لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.11.14 1. استعلام موريانه زدايي 3 دستگاه منزل مسي واقع در کوي سازماني بندرخرمشهر به متراژ کل ساختمان ها 1500 متر / استعلام موريانه زدايي 3 دستگاه منزل مسي واقع در کوي سازماني بندرخرمشهر به متراژ کل ساختمان ها 1500 متر

 2. استعلام جمع آوري زباله هاي عفوني و غير عفو ني وشيميايي کليه بخشهاي مجتمع به مرکز امحا طي يکماه / استعلام جمع آوري زباله هاي عفوني و غير عفو ني وشيميايي کليه بخشهاي مجتمع به مرکز امحا طي يکماه

 3. مناقصه, مناقصه تخليه و بارگيري کالاي فله اي در بندر امام (ره) / مناقصه تخليه و بارگيري کالاي فله اي در بندر امام (ره)

 4. استعلام تکميل بانک اطلاعات تصادفات (مطابق اسناد پيوست) داشتن حداقل رتبه 4 در رشته نرم افزارهاي سفاش مشتري ااميست / استعلام تکميل بانک اطلاعات تصادفات (مطابق اسناد پيوست) داشتن حداقل رتبه 4 در رشته نرم افزارهاي سفاش مشتري ااميست

 5. استعلام طبق فايل پيوستي / استعلام طبق فايل پيوستي

 6. استعلام کمک به عمليات شمارش،تهيه مواد(اقلام مصرفي،تجهيزات،امکانات جانبي) ،بازچيني . شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد / استعلام کمک به عمليات شمارش،تهيه مواد(اقلام مصرفي،تجهيزات،امکانات جانبي) ،بازچيني . شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد

 7. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي امور نظافت و خدمات پشتيباني بيمارستان دکتر علي شريعتي / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي امور نظافت و خدمات پشتيباني بيمارستان دکتر علي شريعتي

 8. مناقصه انجام خدمات حفاظت و نگهباني از تاسيسات نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه انجام خدمات حفاظت و نگهباني از تاسيسات نوبت دوم

 9. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات نامه رساني ساختمانهاي حوزه ستادي در سطح شهر تهران / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات نامه رساني ساختمانهاي حوزه ستادي در سطح شهر تهران

 10. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه ، مناقصه تامين نيروي انساني

 11. مناقصه برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين -تجديد / تجديد آگهي مناقصه , مناقصه برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين - تجديد

 12. مناقصه نگهداري فضاي سبز / مناقصه نگهداري فضاي سبز

 13. مناقصه و تجديد مناقصه خريد دستگاه هموژنايزر 5 تن دو هد . / مناقصه و تجديد مناقصه ، مناقصه و تجديد مناقصه خريد دستگاه هموژنايزر 5 تن دو هد .

 14. استعلام اسکن پرونده هاي واحد شهرسازي و فني و مالي شهرداري سرمست / استعلام اسکن پرونده هاي واحد شهرسازي و فني و مالي شهرداري سرمست

 15. مناقصه واگذاري امور توزيع شهري (موتورسوار) .تجديد / تجديد مناقصه ، مناقصه واگذاري امور توزيع شهري (موتورسوار) .تجديد

 16. مناقصه تامين نيروي انساني نوبت دوم / مناقصه تامين نيروي انساني نوبت دوم

 17. مناقصه, مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام خدمات نامه رساني ساختمان هاي حوزه ستادي و سطح شهر تهران شماره 4577-99 / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام خدمات نامه رساني ساختمان هاي حوزه ستادي و سطح شهر تهران شماره 4577-99

 18. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي برون سپاري خدمات نگهداري و بهره برداري از تأسيسات فاضلاب امور بهره برداري لواسان و رودبارقصران / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي برون سپاري خدمات نگهداري و بهره برداري از تأسيسات فاضلاب امور بهره برداري لواسان و رودبارقصران

 19. فراخوان مناقصه عمليات طراحي خريد و تعويض ورق هاي سقف ديوار . نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمليات طراحي خريد و تعويض ورق هاي سقف ديوار . نوبت دوم

 20. مناقصه وصول عوارض کسب و پيشه واحدهاي تجاري سطح شهر - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه وصول عوارض کسب و پيشه واحدهاي تجاري سطح شهر - نوبت دوم

 21. مناقصه تنظيفات و آبدارخانه ساختمان هاي خود - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي ، مناقصه تنظيفات و آبدارخانه ساختمان هاي خود - نوبت دوم

 22. مناقصه, تهيه مصالح و احداث فضاي سبز ميادين فاز توسعه شهرک صنعتي شکوهيه( 96 هکتاري) / تهيه مصالح و احداث فضاي سبز ميادين فاز توسعه شهرک صنعتي شکوهيه( 96 هکتاري)

 23. استعلام استعلام بهاي تامين نيرو و واگذاري نگهداري و راهبري تأسيسات مرکز آموزشي ودرماني رازي اروميه / استعلام استعلام بهاي تامين نيرو و واگذاري نگهداري و راهبري تأسيسات مرکز آموزشي ودرماني رازي اروميه

 24. استعلام انجام امور اداري و خدمات عمومي آبفا منطقه / استعلام, استعلام انجام امور اداري و خدمات عمومي آبفا منطقه

 25. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي 99.10، تأمين نيروي انساني جهت بخش هاي بهره برداري و تعميرات واحدهاي بخار و مولدهاي توربين گاز و تاسيسات جانبي و همچنين حوزه ه / مناقصه عمومي يک مرحله اي 99.10، تأمين نيروي انساني جهت بخش هاي بهره برداري و تعميرات واحدهاي بخار و مولدهاي توربين گاز و تاسيسات جانبي و همچنين حوزه ه

 26. مناقصه تامين نيروي خدمات نگهباني، سد معبر و جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز / فراخوان مناقصه عمومي, مناقصه تامين نيروي خدمات نگهباني، سد معبر و جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز

 27. اصلاحيه مناقصه واگذاري امور پشتيباني فرهنگسراها / مناقصه واگذاري امور پشتيباني فرهنگسراها

 28. مناقصه راهبري و نگهداري تجهيزات و تاسيسات مکانيکي نوبت دوم / مناقصه راهبري و نگهداري تجهيزات و تاسيسات مکانيکي نوبت دوم

 29. تجديد مناقصه ارائه خدمات عمومي / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه ارائه خدمات عمومي

 30. فراخوان ارزيابي کيفي راهبري نيروهاي کارشناس ، تکنسين / فراخوان ارزيابي کيفي راهبري نيروهاي کارشناس ، تکنسين

 31. مناقصه تامين نيروي انساني جهت انجام امور خدمات و نگهباني / مناقصه عمومي , مناقصه تامين نيروي انساني جهت انجام امور خدمات و نگهباني

 32. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي جمع آوري زباله و رفت و روب و نظافت شهر / مناقصه عمومي يک مرحله اي جمع آوري زباله و رفت و روب و نظافت شهر

 33. مناقصه توسعه، نگهداري فضاي سبز و تنظيفات، پاکسازي معابر. - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه توسعه، نگهداري فضاي سبز و تنظيفات، پاکسازي معابر. - نوبت دوم

 34. استعلام تاليف و جمع آوري زندگي نامه 5 نفر از خيرين مدرسه ساز طبق مشخصات درج شده در پيوست / استعلام تاليف و جمع آوري زندگي نامه 5 نفر از خيرين مدرسه ساز طبق مشخصات درج شده در پيوست

 35. مناقصه اجراي عمليات راهبري، سرويس و نگهداري سيستم هاي تهويه، فاضلاب و برق و. / مناقصه اجراي عمليات راهبري، سرويس و نگهداري سيستم هاي تهويه، فاضلاب و برق و.

 36. مناقصه نگهداري فضاي سبز و تاسيسات وابسته / مناقصه نگهداري فضاي سبز و تاسيسات وابسته

 37. مناقصه احداث فضاي سبز و شبکه آبياري دوربرگردان برونسي / مناقصه ، مناقصه احداث فضاي سبز و شبکه آبياري دوربرگردان برونسي

 38. استعلام اسکن پرونده هاي واحد شهرسازي و فني و مالي شهرداري سرمست / استعلام اسکن پرونده هاي واحد شهرسازي و فني و مالي شهرداري سرمست

 39. مناقصه مناقصه خدمات پشتيباني اداري، فني، خدماتي و کارگاهي / آگهي مناقصه عمومي ، مناقصه مناقصه خدمات پشتيباني اداري، فني، خدماتي و کارگاهي

 40. مناقصه, انجام خدمات اداري- فني اعم از خدمات مالي، کارشناسي حقوقي، فني مهندسي، اداري مشترکين برق و / انجام خدمات اداري- فني اعم از خدمات مالي، کارشناسي حقوقي، فني مهندسي، اداري مشترکين برق و

 41. مناقصه انجام خدمات مورد نياز مرکز بهداشت . نوبت سوم / مناقصه, مناقصه انجام خدمات مورد نياز مرکز بهداشت . نوبت سوم

 42. مناقصه انجام خدمات تاسيسات و عمومي تجديد / مناقصه انجام خدمات تاسيسات و عمومي تجديد

 43. استعلام واگذاري خدمات مربوط به انبار نمونه اوليه 3 نفر / استعلام واگذاري خدمات مربوط به انبار نمونه اوليه 3 نفر

 44. استعلام طبق ليست پيوست / استعلام طبق ليست پيوست

 45. مناقصه انجام خدمات بازبين دفتري، تنظيفات محوطه کارگاهي، خدمات پست ادارات .- نوبت دوم / فراخوان مناقصه، مناقصه انجام خدمات بازبين دفتري، تنظيفات محوطه کارگاهي، خدمات پست ادارات .- نوبت دوم

 46. مناقصه انجام خدمات حراست و نگهباني از تاسيسات و اموال - نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه انجام خدمات حراست و نگهباني از تاسيسات و اموال - نوبت دوم

 47. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تامين نيروي انساني جهت انجام امور خدمات کارشناسي و عمومي مراقبتهاي اوليه سلامت شهري / مناقصه عمومي يک مرحله اي تامين نيروي انساني جهت انجام امور خدمات کارشناسي و عمومي مراقبتهاي اوليه سلامت شهري

 48. مناقصه انجام خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي با تامين تعداد 40 چهل نفر نيروي انساني / مناقصه، مناقصه انجام خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي با تامين تعداد 40 چهل نفر نيروي انساني

 49. فراخوان مناقصه تامين نيروي انساني - نوبت دوم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تامين نيروي انساني - نوبت دوم

 50. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي سمپاشي و طعمه گذاري و ضد عفوني شرکت نفت فلات قاره - منطقه کيش / مناقصه عمومي يک مرحله اي سمپاشي و طعمه گذاري و ضد عفوني شرکت نفت فلات قاره - منطقه کيش

 51. تجديد فراخوان مناقصه طرح واگذاري فعاليت هاي اجرايي . - نوبت دوم / تجديد فراخوان مناقصه ، تجديد فراخوان مناقصه طرح واگذاري فعاليت هاي اجرايي . - نوبت دوم

 52. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه تامين نيروي انساني

 53. مناقصه سرويس و نگهداري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي ساختمان کيترينگ / مناقصه سرويس و نگهداري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي ساختمان کيترينگ

 54. استعلام نگهباني و حفاظت فيزيکي از تاسيسات و تجهيزات و ساختمانهاي پروژه ايستگاه پمپاژ و خط انتقال و مخزن طرح تامين آب اراضي کشاورزي باباکلان شهرستان گچساران / استعلام نگهباني و حفاظت فيزيکي از تاسيسات و تجهيزات و ساختمانهاي پروژه ايستگاه پمپاژ و خط انتقال و مخزن طرح تامين آب اراضي کشاورزي باباکلان شهرستان گچساران

 55. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مراقبت و نگهداري و عمليات آبخيزداري حوزه گردو 2 - شهرستان اراک / مناقصه عمومي يک مرحله اي مراقبت و نگهداري و عمليات آبخيزداري حوزه گردو 2 - شهرستان اراک

 56. مناقصه, انجام امورخدمات عمومي با استفاده از55 نفر نيروي انساني با تشخيص دستگاه نظارت شامل : انجام خدمات نظاف / انجام امورخدمات عمومي با استفاده از55 نفر نيروي انساني با تشخيص دستگاه نظارت شامل : انجام خدمات نظاف

 57. مناقصه, راهبري خودروهاي استيجاري / راهبري خودروهاي استيجاري

 58. مناقصه نگهداري فضاي سبز . / مناقصه، مناقصه نگهداري فضاي سبز .

 59. تجديد مناقصه حفظ و حراست فيزيکي ساختمان و تاسيسات شهرداري - نوبت دوم / تجديد مناقصه, تجديد مناقصه حفظ و حراست فيزيکي ساختمان و تاسيسات شهرداري - نوبت دوم

 60. فراخوان مناقصه واگذاري مديريت امور مجتمع انبارهاي مرکزي (تخليه و بارگيري .چاپ دوم / فراخوان مناقصه واگذاري مديريت امور مجتمع انبارهاي مرکزي (تخليه و بارگيري .چاپ دوم

 61. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات اداره امور انبار ملکي (انبار شوش) - خوزستان / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات اداره امور انبار ملکي (انبار شوش) - خوزستان

 62. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي استعلام واگذاري خريد خدمات واحد لندري به صورت حجمي بيمارستان شفا / مناقصه عمومي يک مرحله اي استعلام واگذاري خريد خدمات واحد لندري به صورت حجمي بيمارستان شفا

 63. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي 99.11، توسعه؛ نگهداري فضاي سبز و تنظيفات؛ پاکسازي معابر؛ خيابان ها و آبدارخانه هاي شهرک و نيروگاه بندرعباس / مناقصه عمومي يک مرحله اي 99.11، توسعه؛ نگهداري فضاي سبز و تنظيفات؛ پاکسازي معابر؛ خيابان ها و آبدارخانه هاي شهرک و نيروگاه بندرعباس

 64. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري فعاليتهاي خدمات پشتيباني، عمراني، فضاي سبز شهرداري تکاب / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري فعاليتهاي خدمات پشتيباني، عمراني، فضاي سبز شهرداري تکاب

 65. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تامين حجمي نيروي انساني جهت انجام خدمات اداري، عمومي و فني در محدوده فعاليت‌هاي شرکت زغالسنگ البرز مرکزي / مناقصه عمومي يک مرحله اي تامين حجمي نيروي انساني جهت انجام خدمات اداري، عمومي و فني در محدوده فعاليت‌هاي شرکت زغالسنگ البرز مرکزي

 66. مناقصه امور پذيرايي، تنظيفات و آبدارخانه نوبت دوم / مناقصه امور پذيرايي، تنظيفات و آبدارخانه نوبت دوم

 67. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي ايجاد و نگهداري فضاي سبز و شبکه آبياري قطره اي و نظافت شهرکها و نواحي صنعتي استان همدان / مناقصه عمومي يک مرحله اي ايجاد و نگهداري فضاي سبز و شبکه آبياري قطره اي و نظافت شهرکها و نواحي صنعتي استان همدان

 68. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور حفاظتي وامنيتي خوابگاههاي دانشجوئي (نرگس ، ريحانه، شهيد مطهري) / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور حفاظتي وامنيتي خوابگاههاي دانشجوئي (نرگس ، ريحانه، شهيد مطهري)

 69. استعلام ضدعفوني سطوح و محيط جهت مصارف در مرغداري ها ( با دوام) / استعلام ضدعفوني سطوح و محيط جهت مصارف در مرغداري ها ( با دوام)

 70. مناقصه, انجام خدمات دفتري- تنظيفات – نقليه اعم از خدمات انبارها، بايگاني، نامه رساني، دبيرخانه و غيره / انجام خدمات دفتري- تنظيفات – نقليه اعم از خدمات انبارها، بايگاني، نامه رساني، دبيرخانه و غيره

 71. مناقصه, انجام بخشي از خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي با حداقل تعداد 40 (چهل) نفر نيروي انساني در ساختمان ها وم / انجام بخشي از خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي با حداقل تعداد 40 (چهل) نفر نيروي انساني در ساختمان ها وم

 72. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي امور خدماتي و پشتيباني فرودگاههاي بيرجند و طبس / مناقصه عمومي يک مرحله اي امور خدماتي و پشتيباني فرودگاههاي بيرجند و طبس

 73. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي راهبري مجموعه درمانگاههاي بندر امام خميني (ره) / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي راهبري مجموعه درمانگاههاي بندر امام خميني (ره)

 74. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات نظافت و تميز کاري بيمارستان امام علي (ع) سرابله / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات نظافت و تميز کاري بيمارستان امام علي (ع) سرابله

 75. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهباني از 10 ايستگاه مخابراتي شامل ( مراکز انتقال نفت 2 الي 7 مارون اصفهان دروازه شيراز زفره ميمه و تيران) و 2 حلقه چاه آب / مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهباني از 10 ايستگاه مخابراتي شامل ( مراکز انتقال نفت 2 الي 7 مارون اصفهان دروازه شيراز زفره ميمه و تيران) و 2 حلقه چاه آب

 76. مناقصه انجام امور خدمات شهري (رفت و روب) / مناقصه عمومي , مناقصه انجام امور خدمات شهري (رفت و روب)

 77. استعلام اجراي عمليات آبياري و مراقبت از جنگلکاري زرچين شهرستان کهنوج / استعلام اجراي عمليات آبياري و مراقبت از جنگلکاري زرچين شهرستان کهنوج

 78. مناقصه عمليات جمع آوري، تفکيک، ساماندهي و پرس ضايعات / مناقصه، مناقصه عمليات جمع آوري، تفکيک، ساماندهي و پرس ضايعات

 79. استعلام نگهداري -بذر چمن تزئيني / استعلام نگهداري -بذر چمن تزئيني

 80. استعلام اجراي جداکننده هاي گل کاري هاي استقبال از بهار 1400 / استعلام اجراي جداکننده هاي گل کاري هاي استقبال از بهار 1400

 81. مناقصه, مناقصه عمومي يک مرحله اي عمليات بارگيري ?حمل و تخليه 9000 تن نهاده هاي کشاورزي / مناقصه عمومي يک مرحله اي عمليات بارگيري ?حمل و تخليه 9000 تن نهاده هاي کشاورزي

 82. استعلام بازپيرايي پارک محلي بوستان بخارايي(محله راهنمايي) / استعلام بازپيرايي پارک محلي بوستان بخارايي(محله راهنمايي)

 83. استعلام انجام عمليات تخليه مرکاپتان باقيمانده، جمع آوري، پيش بوزدايي، حمل به سايت پيمانکار و بوزدايي بشکه هاي خالي مرکاپتان در سطح شرکت گاز استان قزوين / استعلام انجام عمليات تخليه مرکاپتان باقيمانده، جمع آوري، پيش بوزدايي، حمل به سايت پيمانکار و بوزدايي بشکه هاي خالي مرکاپتان در سطح شرکت گاز استان قزوين

 84. مناقصه, خدمات نگهداشت فضاي سبز و باغباني و تنظيفات عمومي دانشکده نفت اهواز / خدمات نگهداشت فضاي سبز و باغباني و تنظيفات عمومي دانشکده نفت اهواز

 85. مناقصه راهبري و نگهداري تجهيزات و تاسيسات مکانيکي نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه راهبري و نگهداري تجهيزات و تاسيسات مکانيکي

 86. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي نظافت و خدمات پشتيباني / مناقصه عمومي يک مرحله اي نظافت و خدمات پشتيباني

 87. مناقصه نگهداري ، کنترل فضاي سبز و نظافت مجموعه سايت البرز / مناقصه نگهداري ، کنترل فضاي سبز و نظافت مجموعه سايت البرز

 88. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي اجراي عمليات آبياري و مراقبت جنگلکاري رضاآباد رودبار جنوب / مناقصه عمومي يک مرحله اي اجراي عمليات آبياري و مراقبت جنگلکاري رضاآباد رودبار جنوب

 89. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام عمليات بارگيري ، حمل و تخليه مقدار 9000 تن انواع نهاده هاي کشاورزي استان زنجان / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام عمليات بارگيري ، حمل و تخليه مقدار 9000 تن انواع نهاده هاي کشاورزي استان زنجان

 90. تجديد مناقصه پروژه تامين نيرو جهت حفاظت و حراست از اماکن اموال و تاسيسات / تجديد مناقصه, تجديد مناقصه پروژه تامين نيرو جهت حفاظت و حراست از اماکن اموال و تاسيسات

 91. فراخوان عمومي واگذاري برخي فعاليت هاي خدماتي، پشتيباني، فني، ماشين آلات و. / فراخوان عمومي واگذاري برخي فعاليت هاي خدماتي، پشتيباني، فني، ماشين آلات و.

 92. مناقصه تنظيفات و آبدارخانه ساختمان هاي خود - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي ،مناقصه تنظيفات و آبدارخانه ساختمان هاي خود - نوبت دوم

 93. تجديد مناقصه حفظ و حراست فيزيکي ساختمان و تاسيسات شهرداري - نوبت دوم / تجديد مناقصه, تجديد مناقصه حفظ و حراست فيزيکي ساختمان و تاسيسات شهرداري - نوبت دوم

 94. مناقصه طرح قرارداد تامين نيروي انساني امورات شبکه ثابت / آگهي مناقصه ، مناقصه طرح قرارداد تامين نيروي انساني امورات شبکه ثابت

 95. مناقصه انتخاب پيمانکار قطعه بندي مرغ / مناقصه, مناقصه انتخاب پيمانکار قطعه بندي مرغ

 96. استعلام طعمه گذاري جهت مبارزه با موش به متراژ 500 متر مکعب / استعلام طعمه گذاري جهت مبارزه با موش به متراژ 500 متر مکعب

 97. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمات عمومي در شبکه بهداشت و درمان کهگيلويه و بيمارستان امام خميني ره و شبکه بهداشت شهرستان چرام و شبکه بهداشت شهرستان ب / مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمات عمومي در شبکه بهداشت و درمان کهگيلويه و بيمارستان امام خميني ره و شبکه بهداشت شهرستان چرام و شبکه بهداشت شهرستان ب

 98. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات دفتري- تنظيفات – نقليه اعم از خدمات انبارها، بايگاني و 1-99 م ن / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات دفتري- تنظيفات – نقليه اعم از خدمات انبارها، بايگاني و 1-99 م ن

 99. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي ارائه و انجام اقدامات نگهباني ، حفاظتي 22 شعبه بانک ملي شهرستان زاهدان / مناقصه عمومي يک مرحله اي ارائه و انجام اقدامات نگهباني ، حفاظتي 22 شعبه بانک ملي شهرستان زاهدان

 100. مناقصه برون سپاري رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزيع، خطوط انتقال و انشعابات آب امور بهره برداري / مناقصه , مناقصه برون سپاري رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزيع، خطوط انتقال و انشعابات آب امور بهره برداري

 101. مناقصه نگهداري از شبکه فاضلاب / فراخوان مناقصه، مناقصه نگهداري از شبکه فاضلاب

 102. مناقصه انجام امور نظارت و پيگيري وصول مطالبات - نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه انجام امور نظارت و پيگيري وصول مطالبات- نوبت دوم

 103. مناقصه, تامين حفاظت ازاماکن اسناددفتراستان وشهرستانهاسازمان جهادکشاورزي خوزستان(مناقصه8/99) / تامين حفاظت ازاماکن اسناددفتراستان وشهرستانهاسازمان جهادکشاورزي خوزستان(مناقصه8/99)

 104. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي استعلام واگذاري خريد خدمات ثبت و تنظيم نسخ کلينيکي و پارا کلينيکي شبکه بهداشت و درمان شاهين شهر و ميمه / مناقصه عمومي يک مرحله اي استعلام واگذاري خريد خدمات ثبت و تنظيم نسخ کلينيکي و پارا کلينيکي شبکه بهداشت و درمان شاهين شهر و ميمه

 105. شناسايي پيمانکار راهبري تعمير و نگهداري 16 دستگاه آسانسورهاي / شناسايي پيمانکار راهبري تعمير و نگهداري 16 دستگاه آسانسورهاي

 106. اصلاحيه مناقصه واگذاري امور پشتيباني عمليات اماني محدوده منطقه دو / اصلاحيه مناقصه واگذاري امور پشتيباني عمليات اماني محدوده منطقه دو

 107. استعلام اسکن پرونده هاي واحد شهرسازي و فني و مالي شهرداري سرمست / استعلام اسکن پرونده هاي واحد شهرسازي و فني و مالي شهرداري سرمست

 108. استعلام خدمات زنده گيري سگ هاي ولگرد سطح شهر داودآباد / استعلام خدمات زنده گيري سگ هاي ولگرد سطح شهر داودآباد

 109. استعلام استعلام چاپ تکثير / استعلام استعلام چاپ تکثير

 110. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تامين نيرو جهت حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسيسات شرکت گاز استان قزوين / مناقصه عمومي يک مرحله اي تامين نيرو جهت حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسيسات شرکت گاز استان قزوين

 111. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات اداري- فني اعم از خدمات مالي، کارشناسي حقوقي، فني مهندسي، اداري مشترکين99/117 م ن / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات اداري- فني اعم از خدمات مالي، کارشناسي حقوقي، فني مهندسي، اداري مشترکين99/117 م ن

 112. استعلام بازپيرايي پارک محلي بوستان شقايق / استعلام بازپيرايي پارک محلي بوستان شقايق

 113. شناسايي پيمانکار تعمير و نگهداري تاسيسات اصلي و جانبي برج / شناسايي پيمانکار تعمير و نگهداري تاسيسات اصلي و جانبي برج

 114. مناقصه تامين نيروي جهت انجام امور خدماتي / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه تامين نيروي جهت انجام امور خدماتي

 115. مناقصه عمليات اجرايي تنظيف و جمع آوري حمل زباله هاي شهري خدمات شهر - نوبت اول چاپ دوم / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه عمليات اجرايي تنظيف و جمع آوري حمل زباله هاي شهري خدمات شهر - نوبت اول چاپ دوم

 116. استعلام لطفاٌ تامين کننده بومي مشهد باشد و هزينه حمل وجابجايي به عهده فروشنده مي باشد / استعلام لطفاٌ تامين کننده بومي مشهد باشد و هزينه حمل وجابجايي به عهده فروشنده مي باشد

 117. استعلام انجام امور خدمات حراست و حفاظت فيزيکي طرح منطقه ويژه اقتصادي کاشان / استعلام انجام امور خدمات حراست و حفاظت فيزيکي طرح منطقه ويژه اقتصادي کاشان

 118. استعلام نگهداري، پشتيباني، جمع آوري و ارسال اطلاعات برخط دستگاههاي تردد شماري / استعلام نگهداري، پشتيباني، جمع آوري و ارسال اطلاعات برخط دستگاههاي تردد شماري

 119. تجديد فرآيند ارجاع کار عمومي خدمات اداره امور انبار ملکي (انبار شوش) / تجديد فرآيند ارجاع کار عمومي، تجديد فرآيند ارجاع کار عمومي خدمات اداره امور انبار ملکي (انبار شوش)

 120. استعلام گردآوري اطلاعات و تهيه بسته نرم افزار چند رسانه اي مشخصات و ويژگي هاي خط لوله اتيلن غرب و ايستگاه ها / استعلام گردآوري اطلاعات و تهيه بسته نرم افزار چند رسانه اي مشخصات و ويژگي هاي خط لوله اتيلن غرب و ايستگاه ها

 121. مناقصه، مناقصه عمومي دو مرحله اي تأمين نيروي انساني موردنياز معاونت بهداشت و درمان به تعداد 87 نفر / مناقصه عمومي دو مرحله اي تأمين نيروي انساني موردنياز معاونت بهداشت و درمان به تعداد 87 نفر

 122. استعلام کد مشابه است . واگذاري رختشويخانه بيمارستان روزبه. جهت توضيحات تکميلي به فايل هاي پيوست مراجعه نماييد. / استعلام کد مشابه است . واگذاري رختشويخانه بيمارستان روزبه. جهت توضيحات تکميلي به فايل هاي پيوست مراجعه نماييد.

 123. مناقصه نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم / مناقصه نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم

 124. تجديد مناقصه راهبري مجموعه درمانگاه / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه راهبري مجموعه درمانگاه

 125. مناقصه حفظ و نگهداري آرامستان و نظافت نوبت دوم / مناقصه حفظ و نگهداري آرامستان و نظافت

 126. مناقصه, م م/99/03 مربوط به ارائه خدمات موريانه زدايي به منازل سازماني ادارات اماکن عمومي و تاسيسات شرکت نف / م م/99/03 مربوط به ارائه خدمات موريانه زدايي به منازل سازماني ادارات اماکن عمومي و تاسيسات شرکت نف

 127. مناقصه توليد و طراحي سامانه آرشيو الکترونيک اسناد / مناقصه توليد و طراحي سامانه آرشيو الکترونيک اسناد

 128. مناقصه سرويس و نگهداري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي / مناقصه سرويس و نگهداري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,عمومي ,خدمات ,اي ,مرحله ,يک ,مناقصه عمومي ,مرحله اي ,يک مرحله ,عمومي يک ,نوبت دوم ,تامين نيروي انساني ,مناقصه انجام خدمات ,مناقصه تامين نيروي ,مناقصه، مناقصه عمومي

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله زندگی همیشه شاد سراش nasimesaba پانویس یک شناسنامه tldarayaneh بهترین سایت وبلاگ تخصصی تکنولوژی و موبایل ایران و جهان دانلود خلاصه کتاب نظریه های رشد ویلیام کرین دانلود مقاله و پایان نامه رایگان d-golgoli