لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.11.09
 1. استعلام استعلام لنژري / استعلام استعلام لنژري

 2. استعلام واگذاري امورچاپ وانتشارات ورايت سي دي ودي وي دي طبق مدارک پيوست (ايران کد مشابه است ) / استعلام واگذاري امورچاپ وانتشارات ورايت سي دي ودي وي دي طبق مدارک پيوست (ايران کد مشابه است )

 3. استعلام واگذاري امور منشي گري مرکز بهداشت ملاير / استعلام واگذاري امور منشي گري مرکز بهداشت ملاير

 4. مناقصه خريدخدمات پشتيباني اداري، فني / مناقصه، مناقصه خريدخدمات پشتيباني اداري، فني

 5. مناقصه نگهداري فضاي سبز / آگهي مناقصه ،مناقصه نگهداري فضاي سبز

 6. مناقصه پروژه حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر / مناقصه پروژه حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر

 7. مناقصه برون سپاري امور خدمات شهري منطقه دو / مناقصه ، مناقصه برون سپاري امور خدمات شهري منطقه دو

 8. مناقصه, انجام خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي سنجش آب و هواشناسي استان چهارمحال و بختياري / انجام خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي سنجش آب و هواشناسي استان چهارمحال و بختياري

 9. استعلام واگذاري خريد خدمات برگه برداري، اسکن و بايگاني پرونده هاي پزشکي / استعلام واگذاري خريد خدمات برگه برداري، اسکن و بايگاني پرونده هاي پزشکي

 10. مناقصه, تجديد-برونسپاري اب وحيديه / تجديد-برونسپاري اب وحيديه

 11. استعلام کد خدماتي مشابه مي باشدخدمات مورد نظر به کار گيري 3 نفر نيرو به مدت 3 دوره 29 روزه براي جمع آوري ضايعات آهني / استعلام کد خدماتي مشابه مي باشدخدمات مورد نظر به کار گيري 3 نفر نيرو به مدت 3 دوره 29 روزه براي جمع آوري ضايعات آهني

 12. استعلام حفاظت خانه کلانتر تبريز / استعلام حفاظت خانه کلانتر تبريز

 13. استعلام کاشت ونگهداري المانهاي محدوده / استعلام, کاشت ونگهداري المانهاي محدوده

 14. استعلام اسکن پرونده هاي واحد فني و شهرسازي / استعلام اسکن پرونده هاي واحد فني و شهرسازي

 15. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي مناقصه شماره 1400/3 تامين نيرو کارگري / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي مناقصه شماره 1400/3 تامين نيرو کارگري

 16. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه , مناقصه تامين نيروي انساني

 17. مناقصه انجام خدمات پشتيباني، نگهداري فضاي سبز، مستغلات و هدايت . / مناقصه , مناقصه انجام خدمات پشتيباني، نگهداري فضاي سبز، مستغلات و هدايت .

 18. استعلام نظافت ساختمان اداري و پذيرايي پرسنل طبق شرايط فايل پيوستي / استعلام نظافت ساختمان اداري و پذيرايي پرسنل طبق شرايط فايل پيوستي

 19. مناقصه, خدمات راهبري کاشت و نگهداري فضاي سبز سايت هاي 1و2و3و4و5 ، کريدور حد شرقي ، نهالستان شهرداري ، پل پتر / خدمات راهبري کاشت و نگهداري فضاي سبز سايت هاي 1و2و3و4و5 ، کريدور حد شرقي ، نهالستان شهرداري ، پل پتر

 20. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي مناقصه شماره 1400/1تامين نيروي برقکار / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي مناقصه شماره 1400/1تامين نيروي برقکار

 21. مناقصه نگهداري تاسيسات حرارتي و برودتي / مناقصه, مناقصه نگهداري تاسيسات حرارتي و برودتي

 22. مناقصه ايجاد فضاي سبز و محوطه سازي - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه ايجاد فضاي سبز و محوطه سازي - نوبت دوم

 23. کاشت و نگهداري المانهاي گل محدوده بلوار فرودگاه / استعلام, کاشت و نگهداري المانهاي گل محدوده بلوار فرودگاه

 24. استعلام واگذاري اسکن و امحاء پرونده هاي ستري / استعلام, استعلام واگذاري اسکن و امحاء پرونده هاي ستري

 25. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه شماره 1400/4انجام امور خدماتي و نظافتي بصورت حجمي / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه شماره 1400/4انجام امور خدماتي و نظافتي بصورت حجمي

 26. مناقصه تامين نيروي برقکار- نوبت دوم / مناقصه تامين نيروي برقکار- نوبت دوم

 27. استعلام کاشت و نگهداري المانهاي گل / استعلام, استعلام کاشت و نگهداري المانهاي گل

 28. استعلام تامين نيروي انساني و انجام کليه امور خدماتي نظافتي خوابگاههاي فجربه صورت حجمي / استعلام تامين نيروي انساني و انجام کليه امور خدماتي نظافتي خوابگاههاي فجربه صورت حجمي

 29. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري خدمات قرائت کنتور ووصول بدهي مشترکين مصارف عادي و ديماندي استان يزد -شماره مناقصه 99/163/603 / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري خدمات قرائت کنتور ووصول بدهي مشترکين مصارف عادي و ديماندي استان يزد -شماره مناقصه 99/163/603

 30. مناقصه برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب - نوبت دوم / مناقصه برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب - نوبت دوم

 31. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت و حراست از اماکن اموال و تاسيسات شرکت گاز استان قم / مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت و حراست از اماکن اموال و تاسيسات شرکت گاز استان قم

 32. مناقصه برون سپاري امور اجرائيات و کنترل ساختمان -مرحله سوم نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه برون سپاري امور اجرائيات و کنترل ساختمان -مرحله سوم نوبت دوم

 33. فراخوان ارزيابي مناقصه خدمات راهبري کاشت و نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم / فراخوان ارزيابي مناقصه, فراخوان ارزيابي مناقصه خدمات راهبري کاشت و نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم

 34. استعلام نگهداري تجهيزات الکتريکي ومکانيکي گذرگاه هاي / استعلام نگهداري تجهيزات الکتريکي ومکانيکي گذرگاه هاي

 35. استعلام قرارداد فضاي سبز بيمارستان نبي اکرم شهرستان عسلويه / استعلام قرارداد فضاي سبز بيمارستان نبي اکرم شهرستان عسلويه

 36. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي اسکن اسناد بايگاني شده در ستاد مرکزي و انبار محمد شهر کرج و ثبت در سامانه آرشيو الکترونيک بانک صنعت و معدن / فراخوان ارزيابي کيفي اسکن اسناد بايگاني شده در ستاد مرکزي و انبار محمد شهر کرج و ثبت در سامانه آرشيو الکترونيک بانک صنعت و معدن

 37. استعلام هرس کاري درختان و از بين بردن علفهاي هرز-پاکسازي محوطه انبار دارويي بهمراه تخليه-ياخچي آباد-قبل از قيمت گذاري بازديد بعمل آيد. / استعلام هرس کاري درختان و از بين بردن علفهاي هرز-پاکسازي محوطه انبار دارويي بهمراه تخليه-ياخچي آباد-قبل از قيمت گذاري بازديد بعمل آيد.

 38. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه فعاليت هاي خدمات شهري / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه فعاليت هاي خدمات شهري

 39. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي اجراي عمليات آبياري و مراقبت منطقه جازموريان پارسل(1)شهرستان قلعه گنج / مناقصه عمومي يک مرحله اي اجراي عمليات آبياري و مراقبت منطقه جازموريان پارسل(1)شهرستان قلعه گنج

 40. مناقصه پاکسازي نرمه و غبار فولادسازي توسط 3 دستگاه مکنده / مناقصه، مناقصه پاکسازي نرمه و غبار فولادسازي توسط 3 دستگاه مکنده

 41. مناقصه تامين نيروي انساني - نوبت دوم / مناقصه تامين نيروي انساني - نوبت دوم

 42. استعلام توسعه شبکه شهر دانشجو با رويکرد ترويج تعاوني دانشجويي / استعلام توسعه شبکه شهر دانشجو با رويکرد ترويج تعاوني دانشجويي

 43. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي آگهي مناقصه نوبت اول خدمات شهري جمع آوري و حمل زباله هاي شهري رفت و روب و . و اجرائيات سال 1400 / مناقصه عمومي يک مرحله اي آگهي مناقصه نوبت اول خدمات شهري جمع آوري و حمل زباله هاي شهري رفت و روب و . و اجرائيات سال 1400

 44. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي آگهي مناقصه نوبت اول نگهداري و توسعه فضاي سبز سال 1400 / مناقصه عمومي يک مرحله اي آگهي مناقصه نوبت اول نگهداري و توسعه فضاي سبز سال 1400

 45. فراخوان مناقصه واگذاري خريد خدمات اداري / فراخوان مناقصه ،فراخوان مناقصه واگذاري خريد خدمات اداري

 46. مناقصه واگذاري امور خدماتي شهرداري / مناقصه، مناقصه واگذاري امور خدماتي شهرداري

 47. مناقصه عمليات مديريت بهره برداري آب و فاضلاب، خدمات مشترکين و خدمات عمومي و . / مناقصه عمومي, مناقصه عمليات مديريت بهره برداري آب و فاضلاب، خدمات مشترکين و خدمات عمومي و .

 48. مناقصه خدمات عمومي ، اداري ، انبارداري ، تنظيفات و فضاي سبز / مناقصه خدمات عمومي ، اداري ، انبارداري ، تنظيفات و فضاي سبز

 49. مناقصه, نگهداري فضاي سبز شرکت برق منطقه اي 117/340 / نگهداري فضاي سبز شرکت برق منطقه اي 117/340

 50. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي از خدمات امور پشتيباني بيمارستان حضرت زينب(س)اروندکنار1400 / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي از خدمات امور پشتيباني بيمارستان حضرت زينب(س)اروندکنار1400

 51. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تامين نيروي پرسشگر طرح کوهورت منطقه صومعه سرا / مناقصه عمومي يک مرحله اي تامين نيروي پرسشگر طرح کوهورت منطقه صومعه سرا

 52. مناقصه ارائه خدمات اداري / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه ارائه خدمات اداري

 53. مناقصه تأمين نيروي انساني جهت انجام کليه امور اپراتوري فني / تأمين نيروي انساني جهت انجام کليه امور اپراتوري فني

 54. مناقصه نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم / آگهي مناقصه ،مناقصه نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم

 55. مناقصه خدمات فني و عمومي مخابرات / مناقصه خدمات فني و عمومي مخابرات

 56. مناقصه انجام خدمات حراست و نگهباني از اموال، اماکن، تاسيسات، خطوط لوله و شبکه برق / مناقصه , مناقصه انجام خدمات حراست و نگهباني از اموال، اماکن، تاسيسات، خطوط لوله و شبکه برق

 57. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي حفاظت و حراست از تاسيسات و اماکن و ادارات شرکت گاز استان همدان 60-99 / فراخوان ارزيابي کيفي حفاظت و حراست از تاسيسات و اماکن و ادارات شرکت گاز استان همدان 60-99

 58. استعلام کاشت و نگهداري المانهاي محدوده فلسطين بلوار ملک اباد / استعلام, استعلام کاشت و نگهداري المانهاي محدوده فلسطين بلوار ملک اباد

 59. تجديد مناقصه خدمات، نظافت، پذيرايي و دبيرخانه - نوبت دوم / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه خدمات، نظافت، پذيرايي و دبيرخانه- نوبت دوم

 60. فراخوان ارزيابي انجام حجم خدمات پشتيباني فني مهندسي - نوبت دوم / فراخوان ارزيابي انجام حجم خدمات پشتيباني فني مهندسي - نوبت دوم

 61. استعلام خريد اقلام بر اساس فايل پيوست - پر کردن فايل پيوست اامي است. / استعلام خريد اقلام بر اساس فايل پيوست - پر کردن فايل پيوست اامي است.

 62. مناقصه واگذاري کليه خدمات حفاظت فيزيکي ساختمان‌ها و اماکن سازمان اتوبوسراني / مناقصه واگذاري کليه خدمات حفاظت فيزيکي ساختمان‌ها و اماکن سازمان اتوبوسراني

 63. اصلاحيه مناقصه عمومي طرح کاهش تلفات ناحيه يک - نوبت دوم / اصلاحيه مناقصه ، اصلاحيه مناقصه عمومي طرح کاهش تلفات ناحيه يک - نوبت دوم

 64. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي واگذاري حجمي/زماني اداره امورتاسيسات و عمليات انبارنفت و امور اجرايي مرکز سوختگيري هواپيمايي رشت / فراخوان ارزيابي کيفي واگذاري حجمي/زماني اداره امورتاسيسات و عمليات انبارنفت و امور اجرايي مرکز سوختگيري هواپيمايي رشت

 65. استعلام انجام خدمات مربوط به مديريت، حفاظت و نگهداري. / استعلام انجام خدمات مربوط به مديريت، حفاظت و نگهداري.

 66. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي پروژه بازسازي و اصلاح ميدان معلم / مناقصه عمومي يک مرحله اي پروژه بازسازي و اصلاح ميدان معلم

 67. مناقصه, انجام امور بهره برداري? تعمير و نگهداري ايستگاه راه آهن اختصاصي مجتمع سنگ آهن سنگان / انجام امور بهره برداري? تعمير و نگهداري ايستگاه راه آهن اختصاصي مجتمع سنگ آهن سنگان

 68. استعلام انجام کارهاي دستمزدي ستاد شبکه ممسني / استعلام انجام کارهاي دستمزدي ستاد شبکه ممسني

 69. استعلام قـرارداد راهبري خدمات دريافت، جمع آوري، انتقال و بازيافت مواد زائد نفتي کشتي ها / استعلام قـرارداد راهبري خدمات دريافت، جمع آوري، انتقال و بازيافت مواد زائد نفتي کشتي ها

 70. استعلام استعلام بهاي سم پاشي بيمارستان / استعلام استعلام بهاي سم پاشي بيمارستان

 71. استعلام خريد تجهيزات و راه اندازي کليه تاسيسات مربوط به روشنائي پارک ها و فضاي سبز بر اساس دستور کار / استعلام خريد تجهيزات و راه اندازي کليه تاسيسات مربوط به روشنائي پارک ها و فضاي سبز بر اساس دستور کار

 72. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي مناقصه شماره 1400/2 تامين نيرو اداري / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي مناقصه شماره 1400/2 تامين نيرو اداري

 73. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت و نگهباني گروه دو شهرستان / مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت و نگهباني گروه دو شهرستان

 74. مناقصه, مناقصه خدمات تشريفات و پذيرايي تنظيفات خدمات عمومي شرکت برق منطقه اي 11784/340 / مناقصه خدمات تشريفات و پذيرايي تنظيفات خدمات عمومي شرکت برق منطقه اي 11784/340

 75. استعلام کاشت ونگهداري المانهاي / استعلام کاشت ونگهداري المانهاي

 76. مناقصه نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم / مناقصه،مناقصه نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم

 77. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده B / مناقصه , مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده B

 78. تجديد مناقصه صدور ، توزيع ، مکاتبه و جمع بندي نهايي فيش هاي پسماند - نوبت اول / تجديد مناقصه صدور ، توزيع ، مکاتبه و جمع بندي نهايي فيش هاي پسماند - نوبت اول

 79. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي اجراي عمليات آبياري و مراقبت منطقه جازموريان پارسل(2)شهرستان قلعه گنج / مناقصه عمومي يک مرحله اي اجراي عمليات آبياري و مراقبت منطقه جازموريان پارسل(2)شهرستان قلعه گنج

 80. استعلام بارگيري،حمل،تخليه و جابجايي 5 واحد اثاثيه ار ايستگاه ماهواره بندرعباس(روستاي تل سياه) به مرکز نگين قشم(جنب بازار قديم قشم) مطابق با فايل ضميمه / استعلام بارگيري،حمل،تخليه و جابجايي 5 واحد اثاثيه ار ايستگاه ماهواره بندرعباس(روستاي تل سياه) به مرکز نگين قشم(جنب بازار قديم قشم) مطابق با فايل ضميمه

 81. تجديد مناقصه عمليات تخليه مقدار 50 هزار تن خاک فسفات . نوبت دوم / تجديد مناقصه عمومي , تجديد مناقصه عمليات تخليه مقدار 50 هزار تن خاک فسفات .

 82. مناقصه واگذاري سد معبر و تخلفات ساختماني (اجرائيات) / مناقصه واگذاري سد معبر و تخلفات ساختماني (اجرائيات)

 83. استعلام اسکن الکترونيکي پرونده هاي امور مشترکين فرديس - تجديد استعلام / استعلام اسکن الکترونيکي پرونده هاي امور مشترکين فرديس - تجديد استعلام

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,خدمات ,عمومي ,استعلام ,نگهداري ,اي ,مناقصه عمومي ,يک مرحله ,مرحله اي ,فضاي سبز ,عمومي يک ,مناقصه عمومي همزمان ,تامين نيروي انساني ,مناقصه تامين نيروي ,اجراي عمليات آبياري

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله 17768248 مهندسی صنایع دانشگاه تربت حیدریه 93 شیک فایل _ دانلود فایل های دانلودی تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز؟ می‌کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم …! محمدمهدی مخبری شب ناهماهنگ... دانش ronastarhsc دانلود فایل چاپ دیجیتال کتاب و چاپ کتاب مشهد|من چاپ | پرینت رنگی