لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.11.26 1. استعلام پروژه خدمات نظافتي 2000مترمربع در 2مرحله با لوازم تنظيف و شوينده و حمل نخاله / استعلام پروژه خدمات نظافتي 2000مترمربع در 2مرحله با لوازم تنظيف و شوينده و حمل نخاله

 2. مناقصه, م م/99/0120 مربوط به سرويس و نگهداري و راهبري آسانسورهاي نفر بر ساختمانهاي اداري 4و 5 طبقه شهرک نفت / م م/99/0120 مربوط به سرويس و نگهداري و راهبري آسانسورهاي نفر بر ساختمانهاي اداري 4و 5 طبقه شهرک نفت

 3. استعلام حفاظت و نگهباني و نگهداري ديزل ژنراتور و تاسيسات چاه علي آبادکتول به مدت 3 ماه / استعلام حفاظت و نگهباني و نگهداري ديزل ژنراتور و تاسيسات چاه علي آبادکتول به مدت 3 ماه

 4. استعلام خريدتجهيزات موردنيازحوزه حفاظت فيزيکي پست (توليدداخل)/ايران کد مشابه است وطبق مدارک پيوست بارگذاري کليه با مهر و امضا و شماره تماس ضروري مي باشد. / استعلام خريدتجهيزات موردنيازحوزه حفاظت فيزيکي پست (توليدداخل)/ايران کد مشابه است وطبق مدارک پيوست بارگذاري کليه با مهر و امضا و شماره تماس ضروري مي باشد.

 5. استعلام تکميل و نگهداري پارک وفضاسبز / استعلام تکميل و نگهداري پارک وفضاسبز

 6. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي با ارزيابي کيفي / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي با ارزيابي کيفي

 7. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام خدمات کنتور خواني و توزيع صورتحساب مشترکين،وصول مطالبات،اشتراک پذيري و خدمات عمومي در سطح شهرستان مبارکه و توابع / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام خدمات کنتور خواني و توزيع صورتحساب مشترکين،وصول مطالبات،اشتراک پذيري و خدمات عمومي در سطح شهرستان مبارکه و توابع

 8. مناقصه نگهداري فضاي سبز ناحيه يک / مناقصه، مناقصه نگهداري فضاي سبز ناحيه يک

 9. استعلام منقاصه عمومي احداث و نگهداري فضاي سبز بيمارستان امام و شهداء / استعلام منقاصه عمومي احداث و نگهداري فضاي سبز بيمارستان امام و شهداء

 10. استعلام کيسه گيري کود شيميايي فله بميزان 2000 تن شامل: پرکردن کيسه ، توزين ، سردوزي و صفافي در انبار يا روي کاميون و دپو کردن فله / استعلام کيسه گيري کود شيميايي فله بميزان 2000 تن شامل: پرکردن کيسه ، توزين ، سردوزي و صفافي در انبار يا روي کاميون و دپو کردن فله

 11. مناقصه تخليه مقدار 300 هزار تن انواع کود شيميايي فله و خاک فسفات / مناقصه عمومي, مناقصه تخليه مقدار 300 هزار تن انواع کود شيميايي فله و خاک فسفات

 12. استعلام انجام روتين هاي c,d الکتروپمپ هاي تخليه وبارگيري انبارهاي نفت زاهدان وخاش وزابل / استعلام انجام روتين هاي c,d الکتروپمپ هاي تخليه وبارگيري انبارهاي نفت زاهدان وخاش وزابل

 13. استعلام جمع آوري امحاءو بي خطر سازي پسماندهاي پزشکي به مدت يکسال ،تامين کننده بايستي داراي مجوز از مراجع ذيصلاح قانوني باشد / استعلام جمع آوري امحاءو بي خطر سازي پسماندهاي پزشکي به مدت يکسال ،تامين کننده بايستي داراي مجوز از مراجع ذيصلاح قانوني باشد

 14. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري حجمي / زماني اداره امور سوختگيري هواپيمايي منطقه يزد / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري حجمي / زماني اداره امور سوختگيري هواپيمايي منطقه يزد

 15. مناقصه, آگهي تمديد مناقصه تامين نيرو حجمي(تنظيفات) شماره99/05 / آگهي تمديد مناقصه تامين نيرو حجمي(تنظيفات) شماره99/05

 16. مناقصه واگذاري خدمات پشتيباني / فراخوان مناقصه ، واگذاري خدمات پشتيباني

 17. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام عمليات امداد،نگهداري و تاسيسات گازرساني شامل خطوط تغذيه و توزيع،ايستگاه هاي تقليل فشار در سطح شهرستان شهرضا و توابع / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام عمليات امداد،نگهداري و تاسيسات گازرساني شامل خطوط تغذيه و توزيع،ايستگاه هاي تقليل فشار در سطح شهرستان شهرضا و توابع

 18. مناقصه انجام امور خدماتي و اداري - نوبت دوم / مناقصه انجام امور خدماتي و اداري

 19. استعلام ليست لوازم فضاي سبز / استعلام ليست لوازم فضاي سبز

 20. مناقصه شستشو و کوتينگ گريج - نوبت دوم / آگهي مناقصه , مناقصه شستشو و کوتينگ گريج - نوبت دوم

 21. مناقصه امور خدمات عمومي و تامين نيروي انساني (تنظيف) / فراخوان مناقصه، مناقصه امور خدمات عمومي و تامين نيروي انساني (تنظيف)

 22. مناقصه, مناقصه نگهداري و راهبري تاسيسات برقي و مکانيکي پايانه مرزي ميرجاوه / مناقصه نگهداري و راهبري تاسيسات برقي و مکانيکي پايانه مرزي ميرجاوه

 23. استعلام انجام کليه فعاليت هاي مربوط به اتفاقات مناطق ديل و بويراحمد گرمسير را براي 1 نفر سيمبان و يک دستگاه خودروي نيسان يا سايپا 24 ساعته با راننده / استعلام انجام کليه فعاليت هاي مربوط به اتفاقات مناطق ديل و بويراحمد گرمسير را براي 1 نفر سيمبان و يک دستگاه خودروي نيسان يا سايپا 24 ساعته با راننده

 24. مناقصه فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي تنظيفات و آبدارخانه / مناقصه، مناقصه فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي تنظيفات و آبدارخانه

 25. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري قرارداد نظافت رفت و روب شهر ليساربه صورت حجم کار معين (خدمات شهري ) / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري قرارداد نظافت رفت و روب شهر ليساربه صورت حجم کار معين (خدمات شهري )

 26. مناقصه واگذاري عمليات روزانه جمع آوري و بارگيري و حمل کود واحد دامداري / مناقصه، مناقصه واگذاري عمليات روزانه جمع آوري و بارگيري و حمل کود واحد دامداري

 27. مناقصه واگذاري امور خدمات روزانه واحد دامداري / مناقصه، مناقصه واگذاري امور خدمات روزانه واحد دامداري

 28. استعلام سمپاشي و طعمه گذاري براي متراژ27373متر مربع مساحت کليه طبقات ساختمان بيمارستان و ساختمان درمانگاه تخصصي و ساختمان راديو تراپي طي يک سال در4 نوبت / استعلام سمپاشي و طعمه گذاري براي متراژ27373متر مربع مساحت کليه طبقات ساختمان بيمارستان و ساختمان درمانگاه تخصصي و ساختمان راديو تراپي طي يک سال در4 نوبت

 29. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري حجمي انبارنفت شهيد غريبي بوشهر و تأسيسات بارگيري ميعانات گازي عسلويه / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري حجمي انبارنفت شهيد غريبي بوشهر و تأسيسات بارگيري ميعانات گازي عسلويه

 30. استعلام نگهداري وراهبري تاسيسات ساختمان شرکت طبق مدارک پيوست شده / استعلام نگهداري وراهبري تاسيسات ساختمان شرکت طبق مدارک پيوست شده

 31. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه نگهداري و راهبري تاسيسات برقي و مکانيکي پايانه مرزي ميرجاوه / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه نگهداري و راهبري تاسيسات برقي و مکانيکي پايانه مرزي ميرجاوه

 32. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد ، نصب و راه اندازي تجهيزات رختشويخانه بيمارستان امام حسين (ع) شهرستان بيجار سال 99 (نوبت دوم) / مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد ، نصب و راه اندازي تجهيزات رختشويخانه بيمارستان امام حسين (ع) شهرستان بيجار سال 99 (نوبت دوم)

 33. مناقصه عمليات پروژه رفت و روب قسمتي از شهر و جمع آوري زباله هاي شهر / مناقصه ، مناقصه عمليات پروژه رفت و روب قسمتي از شهر و جمع آوري زباله هاي شهر

 34. مناقصه, م م/99/03 مربوط به ارائه خدمات موريانه زدايي به منازل سازماني ادارات اماکن عمومي و تاسيسات شرکت نف / م م/99/03 مربوط به ارائه خدمات موريانه زدايي به منازل سازماني ادارات اماکن عمومي و تاسيسات شرکت نف

 35. استعلام حفاظت ،آماده سازي و مرمت پايگاه محوطه تاريخي دستوا پيمانکاران حقيقي يا حقوقي داراي رتبه ابنيه و مرمت مشروط به دارا بودن سوابق کاري مرتبط با موضوع / استعلام حفاظت ،آماده سازي و مرمت پايگاه محوطه تاريخي دستوا پيمانکاران حقيقي يا حقوقي داراي رتبه ابنيه و مرمت مشروط به دارا بودن سوابق کاري مرتبط با موضوع

 36. مناقصه انجام کليه کارهاي خدماتي و نظافتي . / مناقصه، مناقصه انجام کليه کارهاي خدماتي و نظافتي .

 37. مناقصه، مناقصه عمومي دو مرحله اي مناقصه واگذاري راهبري عمومي و تخصصي ورزشي کميته و آکادمي ملي المپيک / مناقصه عمومي دو مرحله اي مناقصه واگذاري راهبري عمومي و تخصصي ورزشي کميته و آکادمي ملي المپيک

 38. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه نگهداري و راهبري تاسيسات برقي و مکانيکي پايانه مرزي ميلک / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه نگهداري و راهبري تاسيسات برقي و مکانيکي پايانه مرزي ميلک

 39. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي تامين نيروي انساني ستاد شرکت / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي تامين نيروي انساني ستاد شرکت

 40. مناقصه جمع آوري و حمل زباله از مبدا مخازن زباله / مناقصه جمع آوري و حمل زباله از مبدا مخازن زباله

 41. مناقصه واگذاري امور نظافت و خدمات جنبي مرکز آموزش درماني / مناقصه عمومي, مناقصه واگذاري امور نظافت و خدمات جنبي مرکز آموزش درماني

 42. استعلام واگذاري تعمير ونگهداري6 دستگاه آسانسور طبق پيوست / استعلام واگذاري تعمير ونگهداري6 دستگاه آسانسور طبق پيوست

 43. استعلام واگذاري امور خدماتي و تنظيفاتي بر اساس بسته خدمتي پيوست به صورت حجمي جهت 4 مرکز روستاي روشن اباد,گراغه,چاه زرد وهمت اباد / استعلام واگذاري امور خدماتي و تنظيفاتي بر اساس بسته خدمتي پيوست به صورت حجمي جهت 4 مرکز روستاي روشن اباد,گراغه,چاه زرد وهمت اباد

 44. استعلام سم پاشي بيمارستان با سموم مجاز مورد تاييد دانشگاه علوم پزشکي مشهد - به متراژ 11000 متر مربع جهت حذف ات و جوندگان / استعلام سم پاشي بيمارستان با سموم مجاز مورد تاييد دانشگاه علوم پزشکي مشهد - به متراژ 11000 متر مربع جهت حذف ات و جوندگان

 45. استعلام ايران کدخدمتي مشابه است پرداخت يکماه پس ازانجام کار و تاييدمسيول فني09178751047مدارک پيوستي درصورت تاييد مهر و امضا شود / استعلام ايران کدخدمتي مشابه است پرداخت يکماه پس ازانجام کار و تاييدمسيول فني09178751047مدارک پيوستي درصورت تاييد مهر و امضا شود

 46. فراخوان ارزيابي کيفي واگذاري عمليات امور جاري انبار نفت / فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه, فراخوان ارزيابي کيفي واگذاري عمليات امور جاري انبار نفت

 47. استعلام پروژه خدمات پشتيباني شرکت در نمايشگاه بين المللي گردشگري و صنايع دستي تهران / استعلام پروژه خدمات پشتيباني شرکت در نمايشگاه بين المللي گردشگري و صنايع دستي تهران

 48. مناقصه واگذاري امور خدماتي نظافتي و دبيرخانه استان / مناقصه، مناقصه واگذاري امور خدماتي نظافتي و دبيرخانه استان

 49. مناقصه, مناقصه نگهداري و راهبري تاسيسات برقي و مکانيکي پايانه مرزي ميلک / مناقصه نگهداري و راهبري تاسيسات برقي و مکانيکي پايانه مرزي ميلک

 50. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه واگذاري خدمات پذيرايي ، نظافت ونگهداري فضاي سبز / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه واگذاري خدمات پذيرايي ، نظافت ونگهداري فضاي سبز

 51. فراخوانن ارزيابي کيفي مجتمع مسي / فراخوانن ارزيابي کيفي مجتمع مسي

 52. مناقصه نگهداري مرکز تحقيقات، آموزش و مشاوره فضاي سبز / مناقصه ، مناقصه نگهداري مرکز تحقيقات، آموزش و مشاوره فضاي سبز

 53. مناقصه پاسخگويي مرکز ارتباطات مردمي و امداد حوادث - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه پاسخگويي مرکز ارتباطات مردمي و امداد حوادث - نوبت دوم

 54. مناقصه انجام خدمات نظافت اماکن / مناقصه، مناقصه انجام خدمات نظافت اماکن

 55. استعلام کالاي عمراني تاسيساتي مطابق ليست پيوست / استعلام کالاي عمراني تاسيساتي مطابق ليست پيوست

 56. مناقصه واگذاري تامين نيروي انساني به منظور انجام امور مديريت خدمات دارويي به صورت حجمي / فراخوان مناقصه ,فراخوان مناقصه واگذاري تامين نيروي انساني به منظور انجام امور خدمات عمومي

 57. مناقصه انجام امور خدماتي و نظافتي / مناقصه مناقصه انجام امور خدماتي و نظافتي

 58. مناقصه خدمات بهره برداري و امداد، گازباني ، خدمات عمومي و. ناحيه گازرساني / مناقصه،مناقصه خدمات بهره برداري و امداد، گازباني ، خدمات عمومي و. ناحيه گازرساني

 59. مناقصه فرم دهي درختان سيب و گلابي - نوبت دوم / مناقصه فرم دهي درختان سيب و گلابي - نوبت دوم

 60. استعلام چاپ و تکپيراصل درخواست ضميمه ميباشد / استعلام چاپ و تکپيراصل درخواست ضميمه ميباشد

 61. استعلام واگذاري محل و خدمات مربوط به رختشوي خانه / استعلام واگذاري محل و خدمات مربوط به رختشوي خانه

 62. استعلام حمل شاخ وبرگ ونخاله از محوطه - تلفن هماهنگي جهت بازديد 84902535 / استعلام حمل شاخ وبرگ ونخاله از محوطه - تلفن هماهنگي جهت بازديد 84902535

 63. استعلام اجراءوتهيه وکنده کاري وتخريب وباز سازي ورفع ترکيدگي وکارگذاشتن پايه چراغ برق وکارگذاشتن دريچه وجابجايي نخاله باتهيه مصالح هماهنگي جهت بازديد 84902535 / استعلام اجراءوتهيه وکنده کاري وتخريب وباز سازي ورفع ترکيدگي وکارگذاشتن پايه چراغ برق وکارگذاشتن دريچه وجابجايي نخاله باتهيه مصالح هماهنگي جهت بازديد 84902535

 64. استعلام اجراي پروژه مراقبت وآبياري جنوب شرق دستجرد در سطح 250 هکتار شهرستان شاهرود / استعلام اجراي پروژه مراقبت وآبياري جنوب شرق دستجرد در سطح 250 هکتار شهرستان شاهرود

 65. مناقصه ارائه خدمات حراست فيزيکي / مناقصه ارائه خدمات حراست فيزيکي

 66. مناقصه امور خدماتي شهرداري -تجديد - نوبت دوم / تجديد مناقصه , مناقصه امور خدماتي شهرداري -تجديد - نوبت دوم

 67. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز منطقه هفت قسمت D - تجديد / تجديد مناقصه عمومي, مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز- تجديد

 68. استعلام اجرت سم پاشي باغات با تراکتور / استعلام اجرت سم پاشي باغات با تراکتور

 69. استعلام واگذاري ونگهداري ازتاسيسات بيمارستان مهر شهرستان خنداب به متراژ6000متر مربع بصورت حجمي.شرکت داراي گريد ورتبه5مورد نياز ميباشد. / استعلام واگذاري ونگهداري ازتاسيسات بيمارستان مهر شهرستان خنداب به متراژ6000متر مربع بصورت حجمي.شرکت داراي گريد ورتبه5مورد نياز ميباشد.

 70. مناقصه واگذاري امور خدمات عمومي، اداري و پشتيباني شرکت . / مناقصه ، مناقصه واگذاري امور خدمات عمومي، اداري و پشتيباني شرکت .

 71. مناقصه ايجاد سامانه هاي جمع آوري و دفع زباله هاي شهري / مناقصه، مناقصه ايجاد سامانه هاي جمع آوري و دفع زباله هاي شهري

 72. مناقصه تنظيف ناحيه يک . / مناقصه ، مناقصه تنظيف ناحيه يک .

 73. لغو مناقصه رفت و روب شهري و جمع آوري و انتقال زباله تر / لغو مناقصه، لغو مناقصه رفت و روب شهري و جمع آوري و انتقال زباله تر

 74. استعلام خدمات امحا پسماند شيميايي دارويي / استعلام خدمات امحا پسماند شيميايي دارويي

 75. استعلام واگذاري مديريتي و ارائه انجام حجم کليه امور نگهداري و راهبري و تعمير و سرويس تاسيسات مکانيکي، بهداشتي، برقي و تجهيزات غير پزشکي مجتمع پرديس دانشگاه / استعلام واگذاري مديريتي و ارائه انجام حجم کليه امور نگهداري و راهبري و تعمير و سرويس تاسيسات مکانيکي، بهداشتي، برقي و تجهيزات غير پزشکي مجتمع پرديس دانشگاه

 76. استعلام قرارداد منشي کلينيک تخصيصي ( طبق فايل پيوستي قيمت داده شود و ش ت 05836224011 و / استعلام قرارداد منشي کلينيک تخصيصي ( طبق فايل پيوستي قيمت داده شود و ش ت 05836224011 و

 77. مناقصه تامين نيروي 29 نفر از پرسنل حفاظت و بازرسي / مناقصه , مناقصه تامين نيروي 29 نفر از پرسنل حفاظت و بازرسي

 78. مناقصه, م م/99/0169 مربوط به انجام خدمات تعمير و نگهداري در ساختمانهاي اداري و مسي در ناحيه مرکزي / م م/99/0169 مربوط به انجام خدمات تعمير و نگهداري در ساختمانهاي اداري و مسي در ناحيه مرکزي

 79. تجديد سوم مناقصه تعمير و نگهداري و حفاظت فيزيکي از سيستم هاي روشنايي / مناقصه، مناقصه تعمير و نگهداري و حفاظت فيزيکي از سيستم هاي روشنايي

 80. استعلام حراست و نگهباني تاسيسات آب و فاضلاب پلدختر و معمولان / استعلام حراست و نگهباني تاسيسات آب و فاضلاب پلدختر و معمولان

 81. مناقصه نظافت فضاي عمومي ، اداري و فضاي سبز / مناقصه نظافت فضاي عمومي ، اداري و فضاي سبز

 82. مناقصه تامين نيروي انساني خدمات بهره برداري از ايستگاه هاي پمپاژ / مناقصه مناقصه تامين نيروي انساني خدمات بهره برداري از ايستگاه هاي پمپاژ

 83. استعلام انجام فعاليت هاي پشتيباني چهاردهمين نمايشگاه بين المللي تهران / استعلام انجام فعاليت هاي پشتيباني چهاردهمين نمايشگاه بين المللي تهران

 84. استعلام سرويس نگهداري پله برقي آسانسور و بالابرهاي دانشگاه / استعلام سرويس نگهداري پله برقي آسانسور و بالابرهاي دانشگاه

 85. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي نگهداشت،پشتيباني و بهبود سرويسهاي اطلاعاتي و ارتباطي / فراخوان ارزيابي کيفي نگهداشت،پشتيباني و بهبود سرويسهاي اطلاعاتي و ارتباطي

 86. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور نگهباني, سامانه تدارکات الکترونيکي دولت / مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور نگهباني, سامانه تدارکات الکترونيکي دولت

 87. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه حجمي واگذاري امور نگهداري فضاي سبز، حمل و نقل و تاسيسات مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه حجمي واگذاري امور نگهداري فضاي سبز، حمل و نقل و تاسيسات مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي

 88. مناقصه, انجام خدمات کنتور خواني و توزيع صورتحساب مشترکين در سطح شهرستان مبارکه و توابع / انجام خدمات کنتور خواني و توزيع صورتحساب مشترکين در سطح شهرستان مبارکه و توابع

 89. تجديد مناقصه امورات مربوط به اجرائيات نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , تجديد مناقصه امورات مربوط به اجرائيات

 90. مناقصه قرارداد واگذاري حجمي /زماني اداره امور انبارهاي نفت منطقه و نواحي تابعه / مناقصه عمنومي,مناقصه قرارداد واگذاري حجمي /زماني اداره امور انبارهاي نفت منطقه و نواحي تابعه

 91. مناقصه نجام خدمات نظافت ، آبدارخانه ها و فضاي سبز و نگهداري تاسيسات و / مناقصه عمومي يک مرحله اي , مناقصه نجام خدمات نظافت ، آبدارخانه ها و فضاي سبز و نگهداري تاسيسات و

 92. مناقصه انجام خدمات عمومي و اداري / مناقصه،مناقصه انجام خدمات عمومي و اداري

 93. استعلام کاشت و نگهداري المانهاي گل محدوده / استعلام ,استعلام کاشت و نگهداري المانهاي گل محدوده

 94. استعلام حفاظت فيزيکي و ديده باني در عرصه هاي منابع طبيعي به مساحت 25000 هکتار / استعلام حفاظت فيزيکي و ديده باني در عرصه هاي منابع طبيعي به مساحت 25000 هکتار

 95. استعلام واگذاري و نگهداري فضاي سبز بيمارستان جواد الائمه (ع) خرامه طبق شرايط عمومي و اختصاصي بازديد از محل صورت پذيرد. / استعلام واگذاري و نگهداري فضاي سبز بيمارستان جواد الائمه (ع) خرامه طبق شرايط عمومي و اختصاصي بازديد از محل صورت پذيرد.

 96. استعلام انجام امور مربوط به نگهداري شبکه سازمان و تجهيزات و سيستمهاي کامپيوتري مطابق 5 برگ مشخصات درخواستي براي مدت يکسال (ايران کد مشابه است ) / استعلام انجام امور مربوط به نگهداري شبکه سازمان و تجهيزات و سيستمهاي کامپيوتري مطابق 5 برگ مشخصات درخواستي براي مدت يکسال (ايران کد مشابه است )

 97. استعلام شستشوي نماي ساختمان وبازوبست تابلوهاي روي نماساختمان ليست پيوست مطالعه گردد / استعلام شستشوي نماي ساختمان وبازوبست تابلوهاي روي نماساختمان ليست پيوست مطالعه گردد

 98. مناقصه, انجام خدمات نظافت? آبدارخانه ها فضاي سبز نگهداري تاسيسات و مخابرات ساختمان هاي سازمان هواپيمايي کشوري / انجام خدمات نظافت? آبدارخانه ها فضاي سبز نگهداري تاسيسات و مخابرات ساختمان هاي سازمان هواپيمايي کشوري

 99. مناقصه احداث فضاي سبز نقطه اتصال / مناقصه ، مناقصه احداث فضاي سبز نقطه اتصال

 100. فراخوان مناقصه انجام امور خدمات نظافتي و پشتيباني مورد نياز سازمان هدفمندسازي يارانه ها - نوبت دوم / فراخوان مناقصه انجام امور خدمات نظافتي و پشتيباني مورد نياز سازمان هدفمندسازي يارانه ها- نوبت دوم

 101. استعلام انجام کليه امور مربوط به فضاي سبز بيمارستان شامل . به توضيحات مراجعه شود / استعلام انجام کليه امور مربوط به فضاي سبز بيمارستان شامل . به توضيحات مراجعه شود

 102. استعلام اجاره 14 دستگاه سرور اختصاصي با مشخصات فوق . ارايه پيش فاکتور اامي مي باشد . / استعلام اجاره 14 دستگاه سرور اختصاصي با مشخصات فوق . ارايه پيش فاکتور اامي مي باشد .

 103. استعلام استعلام خدمات فضاي سبز استانداري همدان به شرح فايلهاي پيوست / استعلام استعلام خدمات فضاي سبز استانداري همدان به شرح فايلهاي پيوست

 104. استعلام اجراي پروژه مراقبت وآبياري جنوب رضا آباد در سطح 115 هکتار شهرستان شاهرود / استعلام اجراي پروژه مراقبت وآبياري جنوب رضا آباد در سطح 115 هکتار شهرستان شاهرود

 105. مناقصه, آگهي تمديد مناقصه تامين نيروي خدماتي 99/04 / آگهي تمديد مناقصه تامين نيروي خدماتي 99/04

 106. تجديد مناقصه واگذاري حجمي زماني اداره امور سوختگيري هواپيمايي / تجديد مناقصه واگذاري حجمي زماني اداره امور سوختگيري هواپيمايي

 107. استعلام دريافت خدمات تخصصي ورزش شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد بر اساس ساعت کاري به صورت پاره وقت / استعلام دريافت خدمات تخصصي ورزش شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد بر اساس ساعت کاري به صورت پاره وقت

 108. مناقصه عمليات رفت و روب و جمع آوري مکانيزه . / مناقصه ، مناقصه عمليات رفت و روب و جمع آوري مکانيزه .

 109. استعلام انجام خدمات شستشو و پرس البسه / استعلام انجام خدمات شستشو و پرس البسه

 110. استعلام اجاره 14 سرور اختصاصي با مشخصات فوق طبق ليست پيوست . ارايه پيش فاکتور اامي مي باشد . / استعلام اجاره 14 سرور اختصاصي با مشخصات فوق طبق ليست پيوست . ارايه پيش فاکتور اامي مي باشد .

 111. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي و تأمين نيروي انساني (تنظيف) شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي و تأمين نيروي انساني (تنظيف) شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو

 112. مناقصه خدمات شستشو و رنگ آميزي نماي مجتمع / مناقصه خدمات شستشو و رنگ آميزي نماي مجتمع

 113. مناقصه واگذاري انجام خدمات حراست و نگهباني نوبت دوم / مناقصه واگذاري انجام خدمات حراست و نگهباني نوبت دوم

 114. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي ارائه خدمات روزمره شهرداري صنعتي (HSE) مربوط به نگهداري فضاي سبز ، تنظيفات و پاکسازي عمومي / فراخوان ارزيابي کيفي ارائه خدمات روزمره شهرداري صنعتي (HSE) مربوط به نگهداري فضاي سبز ، تنظيفات و پاکسازي عمومي

 115. مناقصه واگذاري خدمات فضاي سبز / مناقصه واگذاري خدمات فضاي سبز

 116. استعلام واگذاري سايت پسماند بي خطر سازي بيمارستان با شرايط پيوست: / استعلام واگذاري سايت پسماند بي خطر سازي بيمارستان با شرايط پيوست:

 117. استعلام در خصوص حفاظت فيزيکي ساختمان مجتمع فرهنگي شهيد مطهري / استعلام در خصوص حفاظت فيزيکي ساختمان مجتمع فرهنگي شهيد مطهري

 118. استعلام واگذاري تاسيسات معاونت دانشجويي و فرهنگي / استعلام واگذاري تاسيسات معاونت دانشجويي و فرهنگي

 119. استعلام حمل و امحاء زباله عفوني درمانگاه شبانه روزي مبعث استان بوشهر / استعلام حمل و امحاء زباله عفوني درمانگاه شبانه روزي مبعث استان بوشهر

 120. استعلام سرويس و نگهداري يک دستگاه آسانسور کششي با مشخصات و وشرايط ذکر شده در پيوست درخواست مورد نياز مي باشد / استعلام سرويس و نگهداري يک دستگاه آسانسور کششي با مشخصات و وشرايط ذکر شده در پيوست درخواست مورد نياز مي باشد

 121. استعلام نگهداري و راهبري سيستم سرمايش و گرمايشي ( چيلرها تاسيسات مربوطه) سالن مسافري و ديزل ژنراتورهاي پايانه مرزي ميرجاوه ( طبق فايل پيوست) / استعلام نگهداري و راهبري سيستم سرمايش و گرمايشي ( چيلرها تاسيسات مربوطه) سالن مسافري و ديزل ژنراتورهاي پايانه مرزي ميرجاوه ( طبق فايل پيوست)

 122. استعلام هرس فني و فرم درختان نارنج سطح شهر بابل / استعلام هرس فني و فرم درختان نارنج سطح شهر بابل

 123. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تجديد مناقصه تأمين خدمات نگهداري، تعميرات تأسيسات و تجهيزات انتقال گاز در محدوده مرکز بهره برداري بيرجند / مناقصه عمومي يک مرحله اي تجديد مناقصه تأمين خدمات نگهداري، تعميرات تأسيسات و تجهيزات انتقال گاز در محدوده مرکز بهره برداري بيرجند

 124. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام خدمات نظافت ، آبدارخانه ها، فضاي سبز ، نگهداري تاسيسات و مخابرات ساختمان هاي سازمان هواپيمايي کشوري / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام خدمات نظافت ، آبدارخانه ها، فضاي سبز ، نگهداري تاسيسات و مخابرات ساختمان هاي سازمان هواپيمايي کشوري

 125. مناقصه تامين خدمات مراکز امداد و گازبان و تعميرات و متقاضيان و مشترکين و. / مناقصه، مناقصه تامين خدمات مراکز امداد و گازبان و تعميرات و متقاضيان و مشترکين و.

 126. استعلام تعمير پمپ هاي بارگيري و تخليه انبار نفت چالوس, بازديد از پروژه اامي است. / استعلام تعمير پمپ هاي بارگيري و تخليه انبار نفت چالوس, بازديد از پروژه اامي است.

 127. استعلام واگذاري دفن زياله هاي عادي بيمارستان به شرکت هاي داراي مجوز قانوني مورد تاييد مرکز بهداشت استان با توجه به شرايط پيوست در استعلام بها / استعلام واگذاري دفن زياله هاي عادي بيمارستان به شرکت هاي داراي مجوز قانوني مورد تاييد مرکز بهداشت استان با توجه به شرايط پيوست در استعلام بها

 128. مناقصه واگذاري انجام امور خدمات عملياتي - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه واگذاري انجام امور خدمات عملياتي

 129. مناقصه انجام خدمات تنظيفات، اداره امور آبدارخانه ها، حمل و جابجايي، بارگيري و تخليه. / مناقصه انجام خدمات تنظيفات، اداره امور آبدارخانه ها، حمل و جابجايي، بارگيري و تخليه.

 130. تجديد فراخوان ارزيابي کيفي مکانيزاسيون اسناد موجود در بايگاني فني - نوبت دوم / تجديد فراخوان ارزيابي کيفي، تجديد فراخوان ارزيابي کيفي مکانيزاسيون اسناد موجود در بايگاني فني - نوبت دوم

 131. مناقصه انجام خدمات بهداري و آتش نشاني . نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام خدمات بهداري و آتش نشاني .

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,استعلام ,خدمات ,عمومي ,واگذاري ,نگهداري ,مناقصه عمومي ,مرحله اي ,يک مرحله ,فضاي سبز ,عمومي يک ,تامين نيروي انساني ,مناقصه تامين نيروي ,انجام خدمات نظافت ,حجمي زماني اداره

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله m1k16 بنای تاریخی اپیلاسیون یزد بانو کاشانی 09124055366 نانا یزد ، اپیلاسیون یزد، ، موم ، عمارت هلچین ، ارایشگاه هلچین یزدمدل لباس ، دنیای مد، آرایشگاه سه میم، ارا بوئینگ طرح کرامت کاشت مو در تبریز وبلاگ تخصصی نور طوبی ـــــــــــ کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، گـرایـش مدیریت پروژه ــــــــــــ مؤسسه آموزش عالی زند دست به کار شو sazehayrweb