه انتخاب پيمانکار بارگيرخانه سيمان پاکتي

 73. فراخوان مناقصه عمومي انجام امور خدماتي، نظافتي و پذيرايي (حجمي) کليه واحدهاي سطح پرديس / فراخوان مناقصه عمومي، فراخوان مناقصه عمومي انجام امور خدماتي، نظافتي و پذيرايي (حجمي) کليه واحدهاي سطح پرديس

 74. مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي باشگاه / مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي باشگاه

 75. مناقصه خدمات عمومي باشگاه فرهنگيان کازرون / مناقصه خدمات عمومي باشگاه فرهنگيان کازرون

 76. مناقصه انجام خدمات نظافت عمومي ساختمان ها، وسايل و تجهيزات اداري. / مناقصه،مناقصه انجام خدمات نظافت عمومي ساختمان ها، وسايل و تجهيزات اداري.

 77. مناقصه تامين نيروي انساني / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه تامين نيروي انساني

 78. استعلام بکارگيري 5 نفر نيروي مسلح جهت حفاظت از 5 شعبه استان تهران بانک توسعه تعاون مطابق شرايط مندرج در فايل پيوست / استعلام بکارگيري 5 نفر نيروي مسلح جهت حفاظت از 5 شعبه استان تهران بانک توسعه تعاون مطابق شرايط مندرج در فايل پيوست

 79. مناقصه واگذاري امور حفاظت فيزيکي و نگهباني تجديد / تجديد مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري امور حفاظت فيزيکي و نگهباني تجديد

 80. مناقصه انجام امور پشتيباني و خدمات تنظيف / مناقصه ، مناقصه انجام امور پشتيباني و خدمات تنظيف

 81. مناقصه ايجاد و توسعه فضاي سبز و پارک عمومي شهر / مناقصه ايجاد و توسعه فضاي سبز و پارک عمومي شهر

 82. استعلام انجام سرويس اياب و ذهاب کارکنان درمانگاه تخصصي تأمين اجتماعي اشتهارد(استان البرز) از شهر کرج به شهر اشتهارد و بالعکس(2 نيمراه به ازاي هر روز کاري) / استعلام انجام سرويس اياب و ذهاب کارکنان درمانگاه تخصصي تأمين اجتماعي اشتهارد(استان البرز) از شهر کرج به شهر اشتهارد و بالعکس(2 نيمراه به ازاي هر روز کاري)

 83. مناقصه تعمير و نگهداري ابنيه و تاسيسات و راهبري تاسيسات مکانيکي و برقي / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه تعمير و نگهداري ابنيه و تاسيسات و راهبري تاسيسات مکانيکي و برقي

 84. مناقصه خدمات نگهباني / مناقصه عمومي, مناقصه خدمات نگهباني

 85. استعلام انجام کليه امورات مربوط به فضاي سبز شبکه بهداشت و بيمارستان امام خميني (ره) سپيددشت / استعلام انجام کليه امورات مربوط به فضاي سبز شبکه بهداشت و بيمارستان امام خميني (ره) سپيددشت

 86. مناقصه خدمات نگهباني از اماکن و تاسيسات / مناقصه خدمات نگهباني از اماکن و تاسيسات

 87. مناقصه خدمات تخليه و بارگيري ورق لوله مفتول / مناقصه, مناقصه خدمات تخليه و بارگيري ورق لوله مفتول

 88. مناقصه واگذاري بهره برداري و رفع حوادث و نگهباني از منابع و تاسيسات / مناقصه واگذاري بهره برداري و رفع حوادث و نگهباني از منابع و تاسيسات

 89. مناقصه خدمات شهري و فضاي سبز و نيروي انساني - مرحله دوم / مناقصه، مناقصه خدمات شهري و فضاي سبز و نيروي انساني - مرحله دوم

 90. استعلام توسعه و نگهداري گورستان تويسرکان و سرابي بر اساس فايل پيوست - پر کردن و ارسال فايل پيوست اامي است / استعلام توسعه و نگهداري گورستان تويسرکان و سرابي بر اساس فايل پيوست - پر کردن و ارسال فايل پيوست اامي است

 91. مناقصه برونسپاري خدمات عمومي شهرداري / مناقصه برونسپاري خدمات عمومي شهرداري

 92. مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي / مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي

 93. استعلام شستشو ، لايروبي ، نظافت و شستشوي کليه مخازن آب ، برج هاي خنک کننده مدار باز و مدار بسته .SGPC / استعلام شستشو ، لايروبي ، نظافت و شستشوي کليه مخازن آب ، برج هاي خنک کننده مدار باز و مدار بسته .SGPC

 94. مناقصه واگذاري فعاليتهاي مربوط به کارهاي خدماتي و تنظيفاتي و تاسيساتي / مناقصه عمومي, مناقصه واگذاري فعاليتهاي مربوط به کارهاي خدماتي و تنظيفاتي و تاسيساتي

 95. مناقصه واگذاري امورات حفاظتي مراقبتي / مناقصه واگذاري امورات حفاظتي مراقبتي

 96. مناقصه نگهداري فضاي سبز / مناقصه عمومي , مناقصه نگهداري فضاي سبز

 97. مناقصه واگذاري امورات خدمات شهري و فضاي سبز و نقليه به بخش خصوصي / مناقصه،مناقصه واگذاري امورات خدمات شهري و فضاي سبز و نقليه به بخش خصوصي

 98. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه مناقصه تامين نيروي انساني

 99. استعلام اجاره يک دستگاه کاميون کمپرسي به صورت ماهيانه جهت ارائه خدمات در واحد خدمات شهري شهرداري / استعلام اجاره يک دستگاه کاميون کمپرسي به صورت ماهيانه جهت ارائه خدمات در واحد خدمات شهري شهرداري

 100. فراخوان مناقصه واگذاري امورات حفظ و نگهداري فضاي سبز / فراخوان مناقصه ،فراخوان مناقصه واگذاري امورات حفظ و نگهداري فضاي سبز

 101. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه ،مناقصه تامين نيروي انساني

 102. فراخوان ارزيابي کيفي واگذاري مديريت مراکز نگهداري و کاهش آسيب معتادان / مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي واگذاري مديريت مراکز نگهداري و کاهش آسيب معتادان

 103. استعلام نگهداري انبار صنعتي با مشخصات پيوست / استعلام نگهداري انبار صنعتي با مشخصات پيوست

 104. استعلام واگذاري مديريتي تزريقات و پانسمان / استعلام واگذاري مديريتي تزريقات و پانسمان

 105. مناقصه امورات بيمه گري نسخ بستري / مناقصه امورات بيمه گري نسخ بستري

 106. مناقصه واگذاري بخشي از فعاليت هاي شرکت به بخش خصوصي / مناقصه، مناقصه واگذاري بخشي از فعاليت هاي شرکت به بخش خصوصي

 107. مناقصه خدمات تامين نيروي انساني نگهداري و راهبري تاسيسات / مناقصه خدمات تامين نيروي انساني نگهداري و راهبري تاسيسات

 108. استعلام خريد خدمات اسکن و بايگاني / استعلام خريد خدمات اسکن و بايگاني

 109. مناقصه واکاري و نگهداري فضاي سبز و خدمات / مناقصه واکاري و نگهداري فضاي سبز و خدمات

 110. مناقصه نگهداري فضاي سبز نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم

 111. اصلاحيه مناقصه واگذاري تامين نيرو خدمات اداري، انبارداري و . - نوبت سوم / اصلاحيه آگهي مناقصه عمومي , اصلاحيه مناقصه واگذاري تامين نيرو خدمات اداري، انبارداري و . - نوبت سوم

 112. استعلام تامين نيروي انساني / استعلام تامين نيروي انساني

 113. مناقصه عمومي فعاليت هاي خدماتي و پشتيباني- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه عمومي فعاليت هاي خدماتي و پشتيباني- نوبت دوم

 114. استعلام شستشوي ديوار و پنجره ساختمان 6 طبقه 35 متر بر کوچه بايد کار تضميمني باشد و دستگاه حرفه اي / استعلام شستشوي ديوار و پنجره ساختمان 6 طبقه 35 متر بر کوچه بايد کار تضميمني باشد و دستگاه حرفه اي

 115. استعلام نخ علف تراش / استعلام نخ علف تراش

 116. مناقصه انجام عمليات تنظيف و رفت و روب معابر .- نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انجام عمليات تنظيف و رفت و روب معابر .- نوبت دوم

 117. مناقصه, 991010077 واگذاري تامين نيرو خدمات اداري انبار داري شمال ساري و جنوب ساري مياندورود نکا بهشهر و گلوگ / 991010077 واگذاري تامين نيرو خدمات اداري انبار داري شمال ساري و جنوب ساري مياندورود نکا بهشهر و گلوگ

 118. استعلام طراحي و استقرار چرخه مديريت / استعلام طراحي و استقرار چرخه مديريت

 119. تامين اکيپ نيروي انساني جهت پخش آسفالت ماشيني / مناقصه عمومي، تامين اکيپ نيروي انساني جهت پخش آسفالت ماشيني

 120. مناقصه عمومي انجام تنظيفات صنعتي، خدمات شيميايي و عمليات بهره برداري / فراخوان مناقصه عمومي , مناقصه عمومي انجام تنظيفات صنعتي، خدمات شيميايي و عمليات بهره برداري

 121. مناقصه خدمات نگهداري و نظافت ساختمان هاي خط توليد و جنبي / مناقصه ، مناقصه خدمات نگهداري و نظافت ساختمان هاي خط توليد و جنبي

 122. استعلام واگذاري آراستن و پيراستن فضاي سبزومحوطه و اجراي گلکاري فصلي بيمارستان حضرت امام خميني(ره) بروجرد-با حداقل 2 نيرو-در صورت سوال 09163650984 تماس بگيريد / استعلام واگذاري آراستن و پيراستن فضاي سبزومحوطه و اجراي گلکاري فصلي بيمارستان حضرت امام خميني(ره) بروجرد-با حداقل 2 نيرو-در صورت سوال 09163650984 تماس بگيريد

 123. استعلام مبارزه با آفت لورانتوس (بشرح پيوست) / استعلام مبارزه با آفت لورانتوس (بشرح پيوست)

 124. مناقصه قرائت کنتور و و وصول مطالبات مشترکين - نوبت دوم / آگهي فراخوان مناقصه عمومي , مناقصه قرائت کنتور و و وصول مطالبات مشترکين - نوبت دوم

 125. استعلام از محل بازدد بعمل آيد. نشاني رباط کريم شهرک ابشناسان جنب مسکن مهر آبشناسان مجتمع شهيد مدرس . با برنده به مدت 1 سال قرارداد منعقد مي گردد. / استعلام از محل بازدد بعمل آيد. نشاني رباط کريم شهرک ابشناسان جنب مسکن مهر آبشناسان مجتمع شهيد مدرس . با برنده به مدت 1 سال قرارداد منعقد مي گردد.

 126. استعلام نگهداري تأسيسات مکانيکي پرديس اصلي دانشگاه / استعلام نگهداري تأسيسات مکانيکي پرديس اصلي دانشگاه

 127. مناقصه انجام خدمات مربوط به حفاظت فيزيکي ساختمان / مناقصه عمومي, مناقصه انجام خدمات مربوط به حفاظت فيزيکي ساختمان

 128. تجديد مناقصه انجام کليه خدمات حمل و نقل مسافربري سبک، بارگيري و باربري - نوبت دوم / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه انجام کليه خدمات حمل و نقل مسافربري سبک، بارگيري و باربري - نوبت دوم

 129. استعلام خريد خدمات باربري / استعلام, استعلام خريد خدمات باربري

 130. مناقصه عمليات روفت و روب ، جمع آوري زباله ها و حمل . نوبت دوم / مناقصه عمليات روفت و روب ، جمع آوري زباله ها و حمل . نوبت دوم

 131. تجديد مناقصه عمومي رفت و روب حجمي / تجديد آگهي مناقصه ، تجديد مناقصه عمومي رفت و روب حجمي

 132. استعلام استعلام سرويس نگهداري شعبه بازار طبق مشخصات سال گذشته به مدت 12ماه شمسي / استعلام استعلام سرويس نگهداري شعبه بازار طبق مشخصات سال گذشته به مدت 12ماه شمسي

 133. مناقصه واگذاري امور رختشويخانه بيمارستان / مناقصه،مناقصه واگذاري امور رختشويخانه بيمارستان

 134. مناقصه عمومي واگذاري امور خدماتي و پشتيباني / مناقصه عمومي، مناقصه عمومي واگذاري امور خدماتي و پشتيباني

 135. استعلام عمليات نگهداري و ترميم فضاي سبز اداره کل راه آهن هرمزگان / استعلام عمليات نگهداري و ترميم فضاي سبز اداره کل راه آهن هرمزگان

 136. استعلام 3 دستگاه خودرو جهت سرويس دهي درون شهري و برون شهري و 2 نفر راننده ميني بوس بدون خودرو جهت سرويس اياب و ذهاب / استعلام 3 دستگاه خودرو جهت سرويس دهي درون شهري و برون شهري و 2 نفر راننده ميني بوس بدون خودرو جهت سرويس اياب و ذهاب

 137. استعلام امور حمل نقل و اياب ذهاب کارکنان بيمارستان طالقاني طبق مدارک پيوست / استعلام امور حمل نقل و اياب ذهاب کارکنان بيمارستان طالقاني طبق مدارک پيوست

 138. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه تامين نيروي انساني

 139. فراخوان واگذاري امور نگهباني و نگهداري فضاي سبز و . چاپ دوم / مناقصه , فراخوان واگذاري امور نگهباني و نگهداري فضاي سبز و . چاپ دوم

 140. استعلام خريد خدمات اسکن و بايگاني / استعلام خريد خدمات اسکن و بايگاني

 141. مناقصه واگذاري تامين نيروي انساني مورد نياز / مناقصه، مناقصه واگذاري تامين نيروي انساني مورد نياز

 142. مناقصه امور خدمات، فضاي سبز و نگهباني و حراست / مناقصه، مناقصه امور خدمات، فضاي سبز و نگهباني و حراست

 143. مناقصه مديريت عمليات رفت و روب زباله و حفظ. تجديد / آگهي تجديد مناقصه عمومي , مناقصه مديريت عمليات رفت و روب زباله و حفظ. تجديد

 144. مناقصه انجام خدمات مراقب دستگاه بهره برداري، مخازن استراتژيک. / فراخوان مناقصه عمومي , مناقصه انجام خدمات مراقب دستگاه بهره برداري، مخازن استراتژيک.

 145. استعلام سمپاش موتوري ايراني پشتي شاخص / استعلام سمپاش موتوري ايراني پشتي شاخص

 146. فراخوان ارزيابي کيفي نگهداري و ترميم فضاي سبز ايستگاههاي / فراخوان ارزيابي کيفي نگهداري و ترميم فضاي سبز ايستگاههاي

 147. مناقصه حفاظت از اراضي دولتي در اختيار سازمان ملي زمين و مسکن / فراخوان مناقصه ، مناقصه حفاظت از اراضي دولتي در اختيار سازمان ملي زمين و مسکن

 148. استعلام انجام کليه فعاليتهاي مربوط نگهداري و زيبا سازي محدوده فضاي سبز سايت مجموعه / استعلام انجام کليه فعاليتهاي مربوط نگهداري و زيبا سازي محدوده فضاي سبز سايت مجموعه

 149. استعلام فعاليت نگهداري معلولين اعصاب و روان (مردان) در سال 99. / استعلام فعاليت نگهداري معلولين اعصاب و روان (مردان) در سال 99.

 150. تجديد فراخوان مناقصه واگذاري خدمات پشتيباني امداد، گازباني و کنتورخواني - نوبت دوم / تجديد فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه واگذاري خدمات پشتيباني امداد، گازباني و کنتورخواني

 151. مناقصه واگذاري مدريت خدمات عمومي مرکز زيارتي و اقامتي / مناقصه واگذاري مدريت خدمات عمومي مرکز زيارتي و اقامتي

 152. تجديد مناقصه انجام کليه خدمات حمل و نقل مسافربري سبک، بارگيري و باربري - نوبت دوم / تجديد مناقصه،تجديد مناقصه انجام کليه خدمات حمل و نقل مسافربري سبک، بارگيري و باربري - نوبت دوم

 153. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه ، مناقصه تامين نيروي انساني

 154. مناقصه انجام عمليات تخليه، برش، پرس و بسته بندي 20.000 تن ضايعات مسي / مناقصه, مناقصه انجام عمليات تخليه، برش، پرس و بسته بندي 20.000 تن ضايعات مسي

 155. مناقصه واگذاري امور مربوط به مرکز مشاوره تلفني / مناقصه ، مناقصه واگذاري امور مربوط به مرکز مشاوره تلفني

 156. استعلام واگذاري امور خدمات عمومي و تنظيفي ساختمانهاي اداري اداره کل و شهرستانها - استعلام نوبت دوم / استعلام واگذاري امور خدمات عمومي و تنظيفي ساختمانهاي اداري اداره کل و شهرستانها - استعلام نوبت دوم

 157. استعلام تعداد 10دستگاه خودرو ون جهت سرويس شعبه 3تامين اجتماعي محل ارايه خدمت جهت سرويس دهي شعبه 3تامين اجتماعي / استعلام تعداد 10دستگاه خودرو ون جهت سرويس شعبه 3تامين اجتماعي محل ارايه خدمت جهت سرويس دهي شعبه 3تامين اجتماعي

 158. مناقصه انجام حراست و حفاظت فيزيکي. تجديد نوبت دوم / آگهي تجديد مناقصه عمومي , مناقصه انجام حراست و حفاظت فيزيکي. تجديد نوبت دوم

 159. استعلام قرارداد يکساله چاپ و تکثير-شرايط استعلام به پيوست ميباشد / استعلام قرارداد يکساله چاپ و تکثير-شرايط استعلام به پيوست ميباشد

 160. استعلام انجام خدمات کلاسهاي طرح اوقات فراغت و برنامه هاي مرتبط با آن در تابستان 1399 / استعلام انجام خدمات کلاسهاي طرح اوقات فراغت و برنامه هاي مرتبط با آن در تابستان 1399

 161. مناقصه تهيه مصالح و اجراي جدولگذاري فضاي سبز / مناقصه , مناقصه تهيه مصالح و اجراي جدولگذاري فضاي سبز

 162. مناقصه حفاظت فيزيکي از مزارع ، باغات و کمپ هاي اجرايي و اداري / مناقصه ,مناقصه حفاظت فيزيکي از مزارع ، باغات و کمپ هاي اجرايي و اداري

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,خدمات ,استعلام ,واگذاري ,عمومي ,نگهداري ,مناقصه عمومي ,فضاي سبز ,مناقصه واگذاري ,واگذاري امور ,نوبت دوم ,مناقصه عمومي مناقصه ,تامين نيروي انساني ,مناقصه تامين نيروي ,تجديد مناقصه انجام

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله مطالب اینترنتی لبخندهای عمیق ستایش حق‌وردی آوان دانلود Nastaran nevis دانلود تحقیق رایگان حورا دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. mahin380 اهنگ های هندی معرفی کالا فروشگاهی