لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.3.21 1. مناقصه امور خدماتي، نظافتي بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) / مناقصه عمومي، مناقصه امور خدماتي، نظافتي بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع)

 2. استعلام قرارداد سرويس و نگهداري 12 دستگاه آسانسور ساختمان صلح، معاونت توانبخشي، موسسه علمي کاربردي و موزه علي اکبر صنعتي طبق قرارداد پيوستي در سامانه ستاد / استعلام قرارداد سرويس و نگهداري 12 دستگاه آسانسور ساختمان صلح، معاونت توانبخشي، موسسه علمي کاربردي و موزه علي اکبر صنعتي طبق قرارداد پيوستي در سامانه ستاد

 3. اطلاعيه ارايه خدمات چاپ و تکثير اوراق / اطلاعيه، اطلاعيه ارايه خدمات چاپ و تکثير اوراق

 4. استعلام واگذاري نگهداري شبکه کابل هوايي / استعلام واگذاري نگهداري شبکه کابل هوايي

 5. مناقصه پيمانکاري مرکز تماس 2020 / مناقصه،مناقصه پيمانکاري مرکز تماس 2020

 6. فراخوان مناقصه انجام خدمات تهيه و طبخ و سرو سه وعده غذا ، يک وعده پس شام و خدمات اتاقداري / فراخوان مناقصه انجام خدمات تهيه و طبخ و سرو سه وعده غذا ، يک وعده پس شام و خدمات اتاقداري

 7. فراخوان مناقصه واگذاري حجمي زماني بهره بردازي از جايگاه بنزين يک شرکتي- تجديد / فراخوان تجديد مناقصه عمومي, فراخوان مناقصه واگذاري حجمي زماني بهره بردازي از جايگاه بنزين يک شرکتي- تجديد

 8. مناقصه عمومي امور حفاظتي و نگهباني بيمارستان / مناقصه عمومي، مناقصه عمومي امور حفاظتي و نگهباني بيمارستان

 9. استعلام تايپ و تکثير ، کپي و اسکن در ساختمان مرکزي استان يزد / استعلام تايپ و تکثير ، کپي و اسکن در ساختمان مرکزي استان يزد

 10. استعلام جمع آوري وحمل و نقل و بي خطر سازي پسماندهاي آزمايشگاهي و عفوني / استعلام جمع آوري وحمل و نقل و بي خطر سازي پسماندهاي آزمايشگاهي و عفوني

 11. مناقصه, خدمات و نگهداري شهرک ها ونواحي صنعتي فرمهين، تفرش، آشتيان، فروزان ،آستانه، کميجان، گرکان، شهيد باباي / خدمات و نگهداري شهرک ها ونواحي صنعتي فرمهين، تفرش، آشتيان، فروزان ،آستانه، کميجان، گرکان، شهيد باباي

 12. استعلام پيمانکارجهت حراست فيزيکي فقط طبق ليست پيوست / استعلام پيمانکارجهت حراست فيزيکي فقط طبق ليست پيوست

 13. استعلام قرق در منطقه بحراني کانون هاي ريزگرد شرق هنديجان به مساحت 10200 هکتار / استعلام قرق در منطقه بحراني کانون هاي ريزگرد شرق هنديجان به مساحت 10200 هکتار

 14. استعلام خريد خدمات پاکت گذاري 1.000.000 عدد سيم کارت بهمراه بروشور / استعلام، استعلام خريد خدمات پاکت گذاري 1.000.000 عدد سيم کارت بهمراه بروشور

 15. مناقصه واگذاري امور خدماتي و پشتيباني / مناقصه ، مناقصه واگذاري امور خدماتي و پشتيباني

 16. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز جنگل و. / مناقصه، مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز جنگل و.

 17. مناقصه اداره گرمخانه هاي پهنه ب شهر / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه اداره گرمخانه هاي پهنه ب شهر

 18. مناقصه واگذاري حجمي امورات خدمات شهري و فضاي سبز شهر / مناقصه واگذاري حجمي امورات خدمات شهري و فضاي سبز شهر

 19. مناقصه, اداره امور و اجراي حجمي زماني عمليات جايگاه شرکتي شماره 5 اهواز / اداره امور و اجراي حجمي زماني عمليات جايگاه شرکتي شماره 5 اهواز

 20. استعلام جمع اوري . پرکردن نخاله ماشين . حمل مصالح داخل بيمارستان / استعلام جمع اوري . پرکردن نخاله ماشين . حمل مصالح داخل بيمارستان

 21. استعلام تعمير دوربين نظارت تصويري / استعلام تعمير دوربين نظارت تصويري

 22. استعلام وزيع وجمع آوري مرسولات پستي دفاتر ist روستاي بانه با خودرو وانت پيکان مدل 90به بالاوازنظر اطاق عقب وامنيت پستي مورد تاييد اداره باشد / استعلام وزيع وجمع آوري مرسولات پستي دفاتر ist روستاي بانه با خودرو وانت پيکان مدل 90به بالاوازنظر اطاق عقب وامنيت پستي مورد تاييد اداره باشد

 23. استعلام ثبت نام،قبول مدارک و تحويل کارت ملي هوشمند با توجه به شرايط فايل پيوست / استعلام ثبت نام،قبول مدارک و تحويل کارت ملي هوشمند با توجه به شرايط فايل پيوست

 24. استعلام نيروي کار مرد جهت حفظ نظم و امنيت و انجام امور مربوط به انتظامات بيمارستان شهداي کارگر بصورت 24 ساعته و در تمام ايام سال و روزهاي تعطيل. / استعلام نيروي کار مرد جهت حفظ نظم و امنيت و انجام امور مربوط به انتظامات بيمارستان شهداي کارگر بصورت 24 ساعته و در تمام ايام سال و روزهاي تعطيل.

 25. استعلام خدمات سرويس و نگهداري و راهبري ماهيانه تاسيسات مکانيکي و الکتريکي ساختمان اداري را طبق مشخصات و شرايط پيوست / استعلام خدمات سرويس و نگهداري و راهبري ماهيانه تاسيسات مکانيکي و الکتريکي ساختمان اداري را طبق مشخصات و شرايط پيوست

 26. تجديد مناقصه انجام کليه عمليات خدمات عمومي / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه انجام کليه عمليات خدمات عمومي

 27. استعلام واگذاري امور چاپ، تکثير و ماشين نويسي قيمت خدمات در يک ماه را محاسبه و مبلغ مورد نظر را بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده در سامانه درج نماييد. / استعلام واگذاري امور چاپ، تکثير و ماشين نويسي قيمت خدمات در يک ماه را محاسبه و مبلغ مورد نظر را بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده در سامانه درج نماييد.

 28. استعلام اسکن اوراق پروند هاي قضايي به تعداد 2،500،000 برگ / استعلام اسکن اوراق پروند هاي قضايي به تعداد 2،500،000 برگ

 29. مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي باشگاه فرهنگيان شماره يک - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي باشگاه فرهنگيان شماره يک - نوبت دوم

 30. مناقصه عمليات حمل و تخليه 500 هزار تن انواع نهاده هاي کشاورزي / مناقصه, مناقصه عمليات حمل و تخليه 500 هزار تن انواع نهاده هاي کشاورزي

 31. مناقصه رفت و روب و تنظيف حوزه جنوبي / مناقصه , مناقصه رفت و روب و تنظيف حوزه جنوبي

 32. استعلام واگذاري نگهداري شبکه کابل هوايي / استعلام واگذاري نگهداري شبکه کابل هوايي

 33. مناقصه واگذاري اداره امور عمليات کنترل موجودي باک هاي خودروهاي . / مناقصه , مناقصه واگذاري اداره امور عمليات کنترل موجودي باک هاي خودروهاي .

 34. مناقصه, تامين خدمات ايمني ?بهداشت ? محيط زيست و راهبري آتش نشاني / تامين خدمات ايمني ?بهداشت ? محيط زيست و راهبري آتش نشاني

 35. مناقصه انجام خدمات تنظيفات محوطه، حفظ و نگهداري فضاي سبز / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات تنظيفات محوطه، حفظ و نگهداري فضاي سبز

 36. استعلام خريد خدمات پشتيباني نرم افزار پرگار / استعلام خريد خدمات پشتيباني نرم افزار پرگار

 37. استعلام، مبارزه با آفات و ات موذي و جوندگان شرکت سايپا و توابع_ شهرک شالي و نارنجي در استان هاي مازندران / مبارزه با آفات و ات موذي و جوندگان شرکت سايپا و توابع_ شهرک شالي و نارنجي در استان هاي مازندران

 38. استعلام لجن کش 4 اينچ / استعلام لجن کش 4 اينچ

 39. استعلام هزينه حمل بر عهده فروشنده و درخواست چاپخانه هاي داخل استان قابل رصد و جواب داده ميشود / استعلام هزينه حمل بر عهده فروشنده و درخواست چاپخانه هاي داخل استان قابل رصد و جواب داده ميشود

 40. استعلام حمل پست بيجاربه حسن آباد ياسوکندبلعکس با وانت پيکان بصورت تمام وقت اداري در صورت نياز خارج از وقت اداري و در روزهاي تعطيل حمل پست انجام ميگيرد / استعلام حمل پست بيجاربه حسن آباد ياسوکندبلعکس با وانت پيکان بصورت تمام وقت اداري در صورت نياز خارج از وقت اداري و در روزهاي تعطيل حمل پست انجام ميگيرد

 41. مناقصه تهيه مصالح و احداث ساختمان بهره برداري، نگهداري. تجديد - نوبت دوم / تجديد مناقصه عمومي ، مناقصه تهيه مصالح و احداث ساختمان بهره برداري، نگهداري. تجديد - نوبت دوم

 42. استعلام قرق در منطقه بحراني کانون هاي ريزگرد هور هنديجان به مساحت 10500 هکتار / استعلام قرق در منطقه بحراني کانون هاي ريزگرد هور هنديجان به مساحت 10500 هکتار

 43. مناقصه بهره برداري و نگهداري تصفيه خانه و ايستگاه پمپاژ / مناقصه بهره برداري و نگهداري تصفيه خانه و ايستگاه پمپاژ

 44. مناقصه عمليات تخليه، بارگيري و کيسه گيري مقدار 400 هزار تن کود شيميايي / مناقصه, مناقصه عمليات تخليه، بارگيري و کيسه گيري مقدار 400 هزار تن کود شيميايي

 45. استعلام خدمات نظافت و تنظيف فضاهاي اداري فعال ساختمانهاي اداري و تشريفات و پذيرايي در سطح ستاد سازمان واقع در کوچه مشکي نبش خيابان عمران طبق شرح پيوست / استعلام خدمات نظافت و تنظيف فضاهاي اداري فعال ساختمانهاي اداري و تشريفات و پذيرايي در سطح ستاد سازمان واقع در کوچه مشکي نبش خيابان عمران طبق شرح پيوست

 46. مناقصه واکاري و نگهداري فضاي سبز و خدمات - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه واکاري و نگهداري فضاي سبز و خدمات - نوبت دوم

 47. فراخوان ارزيابي کيفي انجام خدمات عمومي ، نظافتي و پيشخدمتي تجديد / اگهي تجديد فراخوان , فراخوان ارزيابي کيفي انجام خدمات عمومي ، نظافتي و پيشخدمتي تجديد

 48. مناقصه عمومي خدمات شهري شهر / مناقصه عمومي، مناقصه عمومي خدمات شهري شهر

 49. مناقصه واگذاري امور خدماتي، نظافتي و نگهداري فضاي سبز / مناقصه عمومي ,مناقصه واگذاري امور خدماتي، نظافتي و نگهداري فضاي سبز

 50. مناقصه تامين کادر طراحي پروژه هاي عمراني / مناقصه ، مناقصه تامين کادر طراحي پروژه هاي عمراني

 51. استعلام اام به کارگيري يک نفر نيرو جهت انجام خدمات مربوط به امور پشتيباني و نگهداري از تاسيسات ساختمان اداره کل و شهرستانهاي تابعه را از تير تا پايان سال99 / استعلام اام به کارگيري يک نفر نيرو جهت انجام خدمات مربوط به امور پشتيباني و نگهداري از تاسيسات ساختمان اداره کل و شهرستانهاي تابعه را از تير تا پايان سال99

 52. استعلام اجاره وانت با راننده به منظور حمل و نقل و مبادله محمولات در شهر اصفهان به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله / استعلام اجاره وانت با راننده به منظور حمل و نقل و مبادله محمولات در شهر اصفهان به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله

 53. مناقصه, واگذاري امورنگهباني ونگهداري ازفضاي سبزوخدمات شهرکهاي صنعتي سطح استانومديريت وتامين نيروهاي تصفيه خانه ونيروهاي دفترمرکزي شرکت شهرکهاي صنعتي استان / واگذاري امورنگهباني ونگهداري ازفضاي سبزوخدمات شهرکهاي صنعتي سطح استانومديريت وتامين نيروهاي تصفيه خانه ونيروهاي دفترمرکزي شرکت شهرکهاي صنعتي استان

 54. تجديد مناقصه انجام امور خدمات شهري (رفت و روب، حمل زباله و.) / تجديد مناقصه ، تجديد مناقصه انجام امور خدمات شهري (رفت و روب، حمل زباله و.)

 55. مناقصه واگذاري عمليات رفت و روب معابر و جمع آوري زباله و پسماند شهر / مناقصه عمومي, مناقصه واگذاري عمليات رفت و روب معابر و جمع آوري زباله و پسماند شهر

 56. مناقصه, خدمات پشتيباني نواحي نورآباد، هفت چشمه، بخش خاوه و روستاهاي تابعه / خدمات پشتيباني نواحي نورآباد، هفت چشمه، بخش خاوه و روستاهاي تابعه

 57. استعلام نماشويي ساختمان 400 متر مربع (کامپوزيت) / استعلام نماشويي ساختمان 400 متر مربع (کامپوزيت)

 58. استعلام خدمات خودرويي (تاکسي تلفني) / استعلام خدمات خودرويي (تاکسي تلفني)

 59. استعلام فضاي سبز / استعلام فضاي سبز

 60. مناقصه انجام کليه خدمات مرتبط با مشترکين آب و فاضلاب، پذيرش، فروش و خدمات پس از فروش انشعاب آب و فاضلاب نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انجام کليه خدمات مرتبط با مشترکين آب و فاضلاب، پذيرش، فروش و خدمات پس از فروش انشعاب آب و فاضلاب نوبت دوم

 61. استعلام خريد خدمات پشتيباني مشتري مداري - اطلاعات در فايل پيوست / استعلام خريد خدمات پشتيباني مشتري مداري - اطلاعات در فايل پيوست

 62. مناقصه, خدمات و نگهداري شهرک ها ونواحي صنعتي ساوه،نوبران، غرق آباد، زاويه، زرنديه / خدمات و نگهداري شهرک ها ونواحي صنعتي ساوه،نوبران، غرق آباد، زاويه، زرنديه

 63. استعلام قرارداد واگذاري خدمات ورود اطلاعات و ارائه گزارش هاي اداري و رايانه اي-طبق پيوست / استعلام قرارداد واگذاري خدمات ورود اطلاعات و ارائه گزارش هاي اداري و رايانه اي-طبق پيوست

 64. تجديد مناقصه کليه خدمات عمومي / مناقصه ، تجديد مناقصه کليه خدمات عمومي

 65. مناقصه بکارگيري و تامين نيرو (راننده) / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه بکارگيري و تامين نيرو (راننده)

 66. مناقصه اداره گرمخانه هاي پهنه الف شهر / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه اداره گرمخانه هاي پهنه الف شهر

 67. استعلام واگذاري نگهداري شبکه کابل هوايي / استعلام واگذاري نگهداري شبکه کابل هوايي

 68. مناقصه تامين خدمات عمومي تنظيف و جمع آوري زباله ها و نگهداري فضاي سبز / مناقصه تامين خدمات عمومي تنظيف و جمع آوري زباله ها و نگهداري فضاي سبز

 69. مناقصه, حفاظت ونگهداري از اراضي و املاک تحت مالکيت در سطح استان / حفاظت ونگهداري از اراضي و املاک تحت مالکيت در سطح استان

 70. استعلام نيروي کار مرد جهت حفظ نظم و امنيت و انجام امور مربوط به انتظامات مرکزدرماني شبانه روزي قائميه يزد حداکثربه ميزان 460ساعت درماه / استعلام نيروي کار مرد جهت حفظ نظم و امنيت و انجام امور مربوط به انتظامات مرکزدرماني شبانه روزي قائميه يزد حداکثربه ميزان 460ساعت درماه

 71. استعلام حمل جدول با خاور / استعلام حمل جدول با خاور

 72. مناقصه عمليات اجرايي تنظيف و جمع آوري حمل زباله هاي شهري خدمات / مناقصه عمومي, مناقصه عمليات اجرايي تنظيف و جمع آوري حمل زباله هاي شهري خدمات

 73. مناقصه تامين خدمات فني، اداري، باغباني و تنظيفات / مناقصه تامين خدمات فني، اداري، باغباني و تنظيفات

 74. استعلام جمع اوري حداقل دو روز در هفته زباله هاي عفوني و بي خطر سازي آن / استعلام جمع اوري حداقل دو روز در هفته زباله هاي عفوني و بي خطر سازي آن

 75. استعلام شستشو روپوش - مطابق فايل پيوست و توضيحات مربوطه / استعلام شستشو روپوش - مطابق فايل پيوست و توضيحات مربوطه

 76. مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي نوبت دوم

 77. مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر . / مناقصه مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر .

 78. استعلام 1 - سمپاش 2 ليتري دستي مارک رونيکس مدل RH_6002 به تعداد 32 عدد -- / استعلام 1 - سمپاش 2 ليتري دستي مارک رونيکس مدل RH_6002 به تعداد 32 عدد --

 79. استعلام نيروي کار مرد جهت حفظ نظم و امنيت و انجام امور مربوط به انتظامات مرکزدرماني شبانه روزي حضرت امير(ع) حداکثربه ميزان360 ساعت درماه / استعلام نيروي کار مرد جهت حفظ نظم و امنيت و انجام امور مربوط به انتظامات مرکزدرماني شبانه روزي حضرت امير(ع) حداکثربه ميزان360 ساعت درماه

 80. استعلام نگهداري تأسيسات الکتريکي پرديس اصلي دانشگاه / استعلام نگهداري تأسيسات الکتريکي پرديس اصلي دانشگاه

 81. استعلام نگهداري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي سازمان / استعلام نگهداري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي سازمان

 82. استعلام حفاظت و نگهباني مجتمع محمد رسول الله* *فرجهت هرگونه سوال به اقاي مهندس حسام مرادي 09173098116 تماس حاصل فرماييد.طبق ليست پيوست / استعلام حفاظت و نگهباني مجتمع محمد رسول الله* *فرجهت هرگونه سوال به اقاي مهندس حسام مرادي 09173098116 تماس حاصل فرماييد.طبق ليست پيوست

 83. مناقصه اجراي بدون محدوديت کليه عمليات مربوط به نگهداري و تعميرات - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه مناقصه اجراي بدون محدوديت کليه عمليات مربوط به نگهداري و تعميرات

 84. مناقصه تامين نيروهاي خدماتي / مناقصه ، مناقصه تامين نيروهاي خدماتي

 85. مناقصه, 99/03 خدمات قرائت کنتور و توزيع آني صورتحساب در سطح استان کهگيلويه و بويراحمد / 99/03 خدمات قرائت کنتور و توزيع آني صورتحساب در سطح استان کهگيلويه و بويراحمد

 86. مناقصه واگذاري امور خدمات شهري / مناقصه , مناقصه واگذاري امور خدمات شهري

 87. استعلام تمديد قرارداد نيروهاي شرکتي کاردان دامپزشکي مستقر در پست قرنطينه دو ماهه خرداد وتير ماه / استعلام تمديد قرارداد نيروهاي شرکتي کاردان دامپزشکي مستقر در پست قرنطينه دو ماهه خرداد وتير ماه

 88. استعلام يک نفر راننده با خودرو / استعلام يک نفر راننده با خودرو

 89. استعلام سم پاشي کليه سايت هاي مجتمع / استعلام سم پاشي کليه سايت هاي مجتمع

 90. مناقصه, تجديد اجراي برنامه هاي پاسخگويي بار و مديريت مصرف بار و انرژي ادارت / تجديد اجراي برنامه هاي پاسخگويي بار و مديريت مصرف بار و انرژي ادارت

 91. مناقصه امورات خدمات شهري فراخوان سوم / مناقصه عمومي , مناقصه امورات خدمات شهري فراخوان سوم

 92. فراخوان مناقصه واگذاري حفظ و نگهداري فضاي سبز نواحي سه گانه / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه واگذاري حفظ و نگهداري فضاي سبز نواحي سه گانه

 93. تجديد مناقصه واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي

 94. مناقصه جهت واگذاري امور خدمات شهري، برف روبينوبت دوم / آگهي مناقصه, مناقصه جهت واگذاري امور خدمات شهري، برف روبينوبت دوم

 95. مناقصه خدمات قرائت کنتور و توزيع آني صورتحساب / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه خدمات قرائت کنتور و توزيع آني صورتحساب

 96. تجديد مناقصه عمومي واگذاري امور حفاظتي و امنيتي بيمارستان / مناقصه عمومي, تجديد مناقصه عمومي واگذاري امور حفاظتي و امنيتي بيمارستان

 97. مناقصه عمليات رفت و روب تنظيف شهري و جمع آوري و حمل و دفن زباله / مناقصه, مناقصه عمليات رفت و روب تنظيف شهري و جمع آوري و حمل و دفن زباله

 98. استعلام تامين نيروي انتظامي مورد نياز اداره کل بهزيستي استان اصفهان در سال 1399 / استعلام تامين نيروي انتظامي مورد نياز اداره کل بهزيستي استان اصفهان در سال 1399

 99. استعلام پيمانکاري خط جمع آوري 193 به تعداد 21 دفتر طرف قرارداد غرب شهرستان تبريز توسط پيکان وانت به مدت يک سال / استعلام پيمانکاري خط جمع آوري 193 به تعداد 21 دفتر طرف قرارداد غرب شهرستان تبريز توسط پيکان وانت به مدت يک سال

 100. مناقصه انجام خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي / مناقصه انجام خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي

 101. استعلام تامين يک نفر نيروي حفاظت جهت بيمارستان وليعصر کازرون / استعلام تامين يک نفر نيروي حفاظت جهت بيمارستان وليعصر کازرون

 102. فراخوان مناقصه انجام خدمات عمومي نگهداري فضاي سبز در مجموعه فرهنگي / فراخوان مناقصه انجام خدمات عمومي نگهداري فضاي سبز در مجموعه فرهنگي

 103. ارزيابي کيفي فراخوان مناقصه نگهداري و ترميم فضاي سبز - نوبت دوم / ارزيابي کيفي فراخوان مناقصه، ارزيابي کيفي فراخوان مناقصه نگهداري و ترميم فضاي سبز -نوبت دوم

 104. فراخوان مناقصه خدمات کنترل ترافيک و اجرائيات / فراخوان ارزيابي و مناقصه , فراخوان مناقصه خدمات کنترل ترافيک و اجرائيات

 105. مناقصه عمليات رفت و روب، نظافت، جمع آوري و حمل پسماندهاي محلات و خيابانها - مرحله دوم نوبت اول / مناقصه، مناقصه عمليات رفت و روب، نظافت، جمع آوري و حمل پسماندهاي محلات و خيابانها - مرحله دوم نوبت اول

 106. مناقصه انجام امور خدماتي شهر و شهرداري / آگهي مناقصه ,مناقصه انجام امور خدماتي شهر و شهرداري

 107. تجديد مناقصه مديريت امور راهبري نيروي انساني مورد نياز / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه مديريت امور راهبري نيروي انساني مورد نياز

 108. استعلام اميريه / استعلام اميريه

 109. استعلام تامين نيروي نگهبان مورد نياز اداره کل بهزيستي استان اصفهان در سال 1399 / استعلام تامين نيروي نگهبان مورد نياز اداره کل بهزيستي استان اصفهان در سال 1399

 110. استعلام شستشو و پاکسازي نماي آجري ساختمان / استعلام شستشو و پاکسازي نماي آجري ساختمان

 111. استعلام انجام امورات و خدمات مربوط به تايپ و تکثير / استعلام انجام امورات و خدمات مربوط به تايپ و تکثير

 112. مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي باشگاه . نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي باشگاه . نوبت دوم

 113. استعلام شستشويي شيشه هاي ساختمان اداري در نه طبقه به تعداد تقريبآ 200 عدد در اندازه 2/5*2/5 / استعلام شستشويي شيشه هاي ساختمان اداري در نه طبقه به تعداد تقريبآ 200 عدد در اندازه 2/5*2/5

 114. مناقصه انجام امور خدماتي - پشتيباني - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه انجام امور خدماتي - پشتيباني - نوبت دوم

 115. مناقصه انضباط شهري تجديد مرحله دوم نوبت دوم / آگهي تجديد مناقصه ، مناقصه انضباط شهري تجديد مرحله دوم نوبت دوم

 116. مناقصه تامين 22 نفر نيروي خدماتي جهت نظافت و تنظيف فضاي اداره - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه تامين 22 نفر نيروي خدماتي جهت نظافت و تنظيف فضاي اداره

 117. مناقصه انجام خدمات برشکاري اسلب بسته بندي سرورق و نمونه آزمايشگاهي، / مناقصه عمومي , مناقصه انجام خدمات برشکاري اسلب بسته بندي سرورق و نمونه آزمايشگاهي،

 118. استعلام سرويس و نگهداري تأسيسات ساختمان دادگستري واقع در بلوار بعث.طبق ليست پيوست.تامين کنندگان بايد شرکت ها و داراي صلاحيت تعمير و نگهداري.محل شرکت در همدان / استعلام سرويس و نگهداري تأسيسات ساختمان دادگستري واقع در بلوار بعث.طبق ليست پيوست.تامين کنندگان بايد شرکت ها و داراي صلاحيت تعمير و نگهداري.محل شرکت در همدان

 119. مناقصه امور خدماتي، تنظيفاتي و منشي گري و پشتيباني و اداري بيمارستان / مناقصه عمومي، مناقصه امور خدماتي، تنظيفاتي و منشي گري و پشتيباني و اداري بيمارستان

 120. مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي مرکز آموزشي- درماني (درمانگاه) - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي مرکز آموزشي- درماني (درمانگاه) - نوبت دوم

 121. استعلام شرايط حفاظت فيزيکي (نگهباني) بيمارستان طالقاني طبق مدارک پيوست / استعلام شرايط حفاظت فيزيکي (نگهباني) بيمارستان طالقاني طبق مدارک پيوست

 122. مناقصه, خدمات و نگهداري شهرک ها ونواحي صنعتي خمين، شهابيه، راونج، خرمدشت / خدمات و نگهداري شهرک ها ونواحي صنعتي خمين، شهابيه، راونج، خرمدشت

 123. فراخوان دفع زباله و لايروبي ايگوها، رفت و روب معابر شهر و نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم / فراخوان عمومي, فراخوان دفع زباله و لايروبي ايگوها، رفت و روب معابر شهر و نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم

 124. استعلام مبادله ict لار / استعلام مبادله ict لار

 125. مناقصه احداث مخزن 500 مترمکعبي / مناقصه, مناقصه احداث مخزن 500 مترمکعبي

 126. استعلام خدمات نظافت و تنظيفات فضاهاي اداري فعال ساختمانهاي اداري و پذيرايي در سطح شهرستانهاي کبودر آهنگ؛ رزن ,ملاير ؛ نهاوند؛تويسرکان ؛ اسدآباد / استعلام خدمات نظافت و تنظيفات فضاهاي اداري فعال ساختمانهاي اداري و پذيرايي در سطح شهرستانهاي کبودر آهنگ؛ رزن ,ملاير ؛ نهاوند؛تويسرکان ؛ اسدآباد

 127. مناقصه واگذاري تامين نيروي انساني امور انتظامات و نگهباني / مناقصه عمومي،مناقصه واگذاري تامين نيروي انساني امور انتظامات و نگهباني

 128. مناقصه انجام خدمات نگهداري و بهره برداري از 31 باب مخزن آب شرب / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه انجام خدمات نگهداري و بهره برداري از 31 باب مخزن آب شرب

 129. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه , مناقصه تامين نيروي انساني

 130. مناقصه عمومي امور خدماتي و نظافتي بيمارستان علي اصغر (ع) / مناقصه عمومي، مناقصه عمومي امور خدماتي و نظافتي بيمارستان علي اصغر (ع)

 131. فراخوان مناقصه خدمات تامين نيروي انساني / فراخوان مناقصه خدمات تامين نيروي انساني

 132. فراخوان مناقصه امور چاپ و تکثير، آبدارخانه و نظافت ساختمان اداري. - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه امور چاپ و تکثير، آبدارخانه و نظافت ساختمان اداري. - نوبت دوم

 133. مناقصه تمام امورات خدمات شهري . / مناقصه, مناقصه تمام امورات خدمات شهري .

 134. تجديد مناقصه خريد تحويل شامل بارگيري ، حمل و تخليه مقدار 1000 يک هزار تن آهک هيدارته / تجديد مناقصه،مناقصه خريد تحويل شامل بارگيري ، حمل و تخليه مقدار 1000 يک هزار تن آهک هيدارته

 135. مناقصه امور خدمات پشتيباني / مناقصه امور خدمات پشتيباني

 136. مناقصه امور خدماتي، نظافتي بيمارستان / مناقصه عمومي، مناقصه امور خدماتي، نظافتي بيمارستان

 137. مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي مرکز زيارتي- اقامتي - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري مديريت خدمات عمومي مرکز زيارتي- اقامتي - نوبت دوم

 138. استعلام قرار داد واگذاري فعاليت هاي امور حفاظتي و نگهباني به صورت حجمي / استعلام قرار داد واگذاري فعاليت هاي امور حفاظتي و نگهباني به صورت حجمي

 139. استعلام اجاره وانت با راننده به منظور حمل و نقل و قبول سفارشات از فروشگاههاي طرف قراردادشهر اصفهان اعلام قيمت به صورت ماهيانه و قرارداد يکساله / استعلام اجاره وانت با راننده به منظور حمل و نقل و قبول سفارشات از فروشگاههاي طرف قراردادشهر اصفهان اعلام قيمت به صورت ماهيانه و قرارداد يکساله

 140. استعلام واگذاري ونگهداري ونظافت ساختمان ستاد وساختمانهاي تابعه(طبق شرايط مندرج درفايل پيوست ) بازديد ازمحل اامي ميباشد / استعلام واگذاري ونگهداري ونظافت ساختمان ستاد وساختمانهاي تابعه(طبق شرايط مندرج درفايل پيوست ) بازديد ازمحل اامي ميباشد

 141. مناقصه خدمات ساماندهي بايگاني الکترونيکي اسناد نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خدمات ساماندهي بايگاني الکترونيکي اسناد نوبت دوم

 142. مناقصه انتخاب پيمانکار خدمات و پشتيباني (خدمات، اداري) / مناقصه ، مناقصه انتخاب پيمانکار خدمات و پشتيباني (خدمات، اداري)

 143. استعلام تامين خودرو جهت انجام امورات اداري سازمان تامين اجتماعي شعبه سرپل ذهاب / استعلام تامين خودرو جهت انجام امورات اداري سازمان تامين اجتماعي شعبه سرپل ذهاب

 144. فراخوان مناقصه نظافت و رفت و روب خيابان ميادين. / آگهي فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه نظافت و رفت و روب خيابان ميادين.

 145. مناقصه نگهداري و توسعه فضاي سبز / مناقصه عمومي،مناقصه نگهداري و توسعه فضاي سبز

 146. مناقصه واگذاري نگهباني و امور حفاظتي و مراقبتي انبارهاي واحدهاي استاني / مناقصه واگذاري نگهباني و امور حفاظتي و مراقبتي انبارهاي واحدهاي استاني

 147. مناقصه جمع آوري و حمل زباله مخازن زباله / آگهي مناقصه عمومي,مناقصه جمع آوري و حمل زباله مخازن زباله

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,خدمات ,استعلام ,نگهداري ,امور ,واگذاري ,و نگهداري ,نوبت دوم ,مناقصه واگذاري ,مناقصه عمومي ,فضاي سبز ,مناقصه عمومي مناقصه ,آگهي مناقصه عمومي ,مديريت خدمات عمومي ,واگذاري مديريت خدمات

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله سرگروه كلاس اول مطالب اینترنتی میرزا رضا کرمانی تازه ترين نکات درماني انواع پروژه فایل اکی 1 salehie iranngardi طراحي و بهينه سازي سايت دیجی کاران نمایندگی ارتش