لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.3.25 1. استعلام خدمات عمومي ، امور دفتري ، جابجايي پرونده هاي ثبتي بين دواير مطابق نامه پيوست -جهت اطلاعات بيشتر 09154564080 و 32212247 / استعلام خدمات عمومي ، امور دفتري ، جابجايي پرونده هاي ثبتي بين دواير مطابق نامه پيوست -جهت اطلاعات بيشتر 09154564080 و 32212247

 2. استعلام، مبارزه با آفات و ات موذي و جوندگان شرکت سايپا و توابع_ شهرک شالي و نارنجي در استان هاي مازندران / مبارزه با آفات و ات موذي و جوندگان شرکت سايپا و توابع_ شهرک شالي و نارنجي در استان هاي مازندران

 3. استعلام انجام عمليات گشت و مراقبت و اطلاع رساني در شهرستان کوهرنگ بخشهاي مرکزي و صمصامي به مساحت 644 هکتار بر اساس شرح خدمت پيوست / استعلام انجام عمليات گشت و مراقبت و اطلاع رساني در شهرستان کوهرنگ بخشهاي مرکزي و صمصامي به مساحت 644 هکتار بر اساس شرح خدمت پيوست

 4. استعلام انجام عمليات گشت و مراقبت و اطلاع رساني در شهرستانهاي بروجن و بن به مساحت 121158 هکتار بر اساس شرح خدمت پيوست / استعلام انجام عمليات گشت و مراقبت و اطلاع رساني در شهرستانهاي بروجن و بن به مساحت 121158 هکتار بر اساس شرح خدمت پيوست

 5. استعلام مبادله ict داراب بريسکان / استعلام مبادله ict داراب بريسکان

 6. استعلام کمپ کوير نوردي فردوس - خريد هپلکس / استعلام کمپ کوير نوردي فردوس - خريد هپلکس

 7. استعلام اصلاح رمپ پارکينگ،گچکاري و رنگ آميزي و .(طبق فايل پيوست) / استعلام اصلاح رمپ پارکينگ،گچکاري و رنگ آميزي و .(طبق فايل پيوست)

 8. استعلام توزيع امانات پستي مسير14 / استعلام توزيع امانات پستي مسير14

 9. اصلاحيه مناقصه احداث مخزن 500 مترمکعبي / مناقصه, مناقصه احداث مخزن 500 مترمکعبي

 10. استعلام مقرر گرديده نگهداري و راهبري تاسيسات برقي و مکانيکي ساختمانهاي مرکز منطقه و شهرستانهاي تابعه به بخش خصوصي واگذار گردد . / استعلام مقرر گرديده نگهداري و راهبري تاسيسات برقي و مکانيکي ساختمانهاي مرکز منطقه و شهرستانهاي تابعه به بخش خصوصي واگذار گردد .

 11. استعلام سمپاشي و مه پاشي و طعمه گذاري ات / استعلام سمپاشي و مه پاشي و طعمه گذاري ات

 12. استعلام خط مبادله شهري شوش هفت تپه / استعلام خط مبادله شهري شوش هفت تپه

 13. مناقصه واگذاري مديريت امور انبارهاي استيجاري و اماني استان نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه واگذاري مديريت امور انبارهاي استيجاري و اماني استان نوبت دوم

 14. استعلام واگذاري اداره امور عمليات و بهره برداري از جايگاه شرکتي 53 ( زينبيه ) منطقه تهران / استعلام واگذاري اداره امور عمليات و بهره برداري از جايگاه شرکتي 53 ( زينبيه ) منطقه تهران

 15. مناقصه امور کاشت و نگهداري فضاي سبز / مناقصه, مناقصه امور کاشت و نگهداري فضاي سبز

 16. مناقصه واگذاري امور نظافت و پاکيزه سازي منطقه چهار و پنج بصورت مکانيزه / مناقصه , مناقصه واگذاري امور نظافت و پاکيزه سازي منطقه چهار و پنج بصورت مکانيزه

 17. مناقصه عمومي تامين نيروي انساني . / مناقصه عمومي , مناقصه عمومي تامين نيروي انساني .

 18. استعلام توزيع امانت داراب / استعلام توزيع امانت داراب

 19. مناقصه, امور نگهباني و حفاظت فيزيکي / امور نگهباني و حفاظت فيزيکي

 20. استعلام واگذاري فعاليتهاي خدماتي وتنظيفي خانه معلم ودرمانگاه فرهنگيان مرند / استعلام واگذاري فعاليتهاي خدماتي وتنظيفي خانه معلم ودرمانگاه فرهنگيان مرند

 21. استعلام تعميرات کفپوش سالن ورزشي وتعميرات برقي اسناد خزانه 1401 درشرايط برابر اولويت بابومي هزينه حمل ونسب با تامين کننده / استعلام تعميرات کفپوش سالن ورزشي وتعميرات برقي اسناد خزانه 1401 درشرايط برابر اولويت بابومي هزينه حمل ونسب با تامين کننده

 22. استعلام موضوع قرارداد توزيع مرسولات پستي امانت وبسته ودر اوزان مختلف در سطح شهرستان سنندج وحومه باخودرو مسقف وانت نيسان سايپا مدل 90 به بالامورد تاييدنقليه / استعلام موضوع قرارداد توزيع مرسولات پستي امانت وبسته ودر اوزان مختلف در سطح شهرستان سنندج وحومه باخودرو مسقف وانت نيسان سايپا مدل 90 به بالامورد تاييدنقليه

 23. مناقصه نظافت ترمينال ها و اماکن جنبي فرودگاه هاي استان / مناقصه، مناقصه نظافت ترمينال ها و اماکن جنبي فرودگاه هاي استان

 24. مناقصه راهبري و نگهداري تاسيسات و تجهيزات ساختمان هاي مرکزي / مناقصه راهبري و نگهداري تاسيسات و تجهيزات ساختمان هاي مرکزي

 25. اصلاحيه مناقصه خريد و تحويل يک دستگاه خودرو وانت پيکاپ ريچ / اصلاحيه مناقصه عمومي , مناقصه خريد و تحويل يک دستگاه خودرو وانت پيکاپ ريچ .

 26. مناقصه واگذاري عمليات نصب بتن پلاک پرسي به صورت دستمزدي نوبت سوم / مناقصه، مناقصه واگذاري عمليات نصب بتن پلاک پرسي به صورت دستمزدي نوبت سوم

 27. مناقصه خدمات ايمني، بهداشت، محيط زيست و راهبري آتش نشاني - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خدمات ايمني، بهداشت، محيط زيست و راهبري آتش نشاني - نوبت دوم

 28. استعلام طرود / استعلام طرود

 29. استعلام انجام کليه امورنگهداري،راهبري،سرويس و تعمير سيستم هاي برودتي و حرارتي ، تأسيساتي ،حقوقي و خدماتي / استعلام انجام کليه امورنگهداري،راهبري،سرويس و تعمير سيستم هاي برودتي و حرارتي ، تأسيساتي ،حقوقي و خدماتي

 30. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه تامين نيروي انساني

 31. استعلام درخواست آژانس جهت اياب و ذهاب پزشکان و پرسنل بيمارستان قائم (عج) بردسيراز مورخ اول تيرماه 99 به مدت يکسال به صورت 24 ساعته در ايام تعطيل و غير تعطيل / استعلام درخواست آژانس جهت اياب و ذهاب پزشکان و پرسنل بيمارستان قائم (عج) بردسيراز مورخ اول تيرماه 99 به مدت يکسال به صورت 24 ساعته در ايام تعطيل و غير تعطيل

 32. استعلام انجام عمليات گشت و مراقبت و اطلاع رساني در شهرستان لردگان بخش منج به مساحت 61098 هکتار بر اساس شرح خدمت پيوست / استعلام انجام عمليات گشت و مراقبت و اطلاع رساني در شهرستان لردگان بخش منج به مساحت 61098 هکتار بر اساس شرح خدمت پيوست

 33. استعلام خط توزيع امانت شماره1 ماهشهر / استعلام خط توزيع امانت شماره1 ماهشهر

 34. مناقصه امور کاشت و نگهداري فضاي سبز / مناقصه, مناقصه امور کاشت و نگهداري فضاي سبز

 35. استعلام بها واگذاري امور مربوط به ارائه خدمات اپراتورهاي مرکز سانترال تلفخانه. / آگهي استعلام بها, استعلام بها واگذاري امور مربوط به ارائه خدمات اپراتورهاي مرکز سانترال تلفخانه

 36. استعلام پيمانکاري خط مبادله و حمل و نقل مرسولات پستي خطوط اصلي تبريز- ب اسکو به ميزان 110 کيلومتربا خودرو نيسان وانت قرار داد يکساله / استعلام پيمانکاري خط مبادله و حمل و نقل مرسولات پستي خطوط اصلي تبريز- ب اسکو به ميزان 110 کيلومتربا خودرو نيسان وانت قرار داد يکساله

 37. استعلام واگذاري امور اپراتور امحاء زباله 2 نفر 382 ساعت ، مطابق اسناد و مدارک درخواستي پيوست / استعلام واگذاري امور اپراتور امحاء زباله 2 نفر 382 ساعت ، مطابق اسناد و مدارک درخواستي پيوست

 38. استعلام برون سپاري خدمات شهري / استعلام برون سپاري خدمات شهري

 39. تجديد مناقصه انجام امور خدماتي / فراخوان عمومي, مناقصه انجام امور خدماتي

 40. استعلام توزيع امانات پستي مسير3 / استعلام توزيع امانات پستي مسير3

 41. استعلام انجام سم پاشي علف هاي هرز و خارکني , تميز کردن جداول در ايستگاه هاي برق در سطح نواحي بهره برداري شيراز و صدرا،مرودشت،پاسارگاد،آباده،کازرون،قائميه / استعلام انجام سم پاشي علف هاي هرز و خارکني , تميز کردن جداول در ايستگاه هاي برق در سطح نواحي بهره برداري شيراز و صدرا،مرودشت،پاسارگاد،آباده،کازرون،قائميه

 42. مناقصه پروژه کاشت داشت ترميم حفظ و نگهداري فضاي سبز . / آگهي مناقصه عمومي ، مناقصه پروژه کاشت داشت ترميم حفظ و نگهداري فضاي سبز .

 43. استعلام واگذاري خدمات ساماندهي بايگاني الکترونيک اسناد طبق مشخصات پيوست 2-پيوست پيش فاکتور ااميست 3- شماره تماس 093619842 بوالحسني / استعلام واگذاري خدمات ساماندهي بايگاني الکترونيک اسناد طبق مشخصات پيوست 2-پيوست پيش فاکتور ااميست 3- شماره تماس 093619842 بوالحسني

 44. استعلام توزيع و حمل و جمع اوري مرسولات و امانات پستي طبق شرايط فني / استعلام توزيع و حمل و جمع اوري مرسولات و امانات پستي طبق شرايط فني

 45. استعلام واگذاري امور نگهباني 6 نفر 1146 ساعت ، مطابق اسناد و مدارک درخواستي پيوست / استعلام واگذاري امور نگهباني 6 نفر 1146 ساعت ، مطابق اسناد و مدارک درخواستي پيوست

 46. مناقصه واگذاري امور خدماتي حمل و نقل و نگهباني تجديد / آگهي تجديد مناقصه , مناقصه واگذاري امور خدماتي حمل و نقل و نگهباني تجديد

 47. مناقصه تامين خدمات جاري، فني، اداري تجديد / آگهي تجديد مناقصه ، مناقصه تامين خدمات جاري، فني، اداري تجديد

 48. استعلام خريد خدمات مشاوره حقوقي ) خانم ( * مطابق با ليست پيوستي* / استعلام خريد خدمات مشاوره حقوقي ) خانم ( * مطابق با ليست پيوستي*

 49. استعلام خط مبادله روستايي شوش الوان / استعلام خط مبادله روستايي شوش الوان

 50. استعلام عمليات کيسه گيري مقدار5000تن کودموجوددرانبارهاي شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان فارس / استعلام عمليات کيسه گيري مقدار5000تن کودموجوددرانبارهاي شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان فارس

 51. استعلام سرويس و نگهداري سالانه آسانسور ديوان محاسبات استان تهران طبق فايل پيوست / استعلام سرويس و نگهداري سالانه آسانسور ديوان محاسبات استان تهران طبق فايل پيوست

 52. مناقصه انجام امور سرويس و نگهداري تاسيسات ساختمان هاي دادگستري / مناقصه انجام امور سرويس و نگهداري تاسيسات ساختمان هاي دادگستري

 53. مناقصه خدمات حجمي سرويس دهي آبدارخانه ساختمانهاي شرکت نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه خدمات حجمي سرويس دهي آبدارخانه ساختمانهاي شرکت نوبت دوم

 54. مناقصه تامين نيروي حفاظتي شعب بانک مسکن / مناقصه، مناقصه تامين نيروي حفاظتي شعب بانک مسکن

 55. مناقصه رسيدگي و نگهداري فضاهاي سبز سطح روستا / مناقصه رسيدگي و نگهداري فضاهاي سبز سطح روستا

 56. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز تجديد / مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز تجديد

 57. استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا جرقويه به روستاهاي تابعه و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا جرقويه به روستاهاي تابعه و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 58. مناقصه, 991010102 واگذاري خدمات قرائت و وصول مطالبات امورهاي شمال و جنوب ساري / 991010102 واگذاري خدمات قرائت و وصول مطالبات امورهاي شمال و جنوب ساري

 59. استعلام خدمات چاپ و تکثير / استعلام خدمات چاپ و تکثير

 60. مناقصه نيروي انساني حجمي بر مبناي تعداد توليد - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه نيروي انساني حجمي بر مبناي تعداد توليد - نوبت دوم

 61. استعلام خط مبادله روستايي بندر امام (منطقه ويژه اقتصادي ) / استعلام خط مبادله روستايي بندر امام (منطقه ويژه اقتصادي )

 62. مناقصه پروژه رسيدگي و نگهداري فضاهاي سبز سطح روستا / فراخوان مناقصه عمومي , مناقصه پروژه رسيدگي و نگهداري فضاهاي سبز سطح روستا

 63. مناقصه جمع آوري پسماند و نگهداري فضاي سبز / مناقصه جمع آوري پسماند و نگهداري فضاي سبز

 64. استعلام آناليز انجام کار در مدارک پيوستي ميباشد/مصالح مصرفي طبق آناليز به عهده کارفرما و پيمانکار ميباشد/بيمه و ماليات و مفاصاحساب به عهده پيمانکار ميباشد / استعلام آناليز انجام کار در مدارک پيوستي ميباشد/مصالح مصرفي طبق آناليز به عهده کارفرما و پيمانکار ميباشد/بيمه و ماليات و مفاصاحساب به عهده پيمانکار ميباشد

 65. استعلام واگذاري حمل زباله هاي عفوني مراکز بهداشتي (شرايط طبق ليست پيوست) / استعلام واگذاري حمل زباله هاي عفوني مراکز بهداشتي (شرايط طبق ليست پيوست)

 66. استعلام تعمير و نگهداري 11 دستگاه آسانسورهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به شرح پيوست قرارداد / استعلام تعمير و نگهداري 11 دستگاه آسانسورهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به شرح پيوست قرارداد

 67. استعلام استعلام خريد خدمات واحد نشر دانشگاه(6 نفر) / استعلام استعلام خريد خدمات واحد نشر دانشگاه(6 نفر)

 68. مناقصه, واگذاري خدمات نگهباني واحدهاي دانشگاه / واگذاري خدمات نگهباني واحدهاي دانشگاه

 69. مناقصه واگذاري امور خدمات عمومي / مناقصه مناقصه واگذاري امور خدمات عمومي

 70. مناقصه واگذاري امورات نگهداري و راهبري تاسيسات شبکه بهداشت و درمان / مناقصه، مناقصه واگذاري امورات نگهداري و راهبري تاسيسات شبکه بهداشت و درمان

 71. مناقصه تامين و نگهداشت فضاي سبز - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامين و نگهداشت فضاي سبز - نوبت دوم

 72. مناقصه عمليات نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عمليات نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم

 73. مناقصه آذين بندي و نورپردازي موقت ميادين و معابر سطح منطقه . / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه آذين بندي و نورپردازي موقت ميادين و معابر سطح منطقه .

 74. مناقصه قسمتي از امور خدمات شهري(تنظيف و جمع آوري طباله و فضاي سبز و.) / مناقصه، مناقصه قسمتي از امور خدمات شهري(تنظيف و جمع آوري طباله و فضاي سبز و.)

 75. استعلام توزيع وجمع آوري مرسولات پستي دفاتر ist روستاي دهگلان با خودرو وانت پيکان مدل 90به بالاوازنظر اطاق عقب وامنيت پستي مورد تاييد اداره باشد / استعلام توزيع وجمع آوري مرسولات پستي دفاتر ist روستاي دهگلان با خودرو وانت پيکان مدل 90به بالاوازنظر اطاق عقب وامنيت پستي مورد تاييد اداره باشد

 76. مناقصه, 991010103 واگذاري خدمات قرائت و وصول مطالبات امورهاي مياندورود نکا بهشهر و گلوگاه / 991010103 واگذاري خدمات قرائت و وصول مطالبات امورهاي مياندورود نکا بهشهر و گلوگاه

 77. مناقصه, 991010101 واگذاري خدمات قرائت و وصول مطالبات امور قائم شهر جويبار سيمرغ سوادکوه و سوادکوه شمالي / 991010101 واگذاري خدمات قرائت و وصول مطالبات امور قائم شهر جويبار سيمرغ سوادکوه و سوادکوه شمالي

 78. مناقصه نگهداري از فضاي سبز , سامانه تدارکات الکترونيکي دولت / مناقصه نگهداري از فضاي سبز , سامانه تدارکات الکترونيکي دولت

 79. مناقصه بهره برداري، تعمير و نگهداري از تصفيه خانه هاي آب شهر - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه بهره برداري، تعمير و نگهداري از تصفيه خانه هاي آب شهر - نوبت دوم

 80. استعلام انعقاد قرارداد مشاوره در خصوص تجربه نگاري،امکان سنجي وطراحي الگوي بهينه مشارکت مشاغل خانگي وصنعتي وکارخانه اي مطابق شرايط پيوست. / استعلام انعقاد قرارداد مشاوره در خصوص تجربه نگاري،امکان سنجي وطراحي الگوي بهينه مشارکت مشاغل خانگي وصنعتي وکارخانه اي مطابق شرايط پيوست.

 81. آگهي جذب راننده تريلر و خاور / آگهي جذب راننده تريلر و خاور

 82. مناقصه عمومي امور نگهداري و راهبري تاسيسات برقي / مناقصه ،مناقصه عمومي امور نگهداري و راهبري تاسيسات برقي

 83. مناقصه واگذاري عمليات نصب بتن پلاک پرسي به صورت دستمزدي - نوبت سوم / مناقصه، مناقصه واگذاري عمليات نصب بتن پلاک پرسي به صورت دستمزدي - نوبت سوم

 84. مناقصه نگهداري، راهبري و حمل و نقل پسماند جامد با استفاده از کشنده و سمي تريلرها / مناقصه ، مناقصه نگهداري، راهبري و حمل و نقل پسماند جامد با استفاده از کشنده و سمي تريلرها

 85. تجديد فراخوان ارزيابي کيفي تامين خدمات ايمني، آتش نشاني، بهداشت و محيط زيست - نوبت دوم / تجديد فراخوان ارزيابي کيفي , تجديد فراخوان ارزيابي کيفي تامين خدمات ايمني، آتش نشاني، بهداشت و محيط زيست - نوبت دوم

 86. استعلام کمک به توسعه شرکتهاي تعاوني / استعلام کمک به توسعه شرکتهاي تعاوني

 87. استعلام عمليات سم پاشي / استعلام عمليات سم پاشي

 88. استعلام نگهباني سايت رادار هواشناسي گرمي بمدت 10ماه شمسي- / استعلام نگهباني سايت رادار هواشناسي گرمي بمدت 10ماه شمسي-

 89. استعلام واگذاري امور اپراتور تايپ و اسکن 3 نفر 573 ساعت ، مطابق اسناد و مدارک درخواستي پيوست / استعلام واگذاري امور اپراتور تايپ و اسکن 3 نفر 573 ساعت ، مطابق اسناد و مدارک درخواستي پيوست

 90. استعلام قرارداد تامين نيروي انساني بينارستان امام خميني(ره)کنگان. شامل 30 نفر نيروي انساني(شرح در پيوست). / استعلام قرارداد تامين نيروي انساني بينارستان امام خميني(ره)کنگان. شامل 30 نفر نيروي انساني(شرح در پيوست).

 91. استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي خط نظراباد و بالعکس از مرکز مکانيزه پستي واقع در کرج بالاتر از ميدان طالقاني و بالعکس / استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي خط نظراباد و بالعکس از مرکز مکانيزه پستي واقع در کرج بالاتر از ميدان طالقاني و بالعکس


مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,استعلام ,واگذاري ,خدمات ,امور ,نگهداري ,و نگهداري ,فضاي سبز ,پيوست استعلام ,واگذاري امور ,حمل و ,واگذاري خدمات قرائت ,تامين نيروي انساني ,مناقصه تامين نيروي ,مناقصه عمومي مناقصه

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله آزمون ضمن خدمت روستای ایستای طالقان متی ترانا و نراک کتابخانه علامه محمدتقی جعفری شهرجعفرآباد دانلود هر گونه کتاب ، پایان نامه ، سورس کد ، مقاله ، داده ، آموزش shakhsi وان ایکس بت 1xbet دانلود خلاصه درس های دانشجویی سوپر فود دکتر خلخالی قلب شکسته