لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.3. 1. فراخوان مناقصه مربوط انجام خدمات انبارداري، طناب بندي، تخليه بارگيري، صفافي نوبت دوم / فراخوان مناقصه مربوط انجام خدمات انبارداري، طناب بندي، تخليه بارگيري، صفافي نوبت دوم

 2. استعلام تخليه و بارگيري کالاهاي اساسي در انبارهاي استان تهران درحدود 45000 تن در مدت 3 ماه / استعلام تخليه و بارگيري کالاهاي اساسي در انبارهاي استان تهران درحدود 45000 تن در مدت 3 ماه

 3. مناقصه واگذاري امورات حفظ و نگهداري فضاي سبز شهرداري - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري امورات حفظ و نگهداري فضاي سبز شهرداري - نوبت دوم

 4. مناقصه انجام امور فضاي سبز / مناقصه ، مناقصه انجام امور فضاي سبز

 5. مناقصه, 991010075 واگذاري تامين نيرو خدمات اداري در سطح امور هاي توزيع برق قائم شهر و سوادکوه و سوادکوه شمال / 991010075 واگذاري تامين نيرو خدمات اداري در سطح امور هاي توزيع برق قائم شهر و سوادکوه و سوادکوه شمال

 6. استعلام نگهداري و راهبري و تعميرات تاسيسات مکانيکي و الکتريکي و مخابرات طبق مشخصات فني و قرارداد پيوستي براي يکسال / استعلام نگهداري و راهبري و تعميرات تاسيسات مکانيکي و الکتريکي و مخابرات طبق مشخصات فني و قرارداد پيوستي براي يکسال

 7. مناقصه عمومي خريد خدمات انتظامات و حفاظت فيزيکي / مناقصه عمومي، مناقصه عمومي خريد خدمات انتظامات و حفاظت فيزيکي

 8. مناقصه واگذاري فعاليتهاي خدمات تحقيقات.- نوبت دوم / آگهي مناقصه , مناقصه واگذاري فعاليتهاي خدمات تحقيقات.- نوبت دوم

 9. مناقصه اداري، دفتري، عمومي، حفاظت و نگهداري از تاسيسات - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه اداري، دفتري، عمومي، حفاظت و نگهداري از تاسيسات - نوبت دوم

 10. استعلام واگذاري امور اپراتوري تايپ و اسکن 3 نفر 573 ساعت به مدت يک سال از 99/04/01 مطابق با اسناد و مدارک پيوستي.شماره تماس 09120440572 / استعلام واگذاري امور اپراتوري تايپ و اسکن 3 نفر 573 ساعت به مدت يک سال از 99/04/01 مطابق با اسناد و مدارک پيوستي.شماره تماس 09120440572

 11. استعلام نگهداري تأسيسات الکتريکي پرديس اصلي دانشگاه / استعلام نگهداري تأسيسات الکتريکي پرديس اصلي دانشگاه

 12. فراخوان مناقصه امور چاپ و تکثير، آبدارخانه و نظافت ساختمان اداري. / مناقصه ,مناقصه امور چاپ و تکثير، آبدارخانه و نظافت ساختمان اداري.

 13. مناقصه خدمات شهري و فضاي سبز - مرحله دوم نوبت دوم / آگهي مناقصه , مناقصه خدمات شهري و فضاي سبز - مرحله دوم نوبت دوم

 14. مناقصه عمليات خدمات شهري / آگهي مناقصه , مناقصه عمليات خدمات شهري

 15. مناقصه مرمت جداول و انهار و پياده روسازي و . / مناقصه عمومي , مناقصه مرمت جداول و انهار و پياده روسازي و .

 16. مناقصه اجراي عمليات نگهداري ، نگهباني. نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي ، مناقصه اجراي عمليات نگهداري ، نگهباني. نوبت دوم

 17. مناقصه حفظ و نگهداري و ترميم و تکميل ابنيه، تاسيسات برقي، مکانيکي و روشنايي. / مناقصه عمومي، مناقصه حفظ و نگهداري و ترميم و تکميل ابنيه، تاسيسات برقي، مکانيکي و روشنايي.

 18. استعلام سم پاشي داخل ساختمان و محوطه بيمارستان -به مساحت 11500 متر - با استفاده از سموم مجاز -جهت کليه ات و جانوران (مار .موش) / استعلام سم پاشي داخل ساختمان و محوطه بيمارستان -به مساحت 11500 متر - با استفاده از سموم مجاز -جهت کليه ات و جانوران (مار .موش)

 19. استعلام امور نگهباني و حفاظت / استعلام امور نگهباني و حفاظت

 20. استعلام انجام كليه خدمات تأسيسات الکتريکي، مکانيکي ساختمان هاي اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامي توسط شرکتهاي داراي مجوز از استان آذربايجان شرقي- طبق فرمهاي پيوستي / استعلام انجام كليه خدمات تأسيسات الکتريکي، مکانيکي ساختمان هاي اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامي توسط شرکتهاي داراي مجوز از استان آذربايجان شرقي- طبق فرمهاي پيوستي

 21. مناقصه خدمات بهره برداري و امداد، وصول مطالبات، گازباني.- نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه خدمات بهره برداري و امداد، وصول مطالبات، گازباني.- نوبت دوم

 22. مناقصه خدمات امداد رساني، خودروهاي امداد و مرکز پيام / مناقصه عمومي,مناقصه خدمات امداد رساني، خودروهاي امداد و مرکز پيام

 23. مناقصه انجام حفاظت فيزيکي، حراست و نگهباني - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام حفاظت فيزيکي، حراست و نگهباني- نوبت دوم

 24. مناقصه خدمات و نگهداري شهرکها و نواحي صنعتي - نوبت دوم / اگهي فراخوان مناقصه ، مناقصه خدمات و نگهداري شهرکها و نواحي صنعتي - نوبت دوم

 25. مناقصه واگذاري خدمات عمومي و نظافت و همچنين حفظ ونگهداري فضاي سبز / مناقصه، مناقصه واگذاري خدمات عمومي و نظافت و همچنين حفظ ونگهداري فضاي سبز

 26. مناقصه واگذاري امورات فضاي سبز به شرکت. / مناقصه، مناقصه واگذاري امورات فضاي سبز به شرکت.

 27. استعلام سم پاشي ساختمان / استعلام سم پاشي ساختمان

 28. استعلام خدمات الکترونيکي و ثبت نام اينترنيتي (باجه انلاين) براي هر ثبت نام اينترنتي 30درصد از ثبت نام به تامين کننده تعلق ميگيرد / استعلام خدمات الکترونيکي و ثبت نام اينترنيتي (باجه انلاين) براي هر ثبت نام اينترنتي 30درصد از ثبت نام به تامين کننده تعلق ميگيرد

 29. استعلام شستشو وپاکسازي نماي آجري / استعلام شستشو وپاکسازي نماي آجري

 30. استعلام ارائه خدمات پشتيباني و نظافت در ساختمان ستادي و ايستگاه ساعتلو / استعلام ارائه خدمات پشتيباني و نظافت در ساختمان ستادي و ايستگاه ساعتلو

 31. مناقصه واگذاري امور خدمات و تنظيفات و نگهباني / مناقصه واگذاري امور خدمات و تنظيفات و نگهباني

 32. مناقصه مديريت اداره انبار استيجاري / مناقصه مديريت اداره انبار استيجاري

 33. استعلام تامين حفاظت فيزيکي و نگهباني از مجموعه سازمان جهاد کشاورزي استان يزد با شرح خدمات پيوست / استعلام تامين حفاظت فيزيکي و نگهباني از مجموعه سازمان جهاد کشاورزي استان يزد با شرح خدمات پيوست

 34. استعلام ايرانکد استفاده شده مشابه مي باشد براورد اين شرکت مبلغ 3/669/8/750 ريال بابت احداث ونگهداري فضاي سبز در شهرک صنعتي دماوند 2 / استعلام ايرانکد استفاده شده مشابه مي باشد براورد اين شرکت مبلغ 3/669/8/750 ريال بابت احداث ونگهداري فضاي سبز در شهرک صنعتي دماوند 2

 35. مناقصه خدمات شهر ، فضاي سبز ، تنظيفات و ترابري تجديد نوبت دوم / آگهي تجديد مناقصه , مناقصه خدمات شهر ، فضاي سبز ، تنظيفات و ترابري تجديد نوبت دوم

 36. مناقصه, خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي طرح هاي عمراني و امور خدمات اداري و پشتيباني شرکت آب منطقه اي زنجان / خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي طرح هاي عمراني و امور خدمات اداري و پشتيباني شرکت آب منطقه اي زنجان

 37. استعلام حفاظت فيزيکي و حراست تاسيسات آب و فاضلاب آبفاي دورود در تمام شبانه روز توسط عوامل انساني و غيره به هر روش مورد تاييد کارفرما به مدت يک سال / استعلام حفاظت فيزيکي و حراست تاسيسات آب و فاضلاب آبفاي دورود در تمام شبانه روز توسط عوامل انساني و غيره به هر روش مورد تاييد کارفرما به مدت يک سال

 38. مناقصه انجام امور نگهباني و حفاظت فيزيکي - نوبت دوم / آگهي مناقصه،مناقصه انجام امور نگهباني و حفاظت فيزيکي - نوبت دوم

 39. مناقصه واگذاري امور خدمات و تنظيفات تاسيسات و نگهباني / مناقصه واگذاري امور خدمات و تنظيفات تاسيسات و نگهباني

 40. استعلام امور مربوط به فضاي سبز و نظافت مجموعه / استعلام امور مربوط به فضاي سبز و نظافت مجموعه

 41. مناقصه جمع آوري سد معبر سطح شهر- نوبت دوم / مناقصه جمع آوري سد معبر سطح شهر- نوبت دوم

 42. مناقصه خدمات عمومي مجتمع - تجديد - نوبت دوم / تجديد مناقصه عمومي , مناقصه خدمات عمومي مجتمع - تجديد - نوبت دوم

 43. مناقصه انجام امور اداري و گمرکي . / آگهي مناقصه ، مناقصه انجام امور اداري و گمرکي .

 44. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه تامين نيروي انساني

 45. مناقصه تامين نيرو حفاظتي / مناقصه، مناقصه تامين نيرو حفاظتي

 46. مناقصه تامين نيروي انساني - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامين نيروي انساني - نوبت دوم

 47. مناقصه انجام حراست و حفاظت فيزيکي. تجديد / آگهي تجديد مناقصه عمومي , مناقصه انجام حراست و حفاظت فيزيکي. تجديد

 48. استعلام واگذاري امور اپراتوري آزمايشگاه 1 نفر 191 ساعت به مدت يک سال از 99/04/01 مطابق با اسناد و مدارک پيوستي.شماره تماس 09120440572 / استعلام واگذاري امور اپراتوري آزمايشگاه 1 نفر 191 ساعت به مدت يک سال از 99/04/01 مطابق با اسناد و مدارک پيوستي.شماره تماس 09120440572

 49. استعلام واگذاري امور بيماربري 2 نفر 382 ساعت به مدت يک سال از 99/04/01 مطابق با اسناد و مدارک پيوستي.شماره تماس 09120440572 / استعلام واگذاري امور بيماربري 2 نفر 382 ساعت به مدت يک سال از 99/04/01 مطابق با اسناد و مدارک پيوستي.شماره تماس 09120440572

 50. مناقصه انجام امور خدمات نظافتي و سرويس دهي خدمات پذيرائي و تشريفات آبدارخانه / فراخوان مناقصه عمومي ,مناقصه انجام امور خدمات نظافتي و سرويس دهي خدمات پذيرائي و تشريفات آبدارخانه

 51. مناقصه بکارگيري نيروي انساني - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه بکارگيري نيروي انساني- نوبت دوم

 52. مناقصه واگذاري خاکبرداري، آواربرداري و نخاله ساختماني / مناقصه واگذاري خاکبرداري، آواربرداري و نخاله ساختماني

 53. فراخوان مناقصه انجام خدمات تعميرگاهي (86 نفر) - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات تعميرگاهي (86 نفر) - نوبت دوم

 54. مناقصه انجام امورات خدماتي و پشتيباني . / مناقصه ،مناقصه انجام امورات خدماتي و پشتيباني .

 55. استعلام از ايران کد مشابه استفاده شده قرارداد يکساله اجاره خودرو با راننده جهت تامين اجتماعي شعبه 2 شهرکرد شرايط عمومي ضميمه مي باشد. / استعلام از ايران کد مشابه استفاده شده قرارداد يکساله اجاره خودرو با راننده جهت تامين اجتماعي شعبه 2 شهرکرد شرايط عمومي ضميمه مي باشد.

 56. استعلام خدمات نظافت مهمانسراي باقرالعلوم و مديريت پشتيباني دانشگاه, سامانه ستاد / استعلام خدمات نظافت مهمانسراي باقرالعلوم و مديريت پشتيباني دانشگاه, سامانه ستاد

 57. فراخوان مناقصه امور خدماتي پشتيباني دانشگاه / ?فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي,فراخوان امور خدماتي پشتيباني دانشگاه

 58. مناقصه خريد خدمات واحد لندري / مناقصه عمومي، مناقصه خريد خدمات واحد لندري

 59. استعلام حمل پست سنندج به کامياران موچش بلعکس با وانت نيسان بصورت تمام وقت اداري در صورت نياز خارج از وقت اداري در روزهاي تعطيل حمل پست انجام ميگيرد. / استعلام حمل پست سنندج به کامياران موچش بلعکس با وانت نيسان بصورت تمام وقت اداري در صورت نياز خارج از وقت اداري در روزهاي تعطيل حمل پست انجام ميگيرد.

 60. استعلام واگذاري امور نقليه سازمان به تعداد8 دستگاه خودروي پژو پارس ، پژو405 و سمند از طريق استعلام بهاء / استعلام واگذاري امور نقليه سازمان به تعداد8 دستگاه خودروي پژو پارس ، پژو405 و سمند از طريق استعلام بهاء

 61. استعلام تعمير و نگهداري کولر هاي اسپيلت و پنجره اي و ايستاده نشت يابي و گاز گيري -نصب کولر تعمير موتور و متعلقات / استعلام تعمير و نگهداري کولر هاي اسپيلت و پنجره اي و ايستاده نشت يابي و گاز گيري -نصب کولر تعمير موتور و متعلقات

 62. استعلام واگذاري خدمات رختشويخانه بيمارستان . / استعلام واگذاري خدمات رختشويخانه بيمارستان .

 63. استعلام واگذاري فضاي سبز بيمارستان ئامامجعفر صادق(ع) طبق استعلام پيوستي / استعلام واگذاري فضاي سبز بيمارستان ئامامجعفر صادق(ع) طبق استعلام پيوستي

 64. استعلام سم پاشي و طعمه گذاري / استعلام سم پاشي و طعمه گذاري

 65. مناقصه کليه امورات مربوط به نگهباني و حفاظت فيزيکي / مناقصه کليه امورات مربوط به نگهباني و حفاظت فيزيکي

 66. مناقصه عمومي تامين 123 نفر نيروي انساني / مناقصه عمومي , مناقصه عمومي تامين 123 نفر نيروي انساني

 67. استعلام نيروي خدماتي در فعاليت هاي امور نقليه / استعلام نيروي خدماتي در فعاليت هاي امور نقليه

 68. استعلام ساماندهي 600 عدد از اموال فرهنگي- تاريخي اداره کل ميراث فرهنگي استان همدان مطابق با شرح پيوست. / استعلام ساماندهي 600 عدد از اموال فرهنگي- تاريخي اداره کل ميراث فرهنگي استان همدان مطابق با شرح پيوست.

 69. استعلام انتخاب پيمانکار حفاظت فيزيکي / استعلام انتخاب پيمانکار حفاظت فيزيکي

 70. استعلام انجام امور باغباني وفضاي سبزاداره کل و23شهرستان تابعه به متراژ5000متر مربع شرکت هابايستي طبق ليست پيوست اعلام قيمت يکساله نمايندوضمينه پيوست باشد / استعلام انجام امور باغباني وفضاي سبزاداره کل و23شهرستان تابعه به متراژ5000متر مربع شرکت هابايستي طبق ليست پيوست اعلام قيمت يکساله نمايندوضمينه پيوست باشد

 71. مناقصه انجام کارهاي تنظيفات. / آگهي مناقصه عمومي ، مناقصه انجام کارهاي تنظيفات.

 72. استعلام دسترسي حرفه اي رصد خبر mixna - تلفن تماس براي پاسخ به سوالات 09107655256 خانم زماني / استعلام دسترسي حرفه اي رصد خبر mixna - تلفن تماس براي پاسخ به سوالات 09107655256 خانم زماني

 73. استعلام ارائه خدمات تکثير واقع در ستاد دانشکده علوم پزشکي تربت جام / استعلام ارائه خدمات تکثير واقع در ستاد دانشکده علوم پزشکي تربت جام

 74. استعلام خريد خدمت (گروه اداري-مرکز تحقيقات گوارش ) در سال99 / استعلام خريد خدمت (گروه اداري-مرکز تحقيقات گوارش ) در سال99

 75. مناقصه امور نگهباني و نگهداري از فضاي سبز / مناقصه امور نگهباني و نگهداري از فضاي سبز

 76. تجديد مناقصه اجراي جاروکشي و تنظيف خيابان هاي - نوبت دوم / تجديد مناقصه ،تجديد مناقصه اجراي جاروکشي و تنظيف خيابان هاي - نوبت دوم

 77. استعلام سم پاشي کليه سايت هاي مجتمع / استعلام سم پاشي کليه سايت هاي مجتمع

 78. مناقصه واگذاري حجمي زماني اداره امور انبارهاي نفت- نوبت دوم / مناقصه واگذاري حجمي زماني اداره امور انبارهاي نفت- نوبت دوم

 79. مناقصه خريد سرور و راه اندازي VSAN. / مناقصه, مناقصه خريد سرور و راه اندازي VSAN.

 80. تجديد مناقصه انجام امور خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي / تجديد فراخوان مناقصه , تجديد مناقصه انجام امور خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي

 81. فراخوان مناقصه امور تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي / فراخوان مناقصه , مناقصه امور تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي

 82. استعلام امور نگهباني شعب بانک سپه هرمزگان توسط موسسه حفاظتي مراقبتي مورد تاييد پليس پيشگيري استان هرمزگان بصورت ساعتي به شرح توضيحات / استعلام امور نگهباني شعب بانک سپه هرمزگان توسط موسسه حفاظتي مراقبتي مورد تاييد پليس پيشگيري استان هرمزگان بصورت ساعتي به شرح توضيحات

 83. استعلام انجام امور مربوط به حفاظت فيزيکي شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان قم / استعلام انجام امور مربوط به حفاظت فيزيکي شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان قم

 84. مناقصه تخليه سپتيک واگن مسافري / مناقصه ، مناقصه تخليه سپتيک واگن مسافري

 85. مناقصه واگذاري امور خدماتي و فضاي سبز شهرداري - مرحله اول نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري امور خدماتي و فضاي سبز شهرداري- نوبت دوم

 86. مناقصه نگهداري، سرويس، راهبري و تعميرات کليه تاسيسات مکانيکي و برقي / مناقصه ، مناقصه نگهداري، سرويس، راهبري و تعميرات کليه تاسيسات مکانيکي و برقي

 87. مناقصه پيمان نگهداري فلاورباکس ها و گل آرايي سطح منطقه / مناقصه , مناقصه پيمان نگهداري فلاورباکس ها و گل آرايي سطح منطقه

 88. مناقصه پروژه فاز اول احداث فضاي سبز بين بلوکي مسکن مهر فاز 7 / مناقصه، مناقصه پروژه فاز اول احداث فضاي سبز بين بلوکي مسکن مهر فاز 7

 89. استعلام به کار گيري نيروي انساني به صورت حجمي (امنيتي و حفاظتي ) جهت محوطه و پانسيون پزشکان و کلينيک تخصصي جهت اطلاعات بيشتر با اقاي بهبهاني 09173707013 / استعلام به کار گيري نيروي انساني به صورت حجمي (امنيتي و حفاظتي ) جهت محوطه و پانسيون پزشکان و کلينيک تخصصي جهت اطلاعات بيشتر با اقاي بهبهاني 09173707013

 90. استعلام برگزاري 7 تور صنعتي يک روزه داخل استان ( 3 تور شهرک صنعتي بزرگ شيراز ، شهرک صنعتي ملوسجان ، شهرک صنعتي آباده ، شهرک صنعتي آب باريک و شهرک صنعتي سپيدان / استعلام برگزاري 7 تور صنعتي يک روزه داخل استان ( 3 تور شهرک صنعتي بزرگ شيراز ، شهرک صنعتي ملوسجان ، شهرک صنعتي آباده ، شهرک صنعتي آب باريک و شهرک صنعتي سپيدان

 91. استعلام انجام خدمات ساماندهي اسناد و اوراق شرکت (طبق آناليز پيوست ) يک سال / استعلام انجام خدمات ساماندهي اسناد و اوراق شرکت (طبق آناليز پيوست ) يک سال

 92. مناقصه, 991010076 واگذاري تامين نيرو خدمات اداري انبار داري در امور امل بابلسر جنوب بابل و شمال بابل شرق امل / 991010076 واگذاري تامين نيرو خدمات اداري انبار داري در امور امل بابلسر جنوب بابل و شمال بابل شرق امل

 93. مناقصه انجام خدمات HSEE ايمني بهداشت، محيط زيست و انرژي و آتش نشاني - نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه انجام خدمات HSEE ايمني بهداشت، محيط زيست و انرژي و آتش نشاني - نوبت دوم

 94. استعلام، مبارزه با آفات و ات موذي و جوندگان شرکت سايپا و توابع_ شهرک شالي و نارنجي در استان هاي مازندران / مبارزه با آفات و ات موذي و جوندگان شرکت سايپا و توابع_ شهرک شالي و نارنجي در استان هاي مازندران

 95. تجديد مناقصه واگذاري امور خدمات پشتيباني ، پذيرايي و نظافت / تجديد آگهي فراخوان مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري امور خدمات پشتيباني ، پذيرايي و نظافت

 96. مناقصه ضدعفوني فضاي داخلي و خارجي و ساختمان هاي کارخانه / مناقصه ضدعفوني فضاي داخلي و خارجي و ساختمان هاي کارخانه

 97. استعلام به کارگيري پنج نفر نيروي حفاظت فيزيکي براي کل حجم کار 500 متر مرع در دومکان جداگانه / استعلام به کارگيري پنج نفر نيروي حفاظت فيزيکي براي کل حجم کار 500 متر مرع در دومکان جداگانه

 98. مناقصه شستشو و جرم گيري بدنه خارجي واگن / مناقصه ، مناقصه شستشو و جرم گيري بدنه خارجي واگن

 99. استعلام عمليات کيسه گيري ،توزين، سردوزي، صفافي وپارت چيني در داخل انبار وبارگيري بروي کاميون به مقدار 3000 تن کود شيميايي فله و بارگذاري اساسنامه و فرمت / استعلام عمليات کيسه گيري ،توزين، سردوزي، صفافي وپارت چيني در داخل انبار وبارگيري بروي کاميون به مقدار 3000 تن کود شيميايي فله و بارگذاري اساسنامه و فرمت

 100. استعلام سرويس و نگهداري 2 دستگاه آسانسور شعبه در 7 ايستگاه / استعلام سرويس و نگهداري 2 دستگاه آسانسور شعبه در 7 ايستگاه

 101. استعلام ارائه خدمات امور حفاظتي نگهباني در ساختمان آموزش, واحد خوي, ايستگاههاي ساعتلو و کهريز / استعلام ارائه خدمات امور حفاظتي نگهباني در ساختمان آموزش, واحد خوي, ايستگاههاي ساعتلو و کهريز

 102. مناقصه ايجاد و توسعه فضاي سبز و. نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه ايجاد و توسعه فضاي سبز و. نوبت دوم

 103. استعلام ايرانکداستفاده شده مشابه مي باشد براورد اين شرکت مبلغ 1/885/899/000 ريال بابت احداث نگهداري و جمع آوري زباله در ناحيه صنعتي بيجين مي باشد / استعلام ايرانکداستفاده شده مشابه مي باشد براورد اين شرکت مبلغ 1/885/899/000 ريال بابت احداث نگهداري و جمع آوري زباله در ناحيه صنعتي بيجين مي باشد

 104. استعلام نوبت دوم بکارگيري پيمانکار جهت جمع آوري نخاله هاي ساختماني / استعلام نوبت دوم بکارگيري پيمانکار جهت جمع آوري نخاله هاي ساختماني

 105. استعلام نگهباني سايت رادار هواشناسي گرمي بمدت 10ماه شمسي / استعلام نگهباني سايت رادار هواشناسي گرمي بمدت 10ماه شمسي

 106. مناقصه قرائت کنتور و و وصول مطالبات مشترکين / آگهي فراخوان مناقصه عمومي , مناقصه قرائت کنتور و و وصول مطالبات مشترکين

 107. استعلام آزانس داخل وخارج شهر / استعلام آزانس داخل وخارج شهر

 108. استعلام عمليات کاشت،واکاري،آبياري و مراقبت منطقه اله آباد به مساحت 75 هکتار واقع در شهرستان بوئين زهرا بر اساس نقشه پيوست. / استعلام عمليات کاشت،واکاري،آبياري و مراقبت منطقه اله آباد به مساحت 75 هکتار واقع در شهرستان بوئين زهرا بر اساس نقشه پيوست.

 109. استعلام قرارداد واگذاري ثبت نسخ دارويي دندانپزشکي و ويزيت کليه مراکز درماني تحت پوشش. ارائه قيمت پيشنهادي در سامانه مبلغ ماهيانه درج گردد / استعلام قرارداد واگذاري ثبت نسخ دارويي دندانپزشکي و ويزيت کليه مراکز درماني تحت پوشش. ارائه قيمت پيشنهادي در سامانه مبلغ ماهيانه درج گردد

 110. مناقصه واگذاري تامين نيرو خدمات اداري، انبارداري و . - نوبت سوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري تامين نيرو خدمات اداري، انبارداري و . - نوبت سوم

 111. مناقصه, واگذاري حجمي / زماني اداره امور انبارهاي نفت نواحي خلخال وپارس آباد / واگذاري حجمي / زماني اداره امور انبارهاي نفت نواحي خلخال وپارس آباد

 112. استعلام نگهداري تاسيسات مکانيکي والکتريکي / استعلام نگهداري تاسيسات مکانيکي والکتريکي

 113. استعلام واگذاري امور تاسيسات 5 نفر 955 ساعت به مدت يک سال از 99/04/01 مطابق با اسناد و مدارک پيوستي.شماره تماس 09120440572 / استعلام واگذاري امور تاسيسات 5 نفر 955 ساعت به مدت يک سال از 99/04/01 مطابق با اسناد و مدارک پيوستي.شماره تماس 09120440572

 114. مناقصه عمومي يک مرحله اي امور حفاظت فيزيکي و نگهباني / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه عمومي يک مرحله اي امور حفاظت فيزيکي و نگهباني

 115. مناقصه برون سپاري عمليات توليد مصالح سنگي (شن شويي) . / مناقصه, مناقصه برون سپاري عمليات توليد مصالح سنگي (شن شويي) .

 116. مناقصه نظافت داخلي واگن مسافري / مناقصه ، مناقصه نظافت داخلي واگن مسافري

 117. مناقصه حفظ، نگهداري و توسعه فضاي سبز نواحي يک، دو، سه منطقه نوبت دوم / مناقصه حفظ، نگهداري و توسعه فضاي سبز نواحي يک، دو، سه منطقه نوبت دوم

 118. استعلام خشکشويي و اتوي پردها / استعلام خشکشويي و اتوي پردها

 119. استعلام خدمات مورد نياز طبق فايل پيوست با کيفيت و بايستي توسط ناظر تاييد گردد / استعلام خدمات مورد نياز طبق فايل پيوست با کيفيت و بايستي توسط ناظر تاييد گردد

 120. استعلام خدمات گشت و مراقبت و اطلاع رساني از حوضه آبخيز دهنو شهرستان هنديجان / استعلام خدمات گشت و مراقبت و اطلاع رساني از حوضه آبخيز دهنو شهرستان هنديجان

 121. استعلام قرارداديکساله انتظامات بيمارستان شهدا آسيابک و امام رضا(ع) / استعلام قرارداديکساله انتظامات بيمارستان شهدا آسيابک و امام رضا(ع)

 122. استعلام واگذاري امور نگهباني 6 نفر 1146 ساعت به مدت يک سال از 99/04/01 مطابق با اسناد و مدارک پيوستي.شماره تماس 09120440572 / استعلام واگذاري امور نگهباني 6 نفر 1146 ساعت به مدت يک سال از 99/04/01 مطابق با اسناد و مدارک پيوستي.شماره تماس 09120440572

 123. تجديد مناقصه خدمات حفاظت و نگهداري از فضاي سبز و تاسيسات شهرکها و نواحي صنعتي - نوبت دوم / تجديد مناقصه عمومي , تجديد مناقصه خدمات حفاظت و نگهداري از فضاي سبز و تاسيسات شهرکها و نواحي صنعتي - نوبت دوم

 124. استعلام خدمات مورد نياز طبق فايل پيوست با کيفيت و بايستي توسط ناظر تاييد گردد / استعلام خدمات مورد نياز طبق فايل پيوست با کيفيت و بايستي توسط ناظر تاييد گردد

 125. استعلام تامين نيروي خدماتي جهت جابه جايي و تميز کاري / استعلام تامين نيروي خدماتي جهت جابه جايي و تميز کاري

 126. استعلام جاره 4 دستگاه خودرو پارس يا پژو 405/براي 11/5 ماه / استعلام جاره 4 دستگاه خودرو پارس يا پژو 405/براي 11/5 ماه

 127. استعلام افزايش طول دکل-اولويت استاني مبالغ با در نظر گرفتن ارزش افزوده و هزينه حمل باشد / استعلام افزايش طول دکل-اولويت استاني مبالغ با در نظر گرفتن ارزش افزوده و هزينه حمل باشد

 128. استعلام ايمن سازي و تعريض ورودي سه راهي نره گاه به پليس راه ( ياسوج - شيراز) / استعلام ايمن سازي و تعريض ورودي سه راهي نره گاه به پليس راه ( ياسوج - شيراز)

 129. استعلام عقد قرارداد با شرکت خصوصي جهت نگهداري از فضاي سبز ساختمانهاي اداره کل امور مالياتي البرز توسط دو نفر نيروي مسلط و داراي رزومه کاري در ادارات دولتي / استعلام عقد قرارداد با شرکت خصوصي جهت نگهداري از فضاي سبز ساختمانهاي اداره کل امور مالياتي البرز توسط دو نفر نيروي مسلط و داراي رزومه کاري در ادارات دولتي

 130. مناقصه واگذاري تامين نيروي انساني نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه واگذاري تامين نيروي انساني نوبت دوم

 131. استعلام قرارداد نگهداشت تاسيسات بيمارستان / استعلام قرارداد نگهداشت تاسيسات بيمارستان

 132. مناقصه خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي / مناقصه خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي

 133. مناقصه واگذاري انجام امور خدماتي و تنظيف مرکز ال دي آر بيمارستان / مناقصه عمومي, مناقصه واگذاري انجام امور خدماتي و تنظيف مرکز ال دي آر بيمارستان

 134. مناقصه انجام خدمات مشترکين آب و فاضلاب - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه انجام خدمات مشترکين آب و فاضلاب - نوبت دوم

 135. خريد خدمات مشاور جهت طرح ريز فعاليت هاي لازم جهت استقرار نظام مديريت / خريد خدمات مشاور جهت طرح ريز فعاليت هاي لازم جهت استقرار نظام مديريت

 136. مناقصه واگذاري حجمي کليه امور خدمات شهري و فضاي سبز / مناقصه ، مناقصه واگذاري حجمي کليه امور خدمات شهري و فضاي سبز

 137. مناقصه انجام خدمات حراست، حفاظت و نگهباني بندر پتروشيمي - نوبت دوم / فراخوان ارزيابي کيفي, مناقصه انجام خدمات حراست، حفاظت و نگهباني بندر پتروشيمي - نوبت دوم

 138. مناقصه جمع آوري زباله و. / مناقصه,مناقصه جمع آوري زباله و.

 139. استعلام حمل ونقل ومبادله محمولات پستي ازخورموج به لاور ساحلي و بالعکس به مسافت رفت وبرگشت 148 کيلومتر / استعلام حمل ونقل ومبادله محمولات پستي ازخورموج به لاور ساحلي و بالعکس به مسافت رفت وبرگشت 148 کيلومتر

 140. استعلام تامين نيروي انتظامات مورد نياز اداره کل بهزيستي استان اصفهان در سال 1399 / استعلام تامين نيروي انتظامات مورد نياز اداره کل بهزيستي استان اصفهان در سال 1399

 141. استعلام عمليات سم پاشي سطح استان طبق شرايط خصوصي پيوست / استعلام عمليات سم پاشي سطح استان طبق شرايط خصوصي پيوست

 142. تجديد مناقصه واگذاري امورات نقليه و ماشين آلات، تأسيسات و .- نوبت دوم / تجديد فراخوان مناقصه عمومي , تجديد مناقصه واگذاري امورات نقليه و ماشين آلات، تأسيسات و .- نوبت دوم

 143. استعلام ارائه خدمات پشتيباني و نظافت در ساختمان اداري و محوطه ستادي و ايستگاه ساعتلو و پرديس مياندوآب / استعلام ارائه خدمات پشتيباني و نظافت در ساختمان اداري و محوطه ستادي و ايستگاه ساعتلو و پرديس مياندوآب

 144. استعلام کيسه گيري 8000تن کود فله در انبارهاي تحت پوشش شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان کرمان وکارگزاران استان کرمان / استعلام کيسه گيري 8000تن کود فله در انبارهاي تحت پوشش شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان کرمان وکارگزاران استان کرمان

 145. مناقصه انجام عمليات ساماندهي و دفن زباله / مناقصه ، مناقصه انجام عمليات ساماندهي و دفن زباله

 146. مناقصه خدمات قابل واگذاري (فضاي سبز ، خدمات شهري و .) نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه خدمات قابل واگذاري (فضاي سبز ، خدمات شهري و .) نوبت دوم

 147. مناقصه انجام عمليات جمع آوري پسماندهاي خشک قابل بازيافت / مناقصه, مناقصه انجام عمليات جمع آوري پسماندهاي خشک قابل بازيافت

 148. فراخوان ارزيابي انجام امور خدمات امداد، متقاضيان ، مشترکين قرائت و توزيع قبوض نوبت دوم / فراخوان ارزيابي انجام امور خدمات امداد، متقاضيان ، مشترکين قرائت و توزيع قبوض، نظافتچي و آبدارچي و. نوبت دوم

 149. استعلام فراخوان احراز شرايط شرکتهاي بازرسي متقاضي براي انجام امور بازرسي و پيگيري ارائه گواهينامه به شرکتهاي دانش بنيان / استعلام فراخوان احراز شرايط شرکتهاي بازرسي متقاضي براي انجام امور بازرسي و پيگيري ارائه گواهينامه به شرکتهاي دانش بنيان

 150. مناقصه فعاليتهاي پشتيباني و خدماتي / مناقصه عمومي ، مناقصه فعاليتهاي پشتيباني و خدماتي

 151. استعلام نقطه گذاري پارسلهاي نمايش داده شده در نقشه مطابق با دستور العمل ژئو کدينگ انجام گيرد / استعلام نقطه گذاري پارسلهاي نمايش داده شده در نقشه مطابق با دستور العمل ژئو کدينگ انجام گيرد

 152. مناقصه قرائت کنتور، صدور، چاپ و توزيع قبض - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه قرائت کنتور، صدور، چاپ و توزيع قبض - نوبت دوم

 153. استعلام سم پاشي و طعمه گذاري منازل ادارات و تاسيسات منطقه / استعلام سم پاشي و طعمه گذاري منازل ادارات و تاسيسات منطقه

 154. تجديد مناقصه تامين خدمات فني، اداري، باغباني و تنظيفات تاسيسات- نوبت دوم / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه تامين خدمات فني، اداري، باغباني و تنظيفات تاسيسات- نوبت دوم

 155. استعلام نگهداري ، تعمير و راهبري تأسيسات مکانيکي، الکتريکي و مخابراتي ساختمان هاي شماره يک و دو / استعلام نگهداري ، تعمير و راهبري تأسيسات مکانيکي، الکتريکي و مخابراتي ساختمان هاي شماره يک و دو

 156. مناقصه عمومي فعاليت هاي خدماتي و پشتيباني / مناقصه, مناقصه عمومي فعاليت هاي خدماتي و پشتيباني

 157. مناقصه خدمات عمومي / مناقصه خدمات عمومي

 158. استعلام ارائه خدمات امور حفاظتي و نگهباني در پرديس و ايستگاه مياندوآب,ايستگاههاي ساعتلو و کهريز / استعلام ارائه خدمات امور حفاظتي و نگهباني در پرديس و ايستگاه مياندوآب,ايستگاههاي ساعتلو و کهريز

 159. استعلام خريد خدمات واحد نشر دانشگاه طبق ليست پيوست / استعلام خريد خدمات واحد نشر دانشگاه طبق ليست پيوست

 160. استعلام عمليات کيسه گيري،سرکيسه دوزي،صفافي وپارت چيني کودهاي فله انبارسازماني مهران تاسقف 10000تن / استعلام عمليات کيسه گيري،سرکيسه دوزي،صفافي وپارت چيني کودهاي فله انبارسازماني مهران تاسقف 10000تن

 161. مناقصه اداره امور و اجراي حجمي زماني عمليات جايگاه . تجديد- نوبت دوم / آگهي تجديد مناقصه عمومي ، مناقصه اداره امور و اجراي حجمي زماني عمليات جايگاه . تجديد- نوبت دوم

 162. استعلام انجام امورخدمات تعمير و نگهداري و راهبري کليه تاسيسات برقي و مخابراتي و نگهداري وپشتيباني شبکهLAN وسيستم هاي رايانه اي و دوربين هاي مداربسته: / استعلام انجام امورخدمات تعمير و نگهداري و راهبري کليه تاسيسات برقي و مخابراتي و نگهداري وپشتيباني شبکهLAN وسيستم هاي رايانه اي و دوربين هاي مداربسته:

 163. مناقصه واگذاري بخشي از فعاليت هاي شرکت به بخش خصوصي / مناقصه، مناقصه واگذاري بخشي از فعاليت هاي شرکت به بخش خصوصي

 164. مناقصه واگذاري امورات حفاظتي و مراقبتي / مناقصه عمومي ،مناقصه واگذاري امورات حفاظتي و مراقبتي

 165. مناقصه انجام خدمات عمومي، پشتيباني و نقليه - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات عمومي، پشتيباني و نقليه - نوبت دوم

 166. مناقصه تخليه و انتقال سرباره کوره هاي قوس و پاکسازي واحدهاي صنعتي و . / مناقصه ، مناقصه تخليه و انتقال سرباره کوره هاي قوس و پاکسازي واحدهاي صنعتي و .

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,استعلام ,خدمات ,امور ,نوبت ,دوم ,نوبت دوم ,فضاي سبز ,مناقصه عمومي ,دوم مناقصه ,مناقصه انجام ,مناقصه عمومي مناقصه ,مدارک پيوستي شماره ,مناقصه انجام خدمات ,آگهي مناقصه عمومي

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله ghabvichubi مطالب اینترنتی فرهنگ و هنر ((( مجموعه دل تنگی های رضا ))) mahdiii22 دنیای مدیریت دانش فيزيك، رايانه، آموزش، معاونت پشتيباني آموزش و پرورش، دانلود، خواندني خرید اینترنتی کانون ریاضی گیلان(خانه ریاضی رشت) تبلیغات گسترده اینترنتی