لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.11.15 1. استعلام عمليات شستشو ،تميزکاري و اعمال يک لايه رنگ مربوط به سکشنهاي پروژه 144 (به شرح پيوست) / استعلام عمليات شستشو ،تميزکاري و اعمال يک لايه رنگ مربوط به سکشنهاي پروژه 144 (به شرح پيوست)

 2. مناقصه عمومي تهيه، نصب، حمل و راه اندازي يک دستگاه ديزل ژنراتور. / مناقصه , مناقصه عمومي تهيه، نصب، حمل و راه اندازي يک دستگاه ديزل ژنراتور.

 3. استعلام کاشت و نگهداري المانهاي گل محدوده فردوسي / استعلام , استعلام کاشت و نگهداري المانهاي گل محدوده فردوسي

 4. استعلام بهسازي و گل آرايي برخي از ميادين اصلي شهر / استعلام بهسازي و گل آرايي برخي از ميادين اصلي شهر

 5. مناقصه تامين نيروي انساني نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تامين نيروي انساني نوبت دوم

 6. مناقصه نگهداري فضاي سبز مسافر / مناقصه نگهداري فضاي سبز مسافر

 7. مناقصه واگذاري طرح قرارداد تامين نيروي انساني امورات شبکه ثابت / مناقصه واگذاري طرح قرارداد تامين نيروي انساني امورات شبکه ثابت

 8. مناقصه انجام خدمات مربوط به قرائت و. / مناقصه انجام خدمات مربوط به قرائت و.

 9. استعلام اقلام نظافت. / استعلام اقلام نظافت.

 10. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي عمليات نگهداري،بهره برداري و اپراتوري تاسيسات و منابع تامين آب شرب شهرگنبد / مناقصه عمومي يک مرحله اي عمليات نگهداري،بهره برداري و اپراتوري تاسيسات و منابع تامين آب شرب شهرگنبد

 11. استعلام مطالعه و پژوهش آثار تاريخي شهرستان گرمسار / استعلام مطالعه و پژوهش آثار تاريخي شهرستان گرمسار

 12. استعلام بخشي از فعاليت هاي تاسيساتي / استعلام بخشي از فعاليت هاي تاسيساتي

 13. استعلام اسناد ومدارک پيوست شده است .لطفا تمامي مدارک خواسته شده را بعد از تاييد وامضا در سامانه بارگذاري وپيوست شود / استعلام اسناد ومدارک پيوست شده است .لطفا تمامي مدارک خواسته شده را بعد از تاييد وامضا در سامانه بارگذاري وپيوست شود

 14. استعلام خدمات نظافت و پذيرايي پرسنل / استعلام خدمات نظافت و پذيرايي پرسنل

 15. استعلام واگذاري خدمات انتشارات چاپ وتکثير بيمار ستان خاتم الانبياء(ص) زاهدان طبق مشخصات فايل پيوستي / استعلام واگذاري خدمات انتشارات چاپ وتکثير بيمار ستان خاتم الانبياء(ص) زاهدان طبق مشخصات فايل پيوستي

 16. مناقصه تعمير اساسي ، سرويس و نگهداري آسانسور باري / مناقصه تعمير اساسي ، سرويس و نگهداري آسانسور باري

 17. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امورخدمات نظافت،باربري،تخليه وبارگيري،باغباني وفضاسبزوتامين نيروي انساني نامه رسان وراننده پايه يکم به بخش خصوصي / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امورخدمات نظافت،باربري،تخليه وبارگيري،باغباني وفضاسبزوتامين نيروي انساني نامه رسان وراننده پايه يکم به بخش خصوصي

 18. مناقصه نظافت و شستشوي شيشه نما مجدد / مناقصه نظافت و شستشوي شيشه نما مجدد

 19. مناقصه فعاليتهاي خدماتي، پشتيباني، فني و مهندسي امور اجرايي و کارشناسي و. / آگهي مناقصه, َمناقصه فعاليتهاي خدماتي، پشتيباني، فني و مهندسي امور اجرايي و کارشناسي و.

 20. اصلاحي مناقصه امور تنظيف و جمع آوري زباله و خدمات شهري / اصلاحي مناقصه امور تنظيف و جمع آوري زباله و خدمات شهري

 21. مناقصه ارائه انجام خدمات نظافت پستها و تشريفات و تنظيفات. نوبت دوم / مناقصه ارائه انجام خدمات نظافت پستها و تشريفات و تنظيفات. نوبت دوم

 22. مناقصه انجام امور نظارت و پيگيري وصول مطالبات - نوبت دوم / مناقصه انجام امور نظارت و پيگيري وصول مطالبات - نوبت دوم

 23. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي نگهداري فضاي سبز ناحيه ورودي جنوبي-غربي / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي نگهداري فضاي سبز ناحيه ورودي جنوبي-غربي

 24. استعلام واگذاري امور خدماتي وحفظونگهداري هتل شهرداري اراک واقع در مشهد مقدس بصورت حجمي طبق خواسته ها وبرآورد پيوست / استعلام واگذاري امور خدماتي وحفظونگهداري هتل شهرداري اراک واقع در مشهد مقدس بصورت حجمي طبق خواسته ها وبرآورد پيوست

 25. استعلام اسکن پرونده هاي فني وشهرسازيبه تعداد800پرونده / استعلام اسکن پرونده هاي فني وشهرسازيبه تعداد800پرونده

 26. استعلام خريد 15000 نفر ساعت نيروي طراحي طبق مشخصات و شرح پيوست / استعلام خريد 15000 نفر ساعت نيروي طراحي طبق مشخصات و شرح پيوست

 27. استعلام واگذاري امور اپراتوري و آماده سازي بيماران MRI بيمارستان امام حسين(ع) ملاير / استعلام واگذاري امور اپراتوري و آماده سازي بيماران MRI بيمارستان امام حسين(ع) ملاير

 28. مناقصه واگذاري خدمات پذيرايي، دبيرخانه، نظافت، امور فضاي سبز / آگهي مناقصه عمومي ، مناقصه واگذاري خدمات پذيرايي، دبيرخانه، نظافت، امور فضاي سبز

 29. استعلام انجام خدمات پشتيباني جهت مديريت موقت پارکينگهاي عمومي / استعلام انجام خدمات پشتيباني جهت مديريت موقت پارکينگهاي عمومي

 30. مناقصه نظافت، سرويس دهي آبدارخانه و باغباني- نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه نظافت، سرويس دهي آبدارخانه و باغباني- نوبت دوم

 31. مناقصه انجام کارهاي خدماتي شرکت . / مناقصه انجام کارهاي خدماتي شرکت .

 32. مناقصه انجام امور نظارت و پيگيري وصول مطالب نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انجام امور نظارت و پيگيري وصول مطالب نوبت دوم

 33. استعلام تعميرونگهداري موتورخانه وتاسيسات به طور کامل به همراه لوله هاي مربوطه کل ساختمان توضيحات بيشتر پيوست ميباشدلطفاً قيمت پيشنهادي خود را اعلام فرمائيد / استعلام تعميرونگهداري موتورخانه وتاسيسات به طور کامل به همراه لوله هاي مربوطه کل ساختمان توضيحات بيشتر پيوست ميباشدلطفاً قيمت پيشنهادي خود را اعلام فرمائيد

 34. مناقصه, ايجاد و نگهداري فضاي سبز و شبکه آبياري قطره اي و نظافت شهرکها و نواحي صنعتي استان همدان / ايجاد و نگهداري فضاي سبز و شبکه آبياري قطره اي و نظافت شهرکها و نواحي صنعتي استان همدان

 35. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي جذب 10 نفر نيروي تخصصي جهت بيمارستان حضرت ولي عصر(عج) / مناقصه عمومي يک مرحله اي جذب 10 نفر نيروي تخصصي جهت بيمارستان حضرت ولي عصر(عج)

 36. اصلاحيه مناقصه پروژه جمع آوري و دفع زباله مکانيزه / اصلاحيه مناقصه پروژه جمع آوري و دفع زباله مکانيزه

 37. مناقصه انجام امور خدمات عمومي شامل انجام خدمات نظافت. - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه انجام امور خدمات عمومي شامل انجام خدمات نظافت. - نوبت دوم

 38. مناقصه انجام خدمات حفاظت و نگهباني از تاسيسات، اموال، اماکن .نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه انجام خدمات حفاظت و نگهباني از تاسيسات، اموال، اماکن .نوبت دوم

 39. استعلام واگذاري امور اپراتوري تلفن خانه بيمارستان شهيد قدوسي نهاوند به مدت يکسال از 1399/11/15 به بعد / استعلام واگذاري امور اپراتوري تلفن خانه بيمارستان شهيد قدوسي نهاوند به مدت يکسال از 1399/11/15 به بعد

 40. مناقصه تامين حجمي نيروي انساني - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه تامين حجمي نيروي انساني - نوبت دوم

 41. فراخوان مناقصه خدمات کارشناسي و عمومي سلامت شهري / فراخوان مناقصه عمومي, فراخوان مناقصه خدمات کارشناسي و عمومي سلامت شهري

 42. مناقصه نگهداري فضاي سبز گلها / مناقصه نگهداري فضاي سبز گلها

 43. مناقصه طرح قرارداد تامين نيروي انساني امورات شبکه ميداني / آگهي مناقصه ، مناقصه طرح قرارداد تامين نيروي انساني امورات شبکه ميداني

 44. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي نگهداري ناحيه فارابي-ورزش / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي نگهداري ناحيه فارابي-ورزش

 45. استعلام اجراي محوطه سازي و ايجاد فضاي سبز در راهدارخانه مرکزي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي / استعلام اجراي محوطه سازي و ايجاد فضاي سبز در راهدارخانه مرکزي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي

 46. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري انجام امور انتظامات دانشگاه و واحدهاي زير مجموعه / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري انجام امور انتظامات دانشگاه و واحدهاي زير مجموعه

 47. استعلام اسکن پرونده هاي واحد فني وشهرسازي / استعلام اسکن پرونده هاي واحد فني وشهرسازي

 48. استعلام ليست قطعات کامپيوتري جهت کيس کامپيوتر مرکز مشاوره دانشگاه / استعلام ليست قطعات کامپيوتري جهت کيس کامپيوتر مرکز مشاوره دانشگاه

 49. استعلام حفاظت از اراضي و املاک سازمان ملي زمين و مسکن استان گلستان(3ماهه) / استعلام حفاظت از اراضي و املاک سازمان ملي زمين و مسکن استان گلستان(3ماهه)

 50. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري خدمات اداري و پشتيباني و نگهداري خودرو به مدت يک سال از محل اعتبارات طرح هاي عمراني / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري خدمات اداري و پشتيباني و نگهداري خودرو به مدت يک سال از محل اعتبارات طرح هاي عمراني

 51. مناقصه نگهداري از شبکه فاضلاب - نوبت دوم / فراخوان مناقصه، مناقصه نگهداري از شبکه فاضلاب

 52. مناقصه راهبري، نگهداري، تعمير و سرويس کليه سيستم هاي تاسيساتي (برق و مکانيک) . / مناقصه عمومي , مناقصه راهبري، نگهداري، تعمير و سرويس کليه سيستم هاي تاسيساتي (برق و مکانيک) .

 53. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام کليه خدمات راهبري، بهره برداري ، تعمير و نگهداري تاسيسات آب و رفع اتفاقات شهرستان هاي نرماشير فهرج / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام کليه خدمات راهبري، بهره برداري ، تعمير و نگهداري تاسيسات آب و رفع اتفاقات شهرستان هاي نرماشير فهرج

 54. مناقصه امور مربوط به بخش خدمات شهري - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه امور مربوط به بخش خدمات شهري - نوبت دوم

 55. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي نگهداري فضاي سبز ناحيه تانکرهاي ميرآباد و منظريه و آرامستان جديد / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي نگهداري فضاي سبز ناحيه تانکرهاي ميرآباد و منظريه و آرامستان جديد

 56. استعلام کاشت و نگهداري المانهاي محدوده طبرسي / استعلام,استعلام کاشت و نگهداري المانهاي محدوده طبرسي

 57. استعلام ايران کد غيرواقعي است-درخواست به پيوست ميباشد / استعلام ايران کد غيرواقعي است-درخواست به پيوست ميباشد

 58. استعلام هزينه بدنسازي يک نفر در ماه اقايان 30 نفر / استعلام هزينه بدنسازي يک نفر در ماه اقايان 30 نفر

 59. استعلام پنل پيامکي داراي شماره رند / استعلام پنل پيامکي داراي شماره رند

 60. تجديد فرآيند ارجاع کار عمومي خدمات اداره امور انبار ملکي (انبار شوش)- نوبت دوم / تجديد فرآيند ارجاع کار عمومي، تجديد فرآيند ارجاع کار عمومي خدمات اداره امور انبار ملکي (انبار شوش)- نوبت دوم

 61. استعلام کيسه گيري،توزين،سردوزي و رديف چيني وصفافي داخل انبار يا داخل کاميون به مقدار 3000 تن در انبارهاي تحت پوشش وانبارهاي کارگزاران درسطح استان / استعلام کيسه گيري،توزين،سردوزي و رديف چيني وصفافي داخل انبار يا داخل کاميون به مقدار 3000 تن در انبارهاي تحت پوشش وانبارهاي کارگزاران درسطح استان

 62. استعلام آرشيو الکترونيکي اسناد بايگاني با بت( اسکن و ثبت و ورود اطلاعات ، ثبت اطلاعات 500 زونکن که هرکدام حاوي 300 برگ ميباشد / استعلام آرشيو الکترونيکي اسناد بايگاني با بت( اسکن و ثبت و ورود اطلاعات ، ثبت اطلاعات 500 زونکن که هرکدام حاوي 300 برگ ميباشد

 63. استعلام نماشويي / استعلام نماشويي

 64. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي آب و هواشناسي شرکت آب منطقه اي آذربايجان شرقي به مدت يک سال از محل اعتبارات جاري / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي آب و هواشناسي شرکت آب منطقه اي آذربايجان شرقي به مدت يک سال از محل اعتبارات جاري

 65. ارزيابي کيفي مناقصه حفاظت و حراست از تاسيسات و اماکن و ادارات نوبت دوم / ارزيابي کيفي مناقصه ، ارزيابي کيفي مناقصه حفاظت و حراست از تاسيسات و اماکن و ادارات

 66. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي نگهداري فضاي سبز ناحيه ورودي شرقي-پاسداران / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي نگهداري فضاي سبز ناحيه ورودي شرقي-پاسداران

 67. استعلام کاشت ونگهداري المانهاي محدوده پارک / استعلام کاشت ونگهداري المانهاي محدوده پارک

 68. فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه واگذاري امور خدمات ساختمان و نگهداري فضاي سبز / فراخوان ارزيابي, فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه واگذاري امور خدمات ساختمان و نگهداري فضاي سبز

 69. استعلام خريد خدمات فني و کشاورزي براي اجراي عمليات شبکه اي مراقبت و پيش آگاهي عوامل خسارتزاي گياهي در سطح 600هکتار باغات و 450هکتار اراضي زراعي / استعلام خريد خدمات فني و کشاورزي براي اجراي عمليات شبکه اي مراقبت و پيش آگاهي عوامل خسارتزاي گياهي در سطح 600هکتار باغات و 450هکتار اراضي زراعي

 70. مناقصه, تأمين نيروي انساني جهت انجام کليه امور اپراتوري فني، معدني و نظافت صنعتي در کارخانه زغالشويي و معادن / تأمين نيروي انساني جهت انجام کليه امور اپراتوري فني، معدني و نظافت صنعتي در کارخانه زغالشويي و معادن

 71. تجديد فراخوان مناقصه انجام امور خدماتي و پشتيباني به صورت حجمي / تجديد فراخوان مناقصه انجام امور خدماتي و پشتيباني به صورت حجمي

 72. مناقصه واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز / مناقصه ، مناقصه واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز

 73. استعلام تامين نيروي انساني و انجام کليه امور خدماتي نظافتي خوابگاههاي فجربه صورت حجمي / استعلام تامين نيروي انساني و انجام کليه امور خدماتي نظافتي خوابگاههاي فجربه صورت حجمي

 74. تجديد مناقصه پروژه تامين نيرو جهت حفاظت و حراست از اماکن اموال و تاسيسات - نوبت دوم / تجديد مناقصه, تجديد مناقصه پروژه تامين نيرو جهت حفاظت و حراست از اماکن اموال و تاسيسات - نوبت دوم

 75. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امورات خدمات شهري(تنظيف معابر، جمع آوري و حمل و دفن زباله شهري تکاب / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امورات خدمات شهري(تنظيف معابر، جمع آوري و حمل و دفن زباله شهري تکاب

 76. استعلام هرس سرشاخه درختان در مسير شبکه توزيع برق امور تنکابن بر اساس فهرست بهاي سال 1399 با مبلغ پايه 900.000.000 ريال / استعلام هرس سرشاخه درختان در مسير شبکه توزيع برق امور تنکابن بر اساس فهرست بهاي سال 1399 با مبلغ پايه 900.000.000 ريال

 77. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه واگذاري خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي آب وهواشناسي شرکت آب منطقه اي آذربايجان شرقي به مدت يک سال ازمحل اعتبارات طرح / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه واگذاري خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي آب وهواشناسي شرکت آب منطقه اي آذربايجان شرقي به مدت يک سال ازمحل اعتبارات طرح

 78. فراخوان مناقصه نگهداري و توسعه فضاي سبز - چاپ دوم نوبت اول / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه نگهداري و توسعه فضاي سبز -چاپ دوم نوبت اول

 79. مناقصه تامين نيروي انساني خدمات پيمانکاري به تعداد 143 نفر / مناقصه تامين نيروي انساني خدمات پيمانکاري به تعداد 143 نفر

 80. مناقصه, تامين خدمات مراکز امداد و گازبان و تعميرات و متقاضيان و مشترکين و .در سطح شهرستانهاي غرب استان (بندرگز و کردکوي و بندرترکمن و گميشان و آق قلا ) / تامين خدمات مراکز امداد و گازبان و تعميرات و متقاضيان و مشترکين و .در سطح شهرستانهاي غرب استان (بندرگز و کردکوي و بندرترکمن و گميشان و آق قلا )

 81. استعلام کاشت و نگهداري المانهاي گل / استعلام, استعلام کاشت و نگهداري المانهاي گل

 82. مناقصه تامين نيروي انساني جهت انجام امور خدمات و نگهباني - نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه تامين نيروي انساني جهت انجام امور خدمات و نگهباني- نوبت دوم

 83. استعلام کاشت و نگهداري المانهاي محدوده توحيد / استعلام, استعلام کاشت و نگهداري المانهاي محدوده توحيد

 84. استعلام انتخاب مشاور جهت ارزيابي مديريت دارايي هاي فيزيکي / استعلام انتخاب مشاور جهت ارزيابي مديريت دارايي هاي فيزيکي

 85. استعلام عمليات خاکر برداري جهت جمع آوري نخاله با اجراي تمام مراحل مد نظر است تعداد 300 کاميون به صورت تقريبي و پيشنهاد قيمت بر اساس واحد کاميون مي باشد. / استعلام عمليات خاکر برداري جهت جمع آوري نخاله با اجراي تمام مراحل مد نظر است تعداد 300 کاميون به صورت تقريبي و پيشنهاد قيمت بر اساس واحد کاميون مي باشد.

 86. مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم

 87. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه يک مرحله اي امور راهبردي نگهداشت -تعمييروسرويس تاسيسات-برق مکانيکي- مخابرات - گاز طبي / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه يک مرحله اي امور راهبردي نگهداشت -تعمييروسرويس تاسيسات-برق مکانيکي- مخابرات - گاز طبي

 88. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات،پذيرايي،دبيرخانه،نظافت-امورفضاي سبز به نشاني: کرج- بعداز پل هوايي حصارک-ابتداي جاده قزلحصار-روبروي ميثم يک / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات،پذيرايي،دبيرخانه،نظافت-امورفضاي سبز به نشاني: کرج- بعداز پل هوايي حصارک-ابتداي جاده قزلحصار-روبروي ميثم يک

 89. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه انجام فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي ساختمان استانداري و ساختمان هاي وابسته / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه انجام فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي ساختمان استانداري و ساختمان هاي وابسته

 90. مناقصه اجراي کليه امور مربوط به کيسه زني و بارگيري / اگهي مناقصه , مناقصه اجراي کليه امور مربوط به کيسه زني و بارگيري

 91. فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمير و نگهداري در ساختمانهاي اداري و مسي / فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمير و نگهداري در ساختمانهاي اداري و مسي

 92. استعلام پروژه اجراي تاسيسات بوستان روستاي جزيره شمالي شهرستان گناوه / استعلام پروژه اجراي تاسيسات بوستان روستاي جزيره شمالي شهرستان گناوه

 93. استعلام فضاي سبز بلوار و ميدان بعثت و بلوار در ضلع شرقي ميدان سرگل و لچکي مجاور ميدان امام حسين و پارک رازي / استعلام فضاي سبز بلوار و ميدان بعثت و بلوار در ضلع شرقي ميدان سرگل و لچکي مجاور ميدان امام حسين و پارک رازي

 94. مناقصه انجام خدمات نامه رساني / مناقصه انجام خدمات نامه رساني

 95. مناقصه انجام امور نظارت و پيگيري وصول مطالبات- نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انجام امور نظارت و پيگيري وصول مطالبات - نوبت دوم

 96. مناقصه تامين نيروهاي انساني حرفه اي ، غير حرفه اي و خدماتي / مناقصه تامين نيروهاي انساني حرفه اي ، غير حرفه اي و خدماتي

 97. استعلام جمع آوري درختان معارض اجراي تعريض پل نمايشگاه ورفع خطر / استعلام, استعلام جمع آوري درختان معارض اجراي تعريض پل نمايشگاه ورفع خطر

 98. استعلام اجراي فضاي سبز در راهدارخانه مرکزي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي(مطابق فايل پيوست) / استعلام اجراي فضاي سبز در راهدارخانه مرکزي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي(مطابق فايل پيوست)

 99. استعلام واگذاري مديريت خوابگاه دانشجويان به مدت 6ماه برابر با يک ترم تحصيلي(شرايط واگداري طبق فايل پيوست) / استعلام واگذاري مديريت خوابگاه دانشجويان به مدت 6ماه برابر با يک ترم تحصيلي(شرايط واگداري طبق فايل پيوست)

 100. استعلام تجديد استعلام راهبردي و نگهداري و حفاظت از تاسيسات تصفيه خانه فاضلاب ( فضاي سبز و فرآيند) و انجام حوادث فاضلاب شهر جونقان - شهرستان کيار / استعلام تجديد استعلام راهبردي و نگهداري و حفاظت از تاسيسات تصفيه خانه فاضلاب ( فضاي سبز و فرآيند) و انجام حوادث فاضلاب شهر جونقان - شهرستان کيار

 101. مناقصه انجام خدمات وظايف نگهباني و حفاظت از کليه ساختمان هاي اداري- نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه انجام خدمات وظايف نگهباني و حفاظت از کليه ساختمان هاي اداري- نوبت دوم

 102. مناقصه واگذاري بخشي از خدمات اداري، مالي و فني و بهره برداري- نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري بخشي از خدمات اداري، مالي و فني و بهره برداري- نوبت دوم

 103. مناقصه شست و شوي واگن هاي مسافري / مناقصه، مناقصه شست و شوي واگن هاي مسافري

 104. فراخوان تعمير و نگهداري خدمات تاسيسات برق و مخابرات / فراخوان , فراخوان تعمير و نگهداري خدمات تاسيسات برق و مخابرات

 105. مناقصه ارائه انجام خدمات نظافت، علف چيني و سم پاشي / مناقصه , مناقصه ارائه انجام خدمات نظافت، علف چيني و سم پاشي

 106. استعلام سمپاش پشت وانتي ULV اسناد خزانه اسلامي اخزا 910 / استعلام سمپاش پشت وانتي ULV اسناد خزانه اسلامي اخزا 910

 107. استعلام استعلام خدمات انتظامي بيمارستان شهيد مصطفي خميني بهبهان(مراجعه به پيوست) / استعلام استعلام خدمات انتظامي بيمارستان شهيد مصطفي خميني بهبهان(مراجعه به پيوست)

 108. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تامين پزشک اورژانس و درمانگاه سرپايي بيمارستان بهنيا / مناقصه عمومي يک مرحله اي تامين پزشک اورژانس و درمانگاه سرپايي بيمارستان بهنيا

 109. فراخوان ارزيابي کيفي تجديد مناقصه واگذاري عمليات امور جاري انبار نفت / فراخوان ارزيابي کيفي تجديد مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي تجديد مناقصه واگذاري عمليات امور جاري انبار نفت

 110. تجديد مناقصه برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين - نوبت دوم / تجديد مناقصه برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين - نوبت دوم

 111. مناقصه واگذاري امور خدماتي و پشتيباني - نوبت دوم / مناقصه واگذاري امور خدماتي و پشتيباني- نوبت دوم

 112. مناقصه تامين نيروي انساني . / آگهي مناقصه , مناقصه تامين نيروي انساني .

 113. مناقصه حفظ و حراست پارک ها - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه حفظ و حراست پارک ها

 114. استعلام بکارگيري پيمانکارپشتيبان فضاي سبز / استعلام بکارگيري پيمانکارپشتيبان فضاي سبز

 115. استعلام شرکت کنندگان در استعلام، فايل پيوست شده را برداشته و کاملا مطالعه نمايند. و سپس صفحات مربوطه را تکميل و به همراه مدارک شرکت، در سايت بارگذاري کنند. / استعلام شرکت کنندگان در استعلام، فايل پيوست شده را برداشته و کاملا مطالعه نمايند. و سپس صفحات مربوطه را تکميل و به همراه مدارک شرکت، در سايت بارگذاري کنند.

 116. مناقصه تامين نيروي خدمات اداري - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه تامين نيروي خدمات اداري - نوبت دوم

 117. مناقصه رفت و روب و جمع آوري زباله - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه رفت و روب و جمع آوري زباله - نوبت دوم

 118. تجديد مناقصه تامين نيروي انساني - نوبت دوم / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه تامين نيروي انساني - نوبت دوم

 119. مناقصه عمومي خدمات فضاي سبز ادارات و اماکن عمومي / مناقصه عمومي، مناقصه عمومي خدمات فضاي سبز ادارات و اماکن عمومي

 120. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي نگهداري فضاي سبز ناحيه سه (پارک ملت-ميرآباد) / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي نگهداري فضاي سبز ناحيه سه (پارک ملت-ميرآباد)

 121. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي نگهداري فضاي سبز ناحيه يک شهرکرد / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي نگهداري فضاي سبز ناحيه يک شهرکرد

 122. استعلام ايجاد آرشيو الکترونيکي اسناد بايگاني 42 زونکن / استعلام ايجاد آرشيو الکترونيکي اسناد بايگاني 42 زونکن

 123. استعلام چاپ و تکثير بصورت قرار داد سالانه پرداخت بصورت 5ماهه با ارائه صورت وضعيت هزينه حمل تا محل بيمارستان به عهده فروشنده مي باشد. / استعلام چاپ و تکثير بصورت قرار داد سالانه پرداخت بصورت 5ماهه با ارائه صورت وضعيت هزينه حمل تا محل بيمارستان به عهده فروشنده مي باشد.

 124. استعلام خريد تجهيزات سخت افزار ( طبق نمونه پيوست ). / استعلام خريد تجهيزات سخت افزار ( طبق نمونه پيوست ).

 125. استعلام اجرت بدنسازي يک نفر در ماه جهت بانوان / استعلام اجرت بدنسازي يک نفر در ماه جهت بانوان

 126. استعلام کاشت ونگهداري المانهاي گل / استعلام کاشت ونگهداري المانهاي گل

 127. استعلام استعلام بهاي سم پاشي بيمارستان / استعلام استعلام بهاي سم پاشي بيمارستان

 128. استعلام بازپيرايي روشنايي وفضاي سبز لچکي بوستان وحدت / استعلام ، استعلام بازپيرايي روشنايي وفضاي سبز لچکي بوستان وحدت

 129. استعلام کاشت و نگهداري المانهاي گل / استعلام کاشت و نگهداري المانهاي گل

 130. استعلام عمليات سم پاشي منهول هاي فاضلاب منطقه / استعلام ,استعلام عمليات سم پاشي منهول هاي فاضلاب منطقه

 131. مناقصه انجام بخشي از کارها و خدمات مود نياز در سطوح شغلي مختلف کارشناسي. نوبت دوم / مناقصه، مناقصه انجام بخشي از کارها و خدمات مود نياز در سطوح شغلي مختلف کارشناسي. نوبت دوم

 132. مناقصه برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين / مناقصه برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين

 133. مناقصه, ارائه خدمات ( فني ) به تعداد 144 نفر نيروي انساني در حوزه شرکت توزيع نيروي برق تبريز / ارائه خدمات ( فني ) به تعداد 144 نفر نيروي انساني در حوزه شرکت توزيع نيروي برق تبريز

 134. تجديد مناقصه پاکسازي نرمه و غبار فولادسازي 3 دستگاه مکنده نوبت دوم / تجديد مناقصه،تجديد مناقصه پاکسازي نرمه و غبار فولادسازي 3 دستگاه مکنده نوبت دوم

 135. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه, مناقصه تامين نيروي انساني

 136. مناقصه واگذاري و انجام رفت و روب ، شستشو ، جمع آوري و حمل زباله و نخاله ها . مرحله دوم / آگهي مناقصه , مناقصه واگذاري و انجام رفت و روب ، شستشو ، جمع آوري و حمل زباله و نخاله ها . مرحله دوم

 137. فراخوان مناقصه خدمات شهري جمع آوري و حمل زباله هاي شهري رفت و روب -چاپ دوم نوبت اول / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خدمات شهري جمع آوري و حمل زباله هاي شهري رفت و روب - چاپ دوم نوبت اول

 138. مناقصه عمليات، نگهداري، بهره برداري و اپراتوري تاسيسات و منابع طبيعي آب شرب / مناقصه ،مناقصه عمليات، نگهداري، بهره برداري و اپراتوري تاسيسات و منابع طبيعي آب شرب

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,استعلام ,خدمات ,عمومي ,يک ,اي ,مناقصه عمومي ,نوبت دوم ,يک مرحله ,مرحله اي ,فضاي سبز ,تامين نيروي انساني ,مناقصه تامين نيروي ,مناقصه، مناقصه عمومي ,مناقصه عمومي همزمان

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله boo-introduction روحِ شناورِ غیرِسرگردان fakhtehoparvaz استرس استرس استرس درون نوشته های من وبسایت اختصاصی سمانه فضلی شهدای زینبی newpsychoview انجمن مجازی معلمان ایران .