لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.3.11 1. مناقصه خدمات پاسخگويي مرکز تماس 2020 - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خدمات پاسخگويي مرکز تماس 2020 - نوبت دوم

 2. استعلام نگهداري و بهره برداري از تاسيسات آبرساني روستاهاي تحت پوشش شهرستان خنداب با برآورد 1.907.324.4 ريال / استعلام نگهداري و بهره برداري از تاسيسات آبرساني روستاهاي تحت پوشش شهرستان خنداب با برآورد 1.907.324.4 ريال

 3. استعلام قرارداد راهبري پاکسازي و نظافت اماکن بهمراه ترميم ونگهداري فضاي سبز بنادرآبادان، چوئبده و اروندکنار به پيوست شرايط خصوصي وقرارداد / استعلام قرارداد راهبري پاکسازي و نظافت اماکن بهمراه ترميم ونگهداري فضاي سبز بنادرآبادان، چوئبده و اروندکنار به پيوست شرايط خصوصي وقرارداد

 4. استعلام انجام اپراتوري خدمات تابگيري و پيلينگ مقاطع فولادي در مجتمع صنعتي اسفراين مطابق شرح فايل پيوست / استعلام انجام اپراتوري خدمات تابگيري و پيلينگ مقاطع فولادي در مجتمع صنعتي اسفراين مطابق شرح فايل پيوست

 5. فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات انتظامات / فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه عمومي، فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات انتظامات

 6. استعلام 1- گزارش بر اساس شرح خدمات پيوستي 2- ارسال مدارک و مجوزهاي مربوطه اامي مي باشد. / استعلام 1- گزارش بر اساس شرح خدمات پيوستي 2- ارسال مدارک و مجوزهاي مربوطه اامي مي باشد.

 7. استعلام خدمات حجمي ، تنظيف ، سرايداري ، . باشگاه و درمانگاه فرهنگيان به متراژ 9082مترمربع به قرار ماهيانه 116612980ريال براي مدت يکسال 1399355760ريال / استعلام خدمات حجمي ، تنظيف ، سرايداري ، . باشگاه و درمانگاه فرهنگيان به متراژ 9082مترمربع به قرار ماهيانه 116612980ريال براي مدت يکسال 1399355760ريال

 8. استعلام تاسيسات مکانيکي مدرسه معلم هشتگرد براساس فايل پيوستي / استعلام تاسيسات مکانيکي مدرسه معلم هشتگرد براساس فايل پيوستي

 9. مناقصه انجام خدمات عمومي - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات عمومي - نوبت دوم

 10. استعلام فراخوان احراز شرايط شرکتهاي بازرسي متقاضي براي انجام امور بازرسي و پيگيري مراحل ارائه گواهي نامه به شرکتهاي دانش بنيان / استعلام فراخوان احراز شرايط شرکتهاي بازرسي متقاضي براي انجام امور بازرسي و پيگيري مراحل ارائه گواهي نامه به شرکتهاي دانش بنيان

 11. استعلام انجام تعميرات ، نگهداري امور تاسيسات معاونت فرهنگي دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي ايلام طبق فايل پيوست / استعلام انجام تعميرات ، نگهداري امور تاسيسات معاونت فرهنگي دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي ايلام طبق فايل پيوست

 12. تجديد مناقصه صدور و توزيع اطلاعيه و قطع و وصل انشعابات مشترکين . / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه صدور و توزيع اطلاعيه و قطع و وصل انشعابات مشترکين .

 13. مناقصه واگذاري امور خدمات شهري و اداري / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري امور خدمات شهري و اداري

 14. مناقصه عمومي خدمات نگهداري فضاي سبز ادارات و تاسيسات و اصلاح چمن . / مناقصه عمومي , مناقصه عمومي خدمات نگهداري فضاي سبز ادارات و تاسيسات و اصلاح چمن .

 15. تجديد مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده E - نوبت دوم / تجديدمناقصه، تجديد مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده E - نوبت دوم

 16. مناقصه خدمات عمومي مجتمع - تجديد / تجديد مناقصه عمومي , مناقصه خدمات عمومي مجتمع - تجديد

 17. استعلام حمل سرم وتجهيزات پزشکي از انبار داروخانه به بخشهاي کجتمع حمل پتو والبسه کثيف و تميز از بخشها به رختشوخانه وبالعکس تسويه مدتدار / استعلام حمل سرم وتجهيزات پزشکي از انبار داروخانه به بخشهاي کجتمع حمل پتو والبسه کثيف و تميز از بخشها به رختشوخانه وبالعکس تسويه مدتدار

 18. مناقصه انجام خدمات عمومي از جمله نظافت کلي . / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه انجام خدمات عمومي از جمله نظافت کلي .

 19. فراخوان مناقصه تامين نيروي انساني نوبت دوم / آگهي فراخوان مناقصه هاي عمومي ، فراخوان مناقصه تامين نيروي انساني نوبت دوم

 20. استعلام اجاره 3دستگاه خودرو پژو يا سمند باراننده مدل93به بالا / استعلام اجاره 3دستگاه خودرو پژو يا سمند باراننده مدل93به بالا

 21. تجديد مناقصه واگذاري قرائت لوازم اندازه گيري، وصول مطالبات مشترکين بدهکار خانگي و تجاري . / تجديد مناقصه عمومي, تجديد مناقصه واگذاري قرائت لوازم اندازه گيري، وصول مطالبات مشترکين بدهکار خانگي و تجاري .

 22. مناقصه توسعه و کاشت 7000 اصله نهال ده شيخ - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه توسعه و کاشت 7000 اصله نهال ده شيخ - نوبت دوم

 23. مناقصه فعاليتهاي خدمات پشتيباني / مناقصه يک مرحله اي , مناقصه فعاليتهاي خدمات پشتيباني

 24. مناقصه واگذاري خدمات شهري / آگهي مناقصه , مناقصه واگذاري خدمات شهري

 25. استعلام تعويض سيم برق فرسوده - کانال قديمي برق - / استعلام تعويض سيم برق فرسوده - کانال قديمي برق -

 26. استعلام شرايط و ليست ها در خواست ها به پيوست مي باشد / استعلام شرايط و ليست ها در خواست ها به پيوست مي باشد

 27. استعلام ايجاد سيستم آرشيو الکترونيکي پرونده هاي بايگاني مطابق مشخصات اعلامي طبق فايل پيوست / استعلام ايجاد سيستم آرشيو الکترونيکي پرونده هاي بايگاني مطابق مشخصات اعلامي طبق فايل پيوست

 28. استعلام پزينت کتاب : 350762 برگ معادل 701524 صفحه سياه و سفيد----1598 صفحه پرينت رنگي معادل 216 صفحه رنگي گلاسه و 1382 صفحه رنگي تحرير / استعلام پزينت کتاب : 350762 برگ معادل 701524 صفحه سياه و سفيد----1598 صفحه پرينت رنگي معادل 216 صفحه رنگي گلاسه و 1382 صفحه رنگي تحرير

 29. استعلام مراقبت و نگهداري اشجار به مدت مشخص شده در دستورالمعل پيوست ،پيشنهاد قيمت در قالب پيش فاکتور به همراه رزومه و فعاليت هاي انجام شده پيوست گردد / استعلام مراقبت و نگهداري اشجار به مدت مشخص شده در دستورالمعل پيوست ،پيشنهاد قيمت در قالب پيش فاکتور به همراه رزومه و فعاليت هاي انجام شده پيوست گردد

 30. مناقصه حفاظت و حراست از تاسيسات آب / مناقصه عمومي, مناقصه حفاظت و حراست از تاسيسات آب

 31. مناقصه, مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام امورخدمات عمومي نظافت اماکن ، محوطه ، معابر مجموعه ورزشي آزادي / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام امورخدمات عمومي نظافت اماکن ، محوطه ، معابر مجموعه ورزشي آزادي

 32. استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي خط نظرآباد از مرکز مکانيزه پستي واقع در کرج بالاتر از ميدان طالقاني و بالعکس / استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي خط نظرآباد از مرکز مکانيزه پستي واقع در کرج بالاتر از ميدان طالقاني و بالعکس

 33. استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي خط 2 شهري از مرکز مکانيزه پستي واقع در کرج بالاتر از ميدان طالقاني به مرکز دفاتر اعلامي و بالعکس / استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي خط 2 شهري از مرکز مکانيزه پستي واقع در کرج بالاتر از ميدان طالقاني به مرکز دفاتر اعلامي و بالعکس

 34. مناقصه عمليات احداث فضاي سبز - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه عمليات احداث فضاي سبز - نوبت دوم

 35. مناقصه تنظيف محدوده خدماتي شهر نوبت سوم / مناقصه ، مناقصه تنظيف محدوده خدماتي شهر نوبت سوم

 36. استعلام دو برگ درخواست واگذاري حمل زباله هاي عفوني بيمارستان به شرح فايل پيوست و کد کالا مشابه مي باشد قيمت به صورت کلي و سالانه لحاظ گردد. / استعلام دو برگ درخواست واگذاري حمل زباله هاي عفوني بيمارستان به شرح فايل پيوست و کد کالا مشابه مي باشد قيمت به صورت کلي و سالانه لحاظ گردد.

 37. استعلام استعلام بنا وکاشيکار وکارگر 990310 / استعلام استعلام بنا وکاشيکار وکارگر 990310

 38. مناقصه خدمات فني و تاسيساتي و فضاي سبز و نظافت کليه اماکن / مناقصه ، مناقصه خدمات فني و تاسيساتي و فضاي سبز و نظافت کليه اماکن

 39. فراخوان انجام امور خدمات امداد، متقاضيان، مشترکين، قرائت و توزيع قبوض / فراخوان انجام امور خدمات امداد، متقاضيان، مشترکين، قرائت و توزيع قبوض

 40. استعلام حفاظت فيزيکي ساختمان مرکز خدمات فناوري و کسب وکار کرمانشاه / استعلام حفاظت فيزيکي ساختمان مرکز خدمات فناوري و کسب وکار کرمانشاه

 41. مناقصه واگذاري امور اجرايي / مناقصه ، مناقصه واگذاري امور اجرايي

 42. فراخوان ارزيابي کيفي حفظ و نگهداري فضاي سبز نوبت دوم / آگهي فراخوان ارزيابي کيفي , فراخوان ارزيابي کيفي حفظ و نگهداري فضاي سبز نوبت دوم

 43. استعلام انجام خدمات تاسيساتي عمومي(غير صنعتي ) و انجام پايش کنترل خوردگي سيستم هاي گردش آب تجهيزات صنعتي مجتمع صنعتي اسفراين / استعلام انجام خدمات تاسيساتي عمومي(غير صنعتي ) و انجام پايش کنترل خوردگي سيستم هاي گردش آب تجهيزات صنعتي مجتمع صنعتي اسفراين

 44. اصلاحيه تجديد مناقصات انجام خدمات نظافتي پستها و ادارات امور و. / اصلاحيه تجديد مناقصات انجام خدمات نظافتي پستها و ادارات امور و.

 45. فراخوان ارزيابي کيفي مناصه خدمات واگذاري امور مربوط به قرارداد حجمي انبار نفت / فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي مناصه خدمات واگذاري امور مربوط به قرارداد حجمي انبار نفت

 46. استعلام انجام کليه امور مربوط به ارائه خدمات نظافت اداره کل بيمه سلامت و شهرستان¬هاي تابعه مطابق قرارداد و فرمهاي پيوست شده (مدت قرارداد 9ماه و 15 روز) / استعلام انجام کليه امور مربوط به ارائه خدمات نظافت اداره کل بيمه سلامت و شهرستان¬هاي تابعه مطابق قرارداد و فرمهاي پيوست شده (مدت قرارداد 9ماه و 15 روز)

 47. استعلام استعلام چهار ماهه ترميم و نگهداري فضاي سبز ايستگاههاي طول محور اداره کل راه آهن فارس / استعلام استعلام چهار ماهه ترميم و نگهداري فضاي سبز ايستگاههاي طول محور اداره کل راه آهن فارس

 48. استعلام پايش اخبار و برنامههاي توليـد و پخش شـده از شـبکههاي تلويزيوني به مدت يکسال شمسي در سامانه حتما قيمت يکسال ثيت گردد اطلاعات بيشتر 24572932 / استعلام پايش اخبار و برنامههاي توليـد و پخش شـده از شـبکههاي تلويزيوني به مدت يکسال شمسي در سامانه حتما قيمت يکسال ثيت گردد اطلاعات بيشتر 24572932

 49. استعلام نگهداري و ترميم فضاي سبز اداره کل راه آهن يزد / استعلام نگهداري و ترميم فضاي سبز اداره کل راه آهن يزد

 50. مناقصه قرارداد تخليه و بارگيري محمولات پروتئيني سردخانه نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومي ، مناقصه قرارداد تخليه و بارگيري محمولات پروتئيني سردخانه نوبت دوم

 51. استعلام تقاضاي دريافت خدمات انتظامي جهت واحد خزانه داري پست بانک /اعلام قيمت پيشنهادي خود بر اساس روز کاري حداکثر تا تاريخ /03/1399 از طريق سامانه / استعلام تقاضاي دريافت خدمات انتظامي جهت واحد خزانه داري پست بانک /اعلام قيمت پيشنهادي خود بر اساس روز کاري حداکثر تا تاريخ /03/1399 از طريق سامانه

 52. مناقصه, فعاليت هاي فروش انشعاب و خدمات پس از فروش انشعاب و قرائت کنتور و وصول مطالبات در حوزه 3 / فعاليت هاي فروش انشعاب و خدمات پس از فروش انشعاب و قرائت کنتور و وصول مطالبات در حوزه 3

 53. مناقصه قرائت کنتور چاپ و توزيع قبوض خريد مومات انجام امورات اداري و اپراتوري / مناقصه قرائت کنتور چاپ و توزيع قبوض خريد مومات انجام امورات اداري و اپراتوري

 54. مناقصه جمع آوري سد معبر سطح شهر / مناقصه جمع آوري سد معبر سطح شهر

 55. استعلام کپي کار جهت عقد قرار داد با کميته امداد جهت رفاه مددجويان و ارباب رجوع در داخل اداره طبق قرار داد / استعلام کپي کار جهت عقد قرار داد با کميته امداد جهت رفاه مددجويان و ارباب رجوع در داخل اداره طبق قرار داد

 56. استعلام انجام عمليات ميله گذاري در مرز مصوب پارک ملي درياچه اروميه در بخش جنوبي پارک ملي درياچه اروميه مطابق با فايل پيوستي / استعلام انجام عمليات ميله گذاري در مرز مصوب پارک ملي درياچه اروميه در بخش جنوبي پارک ملي درياچه اروميه مطابق با فايل پيوستي

 57. مناقصه عمومي انجام خدمات رانندگي، تشريح، تايپ / مناقصه عمومي, مناقصه عمومي انجام خدمات رانندگي، تشريح، تايپ

 58. فراخوان نگهداري و ترميم فضاي سبز نوبت دوم / فراخوان نگهداري و ترميم فضاي سبز نوبت دوم

 59. تجديد مناقصه تامين خودروهاي سبک و / تجديد آگهي مناقصات عمومي , تجديد مناقصه تامين خودروهاي سبک و

 60. مناقصه انجام خدمات مميزي ، شناسايي ، کارشناسي ، محاسبه و تهيه اخطار و ابلاغ صدور . تجديد / تجديد مناقصه, مناقصه انجام خدمات مميزي ، شناسايي ، کارشناسي ، محاسبه و تهيه اخطار و ابلاغ صدور . تجديد

 61. استعلام، مبارزه با آفات و ات موذي و جوندگان شرکت سايپا و توابع_ شهرک شالي و نارنجي در استان هاي مازندران / مبارزه با آفات و ات موذي و جوندگان شرکت سايپا و توابع_ شهرک شالي و نارنجي در استان هاي مازندران

 62. استعلام حمل و توزيع روزانه امانات وبسته هاي پستي تا تحويل به گيرندگان در اماکن ومحدودهاومسيرهاي مشخص گيرند / استعلام حمل و توزيع روزانه امانات وبسته هاي پستي تا تحويل به گيرندگان در اماکن ومحدودهاومسيرهاي مشخص گيرند

 63. مناقصه واگذاري خدمات مالي، اداري و فني به صورت حجمي براي آزمايشگاه - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه واگذاري خدمات مالي، اداري و فني به صورت حجمي براي آزمايشگاه - نوبت دوم

 64. مناقصه حفاظت پيراموني / مناقصه , مناقصه حفاظت پيراموني

 65. استعلام خدمات خودروئي شامل ( 4 دستگاه سواري پژو + 1 دستگاه ميني بوس ايويکو مدل 50 A / استعلام خدمات خودروئي شامل ( 4 دستگاه سواري پژو + 1 دستگاه ميني بوس ايويکو مدل 50 A

 66. مناقصه نظافت صنعتي و نگهداري سالن هاي رنگ و ED و . / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه نظافت صنعتي و نگهداري سالن هاي رنگ و ED و .

 67. مناقصه واگذاري تامين نيروي انساني / مناقصه ، مناقصه واگذاري تامين نيروي انساني

 68. مناقصه انجام مجموعه فعاليت هاي نگهداري و تعميرات تاسيسات و. نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انجام مجموعه فعاليت هاي نگهداري و تعميرات تاسيسات و. نوبت دوم

 69. استعلام استعلام تخليه و بارگيري و بارشماري کالاهاي اساسي کيسه اي و کارتني در انبار / استعلام استعلام تخليه و بارگيري و بارشماري کالاهاي اساسي کيسه اي و کارتني در انبار

 70. مناقصه پروژه خدمات شهري / مناقصه پروژه خدمات شهري

 71. مناقصه واگذاري امور فني، مالي، اداري و پشتيباني به صورت حجم / مناقصه واگذاري امور فني، مالي، اداري و پشتيباني به صورت حجم

 72. استعلام پيمانکار جهت سمپاشي اماکن بندري و منازل سازماني اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيلان به متراژ 90000مترمربع. / استعلام پيمانکار جهت سمپاشي اماکن بندري و منازل سازماني اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيلان به متراژ 90000مترمربع.

 73. مناقصه اجراي عمليات تاسيسات مکانيکي و برقي بلوک - نوبت دوم / مناقصه اجراي عمليات تاسيسات مکانيکي و برقي بلوک - نوبت دوم

 74. مناقصه اجراي عمليات نگهداري ، نگهباني. / آگهي مناقصه عمومي ، مناقصه اجراي عمليات نگهداري ، نگهباني.

 75. استعلام خدمات گشت و مراقبت / استعلام خدمات گشت و مراقبت

 76. استعلام سم پاشي بانوع سم: سولفاک، فايکام زمان سمپاشي: از 99/3/24 تا 99/3/27 متراژ تقريبي: 7000 متر مربع شرح کل موارد در پيوست / استعلام سم پاشي بانوع سم: سولفاک، فايکام زمان سمپاشي: از 99/3/24 تا 99/3/27 متراژ تقريبي: 7000 متر مربع شرح کل موارد در پيوست

 77. تجديد مناقصه خدمات امداد و تعميرات . - نوبت دوم / تجديد آگهي مناقصه عمومي , مناقصه خدمات امداد و تعميرات . - نوبت دوم

 78. تجديد مناقصه انجام خدمات پشتيباني اعم از امور خدمات نظافتي و سرويس و خدمات . / تجديد مناقصه, مناقصه انجام خدمات پشتيباني اعم از امور خدمات نظافتي و سرويس و خدمات .

 79. استعلام شريط حفاظت فيزيکي (نگهباني) بيمارستان طالقاني طبق مدارک پيوست / استعلام شريط حفاظت فيزيکي (نگهباني) بيمارستان طالقاني طبق مدارک پيوست

 80. مناقصه خدمات قابل واگذاري (فضاي سبز ، خدمات شهري و .) / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه خدمات قابل واگذاري (فضاي سبز ، خدمات شهري و .)

 81. استعلام خدمات حفظ و نگهداري و آبياري فضاي سبز مجتمع / استعلام خدمات حفظ و نگهداري و آبياري فضاي سبز مجتمع

 82. استعلام خريد حمل و نصب تجهيزات اتاق سرور اداره کل طبق مشخصات پيوست / استعلام خريد حمل و نصب تجهيزات اتاق سرور اداره کل طبق مشخصات پيوست

 83. استعلام تامين تجهيزات انفرادي پرسنل محيط زيست قزوين پرداخت از طريق اوراق خزانه اسلامي به شماره اخزا 806 با سررسيد 1400/5/19 مي باشد. به شرح جدول پيوست / استعلام تامين تجهيزات انفرادي پرسنل محيط زيست قزوين پرداخت از طريق اوراق خزانه اسلامي به شماره اخزا 806 با سررسيد 1400/5/19 مي باشد. به شرح جدول پيوست

 84. استعلام واگذاري امور مربوط به فضاي سبز مطابق شرايط فني پيوست / استعلام واگذاري امور مربوط به فضاي سبز مطابق شرايط فني پيوست

 85. استعلام کليه نيروي انساني و لوازم ماشين آلاتو کسورات قانوني برعهده پيمانکار ميباشد / استعلام کليه نيروي انساني و لوازم ماشين آلاتو کسورات قانوني برعهده پيمانکار ميباشد

 86. استعلام چاپ و تکثير مرکز بهداشت بندرگز / استعلام چاپ و تکثير مرکز بهداشت بندرگز

 87. مناقصه انجام امور خدماتي و پذيرايي ساختمانهاي / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه انجام امور خدماتي و پذيرايي ساختمانهاي

 88. استعلام تعمير و نگهداري از تاسيسات و موتورخانه و تابلوهاي برق ساختمان اداره کل پس از تاييد کارشناسان و فايل هاي پيوستي / استعلام تعمير و نگهداري از تاسيسات و موتورخانه و تابلوهاي برق ساختمان اداره کل پس از تاييد کارشناسان و فايل هاي پيوستي

 89. استعلام انجام اموز حمل و نقل اداره تبادکان با 5 دستگاه خودرو پژو يا سمند مدل 95 به بالا / استعلام انجام اموز حمل و نقل اداره تبادکان با 5 دستگاه خودرو پژو يا سمند مدل 95 به بالا

 90. مناقصه واگذاري امور خدمات نگهباني و سرايدار نگهباني واحدهاي تابعه و پشتيباني / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري امور خدمات نگهباني و سرايدار نگهباني واحدهاي تابعه و پشتيباني

 91. مناقصه خريد سرور و راه اندازي VSAN / مناقصه, مناقصه خريد سرور و راه اندازي VSAN

 92. مناقصه تامين خدمات و نگهداري استخر شنا سرپوشيده - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تامين خدمات و نگهداري استخر شنا سرپوشيده - نوبت دوم

 93. فراخوان مناقصه واگذاري کليه خدمات عمومي، فني و اداري پاسخگويي.- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومي, واگذاري کليه خدمات عمومي، فني و اداري پاسخگويي- نوبت دوم

 94. استعلام نظافت سرويس بهداشتي و انتقال زباله به مرکز امحا / استعلام نظافت سرويس بهداشتي و انتقال زباله به مرکز امحا

 95. استعلام حفاظت فيزيکي ، قرق با انجام مراقبت و اطفاء حريق و غيره در مناطق تحت مديريت استان قزوين به شرح مدارک پيوست / استعلام حفاظت فيزيکي ، قرق با انجام مراقبت و اطفاء حريق و غيره در مناطق تحت مديريت استان قزوين به شرح مدارک پيوست

 96. مناقصه اجراي کليه امور خدماتي و پشتيباني. - نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه مناقصه اجراي کليه امور خدماتي و پشتيباني.- نوبت دوم

 97. استعلام تعمير و نگهداري تاسيسات / استعلام تعمير و نگهداري تاسيسات

 98. مناقصه خدمات حفاظت اراضي و املاک / مناقصه عمومي, مناقصه خدمات حفاظت اراضي و املاک

 99. مناقصه جمع آوري و حمل پسماند(خانگي) و . نوبت دوم / مناقصه، مناقصه جمع آوري و حمل پسماند(خانگي) و . نوبت دوم

 100. استعلام قرار داد خدمات کارشناسي و پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري / استعلام قرار داد خدمات کارشناسي و پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري

 101. استعلام حمل زبالهاي عفوني شيميايي و غير عفوني کليه بخشاي مجتمع به مرکز امحا تسويه مدتدار / استعلام حمل زبالهاي عفوني شيميايي و غير عفوني کليه بخشاي مجتمع به مرکز امحا تسويه مدتدار

 102. استعلام استعلام مديريت و نگهداري و راهبردي و نگهداشت تاسيسات بيمارستان شهدا سرپل ذهاب / استعلام استعلام مديريت و نگهداري و راهبردي و نگهداشت تاسيسات بيمارستان شهدا سرپل ذهاب

 103. مناقصه تعمير، حفظ و نگهداري و توسعه فضاي سبز . تجديد نوبت دوم / آگهي تجديد مناقصه , مناقصه تعمير، حفظ و نگهداري و توسعه فضاي سبز . تجديد نوبت دوم

 104. فراخوان مناقصه انجام خدمات نظافت - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومي , فراخوان مناقصه انجام خدمات نظافت - نوبت دوم

 105. استعلام رنگ اميزي عابر (برجسته )با رنگ دو جزيي درجه يک و استاندارد با مصالح و با ضخامت 2000ميکرون با رنگ هاي سفيد و قرمز / استعلام رنگ اميزي عابر (برجسته )با رنگ دو جزيي درجه يک و استاندارد با مصالح و با ضخامت 2000ميکرون با رنگ هاي سفيد و قرمز

 106. تجديد مناقصه انجام امور نگهباني و حفاظت فيزيکي / تجديد مناقصه عمومي، تجديد مناقصه انجام امور نگهباني و حفاظت فيزيکي

 107. مناقصه واگذاري واحد خدمات / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري واحد خدمات

 108. مناقصه عمومي خدمات نگهداري فضاي سبز ادارات و تاسيسات و اصلاح چمن . نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه عمومي خدمات نگهداري فضاي سبز ادارات و تاسيسات و اصلاح چمن . نوبت دوم

 109. مناقصه سرويس ، تعمير و نگهداري تاسيسات و موتورخانه ها / مناقصه عمومي, مناقصه سرويس ، تعمير و نگهداري تاسيسات و موتورخانه ها

 110. استعلام حراست از جايگاه جلال / استعلام حراست از جايگاه جلال

 111. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز نوبت اول چاپ دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز نوبت اول چاپ دوم

 112. استعلام فعاليت هاي خدماتي و پشتيباني / استعلام فعاليت هاي خدماتي و پشتيباني

 113. استعلام انجام عمليات بارگيري و حمل و تخليه تجهيزات ( در قيمت پيشنهادي قيمت کل لحاظ گردد فاکتور به پيوست گذاشته شود ) / استعلام انجام عمليات بارگيري و حمل و تخليه تجهيزات ( در قيمت پيشنهادي قيمت کل لحاظ گردد فاکتور به پيوست گذاشته شود )

 114. استعلام عمليات مراقبت و آبياري به مساحت 170 هکتار در روستاي تنگ سرحه شهرستان نيکشهر طبق دستورالعمل فني پيوست / استعلام عمليات مراقبت و آبياري به مساحت 170 هکتار در روستاي تنگ سرحه شهرستان نيکشهر طبق دستورالعمل فني پيوست

 115. مناقصه واگذاري مديريتي و ارائه انجام امور نگهداري و تعمير و راهبري تاسيسات مکانيکي و الکتريکي- نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري مديريتي و ارائه انجام امور نگهداري و تعمير و راهبري تاسيسات مکانيکي و الکتريکي- نوبت دوم

 116. مناقصه اجاره 8 دستگاه ميني بوس و . - نوبت سوم / آگهي مناقصه،مناقصه اجاره 8 دستگاه ميني بوس و . - نوبت سوم

 117. استعلام واگذاري نگهداري و راهبري تاسيسات مکانيکي والکتريکي مرکز آموشي درماني امام رضا(ع) در سال 1400-1399 / استعلام واگذاري نگهداري و راهبري تاسيسات مکانيکي والکتريکي مرکز آموشي درماني امام رضا(ع) در سال 1400-1399

 118. مناقصه واگذاري خدمات درمانگاهي / مناقصه ، مناقصه واگذاري خدمات درمانگاهي

 119. فراخوان تجديد مناقصه عمليات راهبري سيستم امداد و آتش نشاني شهرک صنعتي- نوبت دوم / آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي , فراخوان تجديد مناقصه عمليات راهبري سيستم امداد و آتش نشاني شهرک صنعتي کاسپين - نوبت دوم

 120. استعلام تميز کردن سرويسهاي غمومي بيمارستان ومسجد به مدت يکماه تسويه مدتدار / استعلام تميز کردن سرويسهاي غمومي بيمارستان ومسجد به مدت يکماه تسويه مدتدار

 121. فراخوان مناقصه عمومي خدمات (نظافتي، فضاي سبز، آبدارخانه) / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عمومي خدمات (نظافتي، فضاي سبز، آبدارخانه)

 122. مناقصه انجام خدمات فضاي سبز - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات فضاي سبز - نوبت دوم

 123. مناقصه تامين نيروي انساني جهت نظافت، آبدارخانه، فضاي سبز و رانندگي -تجديد / تجديد مناقصه عمومي , مناقصه تامين نيروي انساني جهت نظافت، آبدارخانه، فضاي سبز و رانندگي - تجديد

 124. فراخوان حفاظت ، آبياري و نگهداري فضاي سبز ونظافت محوطه ها و معابر عمومي / فراخوان حفاظت ، آبياري و نگهداري فضاي سبز ونظافت محوطه ها و معابر عمومي

 125. استعلام سم پاشي منهولهاي فاضلاب ( طي دو مرحله سم وکليه موادافزودني باپيمانکار )شبکه فاضلاب شهر شهرکرد / استعلام سم پاشي منهولهاي فاضلاب ( طي دو مرحله سم وکليه موادافزودني باپيمانکار )شبکه فاضلاب شهر شهرکرد

 126. تجديد مناقصه تعمير نگهداري و راهبري کليه تاسيسات مکانيکي . / تجديد آگهي مناقصه عمومي ، تجديد مناقصه تعمير نگهداري و راهبري کليه تاسيسات مکانيکي .

 127. استعلام نگهداري فضاي سبز بيمارستان بمدت 12 ماه بشرح مستندات پيوست -کليه کسورات قانوني بعهده پيمانکاره بوده -لحاظ ارزش افزوده در صورت داشتن گواهي / استعلام نگهداري فضاي سبز بيمارستان بمدت 12 ماه بشرح مستندات پيوست -کليه کسورات قانوني بعهده پيمانکاره بوده -لحاظ ارزش افزوده در صورت داشتن گواهي

 128. فراخوان مناقصه خدمات اداري، پشتيباني، خدمات نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم / آگهي فراخوان مناقصه عمومي ,فراخوان مناقصه خدمات اداري، پشتيباني، خدمات نگهداري فضاي سبز- نوبت دوم

 129. مناقصه انجام امور نگهداري فضاي سبز در مجموعه ورزشي آزادي / مناقصه انجام امور نگهداري فضاي سبز در مجموعه ورزشي آزادي

 130. مناقصه فعاليتهاي جاري سال 99 (خدمات عمومي اداري) تجديد / مناقصه فعاليتهاي جاري سال 99 (خدمات عمومي اداري) تجديد

 131. اصلاحيه مناقصه فعاليتهاي امور حفاظتي و نگهباني - تجديد / اصلاحيه تجديد مناقصه عمومي , اصلاحيه مناقصه فعاليتهاي امور حفاظتي و نگهباني - تجديد

 132. تجديد فراخوان مناقصه خدمات نگهباني از اماکن، اموال و تاسيسات پالايشگاه هاي / آگهي تجديد فراخوان مناقصه عمومي , فراخوان تجديد مناقصه خدمات نگهباني از اماکن، اموال و تاسيسات پالايشگاه هاي

 133. فراخوان مناقصه انجام کارهاي تخليه، بارگيري، جابجايي و چيدمان اجناس / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام کارهاي تخليه، بارگيري، جابجايي و چيدمان اجناس

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,استعلام ,خدمات ,نگهداري ,عمومي ,انجام ,نوبت دوم ,فضاي سبز ,مناقصه عمومي ,و نگهداري ,تجديد مناقصه ,مناقصه عمومي مناقصه ,آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه انجام خدمات ,تامين نيروي انساني

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله گردشگري بهترین سایت مطالب مفيد و خواندني فروشگاه توت فایل دنیای ترفند ( Trick world ) بلاگی برای فایل فولدر مکنونات مکتوب دانلود رمان | رمان خوان دانلود آهنگ جدید گاز و بخاري