لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.11.07 1. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري وتامين اپراتور121 براي مراکز اتفاقات درحوزه شرکت توزيع نيروي برق استان گيلان94-99 / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري وتامين اپراتور121 براي مراکز اتفاقات درحوزه شرکت توزيع نيروي برق استان گيلان94-99

 2. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي خريد خدمات نظافت وآبدارخانه / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي خريد خدمات نظافت وآبدارخانه

 3. ارزيابي کيفي مناقصه نظافت، پاکسازي، جمع آوري و حمل پسماندهاي عادي منطقه - نوبت دوم / ارزيابي کيفي، ارزيابي کيفي مناقصه نظافت، پاکسازي، جمع آوري و حمل پسماندهاي عادي منطقه - نوبت دوم

 4. مناقصه واگذاري امور خدمات عمومي / مناقصه ، مناقصه واگذاري امور خدمات عمومي

 5. استعلام تهيه و خريد اقلام و تجهيزات رايانه اي مورد نياز شرکت تلاشگران صنعتي و معدني لامرد و پارسيان طبق فايل پيوست / استعلام تهيه و خريد اقلام و تجهيزات رايانه اي مورد نياز شرکت تلاشگران صنعتي و معدني لامرد و پارسيان طبق فايل پيوست

 6. مناقصه پروژه جمع آوري و دفع زباله مکانيزه نوبت دوم / مناقصه پروژه جمع آوري و دفع زباله مکانيزه نوبت دوم

 7. استعلام شرايط فضاي سبز به پيوست ميباشد - / استعلام شرايط فضاي سبز به پيوست ميباشد -

 8. استعلام سرويس ، تعمير و نگهداري آسانسورهاي سازمان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه( تجديد بار اول) / استعلام سرويس ، تعمير و نگهداري آسانسورهاي سازمان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه( تجديد بار اول)

 9. استعلام عمليات سم پاشي منهولهاي شبکه فاضلاب منطقه 5 شهر / استعلام , استعلام عمليات سم پاشي منهولهاي شبکه فاضلاب منطقه 5 شهر

 10. مناقصه توليد انواع بطر PET از پريفرم مرحله دوم نوبت اول / مناقصه، مناقصه توليد انواع بطر PET از پريفرم مرحله دوم نوبت اول

 11. مناقصه امور خدماتي آموزشگاه / مناقصه ,مناقصه امور خدماتي آموزشگاه

 12. مناقصه, واگذاري وتامين اپراتور121 براي مراکز اتفاقات درحوزه شرکت توزيع نيروي برق استان گيلان 94-9 / واگذاري وتامين اپراتور121 براي مراکز اتفاقات درحوزه شرکت توزيع نيروي برق استان گيلان 94-9

 13. مناقصه واگذاري خدمات مشترکين و متقاضيان برق در حوزه عمل مديريت توزيع برق نوبت دوم / مناقصه، مناقصه واگذاري خدمات مشترکين و متقاضيان برق در حوزه عمل مديريت توزيع برق

 14. مناقصه انجام خدمات کنتورخواني و توزيع صورتحساب مشترکين / مناقصه انجام خدمات کنتورخواني و توزيع صورتحساب مشترکين

 15. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري کارهاي حجمي شهرداري / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري کارهاي حجمي شهرداري

 16. مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازهاي غيرمجاز- نوبت دوم / مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازهاي غيرمجاز- نوبت دوم

 17. تجديد مناقصه واگذاري امور خريد خدمات پزشکان عمومي - نوبت سوم / تجديد مناقصه ، تجديد مناقصه واگذاري امور خريد خدمات پزشکان عمومي - نوبت سوم

 18. فراخوان واگذاري نگهداري خدمات اپراتور دستگاه تلفنخانه / فراخوان واگذاري نگهداري خدمات اپراتور دستگاه تلفنخانه

 19. مناقصه انجام خدمات عمراني و تعميرات تجديد نوبت دوم / مناقصه انجام خدمات عمراني و تعميرات تجديد

 20. مناقصه, تأمين نيروي انساني و خدماتي مورد نياز / تأمين نيروي انساني و خدماتي مورد نياز

 21. مناقصه عمليات اجرايي تنظيف و جمع آوري حمل زباله هاي شهري خدمات شهر - مرحله دوم نوبت اول / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه عمليات اجرايي تنظيف و جمع آوري حمل زباله هاي شهري خدمات شهر - مرحله دوم نوبت اول

 22. تجديد فراخوان برون سپاري نگهباني و حفظ و حراست از مخازن / تجديد فراخوان ارزيابي کيفي ,تجديد فراخوان برون سپاري نگهباني و حفظ و حراست از مخازن

 23. مناقصه, تعمير و نگهداري و حفاظت فيزيکي از سيستم هاي روشنايي تهويه و ايمني نصب شده در تونل هاي تنگ زاغ و 17 شهريور / تعمير و نگهداري و حفاظت فيزيکي از سيستم هاي روشنايي تهويه و ايمني نصب شده در تونل هاي تنگ زاغ و 17 شهريور

 24. استعلام فضاي سبز بلوار و ميدان بعثت و بلوار واقع در ضلع شرقي ميدان سرگل و لچکي مجاور ميدان امام حسين(ع) و پارک رازي / استعلام فضاي سبز بلوار و ميدان بعثت و بلوار واقع در ضلع شرقي ميدان سرگل و لچکي مجاور ميدان امام حسين(ع) و پارک رازي

 25. مناقصه, مناقصه عمومي تخليه و بارگيري کالاي کيسه اي در بندر عباس / مناقصه عمومي تخليه و بارگيري کالاي کيسه اي در بندر عباس

 26. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مديريت بر اطلاعات ، آرشيو فني و خدمات توليد محتواي الکترونيک و تصويربرداري از مدارک مشترکين منطقه 10گازرساني تهران / مناقصه عمومي يک مرحله اي مديريت بر اطلاعات ، آرشيو فني و خدمات توليد محتواي الکترونيک و تصويربرداري از مدارک مشترکين منطقه 10گازرساني تهران

 27. مناقصه, واگذاري وتامين 267 نفرنيروي انساني ماهرونيمه ماهر مشاغل اداري ،فني و خدماتي 93-99 / واگذاري وتامين 267 نفرنيروي انساني ماهرونيمه ماهر مشاغل اداري ،فني و خدماتي 93-99

 28. استعلام اجراي عمليات آبياري و مراقبت از جنگلکاري زرچين شهرستان کهنوج / استعلام اجراي عمليات آبياري و مراقبت از جنگلکاري زرچين شهرستان کهنوج

 29. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري عمليات نگهداري وحفاظت ازمراکزنگهباني ساختمانهاي اداري ستاد وامورهاي توزيع برق استان گيلان95-99 / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري عمليات نگهداري وحفاظت ازمراکزنگهباني ساختمانهاي اداري ستاد وامورهاي توزيع برق استان گيلان95-99

 30. استعلام واگذاري امور راننده آمبولانس از تاريخ 99/11/15 لغايت 1400/6/9 به مدت 6 ماه و 24 روز مطابق شرايط پيوستي / استعلام واگذاري امور راننده آمبولانس از تاريخ 99/11/15 لغايت 1400/6/9 به مدت 6 ماه و 24 روز مطابق شرايط پيوستي

 31. مناقصه, 36ت/99 تجديد مناقصه 2358000 مورد قرائت و توزيع قبوض و بازديد کنتور / 36ت/99 تجديد مناقصه 2358000 مورد قرائت و توزيع قبوض و بازديد کنتور

 32. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي سرويس و نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي ساختمانهاي مرکزي و مرکز مطالعاتو پژوهش وزارت امور خارجه / مناقصه عمومي يک مرحله اي سرويس و نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي ساختمانهاي مرکزي و مرکز مطالعاتو پژوهش وزارت امور خارجه

 33. استعلام بازيابي اطلاعات از دست رفته آرشيو سمعي و بصري مطابق RFP پيوست / استعلام بازيابي اطلاعات از دست رفته آرشيو سمعي و بصري مطابق RFP پيوست

 34. استعلام عمليات سم پاشي منهول هاي فاضلاب شبکه فاضلاب منطقه سه / استعلام ,استعلام عمليات سم پاشي منهول هاي فاضلاب شبکه فاضلاب منطقه سه

 35. مناقصه, 45ت ج /99 تجديد مناقصه برونسپاري حفظ و حراست از محازن و تأسيسات و. / 45ت ج /99 تجديد مناقصه برونسپاري حفظ و حراست از محازن و تأسيسات و.

 36. تجديد مناقصه راهبري خدمات پشتيباني اداري، عمومي و. / تجديد مناقصه, تجديد مناقصه راهبري خدمات پشتيباني اداري، عمومي و. نوبت دوم

 37. فراخوان مناقصه خدمات راهبري وسائط نقليه سنگين - نوبت دوم / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه خدمات راهبري وسائط نقليه سنگين - نوبت دوم

 38. فراخوان مناقصه انتخاب پيمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال، تاسيسات و تجهيزات . / فراخوان مناقصه عمومي, فراخوان مناقصه انتخاب پيمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال، تاسيسات و تجهيزات .

 39. مناقصه برونسپاري عمليات نگهداري، تعميرات مکانيکي و . / مناقصه,مناقصه برونسپاري عمليات نگهداري، تعميرات مکانيکي و .

 40. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي فاز دوم عمليات حفاظت و مرمت بناي ياد بود مقبره الشعرا تبريز / مناقصه عمومي يک مرحله اي فاز دوم عمليات حفاظت و مرمت بناي ياد بود مقبره الشعرا تبريز

 41. مناقصه واگذاري قراردادهاي تامين نيروي انساني و فعاليتهاي حجمي - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه واگذاري قراردادهاي تامين نيروي انساني و فعاليتهاي حجمي- نوبت دوم

 42. فراخوان مناقصه واگذاري خدمات عمومي . / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه واگذاري خدمات عمومي .

 43. مناقصه واگذاري امور خدمات عمومي / مناقصه واگذاري امور خدمات عمومي

 44. مناقصه نگهداري و نگهباني کامل محدوده پارک هاي شهر. نوبت دوم / مناقصه نگهداري و نگهباني کامل محدوده پارک هاي شهر. نوبت دوم

 45. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه تامين نيروي انساني

 46. مناقصه واگذاري و نگهداري بخشي از فضاي سبز / مناقصه ،مناقصه واگذاري و نگهداري بخشي از فضاي سبز

 47. مناقصه عمومي واگذاري مديريت امور مجتمع انبارهاي مرکزي و گورت و نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه عمومي واگذاري مديريت امور مجتمع انبارهاي مرکزي و گورت و نوبت دوم

 48. استلام خريد گونه جهت احداث فضاي سبز سطح منقطقه شش / استعلام،استلام خريد گونه جهت احداث فضاي سبز سطح منقطقه شش

 49. استعلام سرويس، تعميرو نگهداري آسانسور دانشگاه علوم پزشکي البرز / استعلام سرويس، تعميرو نگهداري آسانسور دانشگاه علوم پزشکي البرز

 50. مناقصه خريد مانتيور X.VISION. / مناقصه خريد مانتيور X.VISION.

 51. استعلام تهيه برنامه راهبردي -عملياتي شهر وشهرداري برابرشيوه نامه پيوستي / استعلام تهيه برنامه راهبردي -عملياتي شهر وشهرداري برابرشيوه نامه پيوستي

 52. تجديد مناقصه برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين / تجديد مناقصه , تجديد مناقصه برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين

 53. مناقصه نگهداري امور تاسيسات / مناقصه نگهداري امور تاسيسات

 54. استعلام تامين پرسنل امور بهداشت و خدمات درماني زندانيان استان قم به مدت 1 ماه-طبق فايل پيوست / استعلام تامين پرسنل امور بهداشت و خدمات درماني زندانيان استان قم به مدت 1 ماه-طبق فايل پيوست

 55. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده B - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده B - نوبت دوم

 56. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده A - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده A - نوبت دوم

 57. مناقصه خدمات تامين ماشين آلات و نيروي انساني / فراخوان مناقصه, مناقصه خدمات تامين ماشين آلات و نيروي انساني

 58. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي برون سپاري فعاليت هاي بهره برداري، ونگهداري از تاسيسات آب شرب وخدمات مشترکين شهرستان طرقبه شانديز / مناقصه عمومي يک مرحله اي برون سپاري فعاليت هاي بهره برداري، ونگهداري از تاسيسات آب شرب وخدمات مشترکين شهرستان طرقبه شانديز

 59. فراخوان مناقصه انتخاب پيمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال، تاسيسات، تجهيزات .نوبت دوم / فراخوان مناقصه انتخاب پيمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال، تاسيسات، تجهيزات .نوبت دوم

 60. استعلام نگهداري وتعميرات تاسيسات تقاطع هاي غيرهم سطح منطقه 9 / استعلام نگهداري وتعميرات تاسيسات تقاطع هاي غيرهم سطح منطقه 9

 61. استعلام اجراي عمليات سم پاشي ومبارزه باملخ صحرايي به ميزان 100هکتار به شرح ليست پيوست در سطح شهرستان نهبندان پرداخت سررسيد اوراق اخزا 910به تاريخ 1402/08/07 / استعلام اجراي عمليات سم پاشي ومبارزه باملخ صحرايي به ميزان 100هکتار به شرح ليست پيوست در سطح شهرستان نهبندان پرداخت سررسيد اوراق اخزا 910به تاريخ 1402/08/07

 62. استعلام سرويس و نگهداري 4 دستگاه آسانسور به همراه اخذ گواهي استانداردادواري و هزينه هاي مربوطه به شرکتهاي داري پروانه کسب معتبر از اتحاديه شرکتهاي آسانسوري / استعلام سرويس و نگهداري 4 دستگاه آسانسور به همراه اخذ گواهي استانداردادواري و هزينه هاي مربوطه به شرکتهاي داري پروانه کسب معتبر از اتحاديه شرکتهاي آسانسوري

 63. مناقصه, واگذاري کليه امور مربوط به پشتيباني و خدمات عمومي / واگذاري کليه امور مربوط به پشتيباني و خدمات عمومي

 64. مناقصه خدمات پرسکاري و . / مناقصه مناقصه خدمات پرسکاري و .

 65. مناقصه, قرائت لوازم اندازه گيري مشترکين عادي وديماندي ?وصول مطالبات در محدوده شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي / قرائت لوازم اندازه گيري مشترکين عادي وديماندي ?وصول مطالبات در محدوده شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي

 66. مناقصه نگهداري فضاي سبز / مناقصه نگهداري فضاي سبز

 67. فراخوان مناقصه آبياري و مراقبت سنواتي / فراخوان مناقصه آبياري و مراقبت سنواتي

 68. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدماتي و ساير امور ارجاعي / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدماتي و ساير امور ارجاعي

 69. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان تايباد / مناقصه عمومي يک مرحله اي تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان تايباد

 70. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري وتامين 267 نفرنيروي انساني ماهرونيمه ماهر مشاغل اداري ،فني و خدماتي 93- / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري وتامين 267 نفرنيروي انساني ماهرونيمه ماهر مشاغل اداري ،فني و خدماتي 93-

 71. مناقصه قرائت کنتور مشترکين عادي ديماندي وصول مطالبات و تست و.تجديد نوبت دوم / مناقصه قرائت کنتور مشترکين عادي ديماندي وصول مطالبات و تست و.تجديد

 72. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي برون سپاري فعاليت هاي بهره برداري، ونگهداري از تاسيسات آب شرب وخدمات مشترکين شهرستان فيروزه / مناقصه عمومي يک مرحله اي برون سپاري فعاليت هاي بهره برداري، ونگهداري از تاسيسات آب شرب وخدمات مشترکين شهرستان فيروزه

 73. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام بخشي از امور خدماتي دانشگاه / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام بخشي از امور خدماتي دانشگاه

 74. آگهي مناقصه واگذاري انجام خدمات حفاظتي، مراقبتي، آتش نشاني و اطفاء حريق. / آگهي مناقصه واگذاري انجام خدمات حفاظتي، مراقبتي، آتش نشاني و اطفاء حريق.

 75. تجديد مناقصه واگذاري تعدادي از نواحي فضاي سبز 99.11.7 / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه واگذاري تعدادي از نواحي فضاي سبز 99.11.7

 76. تجديد مناقصه حفظ و حراست فيزيکي ساختمان و تاسيسات شهرداري / تجديد مناقصه, تجديد مناقصه حفظ و حراست فيزيکي ساختمان و تاسيسات شهرداري

 77. فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه پروژه خدمات امداد گاز شهري، روستايي و واحدهاي صنعتي تابعه / فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه ،فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه پروژه خدمات امداد گاز شهري، روستايي و واحدهاي صنعتي تابعه

 78. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري وتامين 240 نفرنيروي انساني ماهر و نيمه ماهر خدمات فني (سيمبان و برقکار ) 92-99 / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري وتامين 240 نفرنيروي انساني ماهر و نيمه ماهر خدمات فني (سيمبان و برقکار ) 92-99

 79. استعلام 2 نفر نيروي ماهر طبق قانون کار و مفاد قرارداد پيوست / استعلام 2 نفر نيروي ماهر طبق قانون کار و مفاد قرارداد پيوست

 80. مناقصه خريد خدمات نظافت و آبدارخانه / مناقصه, مناقصه خريد خدمات نظافت و آبدارخانه

 81. اصلاحيه مناقصه واگذاري حجمي، زماني اداره امور عمليات تاسيسات انبار نفت / مناقصه واگذاري حجمي، زماني اداره امور عمليات تاسيسات انبار نفت

 82. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي راهبري خدمات پشتباني اداري , عمومي/ راهبري ماشينهاي اداري ستاد و نواحي / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي راهبري خدمات پشتباني اداري , عمومي/ راهبري ماشينهاي اداري ستاد و نواحي

 83. استعلام تامين نيروي آموزشي هنرستان هنرهاي زيباي دختران قزوين / استعلام تامين نيروي آموزشي هنرستان هنرهاي زيباي دختران قزوين

 84. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي برون سپاري فعاليت هاي بهره برداري، ونگهداري از تاسيسات آب شرب وخدمات مشترکين شهرستان خواف / مناقصه عمومي يک مرحله اي برون سپاري فعاليت هاي بهره برداري، ونگهداري از تاسيسات آب شرب وخدمات مشترکين شهرستان خواف

 85. مناقصه, آگهي مناقصه فعاليتهاي پشتيباني و خدماتي تنظيفات و آبدارخانه / آگهي مناقصه فعاليتهاي پشتيباني و خدماتي تنظيفات و آبدارخانه

 86. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي خريد خدمات موزع وکارگر انبار و راننده ليفتراک / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي خريد خدمات موزع وکارگر انبار و راننده ليفتراک

 87. مناقصه, شرايط مناقصه واگذاري امور فضاي سبز دانشگاه کاشان / شرايط مناقصه واگذاري امور فضاي سبز دانشگاه کاشان

 88. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري کنتورخواني و توزيع موردي صورتحساب و همراه با خدمات بازرسي قرائت در سطح استان گلستان / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري کنتورخواني و توزيع موردي صورتحساب و همراه با خدمات بازرسي قرائت در سطح استان گلستان

 89. مناقصه خدمات شهري . / مناقصه،مناقصه خدمات شهري .

 90. تجديد مناقصه بازپيرايي فضاي سبز و اصلاح شبکه آبياري فرهنگ / تجديد مناقصه بازپيرايي فضاي سبز و اصلاح شبکه آبياري فرهنگ

 91. فراخوان مناقصه ?مرمت و بازسازي زمين چمن طبيعي و . / آگهي فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ?مرمت و بازسازي زمين چمن طبيعي و .

 92. مناقصه, انجام خدمات کنتور خواني و توزيع صورتحساب مشترکيندر سطح شهرستان شهرضا و توابع / انجام خدمات کنتور خواني و توزيع صورتحساب مشترکيندر سطح شهرستان شهرضا و توابع

 93. ارزيابي کيفي مناقصه واگذاري اسکن اسناد بايگاني شده / ارزيابي کيفي مناقصه، ارزيابي کيفي مناقصه واگذاري اسکن اسناد بايگاني شده

 94. مناقصه حفظ و نگهداري آرامستان و نظافت / مناقصه حفظ و نگهداري آرامستان و نظافت

 95. مناقصه ارائه خدمات تست دکل هاي فشار قوي تجديد / مناقصه ارائه خدمات تست دکل هاي فشار قوي تجديد

 96. استعلام اجراي عمليات سم پاشي ومبارزه باملخ صحرايي به ميزان 160هکتار به شرح ليست پيوست در سطح شهرستان نهبندان پرداخت سررسيد اوراق اخزا 901به تاريخ 21/06/1401 / استعلام اجراي عمليات سم پاشي ومبارزه باملخ صحرايي به ميزان 160هکتار به شرح ليست پيوست در سطح شهرستان نهبندان پرداخت سررسيد اوراق اخزا 901به تاريخ 21/06/1401

 97. مناقصه, امور خدماتي و پشتيباني / امور خدماتي و پشتيباني

 98. مناقصه عمليات نگهداري فضاي سبز و حراست فيزيکي تجديد / مناقصه عمليات نگهداري فضاي سبز و حراست فيزيکي تجديد

 99. استعلام تامين نيروي انساني ( از ايران کد مشابه استفاده شده است ) / استعلام تامين نيروي انساني ( از ايران کد مشابه استفاده شده است )

 100. استعلام بازپيرايي فضاي سبز لاين دوچرخه سواري بلوار امام(ره) / استعلام بازپيرايي فضاي سبز لاين دوچرخه سواري بلوار امام(ره)

 101. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز نوبت دوم / مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز نوبت دوم

 102. مناقصه, راهبري بهداري کارخانجات و واحد کمک هاي اوليه ساختمان عباس آباد / راهبري بهداري کارخانجات و واحد کمک هاي اوليه ساختمان عباس آباد

 103. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) دو مرحله اي تجديد- برونسپاري فعاليتهاي بهره برداري شبکه اب صباشهر(40ج ت /99) / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) دو مرحله اي تجديد- برونسپاري فعاليتهاي بهره برداري شبکه اب صباشهر(40ج ت /99)

 104. اصلاحيه مناقصه تامين خدمات و پشتيباني / اصلاحيه مناقصه تامين خدمات و پشتيباني

 105. اصلاحيه مناقصه خدمات حراست و نگهباني از اماکن و تاسيسات صنعتي / اصلاحيه مناقصه خدمات حراست و نگهباني از اماکن و تاسيسات صنعتي

 106. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري وتامين فعاليتهاي خدماتي ونظافتي درحوزه شرکت توزيع نيروي برق استان گيلان96-99 / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري وتامين فعاليتهاي خدماتي ونظافتي درحوزه شرکت توزيع نيروي برق استان گيلان96-99

 107. مناقصه خدمات موزع، کارگر انبار و راننده ليفتراک / مناقصه، مناقصه خدمات موزع، کارگر انبار و راننده ليفتراک

 108. استعلام جمع آوري به روش زنده گيري سگ هاي ولگرد در سطح شهر گلبهار مطابق فايل پيوست. / استعلام جمع آوري به روش زنده گيري سگ هاي ولگرد در سطح شهر گلبهار مطابق فايل پيوست.

 109. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري اداره امور مرکز سوختگيري هواپيمايي همدان / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري اداره امور مرکز سوختگيري هواپيمايي همدان

 110. فراخوان ارزيابي مناقصه خدمات راهبري کاشت و نگهداري فضاي سبز / فراخوان ارزيابي مناقصه, فراخوان ارزيابي مناقصه خدمات راهبري کاشت و نگهداري فضاي سبز

 111. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي برونسپاري نگهباني و حفظ و حراست از مخازن / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي برونسپاري نگهباني و حفظ و حراست از مخازن

 112. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه تامين نيروي انساني

 113. مناقصه پروژه احداث، ترميم، کاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز - مرحله اول نوبت دوم / مناقصه پروژه احداث، ترميم، کاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز - مرحله اول نوبت دوم

 114. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام امور خدماتي اداره کل ورزش و جوانان استان ايلام در سال 99 / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام امور خدماتي اداره کل ورزش و جوانان استان ايلام در سال 99

 115. مناقصه راهبري، بهره برداري و رفع اتفاقات شبکه توزيع، خطوط انتقال، منابع آبي. تجديد / آگهي تجديد مناقصه عمومي, مناقصه راهبري، بهره برداري و رفع اتفاقات شبکه توزيع، خطوط انتقال، منابع آبي. تجديد

 116. مناقصه انجام عمليات هرس زمستانه 350 هکتار از باغات پسته / مناقصه ، مناقصه انجام عمليات هرس زمستانه 350 هکتار از باغات پسته

 117. مناقصه عمليات نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه هاي . - نوبت دوم / فراخوان مناقصه، مناقصه عمليات نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه هاي . - نوبت دوم

 118. استعلام خدمات نگهداشت خطوط لوله حوزه استحفاظي مرکز بهره برداري همدان / استعلام خدمات نگهداشت خطوط لوله حوزه استحفاظي مرکز بهره برداري همدان

 119. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري عمليات حجمي انبار نفت منطقه استان مرکزي / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري عمليات حجمي انبار نفت منطقه استان مرکزي

 120. مناقصه اجراي خدمات عمراني و تجهيزات مربوطه / مناقصه ، مناقصه اجراي خدمات عمراني و تجهيزات مربوطه

 121. مناقصه حفظ و حراست پارک ها / مناقصه، مناقصه حفظ و حراست پارک ها

 122. مناقصه خدمات شهري / مناقصه خدمات شهري

 123. مناقصه احداث فضاي سبز فاز يک تقاطع چهارسطحي . / مناقصه , مناقصه احداث فضاي سبز فاز يک تقاطع چهارسطحي .

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,خدمات ,عمومي ,واگذاري ,مرحله ,اي ,مناقصه عمومي ,مرحله اي ,يک مرحله ,فضاي سبز ,همزمان با ,مناقصه عمومي همزمان ,مناقصه، مناقصه عمومي ,تامين نيروي انساني ,شرکت توزيع نيروي

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله مديريت و تئوری های نوین آموزشي سدیم تری پلی فسفات https://dr-majidghiasi.ir سر مشق باد کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان سرکان sheniwatch ایران پژوهی naslebartar phone2020 حمید اس اس اس