لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 98.10.
 1. استعلام بها تامين نيروي انساني / استعلام بها، استعلام بها تامين نيروي انساني

 2. مناقصه انجام امور خدمات شهري و رفت و روب و نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات شهري و رفت و روب و نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم

 3. مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب - نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب - نوبت دوم

 4. مناقصه اسکن پرونده هاي معاونت شهرسازي . / مناقصه ، مناقصه اسکن پرونده هاي معاونت شهرسازي .

 5. مناقصه خريد خدمات نظافت / مناقصه خريد خدمات نظافت

 6. استعلام نياز 8دريف سلندر گازکلر-کلريناتور4کيلويي-انژکتور-دوزينگ پمپ-کيت ايمني-هيتر-کلکتور-تجهزات حفاظت فردي-ازايرانکد مشابه استفاده شده / استعلام نياز 8دريف سلندر گازکلر-کلريناتور4کيلويي-انژکتور-دوزينگ پمپ-کيت ايمني-هيتر-کلکتور-تجهزات حفاظت فردي-ازايرانکد مشابه استفاده شده

 7. مناقصه انجام خدمات نظافت لوازم اداري، اثاثه و منصوبات در ساختمان هاي آبفاي / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه انجام خدمات نظافت لوازم اداري، اثاثه و منصوبات در ساختمان هاي آبفاي

 8. مناقصه خدمات عمومي سال 99 / مناقصه ، مناقصه خدمات عمومي سال 99

 9. استعلام خدمت مربوط به امحاء پسماندهاي عفوني مراکز درماني تحت پوشش مي باشد. / استعلام خدمت مربوط به امحاء پسماندهاي عفوني مراکز درماني تحت پوشش مي باشد.

 10. مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب - نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب - نوبت دوم

 11. تجديد مناقصه عمومي تامين نيروي انساني . / تجديد مناقصه ، تجديد مناقصه عمومي تامين نيروي انساني .

 12. مناقصه واگذاري خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي آب و هواشناسي - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي آب و هواشناسي - نوبت دوم

 13. استعلام چاپ 2 بار آگهي برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله اي سرويس و نگهداري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي ساختمان هاي مرکزي و مرکز مطالعات و پژوهش وزارت امور خارجه / استعلام چاپ 2 بار آگهي برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله اي سرويس و نگهداري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي ساختمان هاي مرکزي و مرکز مطالعات و پژوهش وزارت امور خارجه

 14. تجديد مناقصه واگذاري راهبري - سرويس و نگهداري سيستم هاي کلرزني - نوبت دوم / تجديد مناقصه ،تجديد مناقصه واگذاري راهبري - سرويس و نگهداري سيستم هاي کلرزني - نوبت دوم

 15. استعلام آناليز واگذاري نگهداري بخشي از فضاي سبز به بخش خصوصي طبق فايل پيوستي شماره تماس:09155498127 / استعلام آناليز واگذاري نگهداري بخشي از فضاي سبز به بخش خصوصي طبق فايل پيوستي شماره تماس:09155498127

 16. فراخوان مناقصه واگذاري فعاليتهاي خدماتي در زمينه انسداد چاههاي . تجديد / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه واگذاري فعاليتهاي خدماتي در زمينه انسداد چاههاي . تجديد

 17. تجديد مناقصه خدمات، نظافت، پذيرايي و دبيرخانه / تجديد مناقصه عمومي، تجديد مناقصه خدمات، نظافت، پذيرايي و دبيرخانه

 18. مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب - نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب - نوبت دوم

 19. مناقصه واگذاري خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي آب و هواشناسي - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي آب و هواشناسي - نوبت دوم

 20. استعلام تامين نيروي انساني باشگاه فذهنگيان مياندوآب برابر شرايط مندرج در برگهاي پيوستي / استعلام تامين نيروي انساني باشگاه فذهنگيان مياندوآب برابر شرايط مندرج در برگهاي پيوستي

 21. مناقصه خريد خدمات منشي بيمارستان / مناقصه خريد خدمات منشي بيمارستان

 22. استعلام درخواست خدمات پيمانکاري / استعلام درخواست خدمات پيمانکاري

 23. استعلام اسکن کردن کتاب هاي فني به شرح ذيل : 1-صفحات A4: 86050 PAGE 2-صفحات A3 : 13520 PAGE / استعلام اسکن کردن کتاب هاي فني به شرح ذيل : 1-صفحات A4: 86050 PAGE 2-صفحات A3 : 13520 PAGE

 24. مناقصه, تأمين نيروي انساني جهت انجام کليه امور اپراتوري فني، معدني و نظافت صنعتي در کارخانه زغالشويي و معادن / تأمين نيروي انساني جهت انجام کليه امور اپراتوري فني، معدني و نظافت صنعتي در کارخانه زغالشويي و معادن

 25. مناقصه بسته بندي و ساخت جعبه چوبي / مناقصه، مناقصه بسته بندي و ساخت جعبه چوبي

 26. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده B / مناقصه عمومي ,مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده B

 27. اصلاحيه مناقصه نگهداشت فضاي سبز / اصلاحيه مناقصه عمومي , مناقصه نگهداشت فضاي سبز

 28. مناقصه بازسازي و اصلاح معابر بوستانهاي . / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه بازسازي و اصلاح معابر بوستانهاي .

 29. مناقصه تعمير و نگهداري تاسيسات / آگهي مناقصه , مناقصه تعمير و نگهداري تاسيسات

 30. استعلام ساماندهي فيزيکي و الکترونيکي اسناد و پرونده ها ي منابع آب زيرزميني / استعلام ساماندهي فيزيکي و الکترونيکي اسناد و پرونده ها ي منابع آب زيرزميني

 31. استعلام انجام امورات فناورسي اطلاعات و مدارک پزشکي / استعلام انجام امورات فناورسي اطلاعات و مدارک پزشکي

 32. مناقصه عمليات باغباني و فضاي سبز شرکت - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه عمليات باغباني و فضاي سبز شرکت - نوبت دوم

 33. اصلاحيه تجديد مناقصه واگذاري خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي آب و هواشناسي / اصلاحيه تجديد مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي آب و هواشناسي

 34. مناقصه, خدمات مشترکين ? متقاضيان ? و . منطقه سه مشهد / خدمات مشترکين ? متقاضيان ? و . منطقه سه مشهد

 35. فراخوان مناقصه خدمات عمومي استخر - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه خدمات عمومي استخر - نوبت دوم

 36. مناقصه عمليات شستشو و لايروبي ، تعمير و تعويض، ويدئومتري. نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه عمليات شستشو و لايروبي ، تعمير و تعويض، ويدئومتري. نوبت دوم

 37. مناقصه کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهري موش . / مناقصه, مناقصه کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهري موش .

 38. مناقصه واگذاري امورات نگهداري و راهبري تاسيسات مرکز اموزشي درماني / مناقصه , مناقصه واگذاري امورات نگهداري و راهبري تاسيسات مرکز اموزشي درماني

 39. استعلام اسکن پرونده هاي پزشکي وثبت در سيستم his / استعلام اسکن پرونده هاي پزشکي وثبت در سيستم his

 40. مناقصه واگذاري امور خدمات و تنظيفات، نگهباني و تاسيسات / مناقصه واگذاري امور خدمات و تنظيفات، نگهباني و تاسيسات

 41. مناقصه تامين نيروهاي گشت جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز و سد معبر و . - مرحله اول - نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه تامين نيروهاي گشت جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز و سد معبر و . - مرحله اول - نوبت دوم

 42. مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 9 - نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 9

 43. استعلام شستشو غسل و کفن اموات مومنات / استعلام شستشو غسل و کفن اموات مومنات

 44. مناقصه واگذاري امور خدمات و تنظيفات، نگهباني و تاسيسات. / مناقصه عمومي، مناقصه واگذاري امور خدمات و تنظيفات، نگهباني و تاسيسات.

 45. مناقصه, انجام خدمات نظافت لوازم اداري،اثاثه و منصوبات در ساختمان هاي آبفاي شرق / انجام خدمات نظافت لوازم اداري،اثاثه و منصوبات در ساختمان هاي آبفاي شرق

 46. تجديد مناقصه پروژه هاي محله ي ما / تجديد مناقصه پروژه هاي محله ي ما

 47. استعلام تعمير و نگهداري تاسيسات مکانيکي ساختمان سازمان به مدت 12 ماه / استعلام تعمير و نگهداري تاسيسات مکانيکي ساختمان سازمان به مدت 12 ماه

 48. مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 2 - نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 2

 49. استعلام بنا و کارگر روزمزد براي مدت يکسال شمسي طبق پيش نويس قرارداد پيوست / استعلام بنا و کارگر روزمزد براي مدت يکسال شمسي طبق پيش نويس قرارداد پيوست

 50. استعلام واگذاري امور انجام خدمات تاسيسات ساختمانهاي شبکه بهداشت و درمان کمجان به شرح فايل پيوستي / استعلام واگذاري امور انجام خدمات تاسيسات ساختمانهاي شبکه بهداشت و درمان کمجان به شرح فايل پيوستي

 51. استعلام تعمير و نگهداري تاسيسات برقي و مکانيکي / استعلام، استعلام تعمير و نگهداري تاسيسات برقي و مکانيکي

 52. تامين امنيت انتظامي بيمارستان گلستان / مناقصه ، تامين امنيت انتظامي بيمارستان گلستان

 53. استعلام قرارداد نگهداري ، راهبري ، نظافت ساختماني و فضاي سبز مجتمع iICT حراسان شمالي (حتما 2 فايل پيوست مطالعه گردد) / استعلام قرارداد نگهداري ، راهبري ، نظافت ساختماني و فضاي سبز مجتمع iICT حراسان شمالي (حتما 2 فايل پيوست مطالعه گردد)

 54. مناقصه تامين نيروي انساني ، انجام امور آبياري . / مناقصه , مناقصه تامين نيروي انساني ، انجام امور آبياري .

 55. مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 4- نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه عمليات جمع آوري و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه 4

 56. مناقصه احداث و نگهداري فضاي سبز سال 1399 / مناقصه, مناقصه احداث و نگهداري فضاي سبز سال 1399

 57. فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرويي (هدايت و نگهداري) وسائط نقليه / فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرويي (هدايت و نگهداري) وسائط نقليه

 58. استعلام انجام کامل پايش، اسکن، واکشي و ثبت اطلاعات پرونده هاي واگذاري اراضي منابع ملي در سامانه جامع اموراراضي - تجديد بار دوم / استعلام انجام کامل پايش، اسکن، واکشي و ثبت اطلاعات پرونده هاي واگذاري اراضي منابع ملي در سامانه جامع اموراراضي - تجديد بار دوم

 59. فراخوان مناقصه خدمات ناجي غريق استخر- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه خدمات ناجي غريق استخر- نوبت دوم

 60. استعلام سمپاشي و طعمه گذاري ايستگاههاي و ساختمانهاي اداري / استعلام سمپاشي و طعمه گذاري ايستگاههاي و ساختمانهاي اداري

 61. مناقصه, برونسپاري کليه خدمات راهبري ، بهره برداري ، اپراتوري و نگهداشت ايستگاههاي پمپاژ سد لتيان ، چاههاي حا / برونسپاري کليه خدمات راهبري ، بهره برداري ، اپراتوري و نگهداشت ايستگاههاي پمپاژ سد لتيان ، چاههاي حا

 62. فراخوان انجام عمليات مربوط به تامين خدمات سرويس / فراخوان انجام عمليات مربوط به تامين خدمات سرويس

 63. مناقصه, تجديد مناقصه بهره برداري و نگهداري از تاسيات آبرساني روستاهاس شهرستان پارس آباد / تجديد مناقصه بهره برداري و نگهداري از تاسيات آبرساني روستاهاس شهرستان پارس آباد

 64. استعلام جذب راننده تريلر و خاور / استعلام ، استعلام جذب راننده تريلر و خاور

 65. استعلام انجام امور پذيرش در خزانه جواهرات بانک مرکزي طبق قرارداد پيوست / استعلام انجام امور پذيرش در خزانه جواهرات بانک مرکزي طبق قرارداد پيوست

 66. تجديد مناقصه حفظ و نگهداري و توسعه فضاي سبز / تجديد مناقصه عمومي ، تجديد مناقصه حفظ و نگهداري و توسعه فضاي سبز

 67. فراخوان مناقصه خدمات کارگاه مرکزي و پشتيباني / فراخوان مناقصه خدمات کارگاه مرکزي و پشتيباني

 68. استعلام هرس فضاي سبز محوطه بيمارستان با اتقال علفهاي تراشيده شده به خارج از بيمارستان حدوودا 9000متر / استعلام هرس فضاي سبز محوطه بيمارستان با اتقال علفهاي تراشيده شده به خارج از بيمارستان حدوودا 9000متر

 69. استعلام استعلام جهت انجام خدمات حفاظتي - مراقبتي بابت 14 شعبه و باجه بانک سپه در استان خراسان شمالي طبق ليست پيوستي / استعلام استعلام جهت انجام خدمات حفاظتي - مراقبتي بابت 14 شعبه و باجه بانک سپه در استان خراسان شمالي طبق ليست پيوستي

 70. استعلام بکارگيري راننده در اختيار به مدت 2 ماه تا پايان اسفند سال 98 / استعلام بکارگيري راننده در اختيار به مدت 2 ماه تا پايان اسفند سال 98

 71. استعلام تفکيک وآماده سازي اسناد،استخراج اطلاعات پرونده،اسکن وذخيره سازي تصويري جايگذاري و.درسامانه تعداد 740پرونده واگذاري طبق برگ استعلام پيوستي–مرحله دوم / استعلام تفکيک وآماده سازي اسناد،استخراج اطلاعات پرونده،اسکن وذخيره سازي تصويري جايگذاري و.درسامانه تعداد 740پرونده واگذاري طبق برگ استعلام پيوستي–مرحله دوم

 72. استعلام قيمت خريد خدمات چاپ و تکثير / استعلام قيمت خريد خدمات چاپ و تکثير

 73. استعلام خريد ، نصب و راه اندازي يکدستگاه نوارخوان ( طبق شرح خدمات پيوست) / استعلام خريد ، نصب و راه اندازي يکدستگاه نوارخوان ( طبق شرح خدمات پيوست)

 74. مناقصه, تامين نيروي کارشناس امور اداري / تامين نيروي کارشناس امور اداري

 75. تجديد مناقصه استفاده از بخش خصوصي در سرويس هاي صنعتي نوبت دوم / آگهي تجديد مناقصه تجديد مناقصه استفاده از بخش خصوصي در سرويس هاي صنعتي نوبت دوم

 76. تجديد مناقصه استفاده از بخش خصوصي در سرويس هاي صنعتي / آگهي تجديد مناقصه , تجديد مناقصه استفاده از بخش خصوصي در سرويس هاي صنعتي

 77. استعلام خدمات علف کشي پست هاي امور انتقال نيروي نواحي / استعلام خدمات علف کشي پست هاي امور انتقال نيروي نواحي

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,خدمات ,استعلام ,نوبت ,نگهداري ,دوم ,نوبت دوم ,و نگهداري ,مناقصه عمومي ,تجديد مناقصه ,فضاي سبز ,مناقصه عمومي مناقصه ,تامين نيروي انساني ,عمومي مناقصه عمليات ,مناقصه واگذاري خدمات

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله
تعمیرات برق و تاسیسات ساختمان بیشتر از یک نفر هستم شما هم باشید . کتاب شناخت نمونه سوالات استخدامی رانندگی ایمن مطالب اینترنتی راهبر آموزشی مشاوران ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان همدان سالم زیبا کلاب باران