لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.11.25 1. استعلام نگهداري تاسيسات کاشان به شرح پيوست / استعلام نگهداري تاسيسات کاشان به شرح پيوست

 2. استعلام سرويس و نگهداري ساليانه و شبانه روزي 8 دستگاه اسانسور به شرح پيوست / استعلام سرويس و نگهداري ساليانه و شبانه روزي 8 دستگاه اسانسور به شرح پيوست

 3. مناقصه قرارداد مقاطعه کاري نگهداري فضاي سبز ساختمان / مناقصه , مناقصه قرارداد مقاطعه کاري نگهداري فضاي سبز ساختمان

 4. مناقصه واگذاري خدمات نظافت، رفت و روب معابر اصلي و پر تردد سطح شهر مرحله اول نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاري خدمات نظافت، رفت و روب معابر اصلي و پر تردد سطح شهر مرحله اول نوبت دوم

 5. مناقصه سرويس و نگهداري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي، سيستم هاي اعلام و اطفا حريق و آسانسورهاي ساختمان / مناقصه, مناقصه سرويس و نگهداري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي، سيستم هاي اعلام و اطفا حريق و آسانسورهاي ساختمان

 6. مناقصه انجام خدمات عمومي و اداري نوبت دوم / مناقصه انجام خدمات عمومي و اداري نوبت دوم

 7. مناقصه, مناقصه شماره 99/0040 خدمات نتظيفات اداره امورآبدارخانه ها حمل و جابجايي بارگيري تخليه وسايل اداري و / مناقصه شماره 99/0040 خدمات نتظيفات اداره امورآبدارخانه ها حمل و جابجايي بارگيري تخليه وسايل اداري و

 8. استعلام راهبردي، نگهداري و حفاظت از تاسيسات پکيج تصفيه خانه فاضلاب شهر بلداجي - شهرستان بروجن / استعلام راهبردي، نگهداري و حفاظت از تاسيسات پکيج تصفيه خانه فاضلاب شهر بلداجي - شهرستان بروجن

 9. استعلام تنظيفات و پلاستيک / استعلام تنظيفات و پلاستيک

 10. استعلام استعلام آرشيو الکترونيکي طبق شرايط پيوست / استعلام استعلام آرشيو الکترونيکي طبق شرايط پيوست

 11. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تخليه مقدار300هزار تن انواع کود شيميايي فله و خاک فسفات از محموله کشتي هاي وارده به بندر عباس درکاميون, عمليات کيسه گيري و / مناقصه عمومي يک مرحله اي تخليه مقدار300هزار تن انواع کود شيميايي فله و خاک فسفات از محموله کشتي هاي وارده به بندر عباس درکاميون, عمليات کيسه گيري و

 12. فراخوان مناقصه واگذاري نگهداري و راهبري تاسيسات . / فراخوان مناقصه واگذاري نگهداري و راهبري تاسيسات .

 13. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام امور خدمات عمومي و پشتيباني واحدهاي اداري، کارگاهي، پايلوت، آزمايشگاهي و دستگاه ها و تجهيزات مرکز تحقيقات فراوري مواد م / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام امور خدمات عمومي و پشتيباني واحدهاي اداري، کارگاهي، پايلوت، آزمايشگاهي و دستگاه ها و تجهيزات مرکز تحقيقات فراوري مواد م

 14. استعلام واکشي - پايش - اسکن و ثبت اطلاعات پرونده ها در سامانه امور اراضي / استعلام واکشي - پايش - اسکن و ثبت اطلاعات پرونده ها در سامانه امور اراضي

 15. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي برونسپاري فعاليت هاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين شهرستان کلات / مناقصه عمومي يک مرحله اي برونسپاري فعاليت هاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين شهرستان کلات

 16. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور نظافت و خدمات جنبي مرکز آموزشي درماني شهيد بهشتي / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور نظافت و خدمات جنبي مرکز آموزشي درماني شهيد بهشتي

 17. مناقصه انجام خدمات کارشناسي و دفتري نوبت دوم / مناقصه انجام خدمات کارشناسي و دفتري نوبت دوم

 18. مناقصه واگذاري اداره امور ايستگاهي کنترل باک نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري اداره امور ايستگاهي کنترل باک نوبت دوم

 19. مناقصه عمليات مراقبت و آبياري نهالکاري234 هکتاري - نوبت دوم / مناقصه،مناقصه عمليات مراقبت و آبياري نهالکاري234 هکتاري - نوبت دوم

 20. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز منطقه چهار / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز منطقه چهار

 21. فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه واگذاري عمليات امور جاري انبار نفت تجديد نوبت دوم / فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه واگذاري عمليات امور جاري انبار نفت تجديد نوبت دوم

 22. استعلام مجتمع دامپروري سبزوار / استعلام مجتمع دامپروري سبزوار

 23. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري نگهداري و راهبري تاسيسات مرکز آموزشي و درماني قلب سيدالشهداء (ع) اروميه / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري نگهداري و راهبري تاسيسات مرکز آموزشي و درماني قلب سيدالشهداء (ع) اروميه

 24. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي خدمات مراقبت و نگهداري فضاي سبز و نظافت محوطه دانشگاه قم / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي خدمات مراقبت و نگهداري فضاي سبز و نظافت محوطه دانشگاه قم

 25. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه تصدي و مديريت حمل و نقل و جابجايي کالا در گروه 3 استانهاي فارس،يزد،خراسان رضوي،البرز،بوشهر،سيستان و بلوچستان،کرمان ،هر / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه تصدي و مديريت حمل و نقل و جابجايي کالا در گروه 3 استانهاي فارس،يزد،خراسان رضوي،البرز،بوشهر،سيستان و بلوچستان،کرمان ،هر

 26. مناقصه تنظيف و خدمات آبدارخانه اماکن ورزش و جوانان / مناقصه ، مناقصه تنظيف و خدمات آبدارخانه اماکن ورزش و جوانان

 27. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري، کاشت، امور خدماتي و نظافت و حراست - مرحله اول - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه عمليات حفظ و نگهداري، کاشت، امور خدماتي و نظافت و حراست - مرحله اول - نوبت دوم

 28. مناقصه خريد دوربين سرعت بالا. / مناقصه, مناقصه خريد دوربين سرعت بالا.

 29. تجديد مناقصه حمل کاميوني و خنکاري بريکت در کشتي . / تجديد مناقصه, تجديد مناقصه حمل کاميوني و خنکاري بريکت در کشتي .

 30. مناقصه انجام خدمات بهداري و آتش نشاني . / مناقصه, مناقصه انجام خدمات بهداري و آتش نشاني .

 31. استعلام رفع نقص ارتباط اداره پرديس و خرمکوشک با اداره مرکزي / استعلام رفع نقص ارتباط اداره پرديس و خرمکوشک با اداره مرکزي

 32. مناقصه, برون سپاري کارهاي حجمي خدمات امور دفتري و رايانه مشترکين حوزه معاونت خدمات مشترکين و درآمد در منطقه / برون سپاري کارهاي حجمي خدمات امور دفتري و رايانه مشترکين حوزه معاونت خدمات مشترکين و درآمد در منطقه

 33. استعلام کرايه يک دستگاه کمپرسي ده چرخ با راننده در حوزه منطقه 4 / استعلام کرايه يک دستگاه کمپرسي ده چرخ با راننده در حوزه منطقه 4

 34. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي امور خدماتي (تاسيسات ،حراست،اجرائيات،خدمات فضاي سبز) / مناقصه عمومي يک مرحله اي امور خدماتي (تاسيسات ،حراست،اجرائيات،خدمات فضاي سبز)

 35. مناقصه کليه اقدامات مربوط به اجراي عمليات کاشي کاري . / مناقصه کليه اقدامات مربوط به اجراي عمليات کاشي کاري .

 36. تجديد مناقصه قرارداد خدمات نظافت، جابجايي. / تجديد مناقصه, تجديد مناقصه قرارداد خدمات نظافت، جابجايي.

 37. تجديد مناقصه واگذاري امور نظافت و خدمات جنبي / تجديد مناقصه عمومي, تجديد مناقصه واگذاري امور نظافت و خدمات جنبي

 38. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي با ارزيابي کيفي / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي با ارزيابي کيفي

 39. مناقصه ارائه خدمات تعمير و نگهداري تاسيسات مکانيکي - نوبت دوم / مناقصه ارائه خدمات تعمير و نگهداري تاسيسات مکانيکي- نوبت دوم

 40. استعلام تعمير و نگهداري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي فرهنگستان هنر استعلام قيمت ها منوط به تماس جهت هماهنگي و بازديد از مجموعه مي باشد / استعلام تعمير و نگهداري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي فرهنگستان هنر استعلام قيمت ها منوط به تماس جهت هماهنگي و بازديد از مجموعه مي باشد

 41. مناقصه پاسخگويي مرکز ارتباطات مردمي و امداد حوادث / مناقصه پاسخگويي مرکز ارتباطات مردمي و امداد حوادث

 42. مناقصه پروژه خدمات شهري عمليات نظافت معابر، جمع آوري و حمل زباله و . / مناقصه ,مناقصه پروژه خدمات شهري عمليات نظافت معابر، جمع آوري و حمل زباله و .

 43. مناقصه خدمات مراقبت و نگهداري فضاي سبز در مناطق عملياتي نوبت دوم / مناقصه،مناقصه خدمات مراقبت و نگهداري فضاي سبز در مناطق عملياتي

 44. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز منطقه پنج / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز منطقه پنج

 45. فراخوان مناقصه انجام امور خدمات نظافتي و پشتيباني مورد نياز سازمان هدفمندسازي يارانه ها / فراخوان مناقصه انجام امور خدمات نظافتي و پشتيباني مورد نياز سازمان هدفمندسازي يارانه ها

 46. مناقصه اجراي رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر نوبت دوم / مناقصه اجراي رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر نوبت دوم

 47. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت و نگهباني پروژه بيمارستاني صديقه طاهره (س) ميانرود شيراز / مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت و نگهباني پروژه بيمارستاني صديقه طاهره (س) ميانرود شيراز

 48. مناقصه سرويس و نگهداري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي ساختمان کيترينگ / مناقصه سرويس و نگهداري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي ساختمان کيترينگ

 49. مناقصه, واگذاري عمليات امور جاري انبار نفت سراب / واگذاري عمليات امور جاري انبار نفت سراب

 50. مناقصه واگذاري خدمات شهري / آگهي مناقصه عمومي , واگذاري خدمات شهري

 51. استعلام کاشت و نگهداري المان / استعلام، استعلام کاشت و نگهداري المان

 52. استعلام سرپرستي و مديريت سراهاي دانشجويي / استعلام سرپرستي و مديريت سراهاي دانشجويي

 53. استعلام بازپيرايي فاز 2 عمران بلوار 8 دي و ميدان فرهنگ و ميدان مادر / استعلام بازپيرايي فاز 2 عمران بلوار 8 دي و ميدان فرهنگ و ميدان مادر

 54. استعلام قرارداد سرويس و نگهداري سيستم کولينگ بصورت قرارداد يک ساله به شرح پيوست / استعلام قرارداد سرويس و نگهداري سيستم کولينگ بصورت قرارداد يک ساله به شرح پيوست

 55. استعلام واگذاري امور منشي گري مرکز بهداشت ملاير / استعلام واگذاري امور منشي گري مرکز بهداشت ملاير

 56. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه تصدي و مديريت حمل و نقل و جابجايي کالا در گروه 4 استانهاي اصفهان،قزوين،گلستان،تهران،قم،کردستان،گيلان و لرستان / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه تصدي و مديريت حمل و نقل و جابجايي کالا در گروه 4 استانهاي اصفهان،قزوين،گلستان،تهران،قم،کردستان،گيلان و لرستان

 57. مناقصه انتخاب پيمانکار خدمات نگهباني شرکت- نوبت دوم / مناقصه، مناقصه انتخاب پيمانکار خدمات نگهباني شرکت- نوبت دوم

 58. مناقصه, واگذاري اداره امورانبار نفت ا / واگذاري اداره امورانبار نفت ا

 59. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز منطقه دو / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز منطقه دو

 60. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تامين نيروي انساني به صورت حجمي / مناقصه عمومي يک مرحله اي تامين نيروي انساني به صورت حجمي

 61. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري فعاليت هاي خدمات شهري / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري فعاليت هاي خدمات شهري

 62. فراخوان مناقصه حراست و تامين وسيله نقليه / فراخوان مناقصه حراست و تامين وسيله نقليه

 63. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي خدمات نگهداري، تعمير و راهبري تأسيسات دانشگاه قم / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي خدمات نگهداري، تعمير و راهبري تأسيسات دانشگاه قم

 64. مناقصه, راهبري عمومي و تخصصي ورزشي کميته و آکادمي ملي المپيک / راهبري عمومي و تخصصي ورزشي کميته و آکادمي ملي المپيک

 65. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام امور خدمات عملياتي / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام امور خدمات عملياتي

 66. مناقصه عمليات بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب . نوبت دوم / مناقصه، مناقصه عمليات بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب . نوبت دوم

 67. مناقصه انجام خدمات تهيه، طبخ، بسته بندي، توزيع و سرو غذا و اداره رستوران - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه انجام خدمات تهيه، طبخ، بسته بندي، توزيع و سرو غذا و اداره رستوران - نوبت دوم

 68. مناقصه انجام عمليات امداد و نگهداري و تعميرات تاسيسات . تجديد / مناقصه انجام عمليات امداد و نگهداري و تعميرات تاسيسات . تجديد

 69. استعلام فضاي سبز بلوار و ميدان بعثت و بلوار در ضلع شرقي ميدان سرگل و لچکي مجاور ميدان امام حسين و پارک رازي / استعلام فضاي سبز بلوار و ميدان بعثت و بلوار در ضلع شرقي ميدان سرگل و لچکي مجاور ميدان امام حسين و پارک رازي

 70. استعلام کرايه يک دستگاه بيل مکانيکي با راننده در حوزه منطقه 4 / استعلام کرايه يک دستگاه بيل مکانيکي با راننده در حوزه منطقه 4

 71. تجديد مناقصه برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين - نوبت دوم / تجديد مناقصه،تجديد مناقصه برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين - نوبت دوم

 72. استعلام مربوط به قرارداد11119 شرکت نصر جنوب مي باشد،شرکتهاي ديگر شرکت نکنند. / استعلام مربوط به قرارداد11119 شرکت نصر جنوب مي باشد،شرکتهاي ديگر شرکت نکنند.

 73. استعلام واگذاري امور خدماتي / استعلام واگذاري امور خدماتي

 74. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه تصدي و مديريت حمل و نقل و جابجايي کالا گروه 7 بندر چابهار / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه تصدي و مديريت حمل و نقل و جابجايي کالا گروه 7 بندر چابهار

 75. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي برونسپاري فعاليت هاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين شهرستان زاوه / مناقصه عمومي يک مرحله اي برونسپاري فعاليت هاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين شهرستان زاوه

 76. مناقصه عمليات انتخاب پيمانکار نيروي حفاظت فيزيکي - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه عمليات انتخاب پيمانکار نيروي حفاظت فيزيکي - نوبت دوم

 77. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات حراست و نگهباني / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات حراست و نگهباني

 78. مناقصه انجام عمليات امداد و نگهداري و تعميرات تاسيسات . تجديد نوبت دوم / مناقصه انجام عمليات امداد و نگهداري و تعميرات تاسيسات . تجديد نوبت دوم

 79. استعلام قرارداد واگذاري تنظيفات کلينيک هاي ويژه دندانپزشکي / استعلام قرارداد واگذاري تنظيفات کلينيک هاي ويژه دندانپزشکي

 80. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري امور عمومي خدمات / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري امور عمومي خدمات

 81. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره م م آ ج /99/0077 انجام خدمات تنظيفات روزمره منازل ، ادارات ، اماکن عمومي ، زباله هاي صنعتي و غير صن / فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره م م آ ج /99/0077 انجام خدمات تنظيفات روزمره منازل ، ادارات ، اماکن عمومي ، زباله هاي صنعتي و غير صن

 82. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه عمومي يک مرحله‌اي تأمين و راهبري انواع خودروهاي سبک مورد نياز به شماره 35-99-1124 / فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه عمومي يک مرحله‌اي تأمين و راهبري انواع خودروهاي سبک مورد نياز به شماره 35-99-1124

 83. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهداري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي، سيستم هاي اعلام و اطفا حريق و آسانسورهاي ساختمان هاي هما در فرودگاه امام خميني (ره) / مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهداري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي، سيستم هاي اعلام و اطفا حريق و آسانسورهاي ساختمان هاي هما در فرودگاه امام خميني (ره)

 84. مناقصه, مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 99/34 انجام بخشي از حجم خدمات مورد نياز نيروي انساني HSE و آتش نشاني / مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 99/34 انجام بخشي از حجم خدمات مورد نياز نيروي انساني HSE و آتش نشاني

 85. آگهي شناسايي پيمانکار ابنيه و ساختمان - ساخت قطعات پيش ساخته بتني.- 99.11.25 / آگهي شناسايي پيمانکار، آگهي شناسايي پيمانکار ابنيه و ساختمان - ساخت قطعات پيش ساخته بتني.- 99.11.25

 86. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تنظيف و خدمات آبدارخانه اماکن اداري ورزش و جوانان در سطح شهرستان تبريز / مناقصه عمومي يک مرحله اي تنظيف و خدمات آبدارخانه اماکن اداري ورزش و جوانان در سطح شهرستان تبريز

 87. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه تصدي و مديريت حمل و نقل و جابجايي کالا گروه 6بندرعباس / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه تصدي و مديريت حمل و نقل و جابجايي کالا گروه 6بندرعباس

 88. مناقصه امورات آماده سازي طبخ و توزيع غذاي / مناقصه امورات آماده سازي طبخ و توزيع غذاي

 89. مناقصه, مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 99/32 انجام حجم خدمات کالا و انبارداري / مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 99/32 انجام حجم خدمات کالا و انبارداري

 90. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري مجموعه هاي گياهي باغ - نوبت دوم / مناقصه عمليات حفظ و نگهداري مجموعه هاي گياهي باغ - نوبت دوم

 91. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز پارک ملت / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز پارک ملت

 92. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز پارک شهر / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز پارک شهر

 93. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خمات پشتيباني (اجراي طرح نظام مراقبت اجتماعي دانش آموزان در سطح ملي) / مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خمات پشتيباني (اجراي طرح نظام مراقبت اجتماعي دانش آموزان در سطح ملي)

 94. استعلام حفاظت و حراست فيزيکي شهرک هاي صنعتي برق و الکترونيک ،صنايع غذايي و حوله بافي خميني شهر / استعلام حفاظت و حراست فيزيکي شهرک هاي صنعتي برق و الکترونيک ،صنايع غذايي و حوله بافي خميني شهر

 95. استعلام اسکن پرونده پزشکي / استعلام اسکن پرونده پزشکي

 96. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امورات نگهداري و راهبري تأسيسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهيندژ / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امورات نگهداري و راهبري تأسيسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهيندژ

 97. مناقصه واگذاري انجام خدمات حراست و نگهباني / مناقصه،مناقصه واگذاري انجام خدمات حراست و نگهباني

 98. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تمناقصه تصدي و مديريت حمل و نقل و جابجايي کالا در گروه 2 استانهاي زنجان،آذر شرقي،آذر غربي،خوزستان،خراسان جنوبي،چهار محال بخت / مناقصه عمومي يک مرحله اي تمناقصه تصدي و مديريت حمل و نقل و جابجايي کالا در گروه 2 استانهاي زنجان،آذر شرقي،آذر غربي،خوزستان،خراسان جنوبي،چهار محال بخت

 99. مناقصه رفت و روب و تنظيف محلات و خيابان هاي حوزه شمالي و. - مرحله اول نوبت دوم / مناقصه رفت و روب و تنظيف محلات و خيابان هاي حوزه شمالي و. - مرحله اول نوبت دوم

 100. مناقصه واگذاري امور خدماتي شهري و اجرائيات نوبت دوم / مناقصه واگذاري امور خدماتي شهري و اجرائيات نوبت دوم

 101. مناقصه حمل زباله سطح شهر با ماشين آلات 5 دستگاه خاورجکي. نوبت چهارم چاپ اول / مناقصه , مناقصه حمل زباله سطح شهر با ماشين آلات 5 دستگاه خاورجکي. نوبت چهارم چاپ اول

 102. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي سرويس و نگهداري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي ساختمان کيترينگ هما در فرودگاه امام خميني(ره) / مناقصه عمومي يک مرحله اي سرويس و نگهداري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي ساختمان کيترينگ هما در فرودگاه امام خميني(ره)

 103. مناقصه, مناقصه نگهباني از 10 ايستگاه مخابراتي و 2 حلقه چاه آب در منطقه اصفهان / مناقصه نگهباني از 10 ايستگاه مخابراتي و 2 حلقه چاه آب در منطقه اصفهان

 104. مناقصه, م م/99/0179 مربوط به انجام خدمات در منازل کوي فدائيان اسلام خرمکوشک و مجتمع مسي در نارنجستان در ن / م م/99/0179 مربوط به انجام خدمات در منازل کوي فدائيان اسلام خرمکوشک و مجتمع مسي در نارنجستان در ن

 105. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز منطقه يک / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز منطقه يک

 106. مناقصه عمومي راهبري سيستم امداد و آتش نشاني / مناقصه عمومي , مناقصه عمومي راهبري سيستم امداد و آتش نشاني

 107. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور نظافت و خدمات جنبي سايت مرکزي، ستاد و ساير واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي ابن سينا همدان (تجديد اول) / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور نظافت و خدمات جنبي سايت مرکزي، ستاد و ساير واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي ابن سينا همدان (تجديد اول)

 108. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام امور خدماتي و اداري / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام امور خدماتي و اداري

 109. مناقصه انجام امور نظارت بر فروشگاهها و بازارهاي شهرما / مناقصه ، مناقصه انجام امور نظارت بر فروشگاهها و بازارهاي شهرما

 110. مناقصه واگذاري پيمانکاري 1- جمع آوري و حمل زباله . / مناقصه، مناقصه واگذاري پيمانکاري 1- جمع آوري و حمل زباله .

 111. مناقصه انجام خدمات کنتورخواني و توزيع صورتحساب مشترکين . - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات کنتورخواني و توزيع صورتحساب مشترکين . - نوبت دوم

 112. مناقصه, م م/99/0163 مربوط به انجام خدمات بازبين دفتري تنظيفات محوطه هاي کارگاهي خدمات پست ادارات انبارداري و / م م/99/0163 مربوط به انجام خدمات بازبين دفتري تنظيفات محوطه هاي کارگاهي خدمات پست ادارات انبارداري و

 113. استعلام واگذاري خدمات به صورت حجمي و تامين نيروي خدماتي براي انجام امور خدمات عمومي به تعداد 15 نفر به مدت 44 روز تا تاريخ 1399/12/29 / استعلام واگذاري خدمات به صورت حجمي و تامين نيروي خدماتي براي انجام امور خدمات عمومي به تعداد 15 نفر به مدت 44 روز تا تاريخ 1399/12/29

 114. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي تعمير تجهيزو حفظ و نگهداري اماکن و تاسيسات ورزشي سطح استان / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي تعمير تجهيزو حفظ و نگهداري اماکن و تاسيسات ورزشي سطح استان

 115. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تصدي و مديريت حمل و نقل و جابجايي کالا در گروه 1شامل:استانهاي اردبيل،ايلام ،مازندران،همدان،مرکزي،سمنان،خراسان شمالي،کرمانشاه / مناقصه عمومي يک مرحله اي تصدي و مديريت حمل و نقل و جابجايي کالا در گروه 1شامل:استانهاي اردبيل،ايلام ،مازندران،همدان،مرکزي،سمنان،خراسان شمالي،کرمانشاه

 116. مناقصه، مناقصه عمومي دو مرحله اي انجام خدمات مربوط به مدير مالي کارشناس مالي امور دفتري ودبيرخانه آبدار خانه / مناقصه عمومي دو مرحله اي انجام خدمات مربوط به مدير مالي کارشناس مالي امور دفتري ودبيرخانه آبدار خانه

 117. استعلام خريد خدمات ثبت و ارسال ماده 92(حوادث ترافيکي) بيمارستان شهيد رجايي / استعلام خريد خدمات ثبت و ارسال ماده 92(حوادث ترافيکي) بيمارستان شهيد رجايي

 118. مناقصه توليد دستمزدي قطعه شماره 2 / مناقصه توليد دستمزدي قطعه شماره 2

 119. تجديد مناقصه نگهداري، راهبري و حمل و نقل پسماند جامد با استفاده از کشنده و سمي تريلرهاي / تجدي دآگهي مناقصه , تجديد مناقصه نگهداري، راهبري و حمل و نقل پسماند جامد با استفاده از کشنده و سمي تريلرهاي

 120. استعلام خلاصه برداري واسکن وتهيه برنامه exel از پرونده هاي اسکن شده جهت 50000 پرونده حدود 750000 برگ با قرارداد و طبق مدارک پيوست . / استعلام خلاصه برداري واسکن وتهيه برنامه exel از پرونده هاي اسکن شده جهت 50000 پرونده حدود 750000 برگ با قرارداد و طبق مدارک پيوست .

 121. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام امورات دپو، بارگيري و جابجايي محمولات علوفه اي نهاده هاي دامي انبار توسط لودر / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام امورات دپو، بارگيري و جابجايي محمولات علوفه اي نهاده هاي دامي انبار توسط لودر

 122. استعلام امحا پسماندهاي شيميايي دارويي (داروهاي تارخ گذشته) به مقدار يک تن / استعلام امحا پسماندهاي شيميايي دارويي (داروهاي تارخ گذشته) به مقدار يک تن

 123. استعلام پيمان نگهداشت و تعمير تجهيزات سامانه حفاظت الکترونيک -شرکت ملي پخش منطقه کرمانشاه / استعلام پيمان نگهداشت و تعمير تجهيزات سامانه حفاظت الکترونيک -شرکت ملي پخش منطقه کرمانشاه

 124. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت و نگهباني پروژه مجتمع محمد رسول اله (ص) شيراز / مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت و نگهباني پروژه مجتمع محمد رسول اله (ص) شيراز

 125. مناقصه واگذاري انجام امور خدمات عملياتي / مناقصه، مناقصه واگذاري انجام امور خدمات عملياتي

 126. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه تصدي و مديريت حمل و نقل و جابجايي کالا گروه 5 بندر امام / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه تصدي و مديريت حمل و نقل و جابجايي کالا گروه 5 بندر امام

 127. استعلام تامين نيرو راننده جهت واحد اعزام بخش اورژانس بيمارستان / استعلام تامين نيرو راننده جهت واحد اعزام بخش اورژانس بيمارستان

 128. مناقصه, واگذاري اداره امورانبار نفت خرم آباد / واگذاري اداره امورانبار نفت خرم آباد

 129. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز منطقه سه / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز منطقه سه

 130. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي مربوط به مناقصه واگذاري عمليات امور جاري سوختگيري هواپيمايي شهيد مدني تبريز / فراخوان ارزيابي کيفي مربوط به مناقصه واگذاري عمليات امور جاري سوختگيري هواپيمايي شهيد مدني تبريز

 131. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي خدمات عمومي ,سامانه تدارکات الکترونيکي دولت / مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي خدمات عمومي ,سامانه تدارکات الکترونيکي دولت

 132. مناقصه انجام خدمات تامين نيروي انساني - نوبت دوم / مناقصه عمومي، مناقصه انجام خدمات تامين نيروي انساني - نوبت دوم

 133. فراخوان راه اندازي واحد مديريت مورد درمان اعتياد در شهرستانهاي / فراخوان راه اندازي واحد مديريت مورد درمان اعتياد در شهرستانهاي

 134. تجديد مناقصه انتقال پسماندهاي عمراني و ساختماني / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه انتقال پسماندهاي عمراني و ساختماني

 135. استعلام عمليات توسعه جنگل (نهال کاري) همراه با سه نوبت آبياري در حوزه آبخيز خوشرود شهرستان کوهسرخ برابر نقشه و ضوابط و شرايط اعلامي در پيوست / استعلام عمليات توسعه جنگل (نهال کاري) همراه با سه نوبت آبياري در حوزه آبخيز خوشرود شهرستان کوهسرخ برابر نقشه و ضوابط و شرايط اعلامي در پيوست

 136. استعلام پروژه اجرا و نگهداري فلاورباکسهاي گاردريلي / استعلام، استعلام پروژه اجرا و نگهداري فلاورباکسهاي گاردريلي

 137. استعلام درخواست تامين نيروي حفاظتي 6نفر جهت ساختمان سجاد .پليس راه امام هادي / استعلام درخواست تامين نيروي حفاظتي 6نفر جهت ساختمان سجاد .پليس راه امام هادي

 138. استعلام کرايه يک دستگاه لودر با راننده در حوزه منطقه 4 / استعلام کرايه يک دستگاه لودر با راننده در حوزه منطقه 4

 139. استعلام بهسازي و نوسازي اسانسور ساختمان پشتيباني فني ايستگاه مايکروويو آستارا استان گيلان مطابق شرح ضوابط ، مقررات و مدارک پيوست. / استعلام بهسازي و نوسازي اسانسور ساختمان پشتيباني فني ايستگاه مايکروويو آستارا استان گيلان مطابق شرح ضوابط ، مقررات و مدارک پيوست.

 140. مناقصه اقدامات مربوط به تعميرات شستشوي نماي ساختمان بنياد پژوهشهاي اسلامي. / مناقصه اقدامات مربوط به تعميرات شستشوي نماي ساختمان بنياد پژوهشهاي اسلامي.

 141. تجديد مناقصه نگهداري، توسعه و گسترش فضاي سبز منطقه .نوبت دوم / تجديد مناقصه نگهداري، توسعه و گسترش فضاي سبز منطقه .

 142. مناقصه ارائه خدمات اتاقداري، اداري، تنظيفات، خدمات تعميرات کمپ - نوبت دوم / مناقصه عمومي، مناقصه ارائه خدمات اتاقداري، اداري، تنظيفات، خدمات تعميرات کمپ.

 143. مناقصه انجام امور خدماتي و اداري / مناقصه انجام امور خدماتي و اداري

 144. مناقصه احداث و نگهداري فضاي سبز نواحي الف و ب شهر / مناقصه ،مناقصه احداث و نگهداري فضاي سبز نواحي الف و ب شهر

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,عمومي ,يک ,مرحله ,اي ,خدمات ,مناقصه عمومي ,مرحله اي ,يک مرحله ,عمومي يک ,و نگهداري ,مناقصه عمومي همزمان ,مناقصه، مناقصه عمومي ,نگهداري تاسيسات الکتريکي ,مناقصه انجام خدمات

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله پاتوق دانلود فیلم و سریال zynb540 مطالب اینترنتی مهندسی قدرتمند، هر آنچه که یک مهندس نیاز خواهد داشت. دانلود کده چندرسانه ای های مفید معرفی مراکز خرید و فروش گوسفند دانلود کتاب و نمونه سوالات درس آشنایی با قرآن کریم ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سایت دی موویز مطالب اینترنتی