لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.03.08


 


استغلام در سايت


 
استعلام حمل ودفن زباله هاي عفوني بمقدار 45 کيلو گرم در هفته- جمع اوري يک روز در هفته - انعقاد قرارداد يک ساله / استعلام حمل ودفن زباله هاي عفوني بمقدار 45 کيلو گرم در هفته- جمع اوري يک روز در هفته - انعقاد قرارداد يک ساله


استعلام خدمات حفاظتي طبق ليست پيوست / استعلام خدمات حفاظتي طبق ليست پيوست


مناقصه واگذاري امورات نگهداري و راهبري تاسيسات شبکه بهداشت و درمان / مناقصه، مناقصه واگذاري امورات نگهداري و راهبري تاسيسات شبکه بهداشت و درمان


مناقصه انجام امور حفاظت فيزيکي، تاسيسات، بهره برداري از تجهيزات، حمل و نقل و امور دفتري- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام امور حفاظت فيزيکي، تاسيسات، بهره برداري از تجهيزات، حمل و نقل و امور دفتري- نوبت دوم


استعلام انجام خدمات پشتيباني و فعاليت هاي مربوط به نظافت سطح استان به متراژ 67200 مترمربع / استعلام انجام خدمات پشتيباني و فعاليت هاي مربوط به نظافت سطح استان به متراژ 67200 مترمربع


مناقصه خريد خدمات پذيرايي و نظافت - نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه خريد خدمات پذيرايي و نظافت - نوبت دوم


مناقصه, امداد گازباني شاهرود / امداد گازباني شاهرود


مناقصه خريد، خدمات رختشويخانه و خدمات لنژري / مناقصه،مناقصه خريد، خدمات رختشويخانه و خدمات لنژري


مناقصه اجراي عمليات مونتاژ، جوشکاري و سنگ زني / مناقصه, مناقصه اجراي عمليات مونتاژ، جوشکاري و سنگ زني


مناقصه واگذاري تنظيف معابر سطح شهر تجديد مرحله اول نوبت دوم / آگهي تجديد مناقصه , مناقصه واگذاري تنظيف معابر سطح شهر تجديد مرحله اول نوبت دوم


مناقصه, ترميم و نگهداري فضاي سبز منظر ايستگاههاي اداره کل راه آهن کرمان / ترميم و نگهداري فضاي سبز منظر ايستگاههاي اداره کل راه آهن کرمان


مناقصه عمومي واگذاري و نگهداري و احداث فضاي سبز / مناقصه،مناقصه عمومي واگذاري و نگهداري و احداث فضاي سبز


استعلام انجام خدمات اداري استفاده از خدمات نيروي انساني جهت اداره کل امور عشاير استان طبق مشخصات فرم هاي پيوستي / استعلام انجام خدمات اداري استفاده از خدمات نيروي انساني جهت اداره کل امور عشاير استان طبق مشخصات فرم هاي پيوستي


استعلام شرح خدمات مربوط به بازديد وبررسي و رفع ايراد دستگاه ابزورشن زهش با ظرفيت240تن طبق مشخصات فني بارگذاري شده در مدارک پيوستي ارسال پيش فاکتور ااميست / استعلام شرح خدمات مربوط به بازديد وبررسي و رفع ايراد دستگاه ابزورشن زهش با ظرفيت240تن طبق مشخصات فني بارگذاري شده در مدارک پيوستي ارسال پيش فاکتور ااميست


تجديد مناقصه تنظيفات ساختمانهاي اداري، عملياتي و محاوط. / تجديد فراخوان مناقصه , تجديد مناقصه تنظيفات ساختمانهاي اداري، عملياتي و محاوط.


استعلام 3 نفر نيروي خدماتي جهت تنظيف و آبدارچي / استعلام 3 نفر نيروي خدماتي جهت تنظيف و آبدارچي


مناقصه عمليات نگهداري فضاي سبز و تاسيسات - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه عمليات نگهداري فضاي سبز و تاسيسات - نوبت دوم


مناقصه واگذاري خدمات نظافت و آبدارخانه / مناقصه عمومي,مناقصه واگذاري خدمات نظافت و آبدارخانه


مناقصه, مناقصه شماره 990021 (انجام عمليات کيسه زني بنتونيت پالت زني ،انبارش، بارگيري و نظافت آبجکتها در محوط / مناقصه شماره 990021 (انجام عمليات کيسه زني بنتونيت پالت زني ،انبارش، بارگيري و نظافت آبجکتها در محوط


تجديد مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز / تجديد مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز


مناقصه, واگذاري اداره امور خدمات دفتري? نظافت ? فضاي سبز ? آبدارخانه و سوخترسان ستاد منطقه و برخي نواحي / واگذاري اداره امور خدمات دفتري? نظافت ? فضاي سبز ? آبدارخانه و سوخترسان ستاد منطقه و برخي نواحي


استعلام خودرو استيجاري / استعلام خودرو استيجاري


استعلام انجام امور نظافت براي ساختمان هاي ستاد مرکزي گمرک ايران به شرح فايل پيوست

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,خدمات ,نظافت ,فضاي ,نگهداري ,واگذاري ,فضاي سبز ,و نگهداري ,نگهداري فضاي ,اداره کل ,نوبت دوم ,مناقصه عمومي مناقصه ,تنظيفات ساختمانهاي اداري، ,ساختمانهاي اداري، عملياتي ,مناقصه تنظيفات ساختمانهاي

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله مطالب اینترنتی سلامتی و تندرستی مطالب اینترنتی دل نوشته شورای دانش آموزی دبیرستان عصر دانش دانلود آهنگ آموزش سئو به سبک جدید و اخبار سئو کاپا کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص). رهگذر