لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 98.10.16 1. استعلام تعمير و نگهداري ساختمان قانون تردد، پاسگاه هاي پليس راه، ادارات تابعه و راهدارخانه هاي استان مطابق برآورد پيوستي / استعلام تعمير و نگهداري ساختمان قانون تردد، پاسگاه هاي پليس راه، ادارات تابعه و راهدارخانه هاي استان مطابق برآورد پيوستي

 2. مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 7 / مناقصه عمومي , مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 7

 3. مناقصه بخش خدمات شهري و فضاي سبز، عمران و اداري / مناقصه, مناقصه بخش خدمات شهري و فضاي سبز، عمران و اداري

 4. استعلام جمع آوري و حمل و دفن زباله سوز مرکز درماني آيت الله کاشاني / استعلام جمع آوري و حمل و دفن زباله سوز مرکز درماني آيت الله کاشاني

 5. استعلام استعلام بهابکارگيري2نفرنيروي خدماتي / استعلام استعلام بهابکارگيري2نفرنيروي خدماتي

 6. مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 6 / مناقصه عمومي , مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 6

 7. استعلام نصب شيشه و خدمات پيوستي / استعلام نصب شيشه و خدمات پيوستي

 8. استعلام طبق ليست پيوست / استعلام طبق ليست پيوست

 9. استعلام استعلام بها مربوط به چاپ وتکثير معاونت درمات طبق استعلام بها پيوست / استعلام استعلام بها مربوط به چاپ وتکثير معاونت درمات طبق استعلام بها پيوست

 10. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز باغ گياه شناسي / مناقصه مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز باغ گياه شناسي

 11. استعلام واگذاري امور تکثيربيمارستان / استعلام واگذاري امور تکثيربيمارستان

 12. مناقصه تامين امنيت انتظامي بيمارستان / مناقصه، مناقصه تامين امنيت انتظامي بيمارستان

 13. فراخوان مناقصه امور نگهباني بيمارستان / فراخوان مناقصه , مناقصه امور نگهباني بيمارستان

 14. استعلام خدمات تالار فرهنگيان شهرستان بم / استعلام خدمات تالار فرهنگيان شهرستان بم

 15. استعلام خريد لايسنس و خروج از black list مطابق فايل پيوست / استعلام خريد لايسنس و خروج از black list مطابق فايل پيوست

 16. استعلام تامين نيروي انساني جهت حفاظت ساختمان اداري، انبارها و محوطه اداري / استعلام تامين نيروي انساني جهت حفاظت ساختمان اداري، انبارها و محوطه اداري

 17. فراخوان مناقصات خريد خدمات مالي، نظارتي و کنترلي / فراخوان مناقصات عمومي ,فراخوان مناقصه خريد خدمات مالي، نظارتي و کنترلي

 18. مناقصه واگذاري امورات خدمات شهري / مناقصه، مناقصه واگذاري امورات خدمات شهري

 19. مناقصه پيمان خدمات فني منطقه / مناقصه ، مناقصه پيمان خدمات فني منطقه

 20. استعلام خدمات اسکان و پذيرايي با شرايط به پيوست / استعلام خدمات اسکان و پذيرايي با شرايط به پيوست

 21. مناقصه انجام خدمات امور مشترکين روستاهاي تحت پوشش / مناقصه انجام خدمات امور مشترکين روستاهاي تحت پوشش

 22. تجديد مناقصه احداث و نگهداري فضاي سبز، نظافت و جاروکشي کل شهرک صنعتي / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه احداث و نگهداري فضاي سبز، نظافت و جاروکشي کل شهرک صنعتي

 23. تجديد مناقصه بهسازي پياده روها و باغچه هاي خيابان / تجديد مناقصه عمومي, تجديد مناقصه بهسازي پياده روها و باغچه هاي خيابان

 24. استعلام جمع آوري سفتي باکس وزباله هاي عفوني درمانگاه / استعلام جمع آوري سفتي باکس وزباله هاي عفوني درمانگاه

 25. استعلام بازکردن نظافت نقاشي واجرا ديوارپوشpvc درشعبه دير قيمت در فرم ضميمه استعلام کليه اسناد استعلام مطالعه مهرو امضاوبارگذاري گردد / استعلام بازکردن نظافت نقاشي واجرا ديوارپوشpvc درشعبه دير قيمت در فرم ضميمه استعلام کليه اسناد استعلام مطالعه مهرو امضاوبارگذاري گردد

 26. استعلام واگذاري خريد خدمات ثبت و تنظيم نسخ کلينيکي و پاراکلينيکي / استعلام، استعلام واگذاري خريد خدمات ثبت و تنظيم نسخ کلينيکي و پاراکلينيکي

 27. استعلام اسکن حدود 200/000 برگ در 4833 پرونده / استعلام اسکن حدود 200/000 برگ در 4833 پرونده

 28. مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 4 / مناقصه عمومي , مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 4

 29. مناقصه تامين 354 نفر نيروي انساني . / مناقصه عمومي , مناقصه تامين 354 نفر نيروي انساني .

 30. استعلام شستشو غسل و کفن نمودن اموات مومنات / استعلام شستشو غسل و کفن نمودن اموات مومنات

 31. مناقصه امور نگهداري و راهبري و تعمير و سرويس تاسيسات مکانيکي / مناقصه امور نگهداري و راهبري و تعمير و سرويس تاسيسات مکانيکي

 32. استعلام واگذاري خريد خدمات پليس (ماموران شاغل در نيروي انتظامي) / استعلام واگذاري خريد خدمات پليس (ماموران شاغل در نيروي انتظامي)

 33. فراخوان عمومي واگذاري خدمات شهر و فضاي سبز بصورت حجمي / فراخوان عمومي واگذاري خدمات شهر و فضاي سبز بصورت حجمي

 34. استعلام نياز به همکاري يک نفر نيرو جهت حمل زندانيان به مراجع قضايي با خودروي ميني بوس اداره / استعلام نياز به همکاري يک نفر نيرو جهت حمل زندانيان به مراجع قضايي با خودروي ميني بوس اداره

 35. تجديد مناقصه انجام ، حفظ و نگهداري فضاي سبز شهري / تجديد مناقصه, تجديد مناقصه انجام ، حفظ و نگهداري فضاي سبز شهري

 36. مناقصه انجام خدمات مورد نياز پخت و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداري / فراخوان مناقصه عمومي , مناقصه انجام خدمات مورد نياز پخت و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداري

 37. استعلام خدمات چاپ و تکثير / استعلام خدمات چاپ و تکثير

 38. استعلام شرايط واگذاري عمليات قرائت کنتور ، توزيع قبوض ، وصول مطالبات و نصب انشعاب آب در شهر ايوان و حومه / استعلام شرايط واگذاري عمليات قرائت کنتور ، توزيع قبوض ، وصول مطالبات و نصب انشعاب آب در شهر ايوان و حومه

 39. مناقصه واگذاري کارهاي حجمي و خدماتي شهر / مناقصه, مناقصه واگذاري کارهاي حجمي و خدماتي شهر

 40. تجديد مناقصه انجام خدمات امور مشترکين.مرحله دوم - نوبت دوم / آگهي تجديد مناقصه عمومي , تجديد مناقصه انجام خدمات امور مشترکين.مرحله دوم - نوبت دوم

 41. مناقصه ?خدمات پيمانکاري شامل کارگر فني بخش آب و فاضلاب و اتفاقات. / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه ?خدمات پيمانکاري شامل کارگر فني بخش آب و فاضلاب و اتفاقات.

 42. مناقصه ايجاد و توسعه فضاي سبز / مناقصه عمومي، مناقصه ايجاد و توسعه فضاي سبز

 43. مناقصه عمليات اجرايي حفظ و نگهداري و توسعه فضاي سبز. / مناقصه عمومي , مناقصه عمليات اجرايي حفظ و نگهداري و توسعه فضاي سبز.

 44. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده f / مناقصه عمومي ,مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده f

 45. استعلام مراقبت، نگهداري و آبياري در پارک جنگلي شوراب شهرستان چگني (570 هکتار) در سال 98 براساس استعلام بها پيوست / استعلام مراقبت، نگهداري و آبياري در پارک جنگلي شوراب شهرستان چگني (570 هکتار) در سال 98 براساس استعلام بها پيوست

 46. مناقصه انجام خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي از تاسيسات و اماکن آب شيرين کن / مناقصه مناقصه انجام خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي از تاسيسات و اماکن آب شيرين کن

 47. مناقصه پروژه عمليات آبياري و مراقبت 300 هکتاري نهالکاري . نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه پروژه عمليات آبياري و مراقبت 300 هکتاري نهالکاري . نوبت دوم

 48. استعلام عمليات تعميرات و نگهداري شبکه و تاسيسات آبرساني روستاهاي شهرستان بندرلنگه / استعلام عمليات تعميرات و نگهداري شبکه و تاسيسات آبرساني روستاهاي شهرستان بندرلنگه

 49. استعلام بکارگيري يک نفر نيروي خدمات وتنظيفات جهت دانشکده پرستاري حضرت زهرا (س) آباده / استعلام بکارگيري يک نفر نيروي خدمات وتنظيفات جهت دانشکده پرستاري حضرت زهرا (س) آباده

 50. مناقصه خريد نگهباني بيمارستان طالقاني / فراخوان مناقصه , مناقصه خريد نگهباني بيمارستان طالقاني

 51. فراخوان مناقصه تنظيفات عمومي و خدمات اداري مجتمع - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تنظيفات عمومي و خدمات اداري مجتمع - نوبت دوم

 52. مناقصه قرائت کنتور و توزيع صورتحساب مشترکين گاز مناطق 3 و 12 / مناقصه ، مناقصه قرائت کنتور و توزيع صورتحساب مشترکين گاز مناطق 3 و 12

 53. تجديد مناقصه رسيدگي به پرداخت هاي ماليات بر ارزش افزوده شهرداري- نوبت دوم / مناقصه، تجديد مناقصه رسيدگي به پرداخت هاي ماليات بر ارزش افزوده شهرداري

 54. استعلام تعمير وتهيه قطعات موتور خانه هاي زندان برابر فرم پيوستي / استعلام تعمير وتهيه قطعات موتور خانه هاي زندان برابر فرم پيوستي

 55. استعلام نياز به يکنفر نيروي آشپز جهت طبخ غذا - مدت قرارداد يک سال و شروع از ابتداي سال 1399 / استعلام نياز به يکنفر نيروي آشپز جهت طبخ غذا - مدت قرارداد يک سال و شروع از ابتداي سال 1399

 56. استعلام ساماندهي الکترونيکي اسناد موزه ( نمايشگاه دايمي سير تحول برق ) / استعلام ساماندهي الکترونيکي اسناد موزه ( نمايشگاه دايمي سير تحول برق )

 57. استعلام سرويس ونگهداري تاسيسات پلي کلينيک تامين اجتماعي ميانه / استعلام سرويس ونگهداري تاسيسات پلي کلينيک تامين اجتماعي ميانه

 58. استعلام سرويس و نگهداري ساختمانهاي بانک سپه خراسان شمالي به شرح موارد پيوست / استعلام سرويس و نگهداري ساختمانهاي بانک سپه خراسان شمالي به شرح موارد پيوست

 59. مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوري زباله - نوبت دوم / آگهي مناقصه, مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوري زباله - نوبت دوم

 60. مناقصه خريد خدمات راننده سنگين - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه خريد خدمات راننده سنگين

 61. استعلام ارائه خدمات چاپ وتکثير طبق مدارک پيوست / استعلام ارائه خدمات چاپ وتکثير طبق مدارک پيوست

 62. مناقصه, انجام خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي از کليه تاسيسات و ابنيه کارخانه آب شيرين کن چابهار-کنارک به تعداد / انجام خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي از کليه تاسيسات و ابنيه کارخانه آب شيرين کن چابهار-کنارک به تعداد

 63. مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب / مناقصه عمومي , مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب

 64. مناقصه واگذاري حجمي، زماني اداره امور سوختگيري هواپيمايي نوبت دوم / آگهي ارزيابي کيفي در مناقصه عمومي, مناقصه واگذاري حجمي، زماني اداره امور سوختگيري هواپيمايي نوبت دوم

 65. مناقصه انجام خدمات مورد نياز پخت و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداري - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومي , مناقصه انجام خدمات مورد نياز پخت و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداري - نوبت دوم

 66. تجديد مناقصه واگذاري خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي آب و هواشناسي / آگهي تجديد مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي آب و هواشناسي

 67. استعلام انجام خدمات پشتيباني مجتمع تفريحي غار کتله خور بر اساس شرح خدمات پيوستي براي مدت 5 ماه / استعلام انجام خدمات پشتيباني مجتمع تفريحي غار کتله خور بر اساس شرح خدمات پيوستي براي مدت 5 ماه

 68. مناقصه واگذاري نگهباني و حفاظت فيزيکي واحدهاي تابعه / مناقصه , مناقصه واگذاري نگهباني و حفاظت فيزيکي واحدهاي تابعه

 69. استعلام نگهداري وابياري فضاي سبز وتميزکردن محوطه / استعلام نگهداري وابياري فضاي سبز وتميزکردن محوطه

 70. استعلام چمن مصنوعي به مساحت 800 متر مربع. زمين فوتسال / استعلام چمن مصنوعي به مساحت 800 متر مربع. زمين فوتسال

 71. مناقصه پيمان خدمات حفاظتي و مراقبتي - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي, مناقصه پيمان خدمات حفاظتي و مراقبتي- نوبت دوم

 72. مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 9 / مناقصه عمومي , مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 9

 73. تکرار مناقصه پاسخگويي مرکز تماس 2020 / تکرار آگهي مناقصه , مناقصه پاسخگويي مرکز تماس 2020

 74. تجديد مناقصه واگذاري خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي آب و هواشناسي / آگهي تجديد مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي آب و هواشناسي

 75. مناقصه خدمات، پذيرايي و دبيرخانه / مناقصه، مناقصه خدمات، پذيرايي و دبيرخانه

 76. مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 2 / مناقصه عمومي , مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 2

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,خدمات ,استعلام ,عمومي ,عمليات ,واگذاري ,مناقصه عمومي ,جمع آوري ,عمومي مناقصه ,و نگهداري ,نظافت و ,مناقصه عمومي مناقصه ,عمومي مناقصه عمليات ,مناقصه انجام خدمات ,مناقصه واگذاري خدمات

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله
mashhad سایت تخفیف و خرید گروهی| مشهد تخفیف عالم و آدم nojavani مرکز حقوقی، داوری و وکالت عدالت یاران معتمد برکه tafrihi2017 فروشگاه فایل باشگاه مسابقه و سرگرمي بهشتِ عاشقی سکوتــــــــــ